Παρασκευή 5 Μαΐου 2023

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ.

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ.

Γράφει ο ΑΛΩΠΗΞ

Όπως είναι γνωστό, υπήρξαν καθόλη την διάρκεια της ιστορίας πολλές ιστορικές ομοιότητες μεταξύ τους και οι ηγέτες τους είχαν σχεδόν ακριβώς τις ιδιες πολιτικές και αποτελέσματα για τους ίδιους και τους λαούς τους.  

Έτσι είναι γνωστό ότι η λεγόμενη «Μεταρρύθμιση» του καθολικισμού με τον προτεσταντισμό που έγινε με την βία έγινε στην Δυτική Ευρώπη μεταξύ των αιρέσεων του προτεσταντισμού και του παπισμού, την οδήγησε μετέπειτα σε θρησκευτικούς πολέμους.

Όπως ακριβώς και στην Αρχαία Ελλάδα με την εισαγωγή των ορφικών και διονυσιακών «μυστήριων»/ «θρησκειών» και «ειδωλολατρικών αιρέσεων» στην ειδωλολατρία του δωδεκάθεου οδήγησε τελικά στους μεγάλους θρησκευτικούς πολέμους της Αρχαίας Ελλάδας.

Αντίστοιχα στην Δυτική Ευρώπη στους νεότερους χρόνους, όπως και στην Αρχαία Ελλάδα αυτές ήταν χωρισμένες σε πολλά κράτη χωρισμένα μεταξύ τους (από την Μυκηναϊκή Αυτοκρατορία π.χ. Αθήνα, Σπαρτή, Θήβα, κ.λ.π. και την από την Αγιά Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία κ.λ.π.), είχαν κοινή θρησκεία, ενώ ήθελαν την ανεξαρτησία τους, όπως και την επικράτηση επί των άλλων και την δημιουργία Αυτοκρατοριών.

Τα κράτη αυτά έκαναν και στις δύο περιπτώσεις πολλούς πολέμους σε άλλες περιοχές, μετά από μία σημαντική περίοδο μεγάλων ναυτικών ανακαλύψεων στους χάρτες μέσω ταξιδιών σε άγνωστα για τ κράτη αυτά ως τότε περιοχές, όπως και αποικίες, π.χ. οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι στην Αμερική και οι Αρχαίοι Ελληνες στην Μεγάλη Ελλάδα και την Σικελία (http://alophx.blogspot.com/2018/05/blog-post_69.html, http://alophx.blogspot.com/2018/05/blog-post_48.html).

Στην Αρχαία Ελλάδα, πολλοί φιλόσοφοι και επιστήμονες (που ανέπτυξαν την τεχνολογία) απέκτησαν ένα ακραίο ορθολογιστικό πνεύμα και κάποιοι από αυτούς στράφηκαν κατά της ειδωλολατρίας, άλλοι ήταν ακραία υλιστές, όπως έγινε ακριβώς και μέσω του διαφωτισμού κάποιοι επιστήμονες έπραξαν στην Δυτική Ευρώπη κατά του παπισμού και γενικότερα της θρησκείας και πολλοί από αυτούς διώχτηκαν για τις πράξεις τους αυτές.

Έγιναν φρικτοί πόλεμοι μεταξύ όλων αυτών των κρατών (π.χ. τους δύο Πελοποννησιακός Πόλεμος ή οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι-http://alophx.blogspot.com/2022/10/blog-post_27.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/blog-post_37.html, http://alophx.blogspot.com/2017/06/blog-post_21.html), οι Ευρωπαίοι υποστήριζαν ότι ήταν δήθεν οι «απόγονοι των Αρχαίων Ελλήνων» (με τον νεοκλασικισμό οι Βρετανοί γέλαγαν πως ήταν τάχατες «διάδοχοι της Αρχαίας Αθήνας»), οι Αμερικάνοι δήθεν των Ρωμαίων, ενώ έλεγαν ότι οι Ρώσοι ήταν σαν το Αρχαίο Βασίλειο της πάντα Ελληνικής Μακεδονίας μας (http://alophx.blogspot.com/2020/01/blog-post_27.html).

[Και αυτό γιατί όπως οι πάντα Ελληνες Μακεδόνες έλαβαν τον πολιτισμό από την Νότια Ελλάδα, αφού οι ίδιοι δεν μπορέσαν να τον αναπτύξουν αφού πολεμούσαν συνεχώς με αλλά κράτη για την επιβίωση τους και στο τέλος ιδρύσαν μία Αυτοκρατορία, όπως ακριβώς και οι Ρώσοι έλαβαν τον πολιτισμό και την Ρωμανία από αλλά κράτη.

Και αυτό αφού οι ίδιοι δεν μπορέσαν να τον αναπτύξουν υπέρμετρα τον πολιτισμό τους, αφού ήταν αναγκασμένοι να πολεμούν συνεχώς με αλλά κράτη για την επιβίωση τους και στο τέλος ιδρύσαν μία Αυτοκρατορία, όπως ακριβώς έκαναν τα Αρχαία Βόρεια Ελληνικά Βασίλεια των πάντα Ελληνικών περιοχών της Μακεδονίας και της Ηπείρου μας (http://alophx.blogspot.com/2018/02/blog-post_21.html).       

Η δε αντίσταση των Ρώσων έσωσε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους από τις εισβολές των Μογγόλων (π.χ. στην μάχη του Μολόντι), ενώ οι Αρχαίοι Ηπειρώτες και Μακεδόνες τους υπόλοιπους Έλληνες της Νότιας Ελλάδας από τις εισβολές των Παιόνων, των Ιλλυριών, των Σκυθών κ.λ.π.

 Η δε πάντα Ελληνική Μακεδονία μας υποδουλώθηκε στους Πέρσες του Δαρείου του Γ’ του Μέγα και Μαρδονίου, αλλά στην συνέχεια επαναστάτησε και κατάφερε να απελευθερωθεί και να ενώσει τα υπόλοιπα Ελληνικά εδάφη, ενώ στην συνέχεια κατάφερε να ιδρύσει και Αυτοκρατορία, καταλαμβάνοντας μάλιστα και τους πρώην κατακτητές τους υπό τον Φίλιππο τον Β΄ και τον γιο του Αλέξανδρο τον Μέγα.

Η δε Ρωσία υποδουλώθηκε στους Μογγόλους των Μπατού Χαν και Σουμποτάι, αλλά στην συνέχεια επαναστάτησε και κατάφερε να απελευθερωθεί και να ανώσεις τα υπόλοιπα Ρωσικά εδάφη, ενώ στην συνέχεια κατάφερε να ιδρύσει και Αυτοκρατορία, καταλαμβάνοντας μάλιστα και τους πρώην κατακτητές τους υπό τον Ιβάν τον Γ’ τον Μέγα.

Και όπως οι Ελληνες υπό τον Φίλιππο τον Β΄ της πάντα Ελληνικής Μακεδονίας μας ενώθηκαν χάρις στο ονομα του Πανελληνισμού (για την ένωση όλων των Ελλήνων υπό την εξουσία τους) του ρήτορα/φιλοσόφου Ισοκράτη, έτσι και οι Ρώσοι στις μέρες μας έχουν το όραμα του πανσλαβισμού (για την ένωση όλων των Σλάβων υπό την κυριαρχία τους, όπως π.χ. στον Ψυχρό Πόλεμο).

Εκτός όμως αυτών του οράματος, έχουν και το όραμα του Ορθοδοξισμού (δηλαδή της ένωσης όλων των Ορθοδόξων λαών), όπως επίσης και του ευρασιανισμού/Εθνικομπολσεβικισμού, δηλαδή του οράματος του φιλοσόφου Ντούγκιν για την ένωση όλης της Ευρασίας υπό τον έλεγχο της Ρωσίας, ενάντια στην βάρβαρη Δύση.

Και όπως και οι Ελληνες είχαν ενωθεί υπό τον Πανελληνισμού ενάντια στους βάρβαρους Πέρσες, παρόλα αυτά και στις δύο περιπτώσεις όταν κατέλαβαν αλλά εδάφη, τα προσάρτησαν/ενσωμάτωσαν στα κράτη τους και δεν τα κατέστρεψαν, όπως  και ξένους στρατιώτες (π.χ. τους Ιλλυριούς, τους Παίονες και τους Τσετσένους αντίστοιχα).

Ο δε Πούτιν μπορεί να υποστηριχτεί ότι είναι για την Ρωσία σαν τον Φίλιππο τον Β’ της πάντα Ελληνικής Μακεδονίας μας (http://alophx.blogspot.com/2023/03/blog-post_23.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/blog-post_92.html, http://alophx.blogspot.com/2017/11/blog-post_55.html, http://alophx.blogspot.com/2019/11/blog-post.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/1828.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/blog-post_1.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/1919-2014.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/blog-post_53.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/blog-post_1.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/siloviki-1999.html), αλλά και σαν τον Χίντεμπουργκ για την Γερμανία (http://alophx.blogspot.com/2017/01/blog-post_41.html), οπότε μένει να φανεί αν ο διάδοχος του θα είναι ένας «νέος Μέγας Αλέξανδρος» ή ένας «νέος Χίτλερ» για την Ρωσία.

Οι Ρώσοι στοχεύουν στην ένωση της Ευρασίας (http://alophx.blogspot.com/2017/06/blog-post_65.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/e.html, http://alophx.blogspot.com/2017/04/blog-post_96.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/blog-post_20.html), πιθανώς μαζί με τους Κινέζους, εναντίον των ΗΠΑ, οι οποίες μπορεί να πέσουν από την εξουσία εκτός από τον ανταγωνισμό με τους Ρώσους, τους Κινέζους και το ισλάμ, αλλά ακόμα και από ένα οικονομικό κραχ, έναν ενδεχόμενο Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μία καταστροφική τρομοκρατική επίθεση, μία υπερεπέκταση ή ακόμα και από καταστροφικά καιρικά φαινόμενα (http://alophx.blogspot.com/2022/10/blog-post.html, http://alophx.blogspot.com/2020/09/yellowstone.html, http://alophx.blogspot.com/2023/03/blog-post.html, http://alophx.blogspot.com/2018/05/blog-post_67.html,  http://alophx.blogspot.com/2022/09/1821-2014.html, http://alophx.blogspot.com/2022/02/blog-post.html).

Και όπως οι Αυτοκρατορίες του Μεγάλου Αλέξανδρου και της Αρχαίας Ρώμης όταν υπερεκτάθηκαν και οι ηγέτες που τις ιδρύσαν έφυγαν από την ζωή (ειρηνικά ή βίαια), αυτές τελικά διασπάστηκαν και ακολουθήσαν  εμφύλιοι πόλεμοι για την εξουσία σε αυτές μεταξύ πολλών διεκδικητών, το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί στις μέρες μας με τις Αυτοκρατορίες των ΗΠΑ, της Κίνας, της Ρωσίας και την ΕΕ/Δ’ Ράιχ της Γερμανίας.

{Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να γίνει αυτό. Έτσι, είναι γνωστό ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταναλώνουν το 40% του πετρελαίου τους από την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οπότε σε μία τέτοια περίπτωση, ειδικά τώρα που λόγω του Ρωσοουκρανικού πολέμου (και την ανατίναξη των Ρωσικών αγωγών) η ΕΕ έχει χάσει την φτηνή Ρωσική τροφοδοσία και αναγκάζεται να εξαγοράζει το πανάκριβο Αμερικανικό LNG, τότε η Δύση θα έχει τεράστιο πρόβλημα.

Και σε περίπτωση που η Μέση Ανατολή και οι Άραβες ή ο OPEC, επιβάλλουν με κάποια αφορμή στην Δύση ξανά ολικό πετρελαϊκό εμπάργκο σαν αυτό του 1.973 μ.Χ., τότε αυτό θα μπορούσε να αποτελεί και Casus Belli, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εισβολή της στην Μέση Ανατολή, έτσι ώστε να μην στερέψει από ενέργεια.

Κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί και στην περίπτωση που η Μέση Ανατολή καταληφθεί από ξένες προς την Δύση δυνάμεις (π.χ. Ρωσία και Κίνα) και με τον τρόπο αυτό να αποκτήσουν την σχεδόν πλήρη ενέργεια της γης από τον έλεγχο τους και η Δύση τεθεί στην περίπτωση αυτή σε «ενεργειακή ομηρία».

Το δε 40% του πετρελαίου Ευρώπης από την Μέση Ανατολή και τις χώρες του ΟΠΕΚ. Αν αυτές κόψουν την ροή του πετρελαίου στην Δύση ή η περιοχή αυτή κατακτηθεί από εχθρικές για την Δύση δυνάμεις (π.χ. Ρωσία και Κίνα), τότε η Δύση θα επιτεθεί μαζικά για την κατάληψη των περιοχών αητών με κάθε δικαιολογία (και φυσικά την υποστήριξη εκτός των ΗΠΑ, της Γερμανικής ΕΕ, αλλά και του πάπα της Ρώμης και της μοναρχίας της Μεγάλης Βρετάνιας), έτσι ώστε να μην ελέγχεται η οικονομία τους και κατά συνέπεια και την πολιτική τους από ξένες  (και εχθρικές προς τις ίδιες) δυνάμεις.

Όσο για την Ρωσική Ανατολική, Νότια και Κεντρική Ουκρανία, όπως συνέβη και στην πάντα Ελληνική Μακεδονία μας με τους Βουλγάρους, οι οποίοι προσπάθησαν να εκβουλγαρίσουν και να φέρουν τους Ελληνικούς της πληθυσμός στην αιρετική Βουλγαρική Εξαρχία, οι Ουκρανοί Νεοναζί του Ζελένσκι προσπαθούν και αυτοί με την βία, διωγμούς, εκτελέσεις του κλήρου και του λαού των Ρωσικών αυτών περιοχών. Και να τους κάνουν να γίνουν με την βία μέρος των αιρετικών ψευδοοεκκλησιών των καθολικών ουνιτών και του ψευδο-«μητροπολίτη» Επιφάνιου στην Ουκρανία.

Όμως όπως στο τέλος η πάντα Ελληνική Μακεδονία μας σώθηκε χάρις σε Ελληνικά ανταρτικά τμήματα (γηγενή ή από το Ελληνικό κράτος) και τακτικό στρατό και έγινε μέρος του Ελληνικού κράτους, έτσι είναι πολύ πιθανόν η Μικρορωσία και η Νοβορώσια να ελευθερωθεί τόσο από ανταρτικά τμήματα (γηγενή ή από το Ρωσικό κράτος) και τον τακτικό Ρωσικό στρατό και να γίνει τμήμα του Μεγάλου Ενιαίου Ρωσικού κράτους, σε μία Μεγάλη Ενωμένη Αγία Ρως, δηλαδή μιας Ένωσης Ρωσίας/Μεγαλορωσίας, Λευκορωσίας, Ουκρανίας/Μικρορωσίας και Νοβορώσιας}].

Για τους δυτικόευρωπαίους ένας τάχατες «νέος Μέγας Αλέξανδρος» ήταν ο Μεγάλος Ναπολέοντας, ο οποίος κατάφερε να ενοποιήσει μεγάλο μέρος της Ηπείρου για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ οι ναυτική δύναμη των Βρετανών και σύμμαχοι της τον πολεμούσαν συνεχώς, όπως ακριβώς και η Αρχαία Αθήνα τον Μέγα Αλέξανδρο.

Οι δε Γερμανοί, όπως και οι Καρχηδόνιοι έκαναν ενάντια στους εχθρούς τους, τρεις Καταστροφικούς Πολέμους (τους τρεις Καρχηδονιακούς και τους δύο Παγκοσμίους Πολέμους αντίστοιχα, όπως και τον οικονομικό πόλεμο των Γερμανών με τα μνημόνια και τα «πραξικοπήματα» στην Ουκρανία, ο οποίος μπορεί κάποια στιγμή να γίνει θερμός και καταστράφηκαν ολοκληρωτικά)-(http://alophx.blogspot.com/2017/09/blog-post_73.html). Ομοίως είχαν και προσωπικότητες σαν τον Στάλιν, π.χ. τον Διονύσιο τον Πρεσβύτερο στην Αρχαιότητα (http://alophx.blogspot.com/2017/04/blog-post_94.html, http://alophx.blogspot.com/2017/02/blog-post_41.html).

Επίσης η Ευρώπη  δέχτηκε  εισβολή από τους προς Άραβες κατακτητές  τους απέκρουσε και τους  νίκησε και στην συνέχεια τους κατάκτησε,  όπως ακριβώς οι Πέρσες επιτέθηκαν στην Ελλάδα αλλά οι Έλληνες τους απέκρουσαν και τους απώθησαν αφού πρώτα τους νίκησαν.

Στην συνέχεια και στις δύο περιπτώσεις οι αμυνόμενοι αντεπιτέθηκαν,  εισέβαλαν στα εδάφη των εχθρών τους,   τους κατέκτησαν  και ίδρυσαν αυτοκρατορίες (ενώ  διέλυσαν τις αυτοκρατορίες  των αντιπάλων τους),  όμως μετά από πολλά χρόνια,  τα εδάφη αυτά  είτε έγινε ανεξάρτητα με επαναστάσεις,  είτε εισέβαλαν άλλα κράτη  και τα κατέκτησαν,  ενώ οι Αυτοκρατορίες που είχαν  ιδρύσει διαλύθηκαν και στην συνέχεια έχασαν και τις αποικίες που είχαν ιδρύσει.

Οι Αμερικανοί και οι Αρχαίοι Ρωμαίοι ήταν αποικίες άλλων κρατών (ιδιαίτερα θρησκευόμενοι αρχικά) που ανεξαρτητοποιήθηκαν (των Βρετανών και των Ετρούσκων αντίστοιχα), πολεμώντας ενάντια σε έναν βασιλιά και οι δύο, έλαβαν μέτρα για να έχουν μία (αριστοκρατική/χρηματική) δημοκρατία και να αποτρέψουν την άνοδο ενός τυράννου στην εξουσία με ένα περίπλοκο πολιτικό σύστημα (π.χ. Κογκρέσο, Βουλή, Γερουσία, Σύγκλητος, Δήμαρχοι).

Αμέσως μετά την ίδρυση, ενίσχυση και εδραίωση των πολιτικών τους συστημάτων, τα ίδια αυτά κράτη ξεκίνησαν πολέμους με αλλά ανεπτυγμένα και μη γειτονικά τους κράτη και φυλές και κατάφεραν να τα κρατήσουν ή να τα κάνουν προτεκτοράτα τους και τελικά και να ενώσουν την Αμερικανική Ήπειρο και την Ιταλική Χερσόνησο υπό την ηγεσία τους και στην συνέχεια ξεκίνησαν κατακτητικούς πολέμους στο εξωτερικό και ιδρύσαν πανίσχυρες Αυτοκρατορίες. 

Υπήρχαν και άλλες ομοιότητες, όπως οι εμφύλιοι πόλεμοι (http://alophx.blogspot.com/2021/02/blog-post.html, http://alophx.blogspot.com/2017/01/blog-post.html), η νίκη επί άλλων μεγάλων δυνάμεων και η δημιουργία Αυτοκρατοριών (http://alophx.blogspot.com/2017/06/blog-post_54.html, http://alophx.blogspot.com/2017/06/blog-post.html, http://alophx.blogspot.com/2017/06/blog-post_2.html, http://alophx.blogspot.com/2017/11/blog-post_24.html, http://alophx.blogspot.com/2018/10/blog-post_23.html, http://alophx.blogspot.com/2018/11/blog-post_34.html, http://alophx.blogspot.com/2018/11/blog-post_33.html), η πίστη ότι και οι δύο αυτοί λαοί ήταν εκλεκτοί της «Θείας Προνοίας», ταύτιζαν οι Αμερικανοί τον Ουάσιγκτον με τον Κιγκινάτο, ¨δυο πολιτικοί που εδωνά τις υπερούσιες που τους έδωσαν τα έθνη τους για να τους σώσουν όταν ολοκλήρωσαν τις αποστολές τους και αποσυρθήκαν μέχρι τον θάνατο τους στα κτήματα τους.

Οι ΗΠΑ είχαν όπως και οι Ρωμαίοι τον δικό τους Κοριολάνο, τον Μπένετικτ Άρλοντ. Και οι δύο αυτοί άντρες που είχαν υπηρετήσει και επιτύχει νίκες για τα κράτη τους, όμως λόγω της υπερηφάνειας τους και ότι δεν ανέλαβαν τα αξιώματα που πίστευαν ότι τους αξίζαν, τις πρόδωσαν στους μεγαλύτερους εχθρούς τους, τους Ουόλσκους και τους Βρετανούς αντίστοιχα, κάτι που τους έκανε προδότες και στο τέλος πέθαναν και οι δύο εξόριστοι στο εξωτερικό.

Οι Ρωμαίοι είχαν ως γείτονες που κατέλαβαν και έκαναν με την βία ή διπλωματία συμμάχους/κατεκτημένους ή υποτελείς τους Λατίνους, όπως και στις μέρες μας οι Αμερικανοί τα κράτη της Λατινικής Αμερικής.

Υπήρχαν και άλλοι ηγέτες στην Αρχαία Ρώμη και στις ΗΠΑ, ηγέτες, οι οποίοι ανέλαβαν σε έκτακτες περιστάσεις απόλυτες εξουσίες για να κερδίσουν έναν εξωτερικό πόλεμο ή μία εσωτερική πολιτική κρίση (καθολικών ή προβοκατόρικα στημένων από τους ίδιους) και άλλοτε έδωσαν και άλλοτε όχι πίσω στα κράτη τους την εξουσία αυτή (π.χ. ο Ιούνιος Βρούτος, ο Ουάσιγκτον, ο Λίνκολν, ο Μάριος, ο Σύλλας, ο Ουΐλσον, ο Ρούζβελτ, ο Τζόνσον, ο Κικέρωνας, ο Νέρωνας, ο Τζορτζ Μπους ο Νεότερος κ.λ.π.)-(http://alophx.blogspot.com/2016/09/blog-post_14.html).

{Λόγω της μεγάλης ρητορικής του δεινότητας ονομάστηκε Αμερικάνος Κικέρωνας ο Έντουαρντ Έβερετ, όπως και στην Γαλλική Επανάσταση για τον ίδιο λόγο ονομάστηκε ο Δαντών ο Γάλλος Κικέρωνας, ενώ και ο Κερένσκι στην Ρωσία ονομάστηκε Ρώσος Κικέρωνας ο Κερένσκι για τον ίδιο ακριβώς λόγο}.  

Οι Ρωμαίοι εισήλθαν στα πράγματα της Ελλάδας καλεσμένοι από τους Ελληνες σε εμφύλιους πολέμους (τους τρεις γνωστούς Μακεδονικούς πολέμους), όπως και οι Αμερικανοί με αφορμή τον Ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, ενώ το ίδιο έκαναν στην Ευρώπη με αφορμή τους δύο Παγκοσμίους Πολέμους και την τότε κομμουνιστική απειλή.

Παράλληλα στην Αρχαία Ρώμη και στις ΗΠΑ υπήρχαν λαϊκιστές αριστοκράτες ηγέτες που πολεμήθηκαν από την ολιγαρχία των κρατών αυτών γιατί στράφηκαν εναντίον τους, π.χ. οι Γράκχοι, οι Κένεντι, ο Μάριος, ο Λίνκολν, ο Καίσαρας, ο Τραμπ κ.λ.π. (http://alophx.blogspot.com/2017/09/20.html, http://alophx.blogspot.com/2016/11/blog-post_27.html, http://alophx.blogspot.com/2016/11/blog-post.html, http://alophx.blogspot.com/2016/11/blog-post_37.html, http://alophx.blogspot.com/2016/11/blog-post_10.html).

Η σταδιακή παρακμή της Αρχαίας Ρώμης και των ΗΠΑ, η τεράστια στρατιωτική υπερεξάπλωση και στις δύο περιπτώσεις, η ανάπτυξη της ανηθικότητας, του κυνισμού, του υλισμού, της αθεΐας, η μεγάλη επιθετικότητα, είναι κοινά τους χαρακτηριστικά.

Και στις δύο περιπτώσεις οι χώρες αυτές εισέβαλαν σε χώρες και τις κατέλαβαν, αλλά συνάντησαν μεγάλη αντίσταση και υποχώρησαν (π.χ. σε Ιράκ και Δακία για το πετρέλαιο και τον χρυσό τους αντίστοιχα ή στην Μεσοποτάμια, το Ιράκ, την Γερμανία του Αρμίνιου, το Βιετνάμ του Χο Τσι Μινχ και το Αφγανιστάν των Ταλιμπάν αντίστοιχα)-(http://alophx.blogspot.com/2017/07/blog-post_12.html, http://alophx.blogspot.com/2017/02/blog-post_41.html, http://alophx.blogspot.com/2017/07/blog-post_58.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/new-deal.htm, l http://alophx.blogspot.com/2017/09/11092001-isis-13112015.html).

Είχαν ηγέτες σαν τον Αύγουστο που ήταν λαϊκιστές και προσπαθούσαν κυριως μέσω της ειρήνης και των πολίτικων και οικονομικών συμφωνιών να αυξήσουν την δύναμη της Αυτοκρατορίας (π.χ. τον Τραμπ και τον Ανδριανό), αλλά και έκφυλους (που ανήλθαν με πραξικοπήματα ή και φόνους στην εξουσία) παιδεραστές/αιμομίκτες τάχατες «ηγέτες» (πραξικοπηματίες στην πραγματικότητα) σαν τους Τιβέριο και Μπάιντεν.

Επίσης και στις δύο αυτές περιπτώσεις υπήρξε διωγμός (άμεσος ή έμμεσος) των Χριστιανών κατά την διάρκεια των Αυτοκρατοριών τους (στα ίδια τους τα κράτη, στις επαρχίες ή στα υποτελή ή κατεκτημένα από  αυτούς κράτη), ενώ σύντομα ανήλθαν στην εξουσία αυτών αλλοεθνείς και αλλόθρησκοι, οι οποίοι επέκτειναν την αυταρχικότητα και την παρακμή τους (http://alophx.blogspot.com/2021/01/blog-post.html, http://alophx.blogspot.com/2019/10/blog-post_78.html, http://alophx.blogspot.com/2019/01/blog-post_30.html, http://alophx.blogspot.com/2018/06/blog-post_1.html, http://alophx.blogspot.com/2017/12/blog-post_0.html, http://alophx.blogspot.com/2017/12/blog-post_93.html, http://alophx.blogspot.com/2017/11/blog-post_22.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/1873-1929-2008.html).

Σε αυτές αυξήθηκε υπέρμετρα ο πληθωρισμός λόγω της μάχιμής παραγωγής χρήματος και νομισμάτων, ενώ ξοδεύονταν τεράστια ποσά χρήματων στον στρατό και σε εκστρατείες στο εξωτερικό για την απόκτηση εδαφών, πολύτιμων ορυκτών πόρων, σκλάβων και λαφύρων (http://alophx.blogspot.com/2018/02/blog-post_61.html, http://alophx.blogspot.com/2018/05/blog-post_66.html, http://alophx.blogspot.com/2018/05/1973.html).

Η «μεσαία τάξη» στα κράτη αυτά εξαφανίστηκε, όπως και οι πιο φτωχοί αγρότες και εργάτες, με απόλεμά η γη να περιέλθει στην κατοχή των πλουσίων αριστοκρατών, οπότε αυτοί δεν είχαν κίνητρο να πολεμήσουν για κάτι, ενώ αυξήθηκε και η πολιτική καταπίεση, όπως ακριβώς γίνεται στις μέρες μας με τις τράπεζες που αρπάζουν τα σπίτια και τον πλούτο, τόσο των λαών, όσο και κρατών (http://alophx.blogspot.com/2017/09/11-2001.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/blog-post_70.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/blog-post_81.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/blog-post_77.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/blog-post_93.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/376-480-1914-2017.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/kai.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/blog-post_62.html, http://alophx.blogspot.com/2017/05/blog-post_59.html, http://alophx.blogspot.com/2016/10/blog-post.html).

Παράλληλα, αλλοεθνείς και βάρβαροι, μετανάστες ή λαθρομετανάστες αντίστοιχα (http://alophx.blogspot.com/2022/11/blog-post.html, http://alophx.blogspot.com/2017/06/blog-post_29.html, http://alophx.blogspot.com/2017/03/blog-post.html, http://alophx.blogspot.com/2023/01/400-2023-update.html), εισήλθαν τόσο στον στρατό, ο οποίος έγινε κυριως μισθοφορικός και δεν ενδιαφέρονταν για την πατρίδα του (δεν υπήρχε πια πατριωτισμός), όσο και με την βία στα κράτη αυτά και τα αλλοίωσαν εθνικά, έφεραν πολιτικές συγκρούσεις μέσα σε αυτά, ενώ η βία αυτών ένωσε πολλά κράτη εναντίον τους, σε συμμαχίες και συνασπισμούς, είτε βάρβαρων (π.χ. των Γερμανών), είτε άλλων ισχυρών δυνάμεων (π.χ. των Ρώσων και των Κινέζων).

Και όπως στα ύστερα έτη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας αυτή απειλήθηκε στην συνέχεια από τους ισλαμιστές Άραβες (http://alophx.blogspot.com/2017/09/7-8-21.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/blog-post_78.html, http://alophx.blogspot.com/2017/05/blog-post_21.html, http://alophx.blogspot.com/2017/04/game-of-thrones.html, http://alophx.blogspot.com/2016/09/v-behaviorurldefaultvmlo_0.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/isis.html, http://alophx.blogspot.com/2018/05/blog-post_28.html, http://alophx.blogspot.com/2018/05/blog-post_8.html), όπως και στις μέρες μας και πάλι από τους ισλαμιστές απειλούνται η Δύση, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ, οι οποίες είναι στην ουσία οι «νέες Σταυροφόροι»  στην Μέση Ανατολή (http://alophx.blogspot.com/2017/09/blog-post_12.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/blog-post_14.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/blog-post_34.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/blog-post_88.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/blog-post_4.html, http://alophx.blogspot.com/2017/07/blog-post_73.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/blog-post_11.html) και σύντομα θα αντιμετωπίσουν τους «νέους Μογγόλους» (http://alophx.blogspot.com/2019/06/blog-post.html, http://alophx.blogspot.com/2018/05/blog-post_21.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/blog-post_31.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/blog-post_72.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/blog-post_84.html, http://alophx.blogspot.com/2016/12/406.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/blog-post_29.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/blog-post_71.html, http://alophx.blogspot.com/2017/09/blog-post_69.html, http://alophx.blogspot.com/2018/03/blog-post_7.html), δηλαδή την Ρωσία και την Κίνα. 

Στις μέρες μας η κυβέρνηση της Αμερικής εξελίσσεται μακριά από μια συνταγματική δημοκρατία σε μια αυταρχική τεχνοκρατία που διοικείται από γραφειοκράτες, στρατιωτικούς ηγέτες, πράκτορες πληροφοριών, χρηματοδότες της Wall Street, μεγιστάνες των μέσων ενημέρωσης και επιχειρηματίες τεχνολογίας.

Πολλοί δημοσιογράφοι υποστηρίζουν ότι Ριζοσπάστες Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι του κατεστημένου έχουν συνεργαστεί για να λογοκρίνουν την ελευθερία του λόγου, να νοθεύσουν τις εκλογές και να καταστρέψουν την φήμη οποιουδήποτε προσπαθεί να τους σταματήσει.

Θα είναι άραγε αυτό το μέλλον της Ευρώπης και των ΗΠΑ; Θα πέσουν και αυτές ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στις μέρες μας και θα τις διαδεχτούν άλλες ισχυρές υπερδυνάμεις (http://alophx.blogspot.com/2023/04/command-and-conquer.html, http://alophx.blogspot.com/2017/07/blog-post_58.html, http://alophx.blogspot.com/2016/09/v-behaviorurldefaultvmlo_96.html, http://alophx.blogspot.com/2022/03/blog-post.html, http://alophx.blogspot.com/2018/02/blog-post_73.html, http://alophx.blogspot.com/2017/10/blog-post_95.html, http://alophx.blogspot.com/2017/06/blog-post_15.html, http://alophx.blogspot.com/2016/12/406.html, http://alophx.blogspot.com/2017/05/blog-post_39.html, http://alophx.blogspot.com/2017/01/blog-post_64.html, http://alophx.blogspot.com/2022/08/1921.html, http://alophx.blogspot.com/2018/08/blog-post.html, http://alophx.blogspot.com/2018/05/blog-post_50.html, http://alophx.blogspot.com/2018/04/blog-post_75.html, http://alophx.blogspot.com/2018/11/blog-post_13.html, http://alophx.blogspot.com/2019/08/blog-post.html, http://alophx.blogspot.com/2020/12/blog-post_6.html, http://alophx.blogspot.com/2022/11/20-21.html);

Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά, αλλά το πιθανότερο φαίνεται ότι στο τέλος θα ισχύσει για τους τους Γερμανούς και τους Αμερικάνους, ότι ακριβώς ίσχυσε και για τους όμοιους με αυτούς Καρχηδονίους νωρίτερα δωσίλογους των Γερμανών και, η γνωστή λαϊκή ρήση:

«Μια του κλεφτή (Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος), δυο του κλεφτή (Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος), τρεις και η κακή του μοίρα (ο παγκόσμιος οικονομικός πόλεμος, ο οποίος σύντομα μπορεί να γίνει και επίσημα Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος)».

Όλα αυτά αποδεικνύουν ξεκάθαρα την μεγάλη σοφία της ιστορικής ρήσης που λέει: «Η ιστορία ποτέ δεν επαναλαμβάνεται επακριβώς, κάνει όμως πάρα πολύ συχνά πολλές και σχεδόν ιστορικές ομοιοκαταληξίες».

ΕΞΤΡΑ ΕΝΔΙΑΦΡΟΝΤΑ ΑΡΘΡΑ

Ακόμα Αρχαιότερη η Ελληνική Γραμμική Γραφή Α των Κρητών!

Στα μέσα της 3ης χιλιετίας πΧ φαίνεται πως τοποθετούνται οι Κρητικές συλλαβικές γραφές, οι αναφερόμενες έως τώρα ως Μινωικές γραφές, δηλαδή 500 χρόνια πριν από την καθιερωμένη άποψη, η οποία τις τοποθετούσε στο 1.900 π.Χ. Έτσι λοιπόν, οι γραφές αυτές χρονολογούνται παράλληλα με τη γραφή στην κοιλάδα του Ινδού ποταμού περί το 2.400 π.Χ., ενώ τα Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά τοποθετούνται περίπου στο 3.000 π.Χ.

Τα παραπάνω επισημαίνουν σε δημοσίευσή τους ο ερευνητής Αιγαιακών γραφών δρ. Μηνάς Τσικριτσής και ο καθηγητής Αρχαιολογίας Αδαμάντιος Σάμψων στο Αμερικάνικο επιστημονικό περιοδικό «Annals of Archaeology» (April 2023 μ.Χ.) στον ιστότοπο Academia.edu και στο ResearchGate με τίτλο: «Symbols of Minoan Hieroglyphic Script and Linear A in Melos from the Middle of 3rd Millennium BC».

Όπως αναφέρεται στην μελέτη των δύο ερευνητών, στη θέση Ριβάρι στη δυτική πλευρά της Μήλου βρέθηκαν το 1.996 μ.Χ. και το 1.997 μ.Χ. μια ομάδα 90 πήλινων αγγείων της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙΙ περιόδου (φάση Καστρί) που χρονολογούνται στο δεύτερο μισό της 3ης χιλιετίας (2.500 π.Χ.-2.200 π.Χ).

Στο άρθρο αυτό ο αρχαιολόγος Α. Σάμψων κάνει μια συστηματική μελέτη της ομοιότητας των αγγείων, ώστε να χρονολογηθούν συγκρινόμενα με άλλα που βρέθηκαν σε Τροία IV, Πολιόχνη Λήμνου, Άγιο Κοσμά, Μάνικα, Μαραθώνα, Κέα που ανήκουν στην περίοδο Καστρί.

Από τα 39 ευρήματα του Α. Σάμψων, σημειώνεται ότι ενδιαφέρον έχουν 18 ακόσμητα ρηχά γυαλιστερά καφέ ή πορτοκαλοκόκκινα κύπελλα που φέρουν χαραγμένα σύμβολα (Εικόνα 1), που κοινώς αποκαλούνταν «σημάδια του αγγειοπλάστη», τα οποία μοιάζουν κάπως με τα Ελληνικά κεφαλαία Λ, Μ, Π, Ν, Τ, Χ, Ο.

Παράλληλα, η αρχαιολόγος Χριστίνα Τελεβάντου το 1.997 μ.Χ. σε παρακείμενο λακοειδή τάφο εντόπισε 16 μικρά δοχεία ημισφαιρικού σχήματος με παρόμοια εγχάρακτα σημάδια και ένα σύμβολο σε ραμφοειδή κανάτα τα οποία δημοσίευσε το 2008 μ.Χ.

Εκτός από τα ευρήματα των μικρών ημισφαιρικών δοχείων με τα εγχάρακτα σύμβολα, ένα άλλο ενδιαφέρον αντικείμενο είναι η παρουσία του μοναδικού μοντέλου στέγασης οικίας. Το μοντέλο αυτό φέρει δίρριχτη στέγη, με κεραμίδια. Το εύρημα είναι εντυπωσιακό και δύσκολα ερμηνεύσιμο για την εποχή αυτή.

Μετά από την επιγραφική μελέτη του ερευνητή δρ Τσικριτσή φαίνεται ότι 12 διαφορετικά σύμβολα, τα οποία επαναλαμβάνονται εγχάρακτα στο κέντρο των μικρών ημισφαιρικών δοχείων, έχουν ομοιότητα και μπορούν να ταυτιστούν με τα συλλαβικά σύμβολα της Γραμμικής Α και Κρητικής Ιερογλυφικής γραφής σε ποσοστό 50% για κάθε γραφή. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν μια κοινή χρήση των συμβόλων των κρητικών γραφών περίπου από το 2.500 πΧ.

Έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι η εμφάνιση των 12 διαφορετικών συμβόλων της μινωικής γραφής δεν συνοδεύεται από ευρήματα Μινωικής κεραμικής στις ταφές στο Ριβάρι της Μήλου. Έτσι, έχουμε στο Ριβάρι Κυκλαδίτικη κεραμική “Ανατολικής έμπνευσης” με Μινωικά σύμβολα.

Αν και το δείγμα των 12 διαφορετικών συμβόλων που αντιστοιχεί σε ένα 10% συνολικά της Μινωικής γραφής, αναδεικνύεται ο προβληματισμός μήπως η γραφή αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί κυκλαδική δημιουργία, η οποία σε κάποια φάση διαδόθηκε και στο Μινωικό πολιτισμό.

Την ίδια περίοδο στην Κρήτη, παρατηρείται εισβολή πολιτιστικών στοιχείων από Κυκλάδες (ειδώλια, αγγεία ανατολικού τύπου) στην Αγιά Φωτιά, Πετράς και Αρχάνες. Στο παρελθόν υπήρξε συζήτηση μεταξύ των ερευνητών σχετικά με την ύπαρξη κυκλαδικών αποικιών στο νησί της Κρήτης (Ντούμας 1.976 μ.Χ.), (Δαβάρας και Betancourt 2004 μ.Χ., Betancourt 2008) και (Σάμψων 1.985 μ.Χ., 1.988 μ.Χ.).

Οι συλλαβές κοντά στη βάση των αγγείων φαίνεται ότι ήταν χαραγμένες από τον αγγειοπλάστη πριν το ψήσιμο. Πιθανόν να υποδηλώνουν το εργαστήριο ή την χρήση ή το περιεχόμενο του αγγείου (Εικόνα 3, Πίνακας των αγγείων με τα χαραγμένα σύμβολα).

Από το σύνολο των 39 αγγείων με τα εγχάρακτα 12 επαναλαμβανόμενα συλλαβικά σύμβολα ενδιαφέρον είναι το σύμβολο βέλος «á» ή «â» (γραμμή 2 στον Table 1,2), που αντιστοιχεί στο σύμβολο του κριθαριού της Γραμμικής Α, έχει την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης περίπου 30% και εμφανίζεται σε 6 μικρά ημισφαιρικά δοχεία.

Ενδεχομένως, αυτό το σύμβολο να είναι ένδειξη ότι τα μικρά ημισφαιρικά δοχεία πιθανόν να χρησιμοποιούντο ως προσφορές με κάποιου είδους προϊόντος “κριθαριού” για τη μετά θάνατον ζωή του νεκρού, γεγονός που ενισχύει το επιχείρημα ότι το Ριβάρι ήταν νεκροταφείο.

Πιθανόν τα υπόλοιπα σύμβολα που εμφανίζονται στα μικρά ημισφαιρικά δοχεία του Table 1 να είναι ακρόφωνα συλλαβικών λέξεων, υποδεικνύοντας ότι το αντίστοιχο ημισφαιρικό δοχείο χρησιμοποιήθηκε ως δοχείο προσφοράς για προϊόντα, σιτηρών, μελιού, λαδιού κλπ. Η εμφανιζόμενη Αιγαιακή γραφή στο Ριβάρι της Μήλου δημιουργεί προβληματισμό στην καθιερωμένη άποψη που θεωρεί ότι η γραφή πρωτοεμφανίζεται στον Μινωικό Πολιτισμό περί το 2.000 πΧ.

Η μεγάλη ανάπτυξη του Κυκλαδικού Πολιτισμού που παρατηρείται στην τεχνολογία κατασκευής οικιών (βλ. Εικόνα 2) στα διασωζόμενα κυκλαδικά ειδώλια που δείχνουν ανεπτυγμένες κοινωνικές δομές, στην Αστρονομική του γνώση που αποτυπώνεται στα Τηγανόσχημα με τις συνοδικές καταγραφές των Πλανητών, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπήρχε μια ανεπτυγμένη ναυτική επικοινωνία, όπου η ανάπτυξη της γραφής ήταν αναγκαία για τις ανάγκες του εμπορίου.

Με βάση την επιγραφική μελέτη που πραγματοποίησαν οι κκ Τσικριτσής και Σάμψων διαφαίνεται ότι από το σύνολο των 12 διαφορετικών επαναλαμβανόμενων σημείων τα μισά ανήκουν στην Κρητική Ιερογλυφική και Γραμμική Α γραφή, δηλαδή 500 χρόνια πίσω είναι πιθανόν να είχε αναπτυχθεί μια Αιγαιακή γραφή, η οποία στη συνέχεια να υιοθετήθηκε και να αναπτύχθηκε μετά την 2η χιλιετία στον Μινωικό Πολιτισμό.

«Ο αριθμός των συμβόλων που βρέθηκε αντιστοιχεί περίπου στο 10% μιας αναπτυγμένης συλλαβικής γραφής και ευελπιστούμε στο μέλλον να αποκαλυφθούν ακόμα περισσότερα που θα ενισχύσουν την άποψη μας ότι η Αιγαιακή γραφή ξεκινά από την 3η χιλιετία π.Χ» τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δρ Τσικριτσής (https://www.history-point.gr/akoma-archaioteri-i-elliniki-grammiki-grafi-a-ton-kriton).


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Οι Ουκρανοί παραδίδονται κατά δεκάδες στο “δρόμο του θανάτου” στο Τσάσοφ Γιαρ-Σε τρομερό δίλημμα το Κίεβο.

Οι Ουκρανοί έχουν δύο επιλογές: Να αφήσουν τους στρατιώτες τους να παραδοθούν/σκοτωθούν ή να προχωρήσουν σε αντεπίθεση, την οποία οι Ρώσοι αναμένουν με το πυροβολικό τους να ετοιμάζεται να κονιορτοποιήσει τα πάντα

Δραματικές εξελίξεις έχουμε στο Μπαχμούτ, αφού χιλιάδες μισθοφόροι της Wagner, ως κύρια δύναμη κρούσεως και υποστηριζόμενη από τακτικές μονάδες Αλεξιπτωτιστών των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, ωθεί προς τα πίσω συνεχώς τους Ουκρανούς, εδραιώνοντας την θέση της στον τρομερά σημαντικό αυτοκινητόδρομο Μπαχμούτ-Τσάσοφ Γιαρ, γνωστό και ως «δρόμος του θανάτου».

Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, σχεδόν 500 μέτρα του δρόμου έχουν τεθεί υπό Ρωσικό έλεγχο, γεγονός που θέτει τέλος στον ανεφοδιασμό των μονάδων των Ουκρανών στην πόλη του Μπαχμούτ. “Αναμένουμε επίσημη επιβεβαίωση. Εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, τότε η υπόλοιπη ουκρανική δύναμη στην πόλη αυτή θα αναμένει το πότε θα παραδώσει όλους τους στρατιώτες της.

Για να σώσει την κατάσταση, ο Ουκρανός Α/ΓΕΣ Στρατηγός Ζαλούσνι θα πρέπει να πάρει μια απόφαση: είτε να αφήσει τους εναπομείναντες στρατιώτες να πεθάνουν, είτε να προχωρήσει σε μια αντεπίθεση προς αυτή την κατεύθυνση για να ξεμπλοκάρει μια δύναμη χιλιάδων ανδρών”, αναφέρει Ρώσος ειδικός.

Παραδίδονται κατά δεκάδες οι Ουκρανοί στο Μπαχμούτ και Ντονιέτσκ. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των γεγονότων, στην ουκρανική 110η ταξιαρχία, έχουμε κρούσματα λιποταξίας και παράδοσης στους Ρώσους στην κατεύθυνση του Ντόνετσκ. Στις 21 Απριλίου, το Ukriana.ru ανέφερε την παράδοση μιας ομάδας Ουκρανών στρατιωτών από την 110η ταξιαρχία των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας στην κατεύθυνση του Ντόνετσκ.

Οκτώ στρατιωτικοί παραδόθηκαν σε τρεις Ρώσους στρατιώτες. Το κανάλι δημοσίευσε ότι οι δημοσιογράφοι δημοσίευσαν ένα βίντεο του Ρωσικού στρατού, το οποίο απεικονίζει αιχμάλωτους Ουκρανούς στρατιώτες.

«Η 110η ταξιαρχία μειώθηκε κατά... οκτώ άτομα», ανακοίνωσε  ο Ρωσικός στρατός με την τάση αυτή να αυξάνεται συνεχώς και εδώ είναι η είδηση. Διευκρινίζεται ότι η 110η ταξιαρχία των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας συγκροτήθηκε στην περιοχή του Ζαπορίζιε και ανήκει στις χερσαίες δυνάμεις της Ουκρανίας.

Εν τω μεταξύ, ο Andriy Marochko, στρατιωτικός εμπειρογνώμονας και απόστρατος Αντισυνταγματάρχης ΤΩΝ Ρωσόφωνων του Λουγκάνσκ (LPR), παρέχει τη δική του ανάλυση της κατάστασης και ισχυρίζεται ότι μια μεγάλης κλίμακας αντεπίθεση από τα στρατεύματα του Κιέβου δεν θα ξεκινήσει στο εγγύς μέλλον λόγω σειράς εξωτερικών παραγόντων.

Μετά από μια επίσκεψη στην κατεύθυνση του Ντονιάτσκ, ο Marochko επισημαίνει ότι οι αντίξοες καιρικές συνθήκες δεν θα επιτρέψουν στον εχθρό να πραγματοποιήσει επιθετικές επιχειρήσεις πλήρους κλίμακας για τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Ο ειδικός προσθέτει ότι αυτό είναι επίσης απίθανο στις κατευθύνσεις Κουπιάνκ και Κρασναλιμάν. Τι απώλεσαν οι Ουκρανοί μόνο τις προηγούμενες 24 ώρες:

2 T-64BV.

1 2C3.

1 AN/TPQ-37.

1 2A13.

1 BMP-2.

1 Kirpy.

1 International MaxPro.

1 M1114.

1 UAZ-315195.

1 GAZ-66.

1 Tactical pickup truck.

1 Varmate.

Εν τω μεταξύ, οι Ειδικές δυνάμεις των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων απέκρουσαν μια απόπειρα επίθεσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας στην κατεύθυνση του Ντονιέτσκ, μετά την οποία επιτέθηκαν στον υποχωρούντα εχθρό, αναφέρουν οι Στρατιωτικοί Ανταποκριτές του ρωσικού καναλιού Spring Telegram.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο ουκρανικός στρατός με τεθωρακισμένα οχήματα του ΝΑΤΟ προσπάθησε να επιτεθεί στις θέσεις των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή  αλλά αποκρούστηκε.

Στρατιώτες των Ρωσικών ειδικών δυνάμεων χτύπησαν τον εχθρό που υποχωρεί, αναφέρουν οι συντάκτες του καναλιού. Πολλές μονάδες με  δυτικά τεθωρακισμένα χτυπήθηκαν καίρια, αναφέρουν οι ίδιες πηγές .

Νωρίτερα αναφέρθηκε ότι ο ουκρανικός στρατός εκτόξευσε 151 οβίδες στο έδαφος της Ρωσόφωνων κατά την διάρκεια της ημέρας. Ως αποτέλεσμα των βομβαρδισμών, σκοτώθηκαν δύο άμαχοι. Ο ουκρανικός στρατός την ίδια περίοδο στέλνει εφεδρείες στην κατεύθυνση του Σεβέρσκ, και ένα επιπλέον τάγμα πεζικού έφτασε στην Μπελγκορόβκα.

Ο πολεμικός ανταποκριτής Murad Gazdiev ανακοίνωσε την άφιξη των εφεδρειών του ουκρανικού στρατού στην κατεύθυνση Σεβέρσκ και την ενίσχυση των στρατευμάτων στην περιοχή Μπελγκορόβκα. Ο ίδιος σημείωσε ότι τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη βρίσκονται ήδη λιγότερο από ένα χιλιόμετρο από την Μπελογκόροβκα και οι μάχες διεξάγονται σε δασικές εκτάσεις και χωράφια.

Την ίδια ώρα, το ουκρανικό πυροβολικό συνεχίζει να επιχειρεί, αν και, σύμφωνα με τον Γκαζντίεφ, φαίνεται ότι «δεν χρησιμοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του». Υποτίθεται ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας εξοικονομούν πυρομαχικά, γεγονός που υπογραμμίζει την κρίσιμη κατάσταση για τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας.

Ουκρανικό πυροβολικό βάλλει πυρά κατά του Κούρσκ. "Ουκρανικά στρατεύματα βομβάρδισαν την περιοχή Rylsky της περιοχής Κούρσκ", δήλωσε ο Ρώσος κυβερνήτης Roman Starovoit στο κανάλι του στο Telegram. "Περισσότερες από 20 βλήματα  καταγράφηκαν από την Ουκρανία. Δεν υπάρχουν θύματα και καταστροφές σε οικισμούς, αλλά τα δίκτυα ηλεκτροδότησης είναι κατεστραμμένα", έγραψε. Το χωριό Obesta, τα χωριά Lokot και Novoivanovka έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, διευκρίνισε ο επικεφαλής της περιοχής.

 Η περιοχή Rylsky συνορεύει με την περιοχή Sumy της Ουκρανίας και έχει υποστεί επανειλημμένα βομβαρδισμούς. Στα τέλη Ιανουαρίου, δύο σπίτια στο χωριό Popovka υπέστησαν ζημιές και στις αρχές Μαρτίου αναφέρθηκαν 11 βλήματα στο χωριό Begoshcha.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας βομβαρδίζουν σχεδόν συνεχώς τα ρωσικά σύνορα, χτυπούν από drones και οργανώνουν δολιοφθορές. Στις περιοχές Bryansk, Kursk, Belgorod και στην Κριμαία, υπάρχει ένα κίτρινο επίπεδο τρομοκρατικού κινδύνου (https://www.pentapostagma.gr/kosmos/enoples-syrraxeis/7164377_apokalypsi-oi-oykranoi-paradidontai-kata-dekades-sto-dromo-toy).

 

Ο Λαβρόφ στην Λατινική Αμερική συζήτησε μια στρατιωτική συμμαχία μέσω των BRICS.

 Το ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στη Λατινική Αμερική λειτούργησε για την δημιουργία ενός αναλόγου του CSTO μεταξύ χωρών που ήδη είχαν καταλάβει ότι η Ρωσία θα κέρδιζε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Λαβρόφ στην Λατινική Αμερική συζήτησε μια στρατιωτική συμμαχία μέσω των BRICS

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ «ΜΥΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ» ΕΦΕΡΕ Ο ΛΑΒΡΟΦ ΣΤΗΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑ; Στις 20 Απριλίου, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ολοκλήρωσε την επίσημη επίσκεψή του στην Λατινική Αμερική, κατά την οποία επισκέφθηκε την Βραζιλία, την Βενεζουέλα, την Νικαράγουα και την Κούβα. Είχε συναντήσεις με τους ηγέτες αυτών των χωρών, διαπραγματεύσεις με τους Υπουργούς Εξωτερικών.

Η επίσκεψή του έχει αναμφίβολα έναν γεωπολιτικό στόχο - να ενισχύσει τους διπλωματικούς δεσμούς με τις χώρες της ηπείρου στο πλαίσιο της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Atalayar, δυτικοί ειδικοί υποψιάζονται ότι η επίσκεψη έχει επίσης στρατιωτικές επιπτώσεις.

Στη Βραζιλία, σύμφωνα με το Correio Braziliense , αυτές οι υποψίες κινήθηκαν από ένα «μυστικό» φορτίο βάρους πέντε τόνων, το οποίο ο Λαβρόφ έφερε μαζί του ως διπλωματικό. Οι τοπικές αρχές λένε ότι οι πληροφορίες για πιθανή επιθεώρηση του φορτίου είναι «απόρρητες».

Ωστόσο, ένα μέλος του βραζιλιάνικου κοινοβουλίου απηύθυνε αίτημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να ξεκινήσει έρευνα για το περιεχόμενο του φορτίου και τον σκοπό του. Υπάρχουν υποψίες στα μέσα ενημέρωσης ότι μπορεί να υπάρχουν όπλα, νόμισμα , ακόμη και έντυπο νέο νόμισμα των χωρών BRICS, για το οποίο γίνεται πολύς λόγος. ΤΙ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΙΡΑΝ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ;

Το δεύτερο σημείο στο οποίο βασίζονται οι υποψίες για εμπλοκή της Βραζιλίας σε κάποιου είδους στρατιωτική συμμαχία είναι η «περίεργη» αποστολή δύο ιρανικών πολεμικών πλοίων στην Βραζιλία τον Φεβρουάριο. Κουβανοί μετανάστες, συμπεριλαμβανομένου του πρώην συμβούλου του Φιντέλ Κάστρο, Ραφαέλ ντελ Πίνο, που κατέφυγαν στην Φλόριντα, πιστεύουν ότι δοκίμαζαν εάν πολεμικά πλοία από χώρες μη φιλικές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούσαν να περάσουν ελεύθερα κοντά στα σύνορά τους, ιδίως μέσω της Διώρυγας του Παναμά.

Σε αυτό το ερώτημα δόθηκε θετική απάντηση, οπότε ο Λαβρόφ θα μπορούσε, από αυτή την άποψη, να συζητήσει μια τέτοια πιθανότητα για τα πλοία του ρωσικού ναυτικού. Προσθέτουμε ότι ο Πρόεδρος της Βραζιλίας έδωσε το πράσινο φως σε μια νέα διαδρομή φορτίου για τα πλοία της Iran Shipping Lines (IRISL), που θα εκτελούν δρομολόγια μεταξύ Ιράν, Βραζιλίας και Βενεζουέλας. Το IRISL βρίσκεται υπό κυρώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης από το 2020 μ.Χ. Και τότε οι πέντε μυστικοί τόνοι του Λαβρόφ θα φαίνονται «λουλούδια».

ΟΙ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ: ΟΙ ΗΠΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΧΘΡΟΣ. Η τοποθέτηση της επίσκεψης στη Βραζιλία στην ίδια ομάδα με τους κύριους συμμάχους στη Λατινική Αμερική ήταν μια έξυπνη και συντονισμένη απόφαση.

Η αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ ότι ο Πρόεδρος Χοσέ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, στις δηλώσεις του ως «παπαγάλος», «επαναλαμβάνει την Ρωσική και κινεζική προπαγάνδα» υποδηλώνει ότι η Ουάσιγκτον είναι πολύ ενοχλημένη από την πρόκληση που της θέτει η Βραζιλία.

Το κρίσιμο είναι ότι ο προηγούμενος πρόεδρος, Ζαΐρ Μπολσονάρο , ένας αντίπαλος δεξιός πολιτικός που ψηφίζεται από το άλλο μισό της Βραζιλίας, απηύθυνε την ίδια πρόκληση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δηλαδή, η επιλογή της Βραζιλίας - να μην είναι πλέον υποτελής των ΗΠΑ μακροπρόθεσμα είναι καθορισμένη. Αυτό υποδηλώνει ότι οι Βραζιλιάνοι πολιτικοί βλέπουν μια απειλή από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αποσταθεροποίηση της χώρας τους, συμπεριλαμβανομένων των παράνομων κυρώσεων.

«Επιβεβαίωσα την θέση της Βραζιλίας για μονομερείς κυρώσεις στον υπουργό Λαβρόφ. Εκτός από το γεγονός ότι δεν συντονίζονται με το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχουν αρνητικές συνέπειες για τις οικονομίες όλου του κόσμου, ειδικά για τις αναπτυσσόμενες χώρες, πολλές από τις οποίες δεν έχουν αλλά έχει αναρρώσει από την πανδημία», είπε ο Υπουργός Εξωτερικών. Βραζιλία Μάουρο Βιέιρα μετά την συνάντηση με τον Λαβρόφ.

ΕΝΑ ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΟΥ CSTO ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Σε ερώτηση του Λαβρόφ στην Αβάνα εάν η Ρωσική Ομοσπονδία θα δημιουργήσει στρατιωτική βάση στην Κούβα, δεν απάντησε αρνητικά.

Ο Υπουργός είπε ότι «η στρατιωτική μας συνεργασία με την Κούβα αναπτύσσεται με επιτυχία και σύμφωνα με τις συμφωνίες και των δύο πλευρών». «Κατανοώ ότι τόσο η Ρωσική όσο και η κουβανική πλευρά είναι ικανοποιημένες με τη μορφή αυτής της στρατιωτικής συνεργασίας», αναφέρει το RT.

Το ισπανικό αναλυτικό κέντρο Cuba Siglo XXI, αναλύοντας την επίσκεψη του Λαβρόφ, αναφέρει ότι ένα ή δύο ρωσικά υποβρύχια ή πλοία με πυρηνικούς πυραύλους, που πραγματοποιούν περιστροφικά ταξίδια ή διεξάγουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις (πιθανόν με τη Βενεζουέλα και την Νικαράγουα) στην Καραϊβική, είναι αρκετά για να «πυρηνοποιήσουν Οι ΗΠΑ έχουν νιώσει την δύναμη του Κρεμλίνου στην αυλή τους».

Ο ειδικός του κέντρου Χουάν Αντόνιο Μπλάνκο υπενθυμίζει ότι τα καλώδια του Διαδικτύου έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος του πυθμένα του Ατλαντικού που συνδέει τις Ηνωμένες Πολιτείες με συμμάχους στην Ευρώπη και ο εχθρός ήδη «λαμβάνει θέσεις»: «Σύμφωνα με την ανάλυσή μας, μια ομάδα προετοιμασμένη για πόλεμο βρίσκεται σε στρατηγικές θέσεις».

Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών δημοσίευσε πρόσφατα μια νέα αντίληψη για την εξωτερική πολιτική. Για πρώτη φορά, λέει ότι «η χρήση των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας μπορεί να κατευθυνθεί, ειδικότερα, για την απόκρουση και την αποτροπή ένοπλης επίθεσης στημ Ρωσία και (ή) στους συμμάχους της » .

Μπορεί να υποτεθεί ότι μετά την επίσκεψη του Λούλα ντα Σίλβα στην Κίνα και την ενίσχυση των επαφών μεταξύ της Βραζιλίας και του Ιράν, συμμάχου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σχηματίζεται ένα είδος ανάλογου του CSTO στον Παγκόσμιο Νότο με βάση τους BRICS ( Ρωσία, Κίνα, Βραζιλία, Ινδία, Νότια Αφρική).

Γιατί να μην ενταχθεί τότε το Μεξικό σε αυτή την συμμαχία, όπου οι ΗΠΑ σκοπεύουν να εισβάλουν, δήθεν για να πολεμήσουν την μαφία των ναρκωτικών. Ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος κερδίζει δυναμική και αυτό δεν μπορεί να αγνοηθεί από κανέναν. Οι έξυπνοι πολιτικοί επιλέγουν την σωστή πλευρά της ιστορίας (https://corfiatiko.blogspot.com/2023/04/brics.html).

 

Ο RFK Jr Ορκίζεται να «Καταστρέψει τη Νέα Παγκόσμια Τάξη» σε επικό λόγο: «Θα πρέπει να με σκοτώσουν για να με σταματήσουν». Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ έχει ορκιστεί ότι θα καταστρέψει την Νέα Παγκόσμια Τάξη εάν εκλεγεί Πρόεδρος, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι είναι στόχος για δολοφονία όπως ο θείος του JFK.

Η εκστρατεία Kennedy 2024 μ.Χ. ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα με την υπόσχεση του RFK Jr. ότι η αποστολή του «θα είναι να τερματίσει την διεφθαρμένη συγχώνευση κρατικής και εταιρικής εξουσίας που απειλεί τώρα να επιβάλει ένα νέο είδος εταιρικής φεουδαρχίας στην χώρα μας».

Γιος του Bobby Kennedy, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1.968 μ.Χ., ο RFK Jr. είναι ένας από τους πιο ειλικρινείς αντιπάλους των θανατηφόρων τρυπημάτων mRNA, προειδοποιώντας επανειλημμένα για τους κινδύνους και την αναποτελεσματικότητά τους.

Το Naturalnews.com αναφέρει: Η ομιλία δήλωσης του RFK Jr. διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες, κάτι που αστειεύτηκε ότι ήταν απαραίτητο μετά από 18 ολόκληρα χρόνια λογοκρισίας. Ένα από τα πρώτα πράγματα που είπε στη σημερινή άρχουσα τάξη είναι να  προσέχει  γιατί έρχεται για αυτούς. “Έχω πολλά να πω”, είπε στο πλήθος. “Δεν έπρεπε να με κλείσουν μέσα για τόσο καιρό, γιατί τώρα θα ξεσπάσω πραγματικά πάνω τους για τους επόμενους 18 μήνες. Θα ακούσουν πολλά από μένα”.

Ο RFK Jr. μίλησε πολύ για τον Μπάιντεν, αποκαλώντας τον «πιόνι» σε μια γεωπολιτική μάχη, αναφερόμενος, φυσικά, στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας στον οποίο ο Μπάιντεν συνεχίζει να διοχετεύει δισεκατομμύρια δολάρια Αμερικανών φορολογουμένων, ώστε ο φίλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αγοράσει νέα. κτήματα, γιοτ και άλλα είδη πολυτελείας.

Όπως και οι υπόλοιποι από εμάς, ο RFK Jr. θέλει να μάθει τη δικαιολογία του Μπάιντεν για τη ρίψη όλων αυτών των μετρητών στην φωτιά του Zelensky, ειδικά καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί υποφέρουν από τον αυξανόμενο πληθωρισμό στους τομείς των τροφίμων, της ενέργειας και της στέγασης.

«Δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον της Αμερικής να ωθήσει τη Ρωσία πιο κοντά στην Κίνα», είπε ο RFK Jr. «Δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον της Αμερικής να μας εμπλέξει σε κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρηνική ανταλλαγή». Ενώ ο RFK Jr. λέει ότι πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στην Ουκρανία «για τους σωστούς λόγους», αμφισβητεί το σχετικό κόστος.

«Είμαστε εκεί λόγω της συμπόνιας μας για τον ουκρανικό λαό που έχει δεχτεί βαναυσότητα, ο οποίος έχει δεχτεί παράνομα εισβολή», εξέφρασε σχετικά με την γνώμη του για το θέμα. «Έχουμε χρήματα για πολέμους και έχουμε χρήματα για να διασώσουμε τους τραπεζίτες», πρόσθεσε, «Αλλά τι συμβαίνει με τους Αμερικανούς που έζησαν δύσκολες στιγμές;».

Ο πληθωρισμός, θα έλεγε ο RFK Jr., «είναι φόρος για τους φτωχούς» και ο Μπάιντεν θα έπρεπε να κάνει περισσότερα για να το αντιμετωπίσει αντί να διοχετεύει δισεκατομμύρια δολάρια που κερδίζουν με κόπο οι Αμερικανοί στις τσέπες του Ζελένσκι. Ο RFK Jr. έχει την πλήρη υποστήριξη του ηθοποιού Rob Schneider, ο οποίος έγραψε στο Twitter μετά την ανακοίνωση ότι ζήτησε από τον RFK Jr να είναι υποψήφιος πρόεδρος πριν από τέσσερα χρόνια.

«Κερδίστε ή χάσετε… Ο RFK Jr., σε αντίθεση με άλλους πολιτικούς, θα πει την αλήθεια στην εξουσία», έγραψε ο Σνάιντερ. «Έτσι, φυσικά, τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης θα του επιτίθενται σε κάθε βήμα».

Τα καλά νέα για τον RFK Jr. είναι ότι ένα τεράστιο 62 τοις εκατό των Δημοκρατικών ψηφοφόρων θέλει οι αμφισβητίες να είναι υποψήφιοι εναντίον του Μπάιντεν στις προκριματικές εκλογές. Αυτό αποδεικνύει το απίθανο του σημερινού ψεύτικου Προέδρου και την επιθυμία των Αμερικανών να καταλάβει κάποιος άλλος το Οβάλ Γραφείο (https://www.triklopodia.gr/%ce%bf-rfk-jr-%ce%bf%cf%81%ce%ba%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%ad%cf%88%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%80%ce%b1/).

 

SIPRI: Όλο και περισσότερο χρήμα για την Άμυνα… επίπεδα Ψυχρού Πολέμου.

Οι στρατιωτικές δαπάνες στην Ευρώπη ξεπέρασαν το 2022 μ.Χ. το επίπεδο όπου βρίσκονταν στο τέλος του ψυχρού πολέμου, καταγράφοντας αύξηση άνευ προηγουμένου εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες, καθώς τους έδωσε ώθηση κυρίως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με έκθεση αναφοράς που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα.

Σε όλες τις Ηπείρους μαζί, οι στρατιωτικές δαπάνες έφθασαν το 2022 μ.Χ. σε νέα κορύφωση, ανήλθαν σε 2,24 τρισεκατομμύρια δολάρια, ή με άλλα λόγια στο 2,2% του παγκόσμιου ΑΕΠ, σύμφωνα με τα δεδομένα που αποκαλύπτει το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI).

Πρόκειται, σε πλανητική κλίμακα, για την όγδοη συναπτή χρονιά αύξησης των επενδύσεων στους στρατούς (+3,7%). «Αυξήθηκαν εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, που ώθησε τους ευρωπαϊκούς προϋπολογισμούς προς τα πάνω, όπως επίσης και από τις ανεπίλυτες και αυξανόμενες εντάσεις στην ανατολική Ασία», ανάμεσα στην Κίνα από την μια και από την άλλη τις ΗΠΑ και τους ασιάτες συμμάχους τους, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ναν Τιαν, εκ των συγγραφέων της έκθεσης.

Η Γηραιά Ήπειρος δαπάνησε, αφού αφαιρεθεί ο πληθωρισμός, 13% μεγαλύτερο ποσό για στρατιωτικές δαπάνες το 2022 μ.Χ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση εδώ και πάνω από 30 χρόνια και την επιστροφή τους –σε αποπληθωρισμένα δολάρια– στο επίπεδο των δαπανών του 1989, τη χρονιά που έπεσε το τείχος του Βερολίνου. Πρόκειται για επίπεδο «που δεν είχαμε δει ποτέ από το τέλος του ψυχρού πολέμου», υπογράμμισε ο κ. Τιαν.

Η Ουκρανία (11η) πρακτικά επταπλασίασε (+640%) τις στρατιωτικές δαπάνες της, που έκαναν άλμα στα 44 δισεκατομμύρια δολάρια, με άλλα λόγια στο ένα τρίτο του ΑΕΠ της. Και αυτό χωρίς να λογαριάζονται οι δωρεές όπλων δισεκατομμυρίων δολαρίων από το εξωτερικό, επισημαίνει το SIPRI. Οι Ρωσικές στρατιωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 9,2%, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ινστιτούτου. Η Ρωσία βρέθηκε έτσι από την πέμπτη στην τρίτη θέση.

Αλλά «ακόμη κι αν αφαιρέσουμε τα δύο κράτη που ενεπλάκησαν σε πόλεμο, οι δαπάνες στην Ευρώπη αυξήθηκαν πολύ», επισήμανε ο κ. Τιαν. Οι ευρωπαϊκές στρατιωτικές δαπάνες, που έφθασαν τα 480 δισεκ. δολάρια το 2022 μ.Χ., είχαν ήδη αυξηθεί κατά το ένα τρίτο και πλέον σε δέκα χρόνια και η τάση αναμένεται να συνεχιστεί την επόμενη δεκαετία.

Μπορεί «δυνητικά» να αυξάνονται με ρυθμό παρόμοιο του 2022 μ.Χ. για χρόνια, σύμφωνα με τον ερευνητή του SIPRI. Μετά τη μεγάλη μείωσή τους τα χρόνια του 1.990 μ.Χ., οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ξανάρχισαν να αυξάνονται από τα χρόνια του 2000 μ.Χ. Αρχικά λόγω των μεγάλων επενδύσεων της Κίνας στον στρατό της, κατόπιν εξαιτίας της αναζωπύρωσης των εντάσεων με την Ρωσία, έπειτα από την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 μ.Χ.

Η Κίνα 2η. Μόνες τους, οι ΗΠΑ αντιπροσώπευαν το 39% των παγκόσμιων στρατιωτικών δαπανών το 2022 μ.Χ. Μαζί με την Κίνα, που κατατάσσεται πλέον δεύτερη (13%), έκαναν πάνω από τις μισές από τις στρατιωτικές δαπάνες στην υφήλιο πέρυσι. Οι χώρες που ακολουθούν, η Ρωσία (3,9%), η Ινδία (3,6%) και η Σαουδική Αραβία (3,3%), βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση.

«Η Κίνα επενδύσει μαζικά στις ναυτικές της δυνάμεις, για αυξήσει την εμβέλειά της προς την Ταϊβάν προφανώς και πέρα από τη Νότια Σινική Θάλασσα», σημείωσε ο κ. Τιαν. Η Ιαπωνία, καθώς και η Ινδονησία, η Μαλαισία, το Βιετνάμ και, πιο μακριά, η Αυστραλία αποπειρώνται να ακολουθήσουν την τάση.

Η Βρετανία είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα στον κατάλογο, στην 6η θέση (3,1% των παγκόσμιων δαπανών), μπροστά από τη Γερμανία (2,5%) και τη Γαλλία (2,4%) – οι αριθμοί αυτοί συμπεριλαμβάνουν τις δωρεές τους στην Ουκρανία.

Η Βρετανία, ο δεύτερος κυριότερος δωρητής πίσω από τις ΗΠΑ, «δαπανά παραδοσιακά περισσότερα από τη Γερμανία και τη Γαλλία και επίσης έδωσε περισσότερα (όπλα στην Ουκρανία) από ό,τι η Γερμανία και η Γαλλία», τόνισε ο κ. Τιαν, παραμένοντας στην πρώτη θέση στην Ευρώπη ως προς τις στρατιωτικές δαπάνες. Εξάλλου χώρες όπως η Πολωνία, η Ολλανδία και η Σουηδία είναι ανάμεσα σε αυτές που αύξησαν περισσότερο τις στρατιωτικές τους δαπάνες την τελευταία δεκαετία.

Σύγχρονα οπλικά συστήματα, που είναι εξαιρετικά δαπανηρά, όπως το αμερικανικό μαχητικό F-35, εξηγούν εν μέρει κάποιες αλματώδεις αυξήσεις δαπανών, όπως αυτές της Φινλανδίας, που αγόρασε πέρυσι 64 αεροσκάφη.

Τον περασμένο μήνα, άλλη έκθεση του SIPRI αποκάλυπτε ότι οι εισαγωγές όπλων στην Ευρώπη σχεδόν διπλασιάστηκαν (+93%) το 2022 μ.Χ., κυρίως λόγω των μαζικών παραδόσεων στην Ουκρανία, η οποία μετατράπηκε στον τρίτο κυριότερο προορισμό στρατιωτικών εξοπλισμών στον κόσμο (https://www.defence-point.gr/news/sipri-olo-kai-perissotero-chrima-gia-tin-amyna-epipeda-psychroy-polemoy).

 

Σερβία: Η πραγματική απειλή για εμάς είναι το ΝΑΤΟ, όχι η Ρωσία. «Στις 23 Απριλίου σηματοδοτείται η 24η επέτειος από την αεροπορική επιδρομή του ΝΑΤΟ στο κτίριο της Σερβικής Ραδιοτηλεόρασης, κατά την οποία σκοτώθηκαν 16 υπάλληλοι».

Ο Σέρβος Πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε στο «TV Prva» ότι δυτικοί εκπρόσωποι είχαν προτρέψει το Βελιγράδι να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ εκφοβίζοντας την Ρωσία με αυτό, αλλά ότι η πραγματική απειλή για την Σερβία είναι η Βορειοατλαντική Συμμαχία.

«Μας λένε ότι η Ρωσία είναι απειλή για όλους, επομένως πρέπει να ενταχθούμε στο ΝΑΤΟ. Δεν μπορούμε να ενταχθούμε στο ΝΑΤΟ γιατί το ΝΑΤΟ είναι η πραγματική απειλή για εμάς», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Βούτσιτς υπενθύμισε επίσης ότι στις 23 Απριλίου σηματοδοτείται η 24η επέτειος από την αεροπορική επιδρομή του ΝΑΤΟ στο κτίριο της Σερβικής Ραδιοτηλεόρασης, κατά την οποία σκοτώθηκαν 16 υπάλληλοι, όπως αναφέρει η Σερβική ραδιοτηλεόραση – rtv. Στις 24 Μαρτίου, στην επέτειο της έναρξης του βομβαρδισμού το 1.999 μ.Χ., ο Βούτσιτς απευθυνόταν στην ηγεσία του δυτικού στρατιωτικού μπλοκ:

 «Ποιος έδωσε στη Συμμαχία το δικαίωμα να σκοτώνει Σέρβους πολίτες; Οι βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ σκότωσαν περισσότερους από 2.500 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 87 παιδιά, και προκάλεσαν ζημιές 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Σερβία διατηρεί επί του παρόντος την στρατιωτική της ουδετερότητα βάσει κοινοβουλευτικού ψηφίσματος του 2007 μ.Χ. ως μέλος του προγράμματος «Σύμπραξη για την Ειρήνη» του ΝΑΤΟ (https://corfiatiko.blogspot.com/2023/04/blog-post_991.html).

 

«Χρυσό» deal Κίνας - Ταλιμπάν: Τους προσφέρει 10 δισεκ. δολάρια για αποκλειστική πρόσβαση στα υπερπλούσια κοιτάσματα λιθίου. Γεωπολιτικά, αυτή η συμφωνία θα μπορούσε να δώσει στην Κίνα ένα σημαντικό πλεονέκτημα και επιρροή στην περιοχή.

Κινεζική εταιρεία πρόσφερε στους Ταλιμπάν 10 δισεκατομμύρια δολάρια και μια πρόταση για την κατασκευή βασικής στρατηγικής υποδομής που συνδέει το Βορρά-Νότο Αφγανιστάν με αντάλλαγμα την πρόσβαση στα αποθέματα της πρώτης ύλης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων: τα κοιτάσματα λιθίου της χώρας.

Στο άκουσμα της προσφοράς ειδικοί και αναλυτές εξέφρασαν τις ανησυχίες τους ότι η προσφορά θα επέτρεπε στο κινεζικό καθεστώς να επεκτείνει την γεωπολιτική και οικονομική του επιρροή στην περιοχή.

Η «σπίθα» της πρότασης. Η πρόταση συζητήθηκε μεταξύ ενός εκπροσώπου της Gochin και του αναπληρωτή υπουργού του Υπουργείου Ορυχείων και Πετρελαίου των Ταλιμπάν, Sheikh Hadith Shahabuddin Delawar, στις 13 Απριλίου. Οι συνομιλίες έγιναν μόλις λίγους μήνες αφότου οι Ταλιμπάν συνέλαβαν δύο Κινέζους υπηκόους που προσπαθούσαν να να μεταφέρουν λαθραία 1.000 μετρικούς τόνους λιθίου πετρωμάτων εκτός χώρας.

Οι ειδικοί είπαν ότι πρέπει να φανεί εάν η συμφωνία είναι εφικτή, αλλά μόλις υπογραφεί, θα έχει διπλωματικές και πολιτικές προεκτάσεις και η προτεινόμενη ανάπτυξη υποδομής πιθανότατα θα έχει μακροπρόθεσμο στρατηγικό αντίκτυπο.

«Γεωπολιτικά, αυτή η συμφωνία θα μπορούσε να δώσει στην Κίνα ένα σημαντικό πλεονέκτημα και επιρροή στην περιοχή, καθώς εξασφαλίζει τροφοδοσία κρίσιμων πόρων και ενισχύει την παρουσία της στο Αφγανιστάν», δήλωσε στους The Epoch Times ο Maher Saadat, εξόριστος ακτιβιστής και αναλυτής αφγανικών υποθέσεων.

Τα αποθέματα λιθίου του Αφγανιστάν δυνητικά ανταγωνίζονται εκείνα της Βολιβίας, η οποία διαθέτει τη σημαντικότερη ποσότητα λιθίου στον κόσμο. Το Υπουργείο Ορυχείων και Πετρελαίου των Ταλιμπάν ανέφερε σε δελτίο τύπου ότι η συμφωνία, μόλις εκτελεστεί, θα προσφέρει άμεση απασχόληση σε 120.000 ανθρώπους και έμμεσα σε 1 εκατομμύριο.

Ο Abhishek Darbey, επιστημονικός συνεργάτης του Κινεζικού Ερευνητικού Προγράμματος στο Κέντρο Ανάλυσης και Στρατηγικής της Κίνας (CCAS) που εδρεύει στο Νέο Δελχί, επεσήμανε στους The Epoch Times σε ένα email ότι η Κίνα είναι μεταξύ των πρώτων χωρών που υποστήριξαν τους Ταλιμπάν για να σχηματίσουν κυβέρνηση στην Καμπούλ μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από την χώρα. Πιστεύει ότι το Κινεζικό καθεστώς θέλει να ελέγξει την περιοχή.

«Στην περίπτωση του Αφγανιστάν, η χώρα είναι σημαντική για την Κίνα, επειδή ο τομέας της γης της Πρωτοβουλίας Belt and Road θα περάσει από αυτήν την περιοχή και ένα ειρηνικό Αφγανιστάν θα δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη και την πρόοδο της BRI», είπε.

«Επίσης, η Κίνα θεωρεί τον εαυτό της μεγάλη δύναμη της περιοχής και, ως εκ τούτου, θέλει να συμμετέχει στην λήψη αποφάσεων της περιοχής ή θέλει να είναι μια δύναμη με ικανότητα να επηρεάζει την περιφερειακή πολιτική», πρόσθεσε.

Λίθιο για τους Ταλιμπάν. Τα αποθέματα λιθίου του Αφγανιστάν είναι μια γρήγορη πηγή χρημάτων για τους Ταλιμπάν, αλλά δεν έχουν μακροπρόθεσμο στρατηγικό στόχο για αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς.

«Μπορεί να το βλέπουν ως ευκαιρία να δημιουργήσουν άμεσα έσοδα για να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους και να εδραιώσουν τη δύναμή τους, δεδομένης της ιστορίας τους να βασίζονται σε διάφορες πηγές παράνομης χρηματοδότησης, όπως η διακίνηση ναρκωτικών και ο εκβιασμός», είπε ο Saadat.

Η εστίαση των Ταλιμπάν στα άμεσα οικονομικά οφέλη -χωρίς να ληφθούν υπόψη οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και η βιώσιμη ανάπτυξη των κοιτασμάτων λιθίου- είναι πιθανό να περιορίσει τα πιθανά οφέλη των αποθεμάτων για το Αφγανιστάν και τον λαό του, είπε. «[Δεν] θα συμβάλει στη συνολική κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα της χώρας με βεβαιότητα», είπε.

Το πρώτο κοίτασμα λιθίου ανακαλύφθηκε στην πόλη Ghazni το 2013 μ.Χ. Αυτές οι σπάνιες γαίες βρίσκονται σε πέντε περιοχές στο Αφγανιστάν: Herat, Shuryak Valley, Tagab District στην επαρχία Kapisa, Nawur District στην επαρχία Ghazni και Badakhshan.

Ο Darbey είπε ότι το κινεζικό ενδιαφέρον για την περιοχή δεν είναι νέο: το 2021 μ.Χ., δύο κινεζικές εταιρείες στάλθηκαν στο Ghazni για να διεξαγάγουν τεχνική έρευνα και να επιθεωρήσουν λίθιο και χρυσωρυχεία. Ενώ τα αποθέματα λιθίου της Κίνας εξαντλούνται, τα κοιτάσματα στο Αφγανιστάν είναι ανεκμετάλλευτα.

Πέντε κινεζικές εταιρείες έχουν δημιουργήσει τα γραφεία αντιπροσωπείας τους στο Αφγανιστάν και περίπου 20 Κινεζικές εταιρείες έχουν κάνει έρευνες για έργα λιθίου, σύμφωνα με τον Darbey. Ο Delawar είπε ότι η σύμβαση των ορυχείων στο Αφγανιστάν θα δοθεί σύμφωνα με το νόμο των Ταλιμπάν.

Ο Darbey επεσήμανε ότι η κυβέρνηση των Ταλιμπάν υποστηρίζει ήδη τις κινεζικές επενδύσεις στον ευρύτερο τομέα της εξόρυξης και οι δύο μεγαλύτεροι ανθρακωρύχοι λιθίου της Κίνας —οι Tianqi και Ganfeng— έχουν ήδη εξετάσει τα ορυχεία λιθίου στο Αφγανιστάν.

Ανάπτυξη Υποδομών. Το Υπουργείο Ορυχείων και Πετρελαίου των Ταλιμπάν ανέφερε στο δελτίο τύπου ότι οι Κινέζοι είχαν προτείνει την ανάπτυξη τριών έργων υποδομής: τη σήραγγα Salang που συνδέει το Βόρειο Αφγανιστάν με την Καμπούλ, τον αυτοκινητόδρομο Nuristan που συνδέει το Kunar με το Laghman και ένα έργο φράγματος ηλεκτρικής ενέργειας.

«Η κινεζική πλευρά είπε ότι θα επισκευάσει το πέρασμα Salang για ομαλή μεταφορά μεταξύ Κίνας και Αφγανιστάν για σκοπούς εξόρυξης και άλλων δραστηριοτήτων», είπε ο Darbey. Η Gochin πρότεινε να επισκευαστεί το πέρασμα Salang - μια σανίδα σωτηρίας του Αφγανιστάν - σε επτά μήνες και να χαράξει μια άλλη σήραγγα πάνω από το πέρασμα.

Ο αγώνας για το πέρασμα Salang ήταν ένα σημαντικό μέρος της πολεμικής ιστορίας του Αφγανιστάν λόγω της στρατηγικής του θέσης στον χάρτη - η Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες το χρησιμοποίησαν για να μετακινήσουν στρατιωτικά στρατεύματα. Σήμερα το πέρασμα είναι σημαντικό για το στρατιωτικό κίνημα των Ταλιμπάν.

Η πρώτη κατασκευή για τον αυτοκινητόδρομο Salang δύο λωρίδων στα βουνά Hindukush, που περιελάμβανε την δημιουργία μιας σήραγγας μήκους 1,7 μιλίων στο πέρασμα Salang στα 3.400 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, πραγματοποιήθηκε από τους Σοβιετικούς τη δεκαετία του 1.960 μ.Χ.

Το πέρασμα και οι ΗΠΑ. Η στενότητα του περάσματος Salang είναι ένας από τους παράγοντες που ευθύνονται για τη χαοτική αποχώρηση των Η.Π.Α. από τη χώρα, σύμφωνα με τον Saadat, ο οποίος είπε ότι ο στρατός των ΗΠΑ βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε προμήθειες αερομεταφοράς, επειδή ήταν δύσκολο να μετακινηθεί βαρύς εξοπλισμός μέσω του περάσματος.

«Αυτή η αερομεταφορά δεν ήταν μόνο υλικοτεχνική πρόκληση αλλά και οικονομικά δαπανηρή, γεγονός που πρόσθεσε το συνολικό κόστος των Η.Π.Α. στρατιωτική παρουσία στο Αφγανιστάν», είπε, προσθέτοντας ότι το υψηλό κόστος του πολέμου στο Αφγανιστάν ήταν ένας από τους κύριους λόγους που οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκατέλειψαν την χώρα.

Σήμερα οι Ταλιμπάν ελέγχουν την κρίσιμη οδό μεταφοράς για τη μετακίνηση μαχητών και προμηθειών σε ολόκληρη τη χώρα, επειδή έχουν τον πλήρη έλεγχο της σήραγγας Salang, καθιστώντας την απαραίτητη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ταλιμπάν, σύμφωνα με τον Saadat.

«Επιπλέον, ο αυτοκινητόδρομος Nuristan και το Power Dam παρέχουν στους Ταλιμπάν την ευκαιρία να ελέγχουν την υποδομή της περιοχής, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση ισχύος και επιρροής στον τοπικό πληθυσμό», είπε.

Οι δασμοί και τα έσοδα των Ταλιμπάν. Οι Ταλιμπάν είχαν ανακοινώσει πέρυσι ότι οι δασμοί στην εμπορευματική κίνηση θα αποφέρουν 341 εκατομμύρια δολάρια στο ταμείο τους. Ο Saadat είπε ότι τα έργα που προτείνει η Κίνα θα μπορούσαν επίσης να αποφέρουν έσοδα μέσω φορολογίας και εκμετάλλευση, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση δραστηριοτήτων των Ταλιμπάν και την εδραίωση της ισχύος τους.

Ο Darbey είπε ότι με περισσότερα Κινεζικά έργα υποδομής, είναι πιθανό οι Κινέζοι να εκπαιδεύσουν τα στρατεύματα των Ταλιμπάν για να βελτιώσουν τον μηχανισμό ασφαλείας τους σε σύντομο χρονικό διάστημα. «Η πιθανότητα αποστολής κινεζικών στρατευμάτων ασφαλείας στην περιοχή επίσης δεν μπορεί να υπονομευθεί», είπε.

Η συνολική κατάσταση θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει εντάσεις με άλλες χώρες που έχουν συμφέροντα στην περιοχή, οδηγώντας ενδεχομένως σε συγκρούσεις ή τεταμένες διεθνείς σχέσεις, σύμφωνα με τον Saadat. «Επιπλέον, θα μπορούσε να οδηγήσει στην Κίνα να δημιουργήσει μια παγίδα χρέους για τους Ταλιμπάν, να αυξήσει την οικονομική της μόχλευση στο Αφγανιστάν και να επηρεάσει ενδεχομένως τη γεωπολιτική δυναμική στην περιοχή», είπε.

Σύνδεση με την Κεντρική Ασία. Οι ειδικοί είπαν ότι η προτεινόμενη ανάπτυξη υποδομής θα βοηθήσει στη βελτίωση της συνδεσιμότητας του Αφγανιστάν με την Κεντρική Ασία, προς όφελος της Κίνας. Ο Saadat είπε ότι με την προσφορά της να επισκευάσει το πέρασμα Salang σε επτά μήνες, η Κίνα προσφέρει στους Ταλιμπάν μια κρίσιμη διαδρομή μεταφοράς που συνδέει την Καμπούλ με την αγορά της Κεντρικής Ασίας μέσω του Hairatan.

Το Hairatan είναι μια πόλη στη βόρεια επαρχία Balkh του Αφγανιστάν και συνορεύει με το Ουζμπεκιστάν. Ήταν μέσω των ίδιων συνόρων που απέκλεισαν το Ουζμπεκιστάν, το οποίο φιλοξένησε τις δυνάμεις του συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ το 2001 μ.Χ. που ανέτρεψαν τους Ταλιμπάν μετά την 11η Σεπτεμβρίου.

Αφού ανέλαβαν οι Ταλιμπάν το 2021 μ.Χ., το Ουζμπεκιστάν συνέχισε να συναλλάσσεται με το Αφγανιστάν μέσω των ίδιων συνόρων, καθώς οι εταιρείες του αναζήτησαν μια διαδρομή μέσω του Αφγανιστάν προς τα λιμάνια του Πακιστάν και του Ιράν.

Οι Ταλιμπάν αποτελούν επίσης μέρος του «έργου σιδηροδρομικού διαδρόμου Ανατολής-Δύσης» που εκτείνεται από την Κίνα στην Ευρώπη μέσω του Ιράν και του Αφγανιστάν, και μια σύνδεση βορρά-νότου μέσω του Salang είναι σημαντική για τον συνολικό χάρτη πλοήγησης της Κεντρικής Ασίας που αναπτύσσει η Κίνα.

«Η σημασία του Salang Pass για τους Ταλιμπάν είναι ότι δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους και θα τους επέτρεπε να έχουν πρόσβαση και να εξάγουν τα κοιτάσματα λιθίου, τα οποία βλέπουν ως μια γρήγορη πηγή χρημάτων», είπε.

Προκλήσεις. Αν και η Κίνα έχει αρκετούς επενδυτές πρόθυμους να επενδύσουν σε αποθέματα λιθίου στο Αφγανιστάν, θα αντιμετωπίσουν προκλήσεις και κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της ύπουλης τοπογραφίας και των αυξανόμενων τρομοκρατικών επιθέσεων, σύμφωνα με τους ειδικούς.

«Πρώτον, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, επικρατούν σκληρές κλιματικές συνθήκες στη γεωγραφική θέση του διαδρόμου Wakhan που συνδέει τις δύο χώρες και η περιοχή παραμένει χιονισμένη για τουλάχιστον εννέα μήνες», δήλωσε ο Darbey. Το Κινεζικό καθεστώς θα πρέπει να βελτιώσει την επιμελητεία του σε αυτήν την περιοχή για να εξασφαλίσει την ομαλή μεταφορά ακατέργαστου λιθίου από τα ορυχεία του Αφγανιστάν στην Κίνα.

Είπε ότι η βελτίωση των μεταφορικών εγκαταστάσεων μπορεί να μην είναι πρόκληση για τους Κινέζους επειδή έχουν εμπειρία στην κατασκευή συστημάτων logistics σε παρόμοιο έδαφος στο Θιβέτ και στην Xinjiang.

Η άλλη πρόκληση είναι το ISIS. Από τον Νοέμβριο του 2021 μ.Χ., το ISIS έχει εξαπολύσει 248 επιθέσεις και ως αντίποινα, η κυβέρνηση των Ταλιμπάν έχει πραγματοποιήσει 132 στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του, σύμφωνα με τον Darbey.

Είπε ότι παρά όλες τις αντιεπιχειρήσεις, οι Κινέζοι υπήκοοι στο Αφγανιστάν δεν είναι ασφαλείς. «Αν και η κυβέρνηση των Ταλιμπάν έχει μιλήσει επανειλημμένα για να διασφαλίσει [την] ασφάλεια των κινεζικών επενδύσεων και της ζωής των επενδυτών, έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει μέχρι να εγγυηθεί την ασφάλεια και την ασφάλεια των Κινέζων πολιτών που εργάζονται στις βιομηχανίες εξόρυξης» (https://www.bankingnews.gr/diethni/articles/675082/xryso-deal-kinas-talimpan-tous-prosferei-10-disek-dolaria-gia-apokleistiki-prosvasi-sta-yperploysia-koitasmata-lithiou).

 

Πώς η Σαουδική Αραβία τίναξε στον αέρα το άκρως απόρρητο σχέδιο «PNAC» των ΗΠΑ, που τώρα... σχεδιάζουν εκδίκηση. Οι ΗΠΑ  ενοχοποιούν την Σαουδική Αραβία για την 11η Σεπτεμβρίου, μετά τη γεωπολιτική στροφή του Ριάντ προς Κίνα – Ρωσία.

Μία πραγματικά συγκλονιστική ιστορία γράφεται τους τελευταίους μήνες και περιλαμβάνει σημαντικές γεωπολιτικές ανατροπές, που θα καθορίσουν τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Όλα ξεκινούν από την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 μ.Χ. και την τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης.

Τα δικαστικά αρχεία που κυκλοφόρησαν πρόσφατα περιγράφουν πώς δύο από τους αεροπειρατές της 11ης Σεπτεμβρίου είχαν στρατολογηθεί εν γνώσει ή εν αγνοία τους σε μια κοινή επιχείρηση πληροφοριών CIA-Σαουδικής Αραβίας.

Τον Ιούλιο του 2016 μ.Χ., η περίφημη ενότητα «28 Σελίδες» της επίσημης έρευνας για τις δραστηριότητες των υπηρεσιών πληροφοριών πριν και μετά την 11η Σεπτεμβρίου αποχαρακτηρίστηκε, περιγράφοντας τον ρόλο που είχαν διαδραματίσει υψηλόβαθμοι Σαουδάραβες αξιωματούχοι και Αμερικανοί πράκτορες στις επιθέσεις παρέχοντας χρηματοοικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη στους αεροπειρατές, 15 εκ των οποίων ήταν Σαουδάραβες.

«Επιχείρηση Cyclone». Πράγματι, η ίδια η οργάνωση της Αλ Κάιντα έχει τις ρίζες της στην «Επιχείρηση Cyclone», ένα πρόγραμμα της CIA της εποχής του Ψυχρού Πολέμου που περιλαμβάνει τον οπλισμό, τη χρηματοδότηση και την εκπαίδευση μαχητών Ουαχάμπι γνωστών ως Μουτζαχεντίν, οι οποίοι στη συνέχεια στάλθηκαν για να διεξάγουν πόλεμο κατά της σοσιαλιστικής κυβέρνησης του Αφγανιστάν το 1.979 μ.Χ. Ένας από τους πλέον γνωστούς εκ των Μουτζαχεντίν δεν ήταν άλλος από τον Osama bin Laden.

Το άκρως απόρρητο ηγεμονικό σχέδιο PNAC. Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου ήταν το απαραίτητο πρόσχημα για τις ΗΠΑ να υλοποιήσουν το απόρρητο σχέδιό τους που προέβλεπε μία άκρως επιθετική εξωτερική πολιτική και το οποίο έφερε την κωδική ονομασία «Project for the New American Century», (PNAC) όπως το οραματίστηκε το ομώνυμο και ακραιφνώς συντηρητικό think tank που απέβλεπε στη διατήρηση της παγκόσμιας ηγεμονίας μέσω ριζικών αλλαγών στην στρατιωτική και εξωτερική πολιτικής της Αμερικής, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης με την βία του τότε Ιρακινού προέδρου Saddam Hussein.

Με «δυσοίωνο» τρόπο, μια έκθεση του Σεπτεμβρίου 2000 μ.Χ. από το PNAC προέβλεπε ότι η εφαρμογή τέτοιων αλλαγών πολιτικής θα ήταν αργή και σταδιακή και ότι μόνο ένα γεγονός στην κλίμακα του Perl Harbor θα επέτρεπε την ταχεία αναταραχή, με έναν τέτοιο καταλύτη να συμβαίνει... βολικά έναν χρόνο αργότερα πρώτα στην Νέα Υόρκη και μετά στη Βιρτζίνια.

Σε κάτι ακόμα πιο δυσοίωνο ο απόστρατος στρατηγός των ΗΠΑ Wesley Clark θα αφηγηθεί αργότερα πώς σε μια επίσκεψη στο Πεντάγωνο λίγες ημέρες μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ένας στρατιωτικός αξιωματούχος τον είχε ενημερώσει πως ελήφθη η απόφαση να πάνε οι Αμερικανοί σε πόλεμο με το Ιράκ, παρά το γεγονός πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τη Βαγδάτη με τις επιθέσεις.

Σε μια επόμενη συνάντηση, λίγες εβδομάδες αργότερα, όταν οι ΗΠΑ είχαν αρχίσει να βομβαρδίζουν το Αφγανιστάν, ο ίδιος αξιωματούχος ενημέρωσε τον Clark ότι άλλες έξι χώρες –Συρία, Λίβανος, Λιβύη, Σομαλία, Σουδάν και Ιράν– θα στοχοποιούνταν ως απάντηση στην 11η Σεπτεμβρίου, παρά το γεγονός ότι καμία από αυτές όπως και το Ιράκ, δεν είχε αποδεδειγμένη σχέση με τις επιθέσεις, σημειώνει σε αποκαλυπτική του ανάλυση ο ιστότοπος South Front.

Η Σαουδική Αραβία τινάζει το σχέδιο στον αέρα. Η χρονική στιγμή της τελευταίας δημοσίευσης των δικαστικών εγγράφων που υπογραμμίζουν την συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας στην 11η Σεπτεμβρίου είναι επίσης… πολύ ύποπτη.

Τον περασμένο μήνα, σε μια σεισμική γεωπολιτική αλλαγή, ανακοινώθηκε ότι το Βασίλειο του Περσικού Κόλπου και ο μακροχρόνιος περιφερειακός αντίπαλός του Ιράν, επαναλαμβάνουν τις διπλωματικές σχέσεις σε μια συμφωνία στην οποία μεσολάβησε η Κίνα.

Λιγότερο από δύο εβδομάδες αργότερα, ανακοινώθηκε ότι η Σαουδική Αραβία θα επιδιώξει επίσης να αποκαταστήσει τις διπλωματικές σχέσεις με τηn Συρία σε συνομιλίες με την μεσολάβηση της Ρωσίας, σηματοδοτώντας ουσιαστικά το τέλος της ηγεμονίας των ΗΠΑ στην περιοχή.

Η δημοσιοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με τον ρόλο της Σαουδικής Αραβίας στην 11η Σεπτεμβρίου στο ίδιο χρονικό πλαίσιο υποδηλώνει ότι οι δεσμοί μεταξύ της Ουάσιγκτον και αυτού που ήταν ίσως ο πιο στρατηγικός σύμμαχός της στην δυτική Ασία μετά το Ισραήλ – επίσης με γνωστές διασυνδέσεις με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου – παγώνουν δραματικά μετά την στροφή του Ριάντ προς το Πεκίνο και την Μόσχα.

Ως απάντηση, η Ουάσιγκτον άρχισε τώρα να δημοσιοποιεί τον ρόλο της Σαουδικής Αραβίας στην 11η Σεπτεμβρίου, πιθανώς σε μια προσπάθεια να απομονώσει το Ριάντ από την παγκόσμια σκηνή. Ωστόσο το να πετούν οι ΗΠΑ πρώην συμμάχους από το λεωφορείο υπό το φως νέων γεωπολιτικών εξελίξεων δεν είναι πρωτοφανές.

Πρώην σύμμαχοι, νυν εχθροί. Το Ιράν που ήταν κάποτε βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή, έχει αποτελέσει αντικείμενο κυρώσεων και απειλών πολέμου από την Δύση από τότε που η Ισλαμική Επανάσταση του 1.979 μ.Χ. ανέτρεψε τον υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο Σάχη Pahlavi και έφερε στην εξουσία τον Ayatollah Khomeini, με ένα πραξικόπημα τύπου Συρίας.

Στη συνέχεια το γειτονικό Ιράκ θα χρησιμοποιηθεί ουσιαστικά ως πληρεξούσιος των ΗΠΑ κατά την διάρκεια του πολέμου με το Ιράν που ξεκίνησε ένα χρόνο αργότερα, με τον τότε απεσταλμένο στην Μέση Ανατολή στην κυβέρνηση Reagan και μελλοντικό μέλος της PNAC, Donald Rumsfeld, να συναντά τον Saddam Hussein στην Βαγδάτη το 1.983 μ.Χ. προκειμένου να του επαναλάβει την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Δύο δεκαετίες, ο Donald Rumsfeld θα υπηρετήσει ως Υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση του George Bush ο οποίος θα εισβάλει στο Ιράκ, με τον Hussein να εκτελείται στη συνέχεια. Τώρα, με την στροφή του Ριάντ προς τα Ανατολικά και την δημοσίευση εγγράφων που σχετίζονται με τον ρόλο του στην 11η Σεπτεμβρίου την ίδια περίοδο, φαίνεται πως αυτή η ιστορική τάση των ΗΠΑ θα εκδηλωθεί στην Σαουδική Αραβία (https://www.bankingnews.gr/analyseis-ektheseis/articles/675075/pos-i-saoudiki-aravia-tinakse-ston-aera-to-akros-aporrito-sxedio-pnac-ton-ipa-pou-tora-zitoyn-ekdikisi).

 

Διπλωματική – βόμβα μεγατόνων από Κίνα: Τα κράτη της Βαλτικής δεν έχουν αυτοτελή εθνική κυριαρχία – Ρωσική η Κριμαία. Διπλωματικός πυρετός από τις δηλώσεις του ειλικρινούς πρέσβη στην Γαλλία Lu Shaye – Σφοδρές αντιδράσεις από τα κράτη της πρώη ΕΣΣΔ.

Την έντονη δυσαρέσκεια των κρατών της Γηραιάς Ηπείρου προκάλεσαν στα σχόλια του κορυφαίου διπλωματικού  επιτετραμμένου της Κίνας στην Γαλλία ο οποίος αμφισβήτησε το καθστώς  ανεξαρτησίας των πρώην σοβιετικών κρατών.

Μιλώντας τη γλώσσα της αλήθειας για την ιστορική προέλευση των γεωπολιτικών συγκρούσεων στην περιοχή, έδωσε τα διαπιστευτήριά του για τη διαμεσολάβηση της ειρήνης μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο πρέσβης Lu Shaye επισήμανε σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Παρασκευή 21 Απριλίου στο γαλλικό δίκτυο LCI ότι ορισμένα «κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης» δεν έχουν αυτοτελές καθεστώς εθνικής κυριαρχίας σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν το διεθνές δίκαιο, όπως μεταδίδει το Bloomberg και οι Financial Times.

«Δεν υφίσταται διεθνής συμφωνία για την κύρωση του καθεστώτος τους ως κυρίαρχου κράτους», επισήμανε, αφού ρωτήθηκε για το αν θεωρεί την Κριμαία, μια χερσόνησο που προσαρτήθηκε στην Ρωσία το 2014 μ.Χ., μέρος της Ουκρανίας.

Σφοδρές αντιδράσεις. Η Λετονία, η Λιθουανία και η Εσθονία δηλώνοντας τη βαριά δυσαρέκειά τους για τις δηλώσεις απείλησαν να καλέσουν τους κορυφαίους Κινέζους διπλωμάτες προκειμένου να εξηγήσουν τα ανωτερω σχόλια. Και τα τρία κράτη είναι πρώην μέλη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης οποίο κατέρρευσε το 1.991 μ.Χ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λετονίας Edgars Rinkēvis δήλωσε σε ανάρτηση στο Twitter ότι η συντονισμένη κίνηση ήταν απάντηση στις «απαράδεκτες δηλώσεις» του Lu. Ο Margus Tsahkna, ο ομόλογός του στην Εσθονία, χαρακτήρισε τα σχόλια «ψευδή και παρερμηνεία της ιστορίας».

Η ειρηνοποιός δύναμη. Η «διπλωματική καταιγίδα» απειλεί να επισκιάσει τις προσπάθειες της Κίνας να παρουσιαστεί ως ειρηνοποιός στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία — και να βελτιώσει τις εμπορικές και διπλωματικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Ursula von der Leyen και η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Annalena Baerbock επισκέφθηκαν το Πεκίνο τις τελευταίες εβδομάδες. Ναρκοθετεί επίσης την πρωτοβουλία του Macron να συνεργαστεί με την Κίνα για τη δημιουργία ενός πλαισίου διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όπως ανέφερε το Bloomberg News.

«Έκπληξη» στην Γαλλική διπλωματία. Το Γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τα σχόλια του Lu προκάλεσαν «έκπληξη» και επανέλαβε την θέση του για παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο»..

«Τονίζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας με όλους τους ενδιαφερόμενους συμμάχους και εταίρους μας, οι οποίοι έχουν αποκτήσει την πολυαναμενόμενη ανεξαρτησία τους μετά από δεκαετίες καταπίεσης», ανέφερε η έκθεση σύμφωνα με το Υπουργείο. Η Κινεζική πρεσβεία στη Γαλλία και το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δεν απάντησαν αμέσως σε ερωτήσεις του Bloomberg News .

Δεν εμπιστευόμαστε την Κίνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Gabrielius Landsbergis ανέφερε τα σχόλια του Lu σε ένα tweet το Σάββατο για να εξηγήσει «γιατί τα κράτη της Βαλτικής δεν εμπιστεύονται την Κίνα» για να «διαμεσολαβήσει την ειρήνη στην Ουκρανία». Ο Υπουργός Εξωτερικών απάντησε στο tweet του Landsbergis την Κυριακή 23 Απριλίου 2023 μ.Χ., εκφράζοντας αλληλεγγύη στα κράτη της Βαλτικής.

«Είναι παράξενο να ακούς μια παράλογη εκδοχή της «ιστορίας της Κριμαίας» από έναν εκπρόσωπο μιας χώρας που είναι σχολαστική για τη χιλιετή ιστορία της», έγραψε στο Twitter ο Mykhailo Podolyak, ανώτερος βοηθός του Ουκρανού προέδρου.

«Αν θέλετε να γίνετε σημαντικός παγκόσμιος πολιτικός παίκτης, μην παπαγαλίζετε την προπαγάνδα των Ρώσων». Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Lu προκαλεί αντιπαραθέσεις με  τα σχόλιά του.

Ο ειλικρινής διπωμάτης της Κίνας ασπάστηκε στο παρελθόν τον ρόλο ενός ως «λύκος πολεμιστής» όσον αφορά τη γεωπολιτική στρατιγική, αναφερόμενος σε μια πιο διεκδικητική, συγκρουσιακή μορφή διπλωματίας από την οποία Κίνα φαινόταν να έχει απομακρυνθεί.

Πέρυσι, ζήτησε να «επανεκπαιδευτούν» οι Ταϊβανέζοι και κατηγόρησε τις ξένες δυνάμεις «για την πυροδότηση μαζικών διαδηλώσεων που ξέσπασαν τον Νοέμβριο για τις αυστηρές πολιτικές της Κίνας για τον COVID-19 (https://www.triklopodia.gr/%ce%b4%ce%b9%cf%80%ce%bb%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b2%cf%8c%ce%bc%ce%b2%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%cf%84%cf%8c%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b1/).

 

Εκατοντάδες Τσετσένοι αιμοβόροι κομάντος έφτασαν στην Ουκρανία-Σφαγή προβλέπει ο Καντίροφ για λογαριασμό του Πούτιν. Στην διάθεσή τους θα έχουν συνολικά 24 οχήματα, 14 εκ των οποίων θα είναι γενικού σκοπού τύπου Ural.

Στρατιώτες του 94ου Επιχειρησιακού Συντάγματος της 46ης Μεμονωμένης Ταξιαρχίας της Βόρειας Καυκάσιας Περιφέρειας μετακινήθηκαν στην ζώνη της Ρωσικής ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία. Αυτό έγινε γνωστό από τον επικεφαλής της Τσετσενίας, τον Ραμζάν Καντίροφ, στο κανάλι του στο Telegram.

Σύμφωνα με τον Τσετσένο πολιτικό, το όνομα του συντάγματος είναι μεγάλο, αλλά «οι εχθροί το προφέρουν σιωπηλά και προσπαθούν να αποφύγουν την συνάντηση με μαχητές του». Ο Καντίροφ είπε επίσης πως η εν λόγω μονάδα διαθέτει 14 οχήματα τύπου Ural και 10 οχήματα τύπου Patriot.

Εξέφρασε επιπλέον την αυτοπεποίθησή του πως η ηγεσία του έμπειρου διοικητή Khasmagomed Magomadov, ο οποίος αποκαλείται συχνά με το ψευδώνυμο Groza (Γκρόζα), θα επιτρέψει στο προσωπικό της μονάδας να προχωρήσει με τιμή. «Δεν έχω καμία αμφιβολία για αυτό» δήλωσε ο επικεφαλής της Τσετσενίας.

Προηγουμένως, ο Καντίροφ έδειξε στον κόσμο στρατιωτικά τρόπαια από την ζώνη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης των Ρώσων στην Ουκρανία. Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος δημοσίευσε μία φωτογραφία με ένα αμερικανικής παραγωγής φορητό αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα (MANPADS) τύπου Stinger και ένα παρόμοιας κατηγορίας σύστημα ουκρανικής προέλευσης τύπου Igla (https://www.pentapostagma.gr/kosmos/rosia/7164726_ekatontades-tsetsenoi-aimoboroi-komantos-eftasan-stin-oykrania-sfagi-problepei).

 

Εχθρός της Ρωσίας η Πολωνία με ή χωρίς ουκρανικά εδάφη - Απειλεί με Sarmat, Kalibr, Tsirkon o Medvedev. Οι Πολωνοί εδώ και Αιώνες είναι συνηθισμένοι να ζουν σε βάρος των άλλων υπογράμμισε ο Medvedev.

Η Πολωνία φλερτάρει με την ιδέα να «καταπιεί» ένα καλό «κομμάτι» της Ουκρανίας, κάτι που θα συνιστούσε απειλή και για άλλα Ευρωπαϊκά κράτη υποστηρίζει ο αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Dmitry Medvedev με αφορμή και τις σχετικές ανακοινώσεις των Ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, βάσει των οποίων διογκώνεται το αντιγερμανικό αίσθημα στην Πολωνία αλλά και … η όρεξη για την κατάληψη εδαφών στην Δυτική Ουκρανία.

Ή τώρα ή ποτέ. «Η Πολωνία έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι τώρα ή ποτέ, όσον αφορά τις πιθανότητες της να «καταπιεί» ότι απομείνει από την Ουκρανία. Είναι ξεκάθαρο, ότι κανείς από τους Πολωνούς τρελούς που παραληρούν, δεν έχει σκεφθεί τις πιθανές συνέπειες μιας τέτοιας κίνησης» αναφέρει σε ανάρτηση του στο Telegram o Medvedev.

Σχέδιο ΗΠΑ. Όπως λέει, τόσο η Γερμανία όσο και η Γαλλία έχουν ενοχληθεί από τις εδαφικές ορέξεις των Πολωνών, τονίζοντας ότι είναι φανερό και σε κάποιο μη έμπειρο μάτι, ότι «αυτό το σχέδιο που σκοπεύει στην εξασθένηση του Παλιού Κόσμου, έχει σχεδιαστεί στην Ουάσινγκτον».

Η αποζημίωση των 1,5 τρις δολαρίων. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Medvedev και στο αίτημα της Πολωνίας προς τη Γερμανία για την καταβολή αποζημίωσης 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για τα όσα δεινά έκανε η ναζιστική Γερμανία κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. «Αυτή είναι μόνο η αρχή.

Οι Πολωνοί εδώ και αιώνες είναι συνηθισμένοι να ζουν σε βάρος των άλλων» υπογράμμισε ο Medvedev, αναφέροντας πως λόγω της ακόρεστης φιλοδοξίας της Πολωνίας, δεν θα πρέπει να αποκλείεται να ζητούν εδάφη από την Γερμανία, όπως έχει ήδη συμβεί με την Τσεχία. Θα συνέλθουν; «Τότε είναι που οι Ευρωπαίοι ξαφνικά θα συνέλθουν.

Και όταν τους συμβεί αυτό, τότε θα μας ζητήσουν βοήθεια και θα είναι αυτοί οι ίδιοι που θα καταλήξουν σε μια νέα ευρωπαϊκή συνθήκη ασφάλειας με στόχο τον περιορισμό της ξέφρενης Πολωνίας» τονίζει ο Medvedev.

Εχθρός. «Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η Πολωνία - με ή χωρίς εδάφη της Ουκρανίας - είναι ήδη μια οντότητα εχθρική απέναντί μας. Η παρουσία Μπαντεριτών στον πολωνικό στρατό δεν θα άλλαζε πολλά. Επίσης, δεν θα είχε κανένα αντίκτυπο για την ακριβή βολή των πυραύλων Sarmat, Kalibr και Tsirkon» επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Medvedev.

Τι λένε οι Ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Τον χαρακτηρισμό του Βρετανού πρωθυπουργού Winston Churchill τις παραμονές του Β’ Παγκοσμίου πολέμου για την Πολωνία, την οποία είχε αποκαλέσει «ύαινα της Ευρώπης» επικαλούνται οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας, αναφερόμενες στη στρατηγική που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα η Βαρσοβία με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Το αντιγερμανικό αίσθημα στην Πολωνία, όπως και οι φιλοδοξίες για την προσάρτηση εδαφών στη δυτική Ουκρανία, έχουν ήδη επηρεάσει τα στρατιωτικά σχέδια της Βαρσοβίας» αναφέρει ο Sergei Naryshkin, επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας (SVR).

Στρατιωτικά σχέδια. «Εκτός από τις φιλοδοξίες να καταλάβει εδάφη στις δυτικές επαρχίες της Ουκρανίας, το αντιγερμανικό αίσθημα και η ανησυχία για πιθανές ρεβανσιστικές διεκδικήσεις του Βερολίνου για πρώην γερμανικά εδάφη που παραχωρήθηκαν στην Πολωνία μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, έχουν ενταθεί στη Βαρσοβία. Οι «υποψίες» αυτές προς τη Γερμανία έχουν ήδη επηρεάσει τα στρατιωτικά σχέδια της  Πολωνίας» υποστηρίζουν οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας.

Εδαφική επέκταση. «Στην πραγματικότητα, η σημερινή Πολωνία μεταμορφώνεται στην χώρα της περιόδου του Jozef Pilsudski, όταν η Βαρσοβία ήταν σε σύγκρουση με όλους τους γείτονες της και επιδίωκε την εδαφική επέκταση της.

Είναι μια Πολωνία, όπως αυτή που ο Winston Churchill αποκαλούσε «ύαινα της Ευρώπης» πριν από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο» επισημαίνει ο Naryshkin, υποστηρίζοντας πως σύμφωνα με τις πληροφορίες της SVR, το θέμα της γεωπολιτικής ανακατανομής, όπως και της αναθεώρησης των συνόρων, γίνεται όλο και πιο οξύ για την ηγεσία της Πολωνίας (https://www.bankingnews.gr/diethni/articles/675176/exthros-tis-rosias-i-polonia-me-i-xoris-oukranika-edafi-apeilei-me-sarmat-kalibr-kai-tsirkon-o-medvedev).

 

Η Πολωνία, η «ύαινα της Ευρώπης» επιστρέφει: Θέλει δυτική Ουκρανία – Διογκώνεται το αντιγερμανικό αίσθημα. Η Πολωνία μεταμορφώνεται σε μια χώρα που επιδιώκει εδαφική επέκταση αναφέρουν οι Ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Τον χαρακτηρισμό του Βρετανού πρωθυπουργού Winston Churchill τις παραμονές του Β’ Παγκοσμίου πολέμου για την Πολωνία, την οποία είχε αποκαλέσει «ύαινα της Ευρώπης» επικαλούνται οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας, αναφερόμενες στην στρατηγική που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα η Βαρσοβία με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Το αντιγερμανικό αίσθημα στην Πολωνία, όπως και οι φιλοδοξίες για την προσάρτηση εδαφών στη δυτική Ουκρανία, έχουν ήδη επηρεάσει τα στρατιωτικά σχέδια της Βαρσοβίας» αναφέρει ο Sergei Naryshkin, επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας (SVR).

Στρατιωτικά σχέδια. «Εκτός από τις φιλοδοξίες να καταλάβει εδάφη στις δυτικές επαρχίες της Ουκρανίας, το αντιγερμανικό αίσθημα και η ανησυχία για πιθανές ρεβανσιστικές διεκδικήσεις του Βερολίνου για πρώην γερμανικά εδάφη που παραχωρήθηκαν στην Πολωνία μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, έχουν ενταθεί στην Βαρσοβία.

Οι «υποψίες» αυτές προς την Γερμανία έχουν ήδη επηρεάσει τα στρατιωτικά σχέδια της Πολωνίας» υποστηρίζουν οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας. Εδαφική επέκταση. «Στην πραγματικότητα, η σημερινή Πολωνία μεταμορφώνεται στην χώρα της περιόδου του Jozef Pilsudski, όταν η Βαρσοβία ήταν σε σύγκρουση με όλους τους γείτονες της και επιδίωκε την εδαφική επέκταση της.

Είναι μια Πολωνία, όπως αυτή που ο Winston Churchill αποκαλούσε «ύαινα της Ευρώπης» πριν από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο» επισημαίνει ο Naryshkin, υποστηρίζοντας πως σύμφωνα με τις πληροφορίες της SVR, το θέμα της γεωπολιτικής ανακατανομής, όπως και της αναθεώρησης των συνόρων, γίνεται όλο και πιο οξύ για την ηγεσία της Πολωνίας (https://www.bankingnews.gr/diethni/articles/675166/i-polonia-i-yaina-tis-evropis-epistrefei-thelei-dytiki-oukrania-diogkonetai-to-antigermaniko-aisthima).

 

Ντέιβιντ Πετρέους: «Οι Ουκρανοί ετοιμάζουν κολοσσιαία επίθεση κατά του ρωσικού Στρατού με τελικό στόχο την Κριμαία»! Θα είναι τύπου… "Desert Storm" με αιχμή τα 31 αμερικανικά Μ1 ABRAMS.

Για το τέλος Μαΐου και αρχές Ιουνίου τοποθετεί ο Αμερικανός στρατηγός ε.α. τεσσάρων αστέρων Ντέιβιντ Πετρέους την φημολογούμενη ουκρανική επίθεση κατά του ρωσικού Στρατού στην Ανατολική Ουκρανία. Ο Πετρέους υπηρέτησε ως Διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) από τις 6 Σεπτεμβρίου 2011 μ.Χ, μέχρι την παραίτησή του στις 9 Νοεμβρίου 2012 μ.Χ.

Πριν αναλάβει τη διεύθυνση της CIA, ο Πετρέους υπηρέτησε 37 χρόνια στον Στρατό και οι τελευταίες του αποστολές ήταν ως διοικητής της Διεθνούς Δύναμης Βοήθειας για την Ασφάλεια (ISAF) και διοικητής των Δυνάμεων των ΗΠΑ  στο Αφγανιστάν (USFOR-A) από τις 4 Ιουλίου 2010 μ.Χ. έως τις 18 Ιουλίου 2011 μ.Χ.

Όπως  είπε η ουκρανική επίθεση θα στοχεύσει στον Νότιο τομέα του μετώπου επιχειρώντας διείσδυση προς την κατεύθυνση της Κριμαίας. Πιο συγκεκριμένα ο Αμερικανός στρατηγός τόνισε πως: «Στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, θα υπάρξει μια κολοσσιαία ισχυρή επίθεση από τους Ουκρανούς.

Πιθανότατα στα νότια. Πιθανότατα θα είναι γύρω από την περιοχή της Μελιτόπολης. Και θα προσπαθήσουν να σπάσουν την γραμμή άμυνας που έχει δημιουργήσει η Ρωσία κατά μήκος της Νοτιοανατολικής ακτής της Ουκρανίας που την συνδέει με την Κριμαία» (https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-asfaleia/nteivint-petreous-oi-oukranoi-etoimazoun-kolossiaia-epithesi-kata-tou-rosikou-stratou-me-teliko-stoxo-tin-krimaia/).

 

Λόγος περί διαμελισμού της Πολωνίας από “αναλυτή” του Πούτιν.

Στην Ρωσική τηλεόραση, άρχισαν να μιλούν για τη «διαίρεση της Πολωνίας», θυμίζοντας την ιστορία της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Στον αέρα, του προγράμματος 60 Λεπτών, ένας από τους προσκεκλημένους ειδικούς άρχισε να υποστηρίζει την διαίρεση της Πολωνίας.

«Όλο και περισσότερο τίθεται το ζήτημα της τέταρτης διαίρεσης της Πολωνίας…. Της αξίζει. Αφενός αξίζει ο διχασμός. Από την άλλη, σε ένα διαφορετικό σενάριο, μπορούμε να συνδυάσουμε – να δώσουμε λίγο, και να πάρουμε όλα τα άλλα. Αυτό που τους έδωσε ο Στάλιν είναι η Ανατολική Πρωσία», λέει ο Ρώσος εμπειρογνώμονας.

Ο παρουσιαστής Γιεβγκένι Ποπόφ αναγκάστηκε να διορθώσει τον καλεσμένο του. Κατέστησε σαφές ότι το να μιλάμε για διχοτόμηση της Πολωνίας είναι γελοίο την στιγμή που ο Ρωσικός στρατός εισβάλλει σε ουκρανικούς οικισμούς εδώ και μήνες και δεν μπορεί να τους καταλάβει. «Ας πάρουμε πρώτα το Σλοβιάνσκ (στο Ντόνιετσκ της Ανατολικής Ουκρανίας) και μετά θα διευθετήσουμε τα Ευρωπαϊκά εδάφη», απάντησε ο Ποπόφ (https://www.defence-point.gr/news/logos-peri-diamelismoy-tis-polonias-apo-quot-analyti-quot-toy-poytin).

 

Οι Αμερικανοί προβλέπουν ότι η αντεπίθεση των Ουκρανών θα αποτύχει, νεκροί 4.000 σε μια εβδομάδα – ISW: Οι θέσεις μάχης για την μεγάλη σύγκρουση… Οι Αμερικανοί… υποβαθμίζουν την αντεπίθεση των Ουκρανών.

Ο Ουκρανικός στρατός, μπορεί να προετοιμάζει 9 ταξιαρχίες για την μεγάλη αντεπίθεση… μπορεί η προπαγάνδα να οργιάζει αλλά οι βασικοί σχεδιαστές της αντεπίθεσης, δηλαδή οι Αμερικανοί… δεν πιστεύουν στην επιτυχία του εγχειρήματος αφού βλέπουν αποτυχία ή στο καλύτερο σενάριο οριακά εδαφικά κέρδη…

Εν τω μεταξύ οι απώλειες των Ουκρανικών στρατευμάτων είναι δραματικές, μόνο σε διάστημα 7 ημερών έχασαν 4.000 στρατιώτες που είναι πρωτοφανείς απώλειες σε αυτή την φάση του πολέμου… Στους Αμερικανικούς κύκλους αυξάνονται οι αμφισβητίες της υποστήριξης της Ουκρανίας… Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η ανάλυση του ISW για τις θέσεις μάχης, την ικανότητα των στρατευμάτων και τον σχεδιασμό της μεγάλης αντεπίθεσης.

Αν και το ISW έχει αποδειχθεί αναξιόπιστο ως προς τις προβλέψεις του για την μαχητική ικανότητα των Ουκρανών – στηρίζει σταθερά τους Ουκρανούς – εντούτοις η ανάλυση για τα στρατεύματα των ρώσων μας δίνει μια εικόνα για την μεγάλη αντεπίθεση των Ουκρανών… που δεν πιστεύουν ούτε οι Ουκρανοί… Εν τω μεταξύ η προσπάθεια των Ουκρανών να χτυπήσουν με υποβρύχια drones την Σεβαστούπολη και τον Ρωσικό στόλο στην Μαύρη Θάλασσα απέτυχε…

Οι αμερικανοί… υποβαθμίζουν την αντεπίθεση των Ουκρανών. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας θα είναι έτοιμες για αντεπίθεση μόλις παραλάβουν όπλα ανέφερε ο Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας Oleksiy Danilov

«Σήμερα όλα εξαρτώνται από τους εταίρους, όταν παρέχουν όπλα, θα είμαστε έτοιμοι», είπε σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε στην ιταλική εφημερίδα La Stampa. «Θα ήθελα οι σύμμαχοι να είναι πιο επιμελείς (σε θέματα προμήθειας)… ανέφερε ο Oleksiy Danilov

Η Washington Post, αφού εξέτασε τις εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών από άκρως απόρρητα έγγραφα, επισήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν «σοβαρές ελλείψεις στον σχηματισμό δυνάμεων και υποστήριξη του ουκρανικού στρατού» και πιστεύουν ότι η αντεπίθεση των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας θα οδηγήσει μόνο σε «μέτρια εδαφικά κέρδη» στο καλύτερο σενάριο.

Ο απόστρατος αντισυνταγματάρχης της Λαϊκής Πολιτοφυλακής του Luhansk Andrei Marochko τόνισε ότι τα ρωσικά στρατεύματα είναι έτοιμα να αποκρούσουν μια πιθανή εχθρική αντεπίθεση. Σύμφωνα με τον ίδιο, το κύριο καθήκον των ρωσικών δυνάμεων είναι να αποτρέψουν την επίθεση των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, εμποδίζοντάς τους να συγκεντρώσουν επαρκή ποσότητα δυνάμεων και οπλικών συστημάτων. Οι Ουκρανοί έχασαν 4.000 στρατιώτες σε μια εβδομάδα. Οι απώλειες της Ουκρανίας στη ζώνη ειδικής επιχείρησης ξεπέρασαν τις 4.000 άτομα σε μια εβδομάδα

Ο συνταξιούχος αντισυνταγματάρχης της Λαϊκής Πολιτοφυλακής του Luhansk Andrey Marochko τόνισε ότι οι Ουκρανοί συγγενείς των νεκρών στρατιωτών αναγκάζονται να ζητήσουν βοήθεια από τους διαμεσολαβητές των περιοχών Luhansk και Donetsk ώστε να λάβουν πληροφορίες για τους νεκρούς στρατιώτες αλλά και πως μπορούν να παραλάβουν τα πτώματα τα οποία οι Ουκρανοί σκόπιμα αφήνουν στο έδαφος για να μην καταγράφονται οι απώλειες και τους εμφανίζουν ως αγνοούμενους… έτσι φθάσαμε στην Ουκρανία να δηλώνουν 42.000 αγνοούμενους στρατιώτες…

Που πήγαν οι 42.000 αγνοούμενοι στρατιώτες… δραπέτευσαν ή κατέληξαν στον δημιουργό τους; Οι ανεπανόρθωτες απώλειες των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας (AFU) την περασμένη εβδομάδα στη ζώνη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης (SVO) ξεπέρασαν τις 4.000 αλλά οι Ουκρανικές δυνάμεις αναγνωρίζουν επίσημα μόνο το 10% αυτού του αριθμού. Οι Ουκρανοί χτυπούν με Drones Luhansk και Σεβαστούπολη. Ουκρανικά στρατεύματα επιτίθενται στο Luhansk με drone, ενώ επιχείρησαν ανεπιτυχώς να χτυπήσουν την Σεβαστούπολη.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας πραγματοποίησαν πλήγμα στην πόλη Rovenki χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένο αεροσκάφος κρούσης στις 24 Απριλίου ανακοίνωσε η αποστολή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Luhansk (LPR) στο Κοινό Κέντρο Ελέγχου και Συντονισμού Θεμάτων που σχετίζονται με Εγκλήματα Πολέμου της Ουκρανίας (JCCC).

«Από την πλευρά των ουκρανικών ενόπλων σχηματισμών, ένας βομβαρδισμός της κατοικημένης τοποθεσίας Rovenki (LPR) με την χρήση ενός μη επανδρωμένου μαχητικού εναέριου οχήματος καταγράφηκε στις 02:45 π.μ. ώρα Μόσχας»…

Απέτυχε η προσπάθεια των Ουκρανών να επιτεθούν με drones στην Σεβαστούπολη. Οι δυνάμεις της άμυνας κατά των υποβρυχίων/δολιοφθορών κατέστρεψαν ένα drone στο εξωτερικό αγκυροβόλιο της Σεβαστούπολης ενώ ένα άλλο εξερράγη μόνο του χωρίς να προκληθούν ζημιές σε καμία εγκατάσταση, στην Σεβαστούπολη.

Η Σεβαστούπολη είναι η κύρια ναυτική βάση του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας και ο ουκρανικός στρατός έχει προσπαθήσει να την επιτεθεί με drones σε αρκετές περιπτώσεις τους τελευταίους μήνες. Μία από τις τελευταίες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Σεβαστούπολη διεξήχθη στις 22 Μαρτίου και στην συνέχεια ο στόλος της Μαύρης Θάλασσας απέτρεψε την επίθεση καταστρέφοντας τρεις στόχους.

Ετοιμάζουν την αντεπίθεση οι Ουκρανοί – 12.000 στρατιώτες στην γραμμή επαφής στη Zaporizhia. Την αντεπίθεση τους για την ανακατάληψη εδαφών που σήμερα βρίσκονται υπό τον ρωσικό έλεγχο φαίνεται πως ετοιμάζουν οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις, καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως συγκεντρώνουν ισχυρές δυνάμεις στο μέτωπο της Zaporizhia.

Σε δηλώσεις του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο επικεφαλής του κινήματος «Μαζί με τη Ρωσία», Vladimir Rogov τόνισε ότι οι Ουκρανοί συγκεντρώνουν μεγάλες δυνάμεις στο μέτωπο της Zaporizhia. «Οι Ουκρανοί στρατιώτες στην περιοχή της Huliaipole προσεγγίζουν πλέον τους 12.000. Ο αριθμός τους έχει αυξηθεί σημαντικά.

Αυτός ο αριθμός στρατιωτών βρίσκεται ακριβώς στη γραμμή επαφής» υπογράμμισε ο Rogov, αναφέροντας πως αύξηση δυνάμεων καταγράφεται και σε άλλους οικισμούς, όπως στο Bogatyr, στο Solenoe και στην ίδια την πόλη της Zaporizhia. Σύμφωνα με τον Rogov, η μεταφορά δυνάμεων ενδεχομένως να συνεπάγεται την προετοιμασία για την επίθεση των Ουκρανών στην περιοχή της Zaporizhia.

Την περασμένη Τρίτη 18/4 ο Rogov είχε εκτιμήσει πως οι ουκρανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να αρχίσουν εντός της τρέχουσας εβδομάδας επιχειρήσεις στη γραμμή επαφής στην επαρχία της Zaporizhia.

Zelensky: Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Bakhmut. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε το Bakhmut υποστηρίζει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Volodymyr Zelensky, την στιγμή που οι ρωσικές δυνάμεις φέρονται να έχουν καταλάβει πάνω από το 90% της πόλης.

Αν και οι Ουκρανοί μετρούν τεράστιο αριθμό νεκρών στρατιωτών για την υπεράσπιση της πόλης ο Zelensky επισημαίνει ότι τυχόν απώλεια της, θα αποτελέσει απειλή για να χαθούν και άλλα εδάφη. «Είναι αδύνατο για εμάς να παραδώσουμε το Bakhmut, διότι αυτό θα επεκτείνει το μέτωπο.

Αυτή η εξέλιξη θα δώσει στις ρωσικές δυνάμεις και στις δυνάμεις της Wagner πρόσθετες ευκαιρίες για να καταλάβουν ακόμα μεγαλύτερο μέρος από τα εδάφη μας» υποστήριξε μιλώντας στο αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya ο Zelensky.

Προετοιμάζουμε την αντεπίθεση. Αναφερόμενος στην ουκρανική αντεπίθεση, είπε ότι θα γίνει και ότι το Κίεβο πιστεύει στην επιτυχία της, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. «Η αντεπίθεση είναι ακόμα στο στάδιο της προετοιμασίας» υπογράμμισε ο Zelensky.

Σκληρές μάχες. Σε δηλώσεις του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Denis Pushilin, o επικεφαλής της Λαϊκής Δημοκρατίας του Donetsk – στην περιοχή της οποίας βρίσκεται και το Bakhmut – υποστήριξε ότι οι Ρωσικές δυνάμεις προωθούνται στα Βορειοδυτικά και δυτικά τμήματα της πόλης, επισημαίνοντας πως η κατάσταση εκεί εξακολουθεί να παραμένει πολύ τεταμένη.

«Τις τελευταίες 24 ώρες οι δυνάμεις της Wagner έχουν προωθηθεί στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της πόλης. Έχουν προσεγγίσει μια μάλλον δύσκολη περιοχή, όπου υπάρχουν πολυώροφα κτήρια, όπου ο εχθρός έχει οργανώσει την άμυνα του» ανέφερε ο Pushilin.

Μεγάλη η αποτελεσματικότητα του θερμοβαρικού TOS-1. Οι Ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν δύο ουκρανικά προπύργια στην περιοχή του Νότιου Donetsk ενώ το πλήρωμα ενός πυραυλικού συστήματος Tor κατέρριψε ένα drone Furia

Η ομάδα μάχης East αποκάλυψε και κατέστρεψε δύο προπύργια των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στην περιοχή του Νότιου Donetsk. Το πλήρωμα ενός συστήματος φλογοβόλου TOS-1 κατέστρεψε δύο Ουκρανικά οχυρά με όλους τους στρατιώτες να βρίσκουν φρικτό θάνατο.

Οι αμερικανοί προτείνουν μορατόριουμ στην εξωτερική βοήθεια για την Ουκρανία. Το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων Paul Gosar επισύναψε έναν σύνδεσμο που ανέφερε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Volodymyr Zelensky και το περιβάλλον του υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 400 εκατομμύρια δολάρια που μεταφέρθηκαν στη χώρα για να πληρώσουν για το πετρέλαιο ντίζελ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να επιβάλουν μορατόριουμ στην ξένη βοήθεια λόγω των τεράστιων κεφαλαίων που αποστέλλονται στην Ουκρανία σε μια εποχή που οι Αμερικανοί μετά βίας έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν τρόφιμα και καύσιμα για τα αυτοκίνητά τους. «Η Αμερικανική κυβέρνηση έχει στείλει περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία. Εμείς θέλουμε τα χρήματά μας πίσω» έγραψε επίσης ο Paul Gosar.

Εχθρός της Ρωσίας η Πολωνία με ή χωρίς ουκρανικά εδάφη - Απειλεί με Sarmat, Kalibr και Tsirkon o Medvedev. Η Πολωνία φλερτάρει με την ιδέα να «καταπιεί» ένα καλό «κομμάτι» της Ουκρανίας, κάτι που θα συνιστούσε απειλή και για άλλα Ευρωπαϊκά κράτη υποστηρίζει ο αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Dmitry Medvedev με αφορμή και τις σχετικές ανακοινώσεις των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, βάσει των οποίων διογκώνεται το αντιγερμανικό αίσθημα στην Πολωνία αλλά και … η όρεξη για την κατάληψη εδαφών στη δυτική Ουκρανία.

«Η Πολωνία έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι τώρα ή ποτέ, όσον αφορά τις πιθανότητες της να «καταπιεί» ότι απομείνει από την Ουκρανία. Είναι ξεκάθαρο, ότι κανείς από τους Πολωνούς τρελούς που παραληρούν, δεν έχει σκεφθεί τις πιθανές συνέπειες μιας τέτοιας κίνησης» αναφέρει σε ανάρτηση του στο Telegram o Medvedev. «Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η Πολωνία - με ή χωρίς εδάφη της Ουκρανίας - είναι ήδη μια οντότητα εχθρική απέναντί μας.

Η παρουσία Μπαντεριτών στον πολωνικό στρατό δεν θα άλλαζε πολλά. Επίσης, δεν θα είχε κανένα αντίκτυπο για την ακριβή βολή των πυραύλων Sarmat, Kalibr και Tsirkon» επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Medvedev.

Η Πολωνία, η «ύαινα της Ευρώπης» επιστρέφει: Θέλει δυτική Ουκρανία. Τον χαρακτηρισμό του Βρετανού πρωθυπουργού Winston Churchill τις παραμονές του Β’ Παγκοσμίου πολέμου για την Πολωνία, την οποία είχε αποκαλέσει «ύαινα της Ευρώπης» επικαλούνται οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας, αναφερόμενες στη στρατηγική που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα η Βαρσοβία με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Το αντιγερμανικό αίσθημα στην Πολωνία, όπως και οι φιλοδοξίες για την προσάρτηση εδαφών στη δυτική Ουκρανία, έχουν ήδη επηρεάσει τα στρατιωτικά σχέδια της Βαρσοβίας» αναφέρει ο Sergei Naryshkin, επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας (SVR).

Καταστράφηκε η πλειοψηφία των πολωνικής κατασκευής οβιδοβόλο Krab στην Ουκρανία. Ο Ρωσικός στρατός προφανώς κατέστρεψε τα περισσότερα πολωνικής κατασκευής αυτοκινούμενα οβιδοβόλα Krab των 155 mm των Ουκρανικών δυνάμεων. Στις 22 Απριλίου, κυκλοφόρησε βίντεο στο διαδίκτυο που δείχνει ένα ολοσχερώς κατεστραμμένο ουκρανικό οβιδοβόλο Krab.

Το βίντεο τραβήχτηκε κοντά στο μέτωπο Seversk, στα περίχωρα του χωριού Zvanivka στην περιοχή του Donetsk Αυτή ήταν η ενδέκατη επιβεβαιωμένη καταστροφή οβιδοφόρου Krab στην Ουκρανία. Τουλάχιστον δύο ή τρία άλλοι έχουν τεκμηριωθεί ότι υπέστησαν ζημιές.

Έτσι, οι Ουκρανοί έχουν χάσει τα περισσότερα από τα πρώτα 18 Krabs που έλαβαν απευθείας από τα Πολωνικά στρατιωτικά αποθέματα τον περασμένο Μάιο, περίπου τρεις μήνες μετά την έναρξη της Ρωσικής ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία.

Το Krab αναπτύχθηκε από τον κατασκευαστή όπλων της Πολωνίας Huta Stalowa Wola.. Ο οβιδοβόλος συνδυάζει το σασί K9 Thunder της Νότιας Κορέας με έναν βρετανικό πυργίσκο BAE Systems AS-90M Braveheart με μακρύ πυροβόλο διαμετρήματος 52 της Γαλλικής Nexter Systems και σύστημα ελέγχου πυρός πυροβολικού Topaz της Πολωνικής WB Electronics.

Το οβιδοβόλο μπορεί να εκτοξεύσει έως και έξι οβίδες ανά λεπτό. Έχει μέγιστη εμβέλεια βολής 30 χιλιομέτρων με κανονικά βλήματα και έως 50 χιλιόμετρα με αμερικανικής κατασκευής M982 Excalibur που είναι καθοδηγούμενα βλήματα ακριβείας.

Τον Ιούνιο 2022 μ.Χ., ανακοινώθηκε ότι η Ουκρανία είχε κάνει παραγγελία για επιπλέον 60 Krabs για 700 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, είναι ακόμη άγνωστο εάν κάποιο από αυτά τα οβιδοβόλα έχουν παραδοθεί στις δυνάμεις της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία έχει λάβει μέχρι στιγμής περισσότερα από 800 συστήματα πυροβολικού, συμπεριλαμβανομένων όλμων, οβίδων και πολλαπλών πυραυλικών συστημάτων, από τους συμμάχους της. Πολλά από αυτά τα συστήματα έχουν ήδη καταστραφεί, καταστραφεί ή ακόμα και καταληφθεί από τον Ρωσικό στρατό.

Τα κατευθυνόμενα πυρομαχικά ακριβείας, όπως τα βλήματα πυροβολικού 2K25 Krasnopol 153 mm και τα περιπλανώμενα πυρομαχικά Lancet διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην εξουδετέρωση του πυροβολικού των Ουκρανικών δυνάμεων

Prigozhin (Wagner): Συντρίβουμε τους Ουκρανούς στο Bakhmut – Το κάνουμε με επιτυχία. Οι Ρωσικές δυνάμεις εξαϋλώνουν τους Ουκρανούς στρατιώτες στο Bakhmut αναφέρει σε μήνυμά του ο επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner, Yevgeny Prigozhin. «Η αποστολή μας είναι να συντρίψουμε τον ουκρανικό στρατό. Να μην τους δώσουμε την ευκαιρία να οργανωθούν για μια αντεπίθεση.

Αυτό το καταφέρνουμε με μεγάλη επιτυχία» αναφέρει σε ανάρτηση του στο Telegram o Prigozhin. Όπως λέει, οι ουκρανικές στρατιωτικές μονάδες που βρίσκονται μέσα στο Bakhmut και μάχονται, είναι στην πραγματικότητα σε μια απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων.

Τα νέα από το μέτωπο. Ο επικεφαλής του Ομίλου Wagner Yevgeny Prigozhin ισχυρίστηκε ότι διέταξε οι στρατιώτες Wagner δεν θα συλλαμβάνουν Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου αλλά μόνο θα τους σκοτώνουν στο πεδίο της μάχης. Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν διεξήγαγαν επιθετικές επιχειρήσεις κατά μήκος της γραμμής Kupyansk-Svatove-Kreminna στις 23 Απριλίου.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να πραγματοποιούν χερσαίες επιθέσεις μέσα και γύρω από το Bakhmut και κατά μήκος του μετώπου Avdiivka στο Donetsk. Οι Ρωσικές δυνάμεις συγκέντρωσαν τις περισσότερες από τις προσπάθειές τους στην κατεύθυνση Avdiivka και πραγματοποίησαν 28 επιθέσεις στην κατεύθυνση του Donetsk.

Η σχεδιαζόμενη αντεπίθεση των Ουκρανών και οι δυναμικότητες των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας. Το Αμερικανικό ινστιτούτο για το πόλεμο το ISW αναλύει τις δυνάμεις των Ρώσων ενόψει της σχεδιαζόμενης αντεπίθεσης των Ουκρανικών δυνάμεων.

Προϋποθέτει, ειδικότερα, ότι η Ουκρανία θα είναι σε θέση να διεξάγει μια συντονισμένη μηχανοκίνητη επιθετική επιχείρηση πολλαπλών ταξιαρχιών αξιοποιώντας πλήρως τις αναφερόμενες εννέα ταξιαρχίες που προετοιμάζονται για αυτήν την επιχείρηση.

Αυτό το έργο είναι τρομακτικό και μεγαλύτερο από κάθε επιθετική προσπάθεια που έχει αποπειραθεί μέχρι τώρα η Ουκρανία (τέσσερις ουκρανικές ταξιαρχίες φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στην αντεπίθεση του Kharkiv, για παράδειγμα).

Υποθέτει επίσης ότι η Ουκρανία θα έχει ενσωματώσει αρκετά άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού διαφόρων ειδών στις μονάδες της για την υποστήριξη εκτεταμένων μηχανοκίνητων ελιγμών, ότι οι ουκρανικές μηχανοκίνητες μονάδες θα έχουν επαρκή πυρομαχικά κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένου πυροβολικού, και ότι η Ουκρανία θα είναι σε θέση να διεξάγει μακροχρόνια χτυπήματα ακριβείας με HIMARS και άλλα παρόμοια συστήματα που είναι ενσωματωμένα και υποστηρίζουν λειτουργίες ελιγμών όπως είχε κάνει στο παρελθόν.

Προϋποθέτει περαιτέρω ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα έχουν τις ικανότητες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων και γεφύρωσης που απαιτούνται για να κινηθούν σχετικά γρήγορα μέσω προετοιμασμένων αμυντικών θέσεων.

Το ISW δεν βλέπει κανένα λόγο να αμφισβητήσει καμία από αυτές τις υποθέσεις δεδομένης της έντασης με την οποία σύμφωνα με πληροφορίες η Ουκρανία προετοιμάστηκε για αυτήν την επιχείρηση και του χρόνου που χρειάστηκε για να το κάνει, καθώς και του εξοπλισμού που φέρεται να παραδόθηκε στις ουκρανικές δυνάμεις από τις δυτικές χώρες.

Εάν, ωστόσο, οποιοσδήποτε σημαντικός αριθμός από αυτές τις υποθέσεις αποδειχθεί άκυρος, τότε ορισμένες από τις εκτιμήσεις και παρατηρήσεις θα είναι επίσης άκυρες και οι προοπτικές των Ρώσων να διατηρήσουν τις γραμμές τους θα είναι καλύτερες από αυτές που παρουσιάζονται

Οι Ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία επιχειρούν σε αποκεντρωμένους και σε μεγάλο βαθμό υποβαθμισμένους σχηματισμούς σε όλο το θέατρο και το τρέχον μοτίβο ανάπτυξης υποδηλώνει ότι οι περισσότερες διαθέσιμες μονάδες είναι ήδη online και συμμετέχουν είτε σε επιθετικές είτε σε αμυντικές επιχειρήσεις.

Το ISW εκτιμά ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν επί του παρόντος κατά μήκος επτά αξόνων: Kupyansk, Περιφέρεια Luhansk, Bakhmut, Avdiivka στο Dontesk, στην Zaporizhia και την περιφέρεια Kherson.

Οι Ρωσικές δυνάμεις επιδιώκουν ενεργές επιθετικές επιχειρήσεις σε τουλάχιστον πέντε από αυτούς τους άξονες (Kupyansk, Luhansk, Bakhmut, Avdiivka και δυτικό Donetsk με ανατολική Zaporizhia) και επιδιώκουν κατά κύριο λόγο αμυντικές επιχειρήσεις στην δυτική Zaporizhia και Kherson.

Οι δυνάμεις που δεσμεύονται επί του παρόντος τόσο σε επιθετικές όσο και σε αμυντικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία είναι τόσο τακτικές (δογματικά συνεπείς με βάση τις ρωσικές προπολεμικές μονάδες) όσο και παράτυπες (μη τυπικές και μη δογματικές) δυνάμεις.

Άξονας Kupyansk (Βορειοανατολική Περιφέρεια Kharkiv). Η Ρωσία συμμετέχει με στοιχεία σχηματισμών της Δυτικής Στρατιωτικής Περιφέρειας (WMD) που είχαν υποστεί ζημιές στο παρελθόν στην περιοχή Kupyansk.

Οι ρωσικές δυνάμεις επιδίωξαν περιορισμένες επιθετικές επιχειρήσεις στον άξονα Kupyansk τους πρώτους μήνες του 2023 μ.Χ., αλλά δεν κατάφεραν να επιτύχουν σημαντικά επιχειρησιακά κέρδη προς το Kupyansk και είχαν μόνο περιστασιακά και τοπικά τακτικά κέρδη. Το ISW παρατήρησε αναφορές για άγνωστες μονάδες απροσδιόριστου κλιμακίου της 47ης Μεραρχίας Αρμάτων της 1ης Στρατιάς Φρουρών που δρουν στην κατεύθυνση Kupyansk.

Η 47η Μεραρχία Αρμάτων υπέστη σημαντικές απώλειες ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της Ρωσικής επίθεσης στις αρχές του πολέμου το 2022 μ.Χ., και στην συνέχεια για άλλη μια φορά κατά την αντεπίθεση της Ουκρανίας στην Περιφέρεια Kharkiv το φθινόπωρο του 2022 μ.Χ.

Η 4η Μεραρχία Αρμάτων, ιδιαίτερα το 12ο και το 13ο Συντάγμα Αρμάτων του, έχασε σχεδόν 100 άρματα μάχης μέσα σε λίγες μέρες τον Σεπτέμβριο του 2022. Η δέσμευση σχετικά υποβαθμισμένων στοιχείων σε αυτή τη γραμμή του μετώπου πιθανώς υποδηλώνει ότι η Ρωσική στρατιωτική διοίκηση δεν δίνει αμέσως προτεραιότητα σε αυτό ως άξονα προέλασης ή άμυνας.

Το γεωγραφικό υλικό από τον Φεβρουάριο του 2023 μ.Χ. δείχνει επιπλέον ότι η 6η Στρατιά Συνδυασμένων Όπλων (CAA) του WMD έχει δράσει στην περιοχή Fyholivka-Novomlynsk, περίπου 19 χιλιόμετρα βόρεια του Kupyansk

Με βάση το μοτίβο ανάπτυξης σχηματισμών WMD στους άξονες Kupyansk και Luhansk, η 2η Μεραρχία Μηχανοκίνητων Τυφεκίων (1st GTA) του WMD πιθανότατα έχει αναπτυχθεί προς τα σύνορα Kharkiv-Luhansk.

Γραμμή Svatove και Kreminna. Η Ρωσία έχει δεσμεύσει στοιχεία δύο στρατιωτικών περιοχών και δύο αερομεταφερόμενων μεραρχιών (VDV) στην περιφέρεια Luhansk που έχει επιχειρησιακά κορυφωθεί. Αυτή η επίθεση έχει πλέον κορυφωθεί επιχειρησιακά και έχει σημειώσει μόνο μερικά τοπικά τακτικά κέρδη.

Στοιχεία της 20ης Στρατιάς Συνδυασμένων Όπλων του WMD, η 41η Στρατιά Συνδυασμένων Όπλων της Κεντρικής Στρατιωτικής Περιοχής, η κύρια Διεύθυνση του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας (GRU) και δυνάμεις των Λαϊκών Δημοκρατιών του Donetsk και Luhansk μάχονται κατά μήκος της γραμμής Svatove-Kreminna από τις αρχές του 2023 μ.Χ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα από αυτά τα στοιχεία έχουν εμπλακεί ενεργά σε επιθετικές επιχειρήσεις κατά μήκος ενός ενεργού μετώπου για το μεγαλύτερο μέρος των τεσσάρων μηνών, είναι πιθανό να έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητες τους.

Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας (MoD) αναφέρεται επιπλέον στην «Κεντρική Ομάδα Δυνάμεων» (άλλο όνομα για την ομάδα CMD στην Ουκρανία) που δρα στην κατεύθυνση Lyman δυτικά της Kreminna στις καθημερινές εκθέσεις.

Το CMD υπό τον συνταγματάρχη στρατηγό Alexander Lapin ήταν υπεύθυνο για τη μεγάλη ρωσική επιχειρησιακή ήττα μετά την ουκρανική απελευθέρωση της πόλης Lyman την 1η Οκτωβρίου 2022 μ.Χ. Οι δυνάμεις VDV εμπλέκονται επίσης ενεργά κοντά στην Kreminna.

Το ISW παρατήρησε αναφορές για το 237ο Σύνταγμα Αεροπορικής Εφόδου Φρουρών της 76ης Μεραρχίας VDV και το 331ο Αερομεταφερόμενο Σύνταγμα Φρουρών της 98ης Μεραρχίας VDV που δρούσε στη δασική περιοχή στα δυτικά και νοτιοδυτικά της Kreminna.

Η ρωσική στρατιωτική διοίκηση φαίνεται να αυξάνει την θέση των δυνάμεων VDV και το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε στις 3 Απριλίου ότι οι μονάδες VDV έλαβαν θερμοβαρικά συστήματα πυροβολικού TOS-1A «Solntsepek» για πρώτη φορά στην ιστορία.

Το γεωγραφικό υλικό επιβεβαιώνει ότι οι Ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν συστήματα TOS-1A κοντά στην Kreminna μόλις την 1η Απριλίου. Τα συστήματα TOS-1A είναι στρατιωτικά μέσα σε επίπεδο περιοχής που δεν συνδέονται με συγκεκριμένους σχηματισμούς.

Επομένως, η χρήση τους γύρω από την Kreminna από στοιχεία VDV είναι αξιοσημείωτη και υποδηλώνει ότι η Ρωσική στρατιωτική διοίκηση μπορεί να προσπαθεί να εξουσιοδοτήσει τις μονάδες VDV να διεξάγουν περαιτέρω επιθετικές επιχειρήσεις σε αυτό το μέτωπο.

Οι ειδικές δυνάμεις Spetsnaz. Η κύρια διεύθυνση του Ρωσικού Γενικού Επιτελείου (GRU) έχει επίσης αναπτύξει περιορισμένα στοιχεία ειδικών δυνάμεων (Spetsnaz) κατά μήκος της γραμμής Svatove-Kreminna, πιθανόν να αντισταθμίσει την έλλειψη των απαραίτητων δυνατοτήτων πεζικού.

H 24η Ξεχωριστή Ταξιαρχία Ειδικού Σκοπού και η 3η Ταξιαρχία Ειδικού Σκοπού Φρουρών επιχειρούν κοντά στην Makiivka (22 χλμ Βορειοδυτικά της Kreminna). Ο Ρωσικός στρατός συνεχίζει να χρησιμοποιεί μονάδες Spetsnaz για να διεξάγει χερσαίες επιθέσεις και ελιγμούς πεζικού αντί για τις κύριες αποστολές δολιοφθοράς και στόχευσης.

Η φαινομενική αυξημένη προβολή των μονάδων Spetsnaz σε αυτήν την περιοχή είναι πιθανότατα μέρος της προσπάθειας της ρωσικής στρατιωτικής διοίκησης να μετριάσει τις απώλειες σε στοιχεία επίθεσης εδάφους χρησιμοποιώντας σχηματισμούς ελίτ που παραδοσιακά έχουν διαφορετικές λειτουργίες από τις τακτικές αποστολές μάχης.

Αρκετοί ρωσικοί σχηματισμοί έχουν επιπροσθέτως διαδραματίσει έναν συμπληρωματικό ρόλο κατά μήκος της γραμμής Svatove-Kreminna. Στο Luhansk το BARS (Ρωσική Εφεδρεία Μάχης), το Τσετσενικό «Akhmat» οι ειδικές Ρωσικές δυνάμεις Spetsnaz και το Σύνταγμα Κοζάκων «Don» φαίνεται να συμμετέχουν σε εχθροπραξίες σε αυτήν την περιοχή, αν και σε πολύ πιο περιορισμένο βαθμό.

Οι Ρωσικές δυνάμεις δεν πραγματοποίησαν ουσιαστικές προόδους στην Περιφέρεια Luhansk το 2023 μ.Χ., παρά την βαριά δέσμευση στοιχείων τουλάχιστον τριών στρατών δύο στρατιωτικών περιοχών, στοιχείων δύο μεραρχιών VDV και την υποστήριξη πολλών σχηματισμών.

Η μάχη του Βakhmut. Το Ρωσικό πρότυπο δέσμευσης γύρω από τον Bakhmut υποδηλώνει ότι η ρωσική στρατιωτική ηγεσία δίνει ολοένα και περισσότερο προτεραιότητα στην ολοκλήρωση της κατάληψης της πόλης πριν από την έναρξη της ουκρανικής αντεπίθεσης, εάν είναι δυνατόν. Οι Wagner θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν την κατάληψη της πόλης.

Ο επικεφαλής της Wagner Yevgeny Prigozhin παραχώρησε τις βόρειες και νοτιοδυτικές πτέρυγες στο ρωσικό Υπουργείο Άμυνας και επιβεβαίωσε ότι τα στοιχεία του VDV υποστηρίζουν την κύρια προσπάθεια Wagner στο Bakhmut με αυτόν τον τρόπο. Η υποστήριξη του VDV σε αυτόν τον τομέα πιθανότατα θα επιτρέψει στους Wagner να σημειώσουν περισσότερα κέρδη εντός της πόλης και μπορεί οι ουκρανικές δυνάμεις να αποσυρθούν.

Οι μονάδες VDV κοντά στο Bakhmut πιθανότατα απομακρύνονται περισσότερο από την άμεση, εξαιρετικά φθοροποιό αστική μάχη από τους Wagner, και έτσι πιθανότατα θα βγουν από τη μάχη για το Bakhmut σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τους Wagner.

Στοιχεία της 106ης Μεραρχίας VDV υπερασπίζονται τη γραμμή κοντά στο Yakovlivka, περίπου 17 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Bakhmut Η ανακοίνωση του Wagner και του VDV που συνεργάζονται γύρω από τον Bakhmut υποδηλώνει ότι η Ρωσική στρατιωτική ηγεσία επιδιώκει να συνεργαστεί με τον Prigozhin παρά τις προηγούμενες αυξανόμενες τριβές προκειμένου να επισπεύσει την κατάληψη του Bakhmut.

Άξονας Avdiivka στο Donetsk. Η Ρωσική στρατιωτική διοίκηση έχει δεσμεύσει σε μεγάλο βαθμό μια ποικιλία στοιχείων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Donetsk (DNR) στην πρώτη γραμμή της πόλης Avdiivka και Donetsk, παράλληλα με ορισμένες μονάδες της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας (SMD) και του Βόρειου Στόλου.

Αυτά τα στοιχεία δεν σημείωσαν καμία επιχειρησιακή σημαντική πρόοδο σε αυτόν τον άξονα το 2023 μ.Χ. πέρα από τις τακτικές προόδους γύρω από την Avdiivka και εντός της Marinka. Οι δυνάμεις του DNR δραστηριοποιούνται κυρίως κατά μήκος αυτού του άξονα από το 2014 μ.Χ. και η τρέχουσα γραμμή του μετώπου σε αυτήν την περιοχή βρίσκεται εντός χιλιομέτρων από τη γραμμή που κρατά εδώ και οκτώ χρόνια.

Οι ταξιαρχίες, τα συντάγματα, τα τάγματα και άλλα συστατικά στοιχεία του DNR δεν είναι επανδρωμένα ή εξοπλισμένα σύμφωνα με τους συνήθεις ρωσικούς πίνακες οργάνωσης και εξοπλισμού.

Οι δυνάμεις του DNR ξεκίνησαν αρχικά ως δυνάμεις πληρεξουσίου τύπου πολιτοφυλακής το 2014 μ.Χ. και διατήρησαν μεγάλο μέρος αυτής της παρατυπίας στους σχηματισμούς τους παρά την επίσημη ενσωμάτωσή τους στην 8η Μεραρχία. Το DNR αποκαλεί ορισμένους σχηματισμούς «ταξιαρχίες», «συντάγματα» ή «τάγματα», αλλά αυτά τα στοιχεία δεν είναι ισοδύναμα με ρωσικούς σχηματισμούς με τον ίδιο χαρακτηρισμό κλιμακίου.

Ο 8ος στρατός Συνδυασμένων Όπλων του SMD (8ο CAA) έχει δεσμεύσει στοιχεία και των δύο τμημάτων μηχανοκίνητων όπλων του σε επιχειρήσεις στην περιοχή Marinka στα νοτιοδυτικά προάστια της πόλης του Donetsk. Στοιχεία του 14ου Σώματος Στρατού του Βόρειου Στόλου δραστηριοποιούνταν επίσης στην περιοχή Avdiivka.

H 200η Ξεχωριστή Ταξιαρχία Μηχανοκίνητων Τυφεκίων (14ο Σώμα Στρατού, Βόρειος Στόλος) επιτέθηκε σε ουκρανικές θέσεις κοντά στο Tonenke, 7 χιλιόμετρα δυτικά της Avdiivka. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλά τάγματα εθελοντών μάχονται επίσης στον άξονα Avdiivka στο Donetsk.

Ρωσικές πηγές ανέφεραν ότι το τάγμα αρμάτων μάχης «Molot» της Περιφέρειας Περμ, το τάγμα δολιοφθοράς και αναγνώρισης «Λύκοι» και το απόσπασμα εθελοντών «Nevsky» μάχονται κοντά στην Avdiivka και στην περιοχή της πόλης του Donetsk.

Νότιος άξονας Donetsk και Ανατολική Zaporizhia. Στοιχεία της Ανατολικής Στρατιωτικής Περιφέρειας (EMD) έχουν δεσμευτεί στην δυτική Περιφέρεια του Donetsk κοντά στο Ugledar από το φθινόπωρο του 2022 μ.Χ. και έχουν υποστεί απώλειες κατά την διάρκεια επανειλημμένων αποτυχημένων προσπαθειών κατάληψης του Ugledar. Ο 29ος και ο 36ος Στρατός Συνδυασμένων Όπλων (CAA) και ο Στόλος του Ειρηνικού της EMD επιδιώκουν επιθέσεις εναντίον του Ugledar κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του 2023 μ.Χ.

Γεωγραφικό υλικό δείχνει ότι μια 36η μονάδα CAA απροσδιόριστου κλιμακίου εισέβαλε ενεργά σε θέσεις της Ουκρανίας κοντά στο Mykilske στα τέλη Φεβρουαρίου. Η 37η Ξεχωριστή Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Τυφεκίων και η 5η Ξεχωριστή Ταξιαρχία Αρμάτων Φρουρών της 36ης CAA πιθανότατα επιχειρούν κοντά στο Ugledar.

Ο επιχειρησιακός - μάχιμος τακτικός σχηματισμός «Kaskad», αποτελούμενος από στρατιώτες του Donetsk και το προσωπικό επιβολής του νόμου, ισχυρίστηκε ότι δραστηριοποιείται στην κατεύθυνση Ugledar. Στην περιοχή μάχονται επίσης τα τάγματα «Hispaniola», «Alga» και «Steppe/Tigr» και το απόσπασμα BARS-23.

Το τάγμα "Hispaniola" αποτελείται κυρίως από Ρώσους οπαδούς του αθλητισμού και σύμφωνα με πληροφορίες έχει συντονιστεί με το τάγμα DNR "Vostok", έναν μαχητικό σχηματισμό που σχηματίστηκε το 2014 μ.Χ. υπό την διοίκηση του Alexander Khodakovsky.

Περιφέρεια Zaporizhia. Η Ρωσία έχει δεσμεύσει στοιχεία SMD και αρκετούς ακανόνιστους σχηματισμούς σε αμυντικές επιχειρήσεις στον δυτικό άξονα Zaporizhia. Ρωσικές πηγές ισχυρίστηκαν ότι στοιχεία της 42ης Μεραρχίας Μηχανοκίνητων Τυφεκίων Φρουρών του 58ου Στρατού Συνδυασμένων Όπλων (CAA) - συγκεκριμένα το 70ο και 291ο Συντάγμα Μηχανοκίνητων Τυφεκίων - απέκρουσαν μια σειρά από επιχειρήσεις αναγνώρισης της Ουκρανίας στην κατεύθυνση της Zaporizhia στις 19 Μαρτίου.

Στοιχεία του 291ου Συντάγματος Μηχανοκίνητων Τυφεκίων Φρουρών, συμπεριλαμβανομένου του 2ου Τάγματος του, απέκρουσαν τις ουκρανικές επιθέσεις κοντά στο Robotyne, περίπου 55 χιλιόμετρα Νοτιοανατολικά της πόλης Zaporizhia.

Πολυάριθμοι σχηματισμοί υπάρχουν επίσης στην περιφέρεια Zaporizhia, αλλά ασχολούνται κυρίως με αμυντικές ενέργειες πιο πίσω. Το ISW έχει παρατηρήσει συζητήσεις για τουλάχιστον τρία τάγματα εθελοντών στην κατεύθυνση της Zaporizhia. Το τάγμα εθελοντών «Sudoplatov», που αποτελείται κυρίως από ξένους εθελοντές και άτομα που κινητοποιήθηκαν από την Περιφέρεια Ζαπορίζια.

Το τάγμα «Sudoplatov» δραστηριοποιείται στην περιφέρεια Zaporizhia, αλλά πιθανότατα επιχειρεί βαθύτερα στο πίσω μέρος. Ρωσικές πηγές έχουν επίσης ισχυριστεί ότι το τάγμα «Κριμαίας» και το τάγμα της Οσετίας «Θύελλα» δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση της Zaporizhia.

Οι Ρωσικές δυνάμεις στη δυτική περιφέρεια Zaporizhia είναι πιθανώς λιγότερο εξαντλημένες και υποβαθμισμένες από τις δυνάμεις αλλού στο μέτωπο λόγω της σε μεγάλο βαθμό αμυντικής φύσης των επιχειρήσεων σε αυτό το μέτωπο μέχρι στιγμής το 2023 μ.Χ.

Ενώ περιορισμένα στοιχεία SMD και GRU φέρεται να έχουν δει κάποια ενεργή μάχη, οι περισσότερες Ρωσικές δυνάμεις στην Zaporizhia ετοιμάζονται για άμυνα σε βάθος. Αυτά τα στρατεύματα αποτελούνται κυρίως από κινητοποιημένους νεοσύλλεκτους και εθελοντές και ως εκ τούτου είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα με κακή εκπαίδευση και πειθαρχία.

Είχαν, ωστόσο, περισσότερο χρόνο για να ξεκουραστούν και να ανασυγκροτηθούν μετά την αντεπίθεση της Ουκρανίας το 2022 μ.Χ. στον Νότο. Άξονας Kherson. Η Ρωσική ομάδα στην περιφέρεια Kherson είναι πιθανότατα η πιο ευάλωτη σε ολόκληρο το θέατρο του πολέμου και στα 1550 χιλιόμετρα μαχών...

Πριν από την Ρωσική αποχώρηση από την μια όχθη της Περιφέρειας Kherson στις 9-11 Νοεμβρίου 2022 μ.Χ., στοιχεία της 76ης και 106ης Μεραρχίας VDV και του 22ου Σώματος Στρατού είχαν δεσμευτεί στην περιοχή. Αυτά τα στοιχεία έχουν από τότε ανασυσταθεί και επανατοποθετηθεί σε άλλες περιοχές του μετώπου.

Είναι πολύ πιθανό η υπόλοιπη ομάδα στην ανατολική όχθη να αποτελείται κυρίως από υπολείμματα κακής αντοχής κυρίως κινητοποιημένων μονάδων. Αυτά τα στοιχεία έχουν αφαιρεθεί από τη μάχη μετά την απόσυρση το φθινόπωρο του 2022 μ.Χ., επομένως μπορεί να είναι ελαφρώς πιο φρέσκα από στοιχεία σε άλλα σημεία της πρώτης γραμμής.

Το ISW παρατήρησε την παρουσία της 126ης Ταξιαρχίας Παράκτιας Άμυνας του 22ου Σώματος Στρατού του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας κοντά στο νησί Velykyi Potemkin στο δέλτα του ποταμού Dnipro νότια της πόλης Kherson.

Το γεωγραφικό υλικό από τις 18 Φεβρουαρίου επιβεβαιώνει επιπλέον ότι η 205η Ξεχωριστή Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Τυφεκίων (49η Στρατιά Συνδυασμένων Όπλων, SMD) δρούσε στη Nova Kakhovka. Η ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία «Convoy» του αρχηγού κατοχής της Κριμαίας, 300 ατόμων, του Ομίλου Wagner Sergey Aksyonov, φέρεται επίσης να δρα κάπου στην περιφέρεια Kherson.

Ναυτικές δυνατότητες του στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Η Ρωσική στρατιωτική διοίκηση μπορεί να δεσμεύσει πλοία του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας (BSF) να υποστηρίξουν τα ρωσικά στρατεύματα που προσπαθούν να αμυνθούν στην Νότια Ουκρανία, ειδικά καθώς οι επιχειρήσεις κινούνται προς την ακτή. Ωστόσο, το BSF είναι απίθανο να κάνει σημαντική διαφορά στις επίγειες επιχειρήσεις.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει και τις τρεις φρεγάτες BSF κλάσης Admiral Grigorovich: «Admiral Grigorovich, «Admiral Essen» και «Admiral Makarov», και η άμεση κατάσταση των «Essen» και «Grigorivich» είναι ασαφής.

Δορυφορικές εικόνες από τις 10 Φεβρουαρίου 2023 μ.Χ., μπορεί να υποδηλώνουν ότι το «Grigorivich» έπλευσε στην Σεβαστούπολη. Τα περιπολικά πλοία κλάσης Krivak «Ladnyi» και «Pytlivyi» συμμετείχαν σε ασκήσεις στην Μαύρη Θάλασσα το 2023 μ.Χ..

Η 197th Assault Ship Brigade της BSF αποτελείται από δύο αποβατικά πλοία κλάσης Alligator, τρία Ropucha-I και ένα Ropucha-II, τα οποία έχουν αναφερθεί όλα ως ενεργά από το καλοκαίρι του 2022 μ.Χ.

Αυτά τα αποβατικά πλοία είναι το πιο σχετικό πλεονέκτημα όσον αφορά τις δυνατότητες άμεσης επίθεσης, επειδή φέρουν πυραυλικά συστήματα επίθεσης εδάφους. Η BSF διαθέτει επίσης μια ποικιλία από κορβέτες, ναρκαλιευτικά, ανθυποβρυχιακά πλοία, πυραυλικά σκάφη και πλοία αποβίβασης στην Μαύρη Θάλασσα.

Τα ρωσικά πλοία επικεντρώνονται κυρίως σε αντιαεροπορικές, αντιπλοϊκές και ανθυποβρυχιακές αποστολές, επιπλέον, και γενικά δεν φέρουν πολλά πυρομαχικά κατάλληλα για άμυνα έναντι μηχανοκίνητων αντιεπιθετικών επιχειρήσεων.

Η αμυντική στρατηγική. Η σειρά των Ρωσικών οχυρώσεων σε όλο το θέατρο είναι ενδεικτική των αμυντικών ελιγμών που οι Ρωσικές δυνάμεις μπορεί να είχαν προετοιμαστεί να πραγματοποιήσουν και δείχνουν ότι έχουν κινηθεί μεθοδικά.

Οι Ρωσικές δυνάμεις έχουν κατασκευάσει μια ισχυρή γραμμή οχυρώσεων κατά μήκος της γραμμής της Περιφέρειας Kharkiv - Luhansk σε απόσταση μεταξύ 5 και 20 χιλιομέτρων πίσω από την γραμμή του μετώπου με το μεγαλύτερο μέρος της Ρωσικής μαχητικής δύναμης να αναπτύσσεται μπροστά από τις οχυρωματικές της γραμμές σε όλο το μέτωπο.

Αυτή η συστοιχία υποδηλώνει ότι οι Ρωσικές δυνάμεις σκοπεύουν να αποσυρθούν από την πρώτη γραμμή στη γραμμή οχύρωσης και να αμυνθούν εκεί σε περίπτωση ουκρανικής αντεπίθεσης. Ομοίως, οι γραμμές οχύρωσης στην περιοχή Bakhmut και Donetsk City βρίσκονται 5 έως 20 χιλιόμετρα πίσω από την τρέχουσα γραμμή επαφής, αφήνοντας κατ' αρχήν χώρο στις Ρωσικές δυνάμεις να αποσυρθούν μέσω μιας νεκρής ζώνης και να επανδρώσουν ένα σύστημα άμυνας πίσω από την γραμμή. Ωστόσο, οι αμυντικές γραμμές στην Νότια Ουκρανία φαίνονται πολύ διαφορετικές.

Οι ρωσικές δυνάμεις στην Νότια Ουκρανία έχουν φαινομενικά προετοιμαστεί για άμυνα σε βάθος, με πολλαπλές γραμμές οχυρώσεων που πηγαίνουν πιο πίσω στο πίσω μέρος. Αυτές οι αμυντικές γραμμές πιθανότατα δεν είναι όλες βαριά επανδρωμένες - οι ρωσικές δυνάμεις απλά δεν έχουν το προσωπικό για να επανδρώσουν σωστά τις οχυρώσεις σε περιοχές μακριά από την πρώτη γραμμή σε πυκνότητες δυνάμεων επαρκείς για να αντέξουν μια αποφασισμένη μηχανοκίνητη επίθεση.

Η επιτυχής Ρωσική άμυνα σε βάθος πιθανότατα θα απαιτήσει από τις ρωσικές δυνάμεις να συντονίσουν πολλαπλούς οπισθοδρομικούς ελιγμούς για να υποχωρήσουν σε κάθε επόμενη γραμμή άμυνας, κάτι που θα απαιτήσει υψηλό επίπεδο κινήτρων και πειθαρχίας μεταξύ των στρατευμάτων και σωστή διοίκηση και έλεγχο για την επίβλεψη της περίπλοκης και επικίνδυνης επιχείρησης (https://www.bankingnews.gr/diethni/articles/675126/oi-amerikanoi-provlepoun-oti-i-antepithesi-ton-oukranon-tha-apotyxei-nekroi-4-000-se-mia-evdomada-isw-oi-theseis-maxis-gia-tin-megali-sygkrousi).

 

Το Τέλος Επίκεται: Το Κίεβο θα χάσει την αντεπίθεση και οι Ουκρανοί θα κρεμάσουν τον Ζελένσκι λέει ο σύμβουλος του πρώην Προέδρου της χώρας! Την ίδια στιγμή, ο ουκρανικός στρατός μεταφέρει όπλα σε εργοστάσια της Ζαπορίζια, κατά μήκος της γραμμής επαφής.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν θα μπορέσει να περάσει από τις Ρωσικές άμυνες και όταν οι επικείμενη αντεπίθεση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας αποτύχει, οι αρχές δεν θα μπορέσουν να κρατήσουν τους αγανακτισμένους Ουκρανούς.

Αυτό τουλάχιστον δήλωσε στο κανάλι του στο YouTube ο πρώην σύμβουλος του πρώην Προέδρου της Ουκρανίας Λεονίντ Κούτσμα, ο πολιτικός αναλυτής Oleg Soskin. «Το τελευταίο πράγμα που κρατάει τον πληθυσμό από το να προκαλέσει μία εσωτερική έκρηξη είναι η ελπίδα της αντεπίθεσης των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας» πιστεύει. «Αλλά θεωρώ πως ο Ζελένσκι δεν έχει καμία ελπίδα να σπάσει τις Ρωσικές άμυνες».

Σύμφωνα με τον Ουκρανό, οι Ουκρανοί ελπίζουν στην ειλικρίνεια των αρχών και πιστεύουν στην υποσχόμενη «νίκη» κατά την διάρκεια της αντεπίθεσης, ωστόσο είναι σίγουρη η ήττα των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Όπως είχε αναφέρει προηγουμένως η Ρωσική SvPressa, ένας στρατιωτικός ειδικός, ο Ρώσος υπεύθυνος του μουσείου αεράμυνας, ονόματι Yuriy Knutov, δήλωσε πως ο ουκρανικός στρατός θα χρησιμοποιήσει την τακτική γνωστή ως «χίλες ενέσεις» κατά την αντεπίθεση.

Ουκρανικά Όπλα στην Ζαπορίζια; Σε πρόσφατο άρθρο της Ρωσικής σελίδας PolitRussia τώρα, αναφέρεται πως οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας συγκεντρώνουν στρατιωτικό εξοπλισμό σε εργοστάσια μεταλλουργίας στο μέρος της περιοχής της Ζαπορίζια που παραμένει ακόμη υπό τον έλεγχό τους. Αυτή η είδηση έγινε γνωστή από την RIA Novosti από τον επικεφαλής του κινήματος «Είμαστε μαζί με την Ρωσία», τον Vladimir Rogov.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας συγκεντρώνουν στρατιωτικό εξοπλισμό σχεδόν σε όλες τις μεγάλες πολιτικές υποδομές. Συγκεκριμένα, σε σιταποθήκες και μανάβικα στις συνοικίες Orekhovsky και Pologovsky» φαίνεται να ανέφερε ο ίδιος.

Οι Ρώσοι μιλούν φυσικά για οικισμούς κατά μήκος της πρώτης γραμμής των ένοπλων συρράξεων, ακριβώς στο κέντρο του μετώπου στην κατεύθυνση της Ζαπορίζια, όπου μία τεράστια ποσότητα όπλων έχει αποθηκευτεί σε καταστήματα του εργοστασίου της πόλης. Υπάρχουν πολλά μυστικά και συμφέροντα σε αυτήν την επιχείρηση, τόνισε ο Rogov.

Αν και ένα σημαντικό μέρος της Ζαπορίζια ανήκει πλέον στον Ρωσικό στρατό, όπως για παράδειγμα ο διάσημος πυρηνικός σταθμός της περιοχής, οι Ουκρανοί διαθέτουν ακόμη μέρος της περιφέρειας και μάχονται για να πάρουν πίσω σημαντικά εδάφη που κατέλαβε ο εχθρικός στρατός. Πολλοί αναλυτές αναμένουν πως αυτό το σημείο του στρατιωτικού χάρτη θα αποτελέσει και επίκεντρο της επικείμενhς ουκρανικής αντεπίθεσης (https://www.triklopodia.gr/%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%ba%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%af%ce%b5%ce%b2%ce%bf-%ce%b8%ce%b1-%cf%87%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd/).

 

“To ΝΑΤΟ είναι όργανο …πολέμου και όχι ειρήνης!”.

Το ΝΑΤΟ είναι ένα όργανο αντιπαράθεσης και όχι ειρήνης, μια πραγματική «πολεμική μηχανή» που πλησιάζει τα σύνορα της Ρωσίας, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Το ΝΑΤΟ δεν είναι όργανο ειρήνης, είναι όργανο αντιπαράθεσης. Το ΝΑΤΟ σχεδιάστηκε και φτιάχτηκε με αυτόν τον τρόπο, ως όργανο αντιπαράθεσης. Είναι μια πολεμική μηχανή. Και πλησιάζει τα σύνορά μας όλη αυτή την ώρα», τόνισε μεταξύ άλλων. «Ήμασταν άβολα και τους προειδοποιήσαμε και τους είπαμε: «Ας συζητήσουμε τις ανησυχίες μας. Αλλά δεν ήθελαν», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Δύση επιδιώκει τη συγκάλυψη με σιωπή ή ψέματα.

Ο ίδιος πρόσθεσε μεταξύ άλλων και τα εξής: «Η Δύση παραπλάνησε τον τελευταίο ηγέτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο οποίος ήταν εύπιστος άνθρωπος, όταν υποσχέθηκε ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί. Δεν σας λένε ότι μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, όταν εμφανίστηκε η Ρωσία, το ΝΑΤΟ, με το στρατιωτικό του δυναμικό επεκτάθηκε έξι φορές προς τα σύνορα της Ρωσίας. Έξι φορές!

Είχαμε, ας πούμε, μήνας του μέλιτος με την Δύση όταν νομίζαμε ότι είναι ρομαντικοί, ειλικρινείς και αφοσιωμένοι στον λόγο τους», είπε, προσθέτοντας ότι «αυτό ήταν ένα μεγάλο ψέμα». Πριν από αυτό που συνέβη το 2014 μ.Χ., «όλα ήταν μεταμφιεσμένα από ωραίες διπλωματικές ατάκες, κενές δηλώσεις, κρυμμένες από μη λειτουργικά, ανύπαρκτα σχήματα», σημείωσε (https://news12.gr/to-nato-einai-organo-polemoy-kai-ochi-eir/).

 

Washington Post: «Oι Ουκρανοί σχεδιάζουν την κατάληψη μικρών Ρωσικών πόλεων για να τις ανταλλάξουν με τα εδάφη που ενσωμάτωσε η Μόσχα»! «Πολύ δύσκολος στόχος - Οι Ουκρανοί έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες».

To Kίεβο έχει έναν φιλόδοξο και μάλλον ανεδαφικό στόχο, να καταλάβει ρωσικές μικρές πόλεις κοντά στα Ρωσο-ουκρανικά σύνορα, με σκοπό να τις… ανταλλάξει με τα εδάφη που ενσωμάτωσε η Μόσχα στην Ρωσική Ομοσπονδία!

Δηλαδή, τις περιφέρειες του Λουγκάνσγκ, του Ντονέτσκ, της Ζαπορίζια, της Χερσώνας και την ίδια την Κριμαία! Αυτό αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα Washington Post, που επικαλείται τον διοικητή της ταξιαρχίας Azov Bogdan Krotevich.

Επί του πρακτέου είναι αδύνατο να καταληφθούν έστω και μικρές ρωσικές πόλεις κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ειδικά από την στιγμή που ο ουκρανικός Στρατός δεν δείχνει ικανός να αντιμετωπίσει τις μικρές σχετικά ρωσικές δυνάμεις στο έδαφος της Ουκρανίας και έχοντας μάλιστα υποστεί βαριές απώλειες κατά την διάρκεια των 14 μηνών που διαρκεί η ρωσική στρατιωτική επιχείρηση.

Ο διοικητής της ταξιαρχίας Azov  (τρομοκρατική οργάνωση, απαγορευμένη στη Ρωσία) μιλώντας στην Washington Post ανήγγειλε ότι στόχος είναι η κατάληψη μίας μικρής ρωσικής πόλης για να ανακτήσει εδάφη καταληφθέντα από την Ρωσία.

Αναφερόμενος στην αντεπίθεση των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, ο Krotevich σημείωσε ότι ο ουκρανικός στρατός μπορεί να προσπαθήσει να καταλάβει ορισμένες μικρές ρωσικές πόλεις για να τις χρησιμοποιήσει «ως μοχλό για την επιστροφή των εδαφών που έχει καταλάβει η Ρωσία».

Σύμφωνα με την Washington Post, η ταξιαρχία Azov που πολέμησε πολύ σκληρά κατά την διάρκεια της πολιορκίας της Μαριούπολης από τις ρωσικές δυνάμεις, προσπαθεί να συνέλθει από τις βαριές απώλειες και στοχεύει να στρατολογήσει 6.500 νέους μαχητές που θα ενισχύσουν την ταξιαρχία ενώ την ίδια ώρα η ουκρανική ηγεσία ευελπιστεί να εντάξει στις δυνάμεις της πάνω από 1.000 άνδρες που θα επιστρέψουν από την Ρωσία ως αιχμάλωτοι πολέμου (το γιατί οι Ρώσοι τους επιστρέφουν για να τους ξαναβρούν και πάλι απέναντί τους αποτελεί ερώτημα).

«Είμαστε έτοιμοι να απελευθερώσουμε εδάφη», είπε σε συνέντευξή του ο Bohdan «Tavr» Krotevych, ο οποίος είναι προσωρινός διοικητής της ταξιαρχίας και ηγείται της προσπάθειας αναστύλωσης της Azov μετά την απελευθέρωσή του από τη ρωσική αιχμαλωσία το φθινόπωρο. Η ουκρανική κυβέρνηση έχει ορίσει την Azov, η οποίο πρόσφατα απορρόφησε άλλα στοιχεία της Εθνοφρουράς της χώρας, ως μία από τις έξι «επιθετικές ταξιαρχίες» στη πολυαναμενόμενη αντεπίθεση.

«Μετά από μήνες σε μεγάλο βαθμό στατικής πρώτης γραμμής, η εαρινή περίοδος των μαχών θα είναι κρίσιμη καθώς η Ουκρανία στοχεύει να αποδείξει ότι μπορεί να αντέξει ενάντια στην Ρωσία και εξακολουθεί να αξίζει την υποστήριξη της Δύσης που έχει διοχετεύσει οικονομική βοήθεια και όπλα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων», παρατηρεί η Washington Post.

Η ταξιαρχία επιχειρεί να αποκηρύξει το ακραίο παρελθόν της και υποτίθετια ότι οι νεότεροι νεοσύλλεκτοι προσελκύονται στην Azov όχι για την υπερεθνικιστική ιδεολογία της προέλευσής του, αλλά για την αποδεδειγμένη μαχητική της ικανότητα, λένε οι Ουκρανοί, σύμφωνα με την Washigton Post, που επιχειρεί να φιλοτεχνήσει το προφίλ της τρομοκρατικής οργάνωσης.

«Είναι ένα όνομα που, χάρη στην άμυνα της Μαριούπολης, έγινε γνωστό στον κόσμο», είπε ένας 28χρονος λοχίας, που φέρει το διακριτικό Maslo, σε μια πρόσφατη εκπαίδευση έξω από το Κίεβο. «Ήταν γνωστό με έναν συγκεκριμένο αρνητικό τρόπο», πρόσθεσε ο Maslo. «Τώρα είναι με θετικό τρόπο γιατί αυτό που κάνουμε λειτουργεί…  Οι νεοσύλλεκτοι που έρχονται σε εμάς το καταλαβαίνουν αυτό».

Όλοι θυμούνται πως οι μαχητές της Azov παρέμειναν στο εργοστάσιο χάλυβα Azovstal της Μαριούπολης, εν μέσω μαζικών ρωσικών βομβαρδισμών. Τον Μάιο, εκατοντάδες τραυματίες στρατιώτες εκκενώθηκαν. Λίγες μέρες αργότερα, στρατιωτικοί διοικητές διέταξαν τα εναπομείναντα στρατεύματα του Azovstal να παραδοθούν, τερματίζοντας την πολιορκία.

«Η πλειοψηφία θα υπέθετε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα ή κάποιος άλλος θα τον κερδίσει για εμάς. Αυτό δεν συνέβη», είπε ο Krotevych. «Έτσι, προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον άμαχο πληθυσμό της χώρας ότι τους χρειαζόμαστε να μας βοηθήσουν για να απελευθερώσουμε εδάφη».

Ερωτηθείς για την επερχόμενη αντεπίθεση, ο Krotevych ανέφερε τον Πρώτο Ρωσο-Τσετσενικό Πόλεμο, όταν οι τσετσενικές δυνάμεις υιοθέτησαν μια στρατηγική κατάληψης μικρών ρωσικών πόλεων για να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός για την ανάκτηση περιοχών που κατείχαν οι Ρώσοι.

Εκτίμησε ότι η Ουκρανία μπορεί να κάνει το ίδιο. Είπε ότι η Azov θα βασιστεί στις εμπειρίες του 2022 μ.Χ. σε μελλοντικές μάχες. «Η εμπειρία μας στο Azovstal μας λέει ότι δεν υπάρχουν καταστάσεις χωρίς διέξοδο», σημείωσε (https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/enoples-sygkroyseis/washington-post-to-kievo-thelei-na-katalavei-mikres-rosikes-poleis-gia-na-tis-antallaksei-me-ta-edafi-pou-ensomatose-i-rosia/).

 

Roubini: Το φάντασμα του χρέους πλανάται πάνω από την υφήλιο – Αν απειληθεί, ο Erdogan θα εξαγάγει κρίση στα σύνορα. Νέοι χρησμοί Roubini...

Κατακερματισμό της παγκόσμιας οικονομίας λόγω του νέου Ψυχρού Πολέμου μεταξύ Δύσης και Ανατολής, παγκόσμια κρίση χρέους, αλλά και ελληνοτουρκική κρίση, υπό προϋποθέσεις, αν η εκλογή του Προέδρου Erdogan, ξανά, ως προέδρου τεθεί εν αμφιβόλω εκτίμησε ο διακεκριμένος οικονομολόγος, τέως καθηγητή Oικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και επίτιμου καθηγητή του Stern School of Business, CEO της συμβουλευτικής εταιρείας «Roubini Global Economics», στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που ξεκίνησε τις εργασίες του χθες 26 Απριλίου.

Όπως είπε, η παγκόσμια οικονομία έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή: από μια περίοδο χαμηλού πληθωρισμού και χαμηλών επιτοκίων σε μια περίοδο υψηλού πληθωρισμού, υψηλών επιτοκίων και χαμηλής ανάπτυξης.

Από την άλλη, το φάντασμα του παγκόσμιου χρέους πλανάται ως φάντασμα πάνω από τις αγορές… «Το χρέος είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα και με την άνοδο των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες θα καταστεί μη βιώσιμο» ανέφερε ο οικονομολόγος.

Η διόγκωση του χρέους θα αναγκάσει, εκ των πραγμάτων, τις κεντρικές τράπεζες να σταματήσουν τον επιθετικό κύκλο νομισματικής σύσφιξης, που έχουν ξεκινήσει από το περασμένο έτος, συνεπώς ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα…

«Η οικονομία να συνεχίσει να κινείται με χαμηλούς ρυθμούς και η απειλή μιας νέας κρίσης χρέους να εξακολουθεί να πλανάται πάνω από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα» συμπλήρωσε ο Roubini.

Γεωπολιτική… Σε γεωπολιτικό επίπεδο, ο οικονομολόγος ανέφερε πως ο νέος Ψυχρός Πόλεμος ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ θα οδηγήσει σε κατακερματισμό της παγκόσμιας οικονομίας και αποπαγκοσμιοποίηση, καθώς η Κίνα θα αρχίσει να λαμβάνει ολοένα μεγαλύτερο μέρισμα από την πίτα της παγκόσμιας ηγεμονίας, ενώ το δολάριο αναμένεται χάσει τη θέση του ως παγκόσμιου συναλλακτικού και αποθεματικού νομίσματος.

Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, ο Roubini τόνισε ότι υπάρχουν πολλοί ευσεβείς πόθοι αλλά οι κυβερνήσεις κινούνται πολύ αργά και χωρίς τον απαιτούμενο συντονισμό για να καταπολεμήσουν τους κινδύνους. Ο ίδιος συνέδεσε επίσης την κλιματική αλλαγή με την πανδημία του κορωνοϊού, εκτιμώντας ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος θα προκαλέσει αναπόφευκτα ακόμα πιο επικίνδυνες πανδημίες.

Μιλώντας για τα τρέχοντα ζητήματα του πλανήτη, ο διάσημος οικονομολόγος επισήμανε τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ, κάνοντας λόγο ακόμα και για κίνδυνο εμφυλίου υπό την ακραία πολιτική πόλωση που επικρατεί.

Όπως είπε, οι ανισότητες όλο και διευρύνονται στις ΗΠΑ, ενώ οι ψηφοφόροι στρέφονται σε πρόσωπα όπως ο Trump ή της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ακόμα και έτσι όμως, οι ΗΠΑ έχουν δυνατά σημεία όπως ο ισχυρός κατασκευαστικός τομέας και η τεχνολογική καινοτομία, τομείς στους οποίους υπερτερούν της Ευρώπης και της Κίνας.

Από την πλευρά της, η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, καθώς συνεχίζουν να υπάρχουν χώρες με υψηλά αποθέματα δημοσίου χρέους, τα οποία μακροπρόθεσμα μπορεί να γίνουν μη βιώσιμα και σε συνδυασμό με τον γηράσκοντα πληθυσμό συνιστούν παράγοντες θα εμποδίσουν την ανάπτυξη.

Ελληνοτουρκικά. Σε ότι αφορά τις σχέσεις της Ελλάδας με τη γείτονα Τουρκία (ο ίδιος ο Roubini έχει τουρκικές ρίζες), σχολίασε πως υπάρχει ο κίνδυνος ο Recep Tayyip Erdogan να προσπαθήσει, αν αισθανθεί ότι απειλείται η θέση του, να προκαλέσει κάποια κρίση μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων.

Περαιτέρω εκτίμησε σοβαρή οικονομική κρίση στην Τουρκία, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των επερχόμενων εκλογών στη γειτονική χώρα, αλλά και ότι πιθανά θα χρησιμοποιήσει τα εκατομμύρια προσφύγων για να πιέσει την Ευρώπη για παραχωρήσεις.

Σχολιάζοντας την πορεία της Ελλάδας, ο dr Doom διαπίστωσε ότι έχει επιτευχθεί εντυπωσιακή πρόοδος σε δημοσιονομικό επίπεδο, αλλά ακόμη εκκρεμεί πολύ μεταρρυθμιστικό έργο…Ως εξίσου σημαντικό κίνδυνο υπογράμμισε τα χαμηλά επίπεδα καινοτομίας στις ελληνικές επιχειρήσεις, την ώρα που ο πλανήτης εξελίσσεται σε έναν «κόσμο γνώσης», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μία χώρα όπως η Ελλάδα θα πρέπει να προσελκύει πιο πολλές ΑΞΕ. Κάποιες γίνονται όντως, αλλά χρειάζονται περισσότερες start up, ventures, καινοτόμες εταιρείες όπως γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης, για παράδειγμα στην Πορτογαλία, που προσελκύει επιχειρηματίες της τεχνολογίας. Δεν υπάρχει λόγος να μην έρχονται και στην Ελλάδα. Θα πρέπει όμως να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό περιβάλλον για την τεχνολογία και την γνώση» κατέληξε (https://www.bankingnews.gr/diethni/articles/675725/roubini-to-fantasma-tou-xreous-planatai-pano-apo-tin-yfilio-an-apeilithei-o-erdogan-tha-eksagagei-krisi-sta-synora).

 

Με πόλεμο φθοράς πάει η Μόσχα στην ουκρανική αντεπίθεση.

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν μετά τα μεσάνυχτα την ουκρανική πόλη Μικολάιφ (νότια), με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει την ζωή του και να τραυματιστούν τουλάχιστον 23, ανάμεσά τους κι ένα παιδί, ανακοίνωσαν οι αρχές κι επιβεβαίωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος. «Η χώρα-εισβολέας δεν παύει ποτέ να αποδεικνύει ότι ο κύριος στόχος αυτού του πολέμου είναι ο τρόμος και η καταστροφή των Ουκρανών και κάθε τι ουκρανικού.

Τη νύχτα, η Ρωσία βομβάρδισε τη Μικολάιφ με τέσσερις πυραύλους Kalibr που εκτοξεύθηκαν από τη Μαύρη Θάλασσα. Τα όπλα υψηλής ακρίβειας στόχευαν σε ιδιωτικές κατοικίες, ένα ιστορικό κτίριο και μια πολυώροφη πολυκατοικία. Αυτή την στιγμή, έχει γίνει γνωστό ότι υπάρχει ένας νεκρός και 23 τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Αιωνία η μνήμη στους εκλιπόντες και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Η Μικολάιφ βρίσκεται στην Μαύρη Θάλασσα, περίπου 170 χιλιόμετρα από την Κριμαία, που προσαρτήθηκε από την Ρωσία το 2014 μ.Χ. Οι Ρωσικές δυνάμεις έχουν πλήξει επανειλημμένα την πόλη, αφότου εισέβαλαν στην ουκρανική επικράτεια, τον Φεβρουάριο του 2022 μ.Χ.

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, πάνω από 8.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία έκτοτε. Η ίδια πηγή τονίζει ότι ο αριθμός αυτός, που επικαιροποιήθηκε για τελευταία φορά στα μέσα Μαρτίου, είναι πιθανότατα υποτιμημένος.

Προχθές Τρίτη, πύραυλος έπληξε μουσείο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 10 στην Κούπιανσκ, στη βορειοανατολική Ουκρανία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε τη «βάρβαρη» επίθεση, κατηγορώντας για ακόμα μια φορά τη Ρωσία, κατ’ αυτόν «χώρα τρομοκράτισσα», πως «κάνει τα πάντα για να μας καταστρέψει εντελώς».

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για την ουκρανική αντεπίθεση. Με γραμμές άμυνας 800 και πλέον χιλιομέτρων, βάθους ενίοτε τριών γραμμών και μεγάλο αριθμό στρατιωτών για να τις κρατήσουν, η Μόσχα οργανώνεται για την ουκρανική αντεπίθεση, η έκβαση της οποίας, κατά το Κίεβο και τη Δύση τουλάχιστον, θα είναι αποφασιστικής σημασίας για τη συνέχεια του πολέμου, που διαρκεί πάνω από 14 μήνες.

Μετά τις ρωσικές επιθετικές επιχειρήσεις, με αποτελέσματα σχετικά περιορισμένα, ο πόλεμος αναμένεται να περάσει προσεχώς σε νέα φάση, στην οποία το Κίεβο θέλει να αποκτήσει εκείνο την πρωτοβουλία των κινήσεων. Όμως η Μόσχα άντλησε διδάγματα από αποτυχίες του παρελθόντος και κάνει υπολογισμούς για πόλεμο διαρκείας, πόλεμο φθοράς – στον οποίο δηλώνει σίγουρη πως θα υπερισχύσει αυτή.

Οι ρωσικές αμυντικές εγκαταστάσεις εκτείνονται από τη Χερσώνα (νότια) ως τη βορειοανατολική Ουκρανία, νοητή γραμμή με μήκος 800 ως 900 χιλιόμετρα. Πρόκειται για «στρώσεις οχυρωματικών θέσεων και χαρακωμάτων», σύμφωνα με τον Μπρέιντι Άφρικ, του κέντρου μελετών American Enterprise Institute.

Περιλαμβάνουν συρματοπλέγματα, τάφρους για να εμποδίζεται η διέλευση αρμάτων μάχης, ναρκοπέδια, εμπόδια, ιδίως προκατασκευασμένες άμυνες, όπως τα «δόντια του δράκου», πολυβολεία, χαρακώματα για στρατιώτες.

Οι ουκρανικές επιθέσεις θα βρουν μπροστά τους πολλές, διαδοχικές γραμμές άμυνας. Ο σκοπός των Ρώσων είναι να «αντέξουν το χτύπημα», συνοψίζει ο Πιερ Ραζού, ακαδημαϊκός διευθυντής του Μεσογειακού Ιδρύματος Στρατηγικών Μελετών (Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, FMES).

Ο επιτιθέμενος τείνει να «κολλάει» στη δεύτερη γραμμή άμυνας και, «ακόμα κι αν την ξεπεράσει, η τρίτη είναι αληθινά περίπλοκη». Στην γραμμή του μετώπου προσφέρονται διάφορες επιλογές. Πάντως, «σε κάθε αμυντική στρατηγική, εκείνο που επιδιώκεις είναι να οδηγήσεις τον επιτιθέμενο στο πεδίο μάχης που διάλεξες εσύ», επισημαίνει ο Άντριου Γκέιλερ, αναλυτής του βρετανικού ινστιτούτου Janes.

Η τοποθεσία όπου θα γίνει η ουκρανική αντεπίθεση μπορεί να μην έχει αποφασιστεί ακόμη. Ίσως προηγηθεί επιχείρηση εξαπάτησης των αντιπάλων, μικρότερης κλίμακας, ώστε οι Ρώσοι διοικητές να ξεγελαστούν, να θεωρήσουν πως πρόκειται για την αντεπίθεση και να ρίξουν δυνάμεις για να αμυνθούν σε αυτή, ενώ στην πραγματικότητα «δεν θα πρόκειται για την κύρια» επιχείρηση.

Στην Μόσχα, ο Βασίλι Κασίν του εθνικού πανεπιστημίου HSE λέει πως η επίθεση θα μπορούσε να γίνει στην Μπαχμούτ, θέατρο ανελέητης μάχης από το περασμένο καλοκαίρι, ή στον Νότο. Αλλά «τα δεδομένα που διαθέτουμε είναι πολύ περιορισμένα», αναγνωρίζει.

Τη Δευτέρα, ο επικεφαλής της Ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, προέβλεψε πως η ουκρανική αντεπίθεση ίσως γίνει την ημέρα που οι άνδρες του θα πάρουν την Μπαχμούτ, ή λίγο αργότερα, υποδεικνύοντας την 9η Μαΐου, την επέτειο της σοβιετικής νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας.

Ο Πιερ Ραζού του FMES επιμένει στο σενάριο της μπλόφας, μιας «εξαίρετης επιχείρησης παραπλάνησης από το Κίεβο» για να πειστούν οι Ρώσοι πως οι ουκρανικές δυνάμεις «δεν είναι έτοιμες» – και να χτυπήσουν.

Μόσχα – Κίεβο. Από την πλευρά του το Κρεμλίνο λογαριάζει, όπως άλλωστε από την αρχή της σύρραξης, στην πολύ μεγαλύτερη δεξαμενή στρατιωτών και στρατευσίμων που έχει στη διάθεσή του. Συνεχίζει την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας με εντατική εκστρατεία προπαγάνδας, για να πειστούν νέοι Ρώσοι να καταταγούν.

«Η Ρωσική εκστρατευτική δύναμη, μολονότι εξαντλημένη από την προσπάθεια, διαθέτει ακόμα επαρκείς εφεδρείες σε έμψυχο υλικό, που θα συμβάλλουν να αντέξει το χτύπημα», εκτιμούσαν οι Φιλίπ Γκρος και Βενσάν Τουρέ σε πρόσφατη έκθεσή τους για το Ίδρυμα Στρατηγικής Έρευνας (Fondation de la recherche stratégique, FRS).

Παράλληλα, φρόντισε να λάβει μέτρα περιορισμού της «κινητικότητας» των αντιπάλων για «να περιπλέξει σε μεγάλο βαθμό οποιαδήποτε ουκρανική προέλαση». Έστω κι αν οι Ρώσοι έφεδροι, που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την ουκρανική αντεπίθεση δεν είναι τόσο καλά εκπαιδευμένοι, μπορούν να κρατήσουν αμυντικές γραμμές. Σε κάθε περίπτωση, κατά τον Βασίλι Κασίν τουλάχιστον, «καμιά ουκρανική αντεπίθεση, ακόμα και η πιο αποτελεσματική, δε θα τερματίσει αυτόν τον πόλεμο».

Στα χαρτιά, με το δυτικό στρατιωτικό υλικό που έχει λάβει, το Κίεβο είναι καλύτερα οπλισμένο από ό,τι πριν από έναν χρόνο. Όμως, μέρος των όπλων αυτών δε βρίσκεται ακόμα στο μέτωπο. Και κάποια απλά αντικατέστησαν ουκρανικό εξοπλισμό που καταστράφηκε.

Το FRS υπογραμμίζει το «υψηλό επίπεδο απωλειών που προκάλεσε ο πόλεμος φθοράς, ιδίως μεταξύ των πιο εμπειροπόλεμων αξιωματικών και στρατιωτών», καθώς και «τον δραστικό περιορισμό της κατανάλωσης πυρομαχικών».

Οι ουκρανικές δυνάμεις καλούνται εξάλλου να χρησιμοποιήσουν συνδυαστικά όπλα της σοβιετικής περιόδου και σύγχρονο κυρίως δυτικό εξοπλισμό. Οι περιπλοκότητες όσον αφορά το υλικό τους, υπογραμμίζουν ακόμα περισσότερο πόσο μεγάλη σημασία έχουν ο ανεφοδιασμός και η υποστήριξη, ιδίως η τεχνική.

Εξάλλου, η διάτρηση των γραμμών του εχθρού δε σημαίνει αυτόματα τον έλεγχο μιας περιοχής που κατακτάται. «Όσο πιο μακριά φθάσουν (οι Ουκρανοί) στην προσπάθειά τους να ανακαταλάβουν εδάφη, τόσο μεγαλύτερη θα χρειαστεί να είναι η γραμμή ανεφοδιασμού τους», προειδοποιεί ο Άντριου Γκέιλερ.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωρίζει πως οι Δυτικές κυβερνήσεις πλησιάζουν στα όρια των δυνατοτήτων τους ως προς τη βοήθεια που του προσφέρουν και η υποστήριξη στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του συζητείται και αμφισβητείται, ιδίως στις ΗΠΑ. «Δεν έχει δικαίωμα στο λάθος. Δεν μπορεί παρά να δράσει όταν είναι σίγουρος για το χτύπημα» που θα καταφέρει, συνοψίζει ο Πιερ Ραζού.

Την ώρα που η Ουκρανία ετοιμάζει την αντεπίθεσή της, είναι ταυτόχρονα αναγκασμένη να αμύνεται και ο κατάλογος των προτεραιοτήτων είναι μακρύς: περιλαμβάνει το Κίεβο, το Χάρκοβο, τον άξονα ανεφοδιασμού ανάμεσα στις δυο πόλεις, τα σύνορα με την Λευκορωσία, τους άξονες προς τα σύνορα με την Πολωνία και την Ρουμανία, την Οδησσό, τα πυρηνικά ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια...

Για τον απόστρατο συνταγματάρχη που μετατράπηκε σε ιστορικό, Μισέλ Γκοϊά, μόλις «δύο επιτυχίες» έχουν σημειωθεί σε αυτόν τον πόλεμο σε οποιοδήποτε εγχείρημα αποφασιστικής προέλασης: «στην Ποπάσνα από τους Ρώσους τον Μάιο του 2022 μ.Χ. και πάνω απ’ όλα στην επαρχία Χαρκίβ από τους Ουκρανούς τον Σεπτέμβριο». Ωστόσο, προσθέτει, «οι θέσεις των δυο πλευρών, ειδικά της ρωσικής πλευράς είναι πλέον πολύ πιο ισχυρές από ότι ήταν τότε» (https://www.efsyn.gr/kosmos/eyropi/387483_me-polemo-fthoras-paei-i-mosha-stin-oykraniki-antepithesi).

 

H αντεπίθεση των Ουκρανών «ξεφούσκωσε»... πριν καν αρχίσει – Το αξεπέραστο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με τα Leopard. Η αντεπίθεση των Ουκρανών δεν αρχίζει με τους καλύτερους οιωνούς αλλά όλοι περιμένουν ότι κάποια στιγμή θα γίνει πραγματικότητα.

Ο Απρίλιος πλησιάζει στο τέλος του και πολλοί έχουν αρχίσει να αναρωτιούνται τι κρατά την πολυαναμενόμενη εαρινή αντεπίθεση της Ουκρανίας, ενώ ο Ρωσικός στρατός ενισχύει τις άμυνες του στις καταληφθείσες περιοχές της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον ιδρυτή της Wagner,Yevgeny Prigozhin, ο ουκρανικός στρατός είναι απίθανο να πραγματοποιήσει επίθεση εν μέσω των λασπωμένων συνθηκών που καθιστούν αδιάβατους αγρούς και μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.

«Δεν μπορεί να ξεκινήσει μια επίθεση αυτή τη στιγμή για αρκετά κατανοητούς λόγους. Ακόμη και τα φορτηγά δεν μπορούν να κινηθούν ελεύθερα σε αυτό το έδαφος, πόσο μάλλον τα βαρέα οχήματα και τα τανκς.

Θα χρειαστούν περίπου δέκα ημέρες για να στεγνώσει το έδαφος», ανέφερε η υπηρεσία Τύπου του Prigozhin. «Πότε θα ξεκινήσουν μια επίθεση; Μάλλον θα αποφασίσουν μόνοι τους. Δεν με ενημερώνουν για αυτό. Αλλά είναι γεγονός πως θα ξεκινήσουν την επίθεσή τους. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε 100% προετοιμασμένοι να μην επαναλάβουμε αυτό που συνέβη το 1.941 μ.Χ.», συνέχισε.

Είναι η λάσπη ή... κάτι άλλο Αυτή η εκτίμηση επιβεβαιώνεται, σε κάποιο βαθμό, και από το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου (MoD), το οποίο στην πρόσφατη ενημέρωση πληροφοριών του, είπε ότι η έντονη λάσπη επιβραδύνει τις επιχειρήσεις και για τις δύο πλευρές του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, ενώ σημείωσε ότι ρωσικά μέσα πιθανώς υπερβάλλουν τον αντίκτυπό του στις ουκρανικές δυνάμεις ως μέρος του πολέμου πληροφοριών.

«Οι επιφανειακές συνθήκες αναμένεται να βελτιωθούν τις επόμενες εβδομάδες. Η απειλή από τις νάρκες πιθανότατα εξακολουθεί να είναι πιο σημαντικός παράγοντας για τον περιορισμό του ελιγμού εκτός δρόμου των μαχητών», ανέφερε περαιτέρω το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητα οι λασπώδεις συνθήκες στην Ουκρανία, αλλά μάλλον η έλλειψη πυρομαχικών και όπλων που φαίνεται να εμποδίζει το Κίεβο να δεσμεύσει τις ένοπλες δυνάμεις του σε μια αντεπίθεση.

Σύμφωνα με τους EurAsian Times, η ουκρανική στρατιωτική ηγεσία προφανώς κράτησε οβίδες για την επερχόμενη εαρινή επίθεση, η οποία προκάλεσε απογοήτευση στα ουκρανικά στρατεύματα που μάχονταν στο Bakhmut, που αποκάλυψαν τη δεινή τους κατάσταση που προκλήθηκε από την έλλειψη πυρομαχικών.

Επίσης, ανώτατοι Ουκρανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Volodymyr Zelensky, δήλωσαν ότι δεν θα αναλάβουν άλλη μεγάλη στρατιωτική επίθεση σε περιοχές που κατέχονται από τη Ρωσία χωρίς περισσότερα όπλα από τις ΗΠΑ και την Δύση. «Περιμένουμε να φτάσουν πυρομαχικά από τους εταίρους μας», είπε ο Zelensky σε συνέντευξή του στην ιαπωνική εφημερίδα Yomiuri Shimbun στα τέλη Μαρτίου.

Και όταν ρωτήθηκε για την αναμενόμενη αντεπίθεση, είπε, «δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε ακόμα. Δεν μπορούμε να στείλουμε τους γενναίους στρατιώτες μας στην πρώτη γραμμή χωρίς άρματα μάχης, πυροβολικό και ρουκέτες μεγάλου βεληνεκούς».

Το Κίεβο απογοητευμένο από την «ανεπαρκή» προμήθεια όπλων. Ανώτατοι Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν απογοητευτεί για την αργή παράδοση όπλων και πυρομαχικών από τη Δύση. Για παράδειγμα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Dmytro Kuleba επέκρινε τους εταίρους της ΕΕ για την αδυναμία τους να παραδώσουν ένα μεγάλο νέο πρόγραμμα προμήθειας πυρομαχικών, το οποίο έχει υποσχεθεί ένα εκατομμύριο βλήματα πυροβολικού στο Κίεβο.

«Η αδυναμία της ΕΕ να εφαρμόσει τη δική της απόφαση για την κοινή προμήθεια πυρομαχικών για την Ουκρανία είναι απογοητευτική», έγραψε ο Kuleba σε tweet στις 20 Απριλίου. «Αυτό είναι ένα τεστ για το εάν η ΕΕ έχει στρατηγική αυτονομία στη λήψη νέων κρίσιμων αποφάσεων ασφάλειας. Για την Ουκρανία, το κόστος της αδράνειας μετριέται σε ανθρώπινες ζωές».

Οι δηλώσεις του Kuleba προκάλεσαν τηλεφώνημα την επόμενη μέρα με τον επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Josep Borrell, ο οποίος δεσμεύθηκε ότι η Ένωση θα «κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να αποδώσει εξοπλισμό γρήγορα».

Η ΕΕ κατέληξε σε πολιτική συμφωνία στις 20 Μαρτίου σχετικά με ένα σχέδιο χρήσης ενός δισεκατομμυρίου ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ειρήνης για την άμεση παροχή στην Ουκρανία με πυρομαχικά από τα διαθέσιμα αποθέματα των ευρωπαϊκών στρατών και άλλο ένα δισεκατομμύριο ευρώ για κοινή προμήθεια οβίδων.

Ενώ το πρώτο στάδιο, που είναι η διευκόλυνση της προμήθειας πυρομαχικών για την Ουκρανία από τις εφεδρείες των ευρωπαϊκών στρατών, ήδη εφαρμόζεται, το δεύτερο φέρεται να έχει εμπλακεί σε διαμάχη, κυρίως μεταξύ Γαλλίας και Πολωνίας, σχετικά με την προέλευση της παραγγελίας για την παραγωγή βλημάτων πυροβολικού.

Με κάποια υποστήριξη από την Ελλάδα και την Κύπρο, η Γαλλία υποστηρίζει ότι τα κονδύλια πρέπει να παραμείνουν εντός της ΕΕ και ότι η αλυσίδα εφοδιασμού της παραγωγής πυρομαχικών πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου ευρωπαϊκή, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας βασικών εξαρτημάτων που απαιτούνται για την κατασκευή των βλημάτων πυροβολικού.

Ωστόσο, η αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης μπορεί να μην είναι σε θέση να παραδώσει ένα εκατομμύριο οβίδες στην Ουκρανία σε ένα χρόνο, σύμφωνα με ανώνυμο Ευρωπαίο διπλωμάτη που επικαλείται το Politico. Ως εκ τούτου, χώρες από τη Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη υποστηρίζουν ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ταχύτερη παράδοση στην ταχύτερη παράδοση βλημάτων πυροβολικού στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές, η Σουηδία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής Προεδρία της ΕΕ, έχει παρέμβει για να βρει έναν συμβιβασμό. Σουηδοί αξιωματούχοι φέρεται να επινόησαν ένα συμβιβαστικό έγγραφο που περιόριζε τις επικείμενες συμβάσεις σε «οικονομικούς φορείς εγκατεστημένους στην Ένωση και τη Νορβηγία» και διευκρίνισε ότι η οδηγία δεν θα έπρεπε να αποτελέσει προηγούμενο.

Το νέο κείμενο φαίνεται να βρίσκεται υπό συζήτηση αυτή τη στιγμή μεταξύ των μελών της ΕΕ, ακολουθώντας την ανακοίνωση αξιωματούχου της ΕΕ στις 22 Απριλίου, στην οποία ανέφερε ότι το σημείο για την κοινή παραγγελία για την παραγωγή οβίδων 155 χιλιοστών, που ζήτησε η Ουκρανία, είναι «υπό συζήτηση τώρα» και «φαίνεται ότι η λύση είναι πολύ κοντά».

Η Ουκρανία περιμένει να παραλάβει το Αμερικανικό άρμα μάχης M1 Abrams σε λίγες εβδομάδες μετά την άφιξη των Γερμανικών Leopard. Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία μεταξύ των ανώτερων Ουκρανών αξιωματούχων στο Κίεβο πως όλα αυτά είναι πολύ λίγα και πολύ αργά.

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Lloyd Austin δήλωσε στις 21 Απριλίου ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να εκπαιδεύουν τις ουκρανικές δυνάμεις για το πώς να χρησιμοποιούν και να συντηρούν άρματα μάχης Abrams τις επόμενες εβδομάδες, ενώ προσπαθούν να τα φέρουν στο πεδίο της μάχης το συντομότερο δυνατό.

Το αξεπέραστο πρόβλημα με τα Leopard. Τριάντα ένα άρματα Abrams αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή εκπαίδευσης Grafenwoehr στη Γερμανία στα τέλη Μαΐου, και μερικές εβδομάδες αργότερα, τα ουκρανικά στρατεύματα θα αρχίσουν την εκπαίδευση σε αυτά, η οποία θα συνεχιστεί για περίπου δέκα εβδομάδες.

Επίσης, αυτά τα άρματα μάχης δεν θα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται από τις ουκρανικές δυνάμεις στον πόλεμο κατά της Ρωσίας, αντίθετα, 31 άρματα μάχης M1A1 αναβαθμίζονται στις ΗΠΑ και θα σταλούν στο πεδίο της μάχης μόλις είναι έτοιμα, κάτι που θα χρειαστεί... μήνες.

Όσο για τα άρματα μάχης Leopard που φτάνουν στην Ουκρανία έρχονται επίσης με τα δικά τους προβλήματα. Η Ουκρανία λαμβάνει 71 Leopard 2 από οκτώ διαφορετικές χώρες, τα οποία όμως εκτοξεύουν διαφορετικούς τύπους βλημάτων, παρουσιάζοντας ένα μοναδικό πρόβλημα για τους Ουκρανούς.

Το Κίεβο δεν μπορεί να αγοράσει πυρομαχικά για αυτά τα Leopard 2 και τα χρονοδιαγράμματα παράδοσής τους μπορεί να διαφέρουν, γεγονός που θα μπορούσε να εμποδίσει την ανάπτυξη αυτών των αρμάτων στο πεδίο της μάχης.

Επίσης στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι 71 Leopard 2 και 31 M-1 αποτελούν μόνο εκατό άρματα μάχης για έναν στρατό που απαιτεί περισσότερα από χίλια τανκς για να εξοπλίσει τα τάγματα τεθωρακισμένων του. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Ουκρανία λαμβάνει επίσης και άλλους σοβιετικούς τύπους αρμάτων μάχης.

Οι Ρώσοι ενισχύουν τις θέσεις τους. Η ανησυχία στους διαδρόμους του Κιέβου είναι ότι καθώς η αναμονή για όπλα και πυρομαχικά διαρκεί περισσότερο, ο ρωσικός στρατός στις καταληφθείσες περιοχές της Ουκρανίας ενισχύει τις θέσεις του, δυσκολεύοντας τις ουκρανικές δυνάμεις να ανακαταλάβουν αυτές τις περιοχές.

Για παράδειγμα, στο Berdyansk, στη βόρεια ακτή της Αζοφικής Θάλασσας, οι Ρώσοι οχυρώνουν το αεροδρόμιο με χαρακώματα και πυραμιδικά αντιαρματικά εμπόδια που ονομάζονται «δόντια του δράκου». Εκτός από αυτό, τα Ρωσικά στρατεύματα έχουν αρχίσει επίσης να σκάβουν αμυντικές οχυρώσεις στην Κριμαία.

Παρόμοιες οχυρώσεις έχουν επίσης παρατηρηθεί σε περιοχές νότια της Zaporizhia η οποία πιστεύεται ότι είναι από τις πιο πιθανές περιοχές όπου θα μπορούσε να ξεκινήσει η πολυαναμενόμενη ουκρανική αντεπίθεση.

Οι επιθέσεις κατά κύματα και οι Wagner. Επίσης, ο Ρωσικός στρατός έχει αποδείξει την ικανότητά του να προσαρμόζεται στο πεδίο της μάχης, όπως επισημαίνεται από στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες όπως ο Mick Ryan, ένας απόστρατος στρατηγός του αυστραλιανού στρατού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουκρανία στόχευσε επιτυχώς τη ρωσική επιμελητεία και τις οπίσθιες περιοχές τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου λόγω των «κακών» τακτικών κλειστής μάχης. Ωστόσο, ο Ρωσικός στρατός έκανε αλλαγές.

«Αντί για πιο ελιγμούς, υιοθέτησε ένα πολύ φθοροποιό μοντέλο», είπε ο Ryan αναφερόμενος στην αυξημένη ένταση της Ρωσίας σε χτυπήματα πυροβολικού που καθοδηγούνται από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV) για να προχωρήσουν αργά αλλά πιο προσεκτικά, ώστε να αποφευχθεί η έκθεση ακριβότερων όπλων.

Επιπλέον, επεσήμανε τη στρατολόγηση καταδικασμένων εγκληματιών από τη ρωσική ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Wagner, την οποία περιέγραψε ως «επιστροφή σε επιθέσεις ανθρώπινων κυμάτων που εμφανίστηκαν σε συγκρούσεις όπως ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ» αλλά με πιο «σύνθετο» τρόπο.

«Είναι μια πιο περίπλοκη προσαρμογή σε τακτικές όπου τα αρχικά ανθρώπινα κύματα είναι μόνο το πρώτο κλιμάκιο από πολλά, κάθε διαδοχικό κλιμάκιο περιλαμβάνει πιο έμπειρους και ικανούς στρατιώτες», πρόσθεσε.

«Κάθε διαδοχικό κύμα θα αποκόμιζε μικρά κέρδη και τελικά καλύτερα εκπαιδευμένα και πιο έμπειρα στρατεύματα Wagner θα εκμεταλλεύονταν τα όποια κέρδη θα επιτύγχαναν αυτές οι επιθέσεις ανθρώπινων κυμάτων».

Υπήρξε επίσης μια εξέλιξη της ρωσικής τακτικής για την παροχή αεροπορικής υποστήριξης στις χερσαίες δυνάμεις, η οποία αποδείχτηκε πολύ αποτελεσματική, όπως παραδέχθηκαν διστακτικά οι αξιωματούχοι της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Οι Ρώσοι επιπλέον έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν όπλα μεγάλου βεληνεκούς όπως βόμβες ολίσθησης FAB-500 και UPAB-1500B 1,5 τόνων.

Αμφιβολίες για την ουκρανική αντεπίθεση. Η Δύση σκοπεύει να αναγκάσει το Κίεβο να ξεκινήσει μια αντεπίθεση για να αποσβέσει τα χρήματα που έχει λάβει, δήλωσε την Πέμπτη (27/4/2023 μ.Χ.) ο αναπληρωτής αρχηγός της Λαϊκής Δημοκρατίας του Donetsk (DPR) Denis Pushilin.

«Όσον αφορά το αν θα υπάρξει αντεπίθεση ή όχι, πιστεύω ότι ακόμα κι αν το καθεστώς του Κιέβου δεν είναι διατεθειμένο να ξεκινήσει και συνειδητοποιήσει ότι θα αποτύχει, θα αναγκαστεί να την πραγματοποιήσει.

Ο λόγος είναι ότι το καθεστώς του Κιέβου ελέγχεται από το έξω και έχει λάβει σοβαρά κεφάλαια και σοβαρή βοήθεια, όχι μόνο από τις ΗΠΑ αλλά και από μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες, επομένως πρέπει να τα αποσβέσει (τα κεφάλαια) και θα αναγκαστεί να το κάνει», είπε ο Pushilin.

Ωστόσο εξέφρασε αμφιβολίες ότι η Ουκρανία θα ξεκινήσει μια αντεπίθεση στις αρχές Μαΐου. «Είναι δύσκολο να πούμε πότε θα συμβεί, ιδιαίτερα επειδή ο καιρός παίζει ρόλο εδώ, αλλά αμφιβάλλω ότι θα συμβεί στις αρχές Μαΐου», σημείωσε.

Τα μέσα ενημέρωσης συζητούν το θέμα της αντεπίθεσης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων εδώ και αρκετούς μήνες, δίνοντας διάφορες ημερομηνίες για το πότε μπορεί να συμβεί. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε νωρίτερα ότι οι ανοιχτές εικασίες των δυτικών χωρών για μια επικείμενη ουκρανική αντεπίθεση ήταν περαιτέρω απόδειξη της άμεσης εμπλοκής τους στη σύγκρουση.

Οι New York Times έγραψαν την Τρίτη (25/4), επικαλούμενοι έγγραφα που διέρρευσαν το Πεντάγωνο και τις Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν σχεδιάσει να εξαπολύσουν μια αντεπίθεση στην Νότια κατεύθυνση τον επόμενο μήνα. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Ουκρανία αναμένεται να εκπαιδεύσει 12 ταξιαρχίες μάχης, με 4.000 άνδρες η καθεμία, μέχρι τα τέλη Απριλίου (https://www.bankingnews.gr/diethni/articles/675760/giati-i-antepithesi-ton-oukranon-ksefoyskose-prin-kan-arxisei-to-akseperasto-provlima-pou-exoun-me-ta-leopard).

 

Ρωσία: Ακόρεστη η δίψα του Κιέβου για όπλα - Απαιτεί 10πλάσια αύξηση από ΝΑΤΟ - Θέλουν να εξοντώσουν αμάχους. Aυτό που ζητά η Δύση από την ουκρανική αντεπίθεση είναι να υποστεί η Ρωσία τις μεγαλύτερες δυνατές απώλειες είπε η Zakharova.

Για ακόρεστη δίψα του καθεστώτος του Κιέβου για την προμήθεια όλo και περισσότερων όπλων κάνει λόγο η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Maria Zakharova, η οποία επικρίνει την κυβέρνηση Zelensky ότι αυτό που επιθυμεί είναι να εξοντώσει άμαχο πληθυσμό. «Το καθεστώς του Κιέβου απαιτεί 10πλάσια αύξηση των στρατιωτικών προμηθειών από το ΝΑΤΟ.

Οι ορέξεις του αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο» ανέφερε σε δηλώσεις της η Zakharova, υποστηρίζοντας πως οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την συνάντηση της Ομάδας Επαφής στις 21 Απριλίου στη ΝΑΤΟική βάση στο Ramstein της Γερμανίας προκάλεσαν βαθιά απογοήτευση στο Κίεβο.

Η Zakharova επικαλέστηκε τις δηλώσεις του αναπληρωτή ΥΠΕΞ της Ουκρανίας, Andriy Melnyk, ο οποίος υποστήριξε πως η τρέχουσα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία δεν είναι αρκετή. Σύμφωνα με τον Melnyk, οι σύμμαχοι πρέπει να ξεπεράσουν τις τεχνητές «κόκκινες γραμμές» και να διαθέσουν το 1% του ΑΕΠ τους για στρατιωτικές προμήθειες.

Δεν κρύβεται η Δύση. Όπως είπε η εκπρόσωπος του Ρωσικού ΥΠΕΞ, η Δύση δεν κρύβει πλέον τι βρίσκεται πίσω από την αντεπίθεση της Ουκρανίας. «Οι Δυτικοί ανοιχτά δηλώνουν ότι θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να καταστήσουν την αντεπίθεση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, επιτυχημένη.

Δεν κρύβουν καν ότι αυτοί είναι πίσω από όλο αυτόν τον στρατιωτικό σχεδιασμό, και ότι δεν συνεισφέρουν μόνο μέσω μιας τακτικής καθοδήγησης» υποστήριξε η Zakharova, η οποία σημείωσε πως αυτό που ζητά η Δύση είναι να υποστεί η Ρωσία τις μεγαλύτερες δυνατές απώλειες. «Και αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει την άμεση εμπλοκή τους στον πόλεμο» είπε η Zakharova.

Στόχος τους η εξόντωση αμάχων. Επικαλούμενη μάλιστα τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Mikhail Podolyak, σύμβουλος του προέδρου Zelensky, η Zakharova είπε πως στόχος του Κιέβου είναι η εξόντωση άμαχου πληθυσμού. «Επιστήσαμε την προσοχή σε μια άλλη εξτρεμιστική δήλωση του συμβούλου του επικεφαλής του γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας, Mikhail Podolyak.

Στις 25 Απριλίου, μιλώντας σε ουκρανικό τηλεοπτικό σταθμό, είπε ότι το Κίεβο έχει το νόμιμο δικαίωμα να καταστρέψει ό,τι βρίσκεται στο έδαφος της Κριμαίας, του Luhansk, του Donetsk, καθώς και των περιοχών της Zaporizhia και της Kherson. Όλοι πλέον κατάλαβαν: η λογική τους δεν είναι απλά η καταστροφή, αλλά η εξόντωση του «ανυπότακτου», εκείνου δηλαδή που είναι εκτός της εθνικιστικής τους λογικής.

Αυτή ακριβώς είναι η λογική της ιδεολογίας του καθεστώτος του Κιέβου» υπογράμμισε η Zakharova, επισημαίνοντας πως μέλημα των Ουκρανών είναι οι καταστροφικές επιδρομές και η ανελέητη εξόντωση του άμαχου πληθυσμού (https://www.bankingnews.gr/diethni/articles/675674/akoresti-i-dipsa-tou-kievou-gia-opla-apaitei-10plasia-ayksisi-apo-nato-theloun-na-eksontosoun-amaxous).

 

Οι Ρώσοι προετοιμάζουν αμυντικές γραμμές ενόψει ουκρανικής αντεπίθεσης.

Γραμμές άμυνας 800 και πλέον χιλιομέτρων, βάθους ενίοτε τριών γραμμών, μεγάλος αριθμός στρατιωτών για να τις κρατήσουν: Η Μόσχα προετοιμάζεται για την ουκρανική αντεπίθεση, η έκβαση της οποίας, κατά το Κίεβο και την Δύση τουλάχιστον, θα είναι αποφασιστικής σημασίας για τη συνέχεια του πολέμου, που διαρκεί πάνω από 14 μήνες.

Καθώς η λάσπη του χειμώνα αρχίζει να ξεραίνεται, κι έπειτα από Ρωσικές επιθετικές επιχειρήσεις με αποτελέσματα σχετικά περιορισμένα, ο πόλεμος αναμένεται να περάσει προσεχώς σε νέα φάση, στην οποία το Κίεβο θέλει να αποκτήσει εκείνο την πρωτοβουλία των κινήσεων. Όμως η Μόσχα άντλησε διδάγματα από αποτυχίες του παρελθόντος και κάνει υπολογισμούς για πόλεμο διαρκείας, πόλεμο φθοράς – στον οποίο δηλώνει σίγουρη πως θα υπερισχύσει αυτή.

Οχυρωματικές θέσεις. Οι Ρωσικές αμυντικές εγκαταστάσεις εκτείνονται από την Χερσώνα (νότια) ως την Βορειοανατολική Ουκρανία, νοητή γραμμή με μήκος 800 ως 900 χιλιόμετρα. Πρόκειται για «στρώσεις οχυρωματικών θέσεων και χαρακωμάτων», σύμφωνα με τον Μπρέιντι Άφρικ, του κέντρου μελετών American Enterprise Institute.

Περιλαμβάνουν συρματοπλέγματα, τάφρους για να εμποδίζεται η διέλευση αρμάτων μάχης, ναρκοπέδια, εμπόδια, ιδίως προκατασκευασμένες άμυνες όπως τα «δόντια του δράκου», πολυβολεία, χαρακώματα για στρατιώτες.

Οι ουκρανικές επιθέσεις θα βρουν μπροστά τους πολλές, διαδοχικές γραμμές άμυνας. Ο σκοπός των Ρώσων είναι να «αντέξουν το χτύπημα», συνοψίζει ο Πιερ Ραζού, ακαδημαϊκός διευθυντής του Μεσογειακού Ιδρύματος Στρατηγικών Μελετών (Fondation méditerranéenne d’études stratégiques, FMES). Ο επιτιθέμενος τείνει να «κολλάει» στη δεύτερη γραμμή άμυνας· και, «ακόμα κι αν την ξεπεράσει, η τρίτη είναι αληθινά περίπλοκη».

Πότε και πού. Στην γραμμή του μετώπου προσφέρονται διάφορες επιλογές. Πάντως «σε κάθε αμυντική στρατηγική, εκείνο που επιδιώκεις είναι να οδηγήσεις τον επιτιθέμενο στο πεδίο μάχης που διάλεξες εσύ», επισημαίνει ο Άντριου Γκέιλερ, αναλυτής του βρετανικού ινστιτούτου Janes.

Η τοποθεσία όπου θα γίνει η ουκρανική αντεπίθεση μπορεί να μην έχει αποφασιστεί ακόμη. Ίσως προηγηθεί επιχείρηση εξαπάτησης των αντιπάλων, μικρότερης κλίμακας, ώστε οι Ρώσοι διοικητές να ξεγελαστούν, να θεωρήσουν πως πρόκειται για την αντεπίθεση και να ρίξουν δυνάμεις για να αμυνθούν σε αυτή ενώ στην πραγματικότητα «δεν θα πρόκειται για την κύρια» επιχείρηση.

Στην Μόσχα, ο Βασίλι Κασίν του εθνικού πανεπιστημίου HSE λέει πως η επίθεση θα μπορούσε να γίνει στην Μπαχμούτ, θέατρο ανελέητης μάχης από το περασμένο καλοκαίρι, ή στον Νότο. Αλλά «τα δεδομένα που διαθέτουμε είναι πολύ περιορισμένα», αναγνωρίζει.

Την Δευτέρα, ο επικεφαλής της Ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, προέβλεψε πως η ουκρανική αντεπίθεση ίσως γίνει την ημέρα που οι άνδρες του θα πάρουν την Μπαχμούτ, ή λίγο αργότερα, υποδεικνύοντας την 9η Μαΐου, την επέτειο της σοβιετικής νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας.

Ο Πιερ Ραζού του FMES επιμένει στο σενάριο της μπλόφας, μιας «εξαίρετης επιχείρησης παραπλάνησης από το Κίεβο» για να πειστούν οι Ρώσοι πως οι ουκρανικές δυνάμεις «δεν είναι έτοιμες» – και να χτυπήσουν.

Αριθμητική υπεροχή. Από την πλευρά του το Κρεμλίνο λογαριάζει, όπως άλλωστε από την αρχή της σύρραξης, στην πολύ μεγαλύτερη δεξαμενή στρατιωτών και στρατευσίμων που έχει στην διάθεσή του. Συνεχίζει την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας με εντατική εκστρατεία προπαγάνδας για να πειστούν νέοι Ρώσοι να καταταχτούν.

«Η Ρωσική εκστρατευτική δύναμη, μολονότι εξαντλημένη από την προσπάθεια, διαθέτει ακόμα επαρκείς εφεδρείες σε έμψυχο υλικό που θα συμβάλλουν να αντέξει το χτύπημα», εκτιμούσαν οι Φιλίπ Γκρος και Βενσάν Τουρέ σε πρόσφατη έκθεση τους για το Ίδρυμα Στρατηγικής Έρευνας (Fondation de la recherche stratégique, FRS). Παράλληλα φρόντισε να λάβει μέτρα περιορισμού της «κινητικότητας» των αντιπάλων για «να περιπλέξει σε μεγάλο βαθμό οποιαδήποτε ουκρανική προέλαση».

Έστω κι αν οι Ρώσοι έφεδροι που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την ουκρανική αντεπίθεση δεν είναι τόσο καλά εκπαιδευμένοι, μπορούν να κρατήσουν αμυντικές γραμμές. Σε κάθε περίπτωση, κατά τον  Βασίλι Κασίν τουλάχιστον, «Καμιά ουκρανική αντεπίθεση, ακόμα και η πιο αποτελεσματική, δεν θα τερματίσει αυτόν τον πόλεμο».

Το Κίεβο αναγκασμένο. Στα χαρτιά, με το δυτικό στρατιωτικό υλικό που έχει λάβει, το Κίεβο είναι καλύτερα οπλισμένο από ότι πριν από έναν χρόνο. Όμως μέρος των όπλων αυτών δεν βρίσκεται ακόμα στο μέτωπο. Και κάποια απλά αντικατέστησαν ουκρανικό εξοπλισμό που καταστράφηκε.

Το FRS υπογραμμίζει το «υψηλό επίπεδο απωλειών που προκάλεσε ο πόλεμος φθοράς, ιδίως μεταξύ των πιο εμπειροπόλεμων αξιωματικών και στρατιωτών», καθώς και «τον δραστικό περιορισμό της κατανάλωσης πυρομαχικών».

Οι ουκρανικές δυνάμεις καλούνται εξάλλου να χρησιμοποιήσουν συνδυαστικά όπλα της Σοβιετικής περιόδου και σύγχρονο κυρίως δυτικό εξοπλισμό. Οι περιπλοκότητες όσον αφορά το υλικό τους υπογραμμίζουν ακόμα περισσότερο πόσο μεγάλη σημασία έχουν ο ανεφοδιασμός και η υποστήριξη, ιδίως η τεχνική υποστήριξη.

Εξάλλου η διάτρηση των γραμμών του εχθρού δεν σημαίνει αυτόματα τον έλεγχο μιας περιοχής που κατακτάται. «Όσο πιο μακριά φθάσουν (οι Ουκρανοί) στην προσπάθειά τους να ανακαταλάβουν εδάφη, τόσο μεγαλύτερη θα χρειαστεί να είναι η γραμμή ανεφοδιασμού τους», προειδοποιεί ο Άντριου Γκέιλερ (https://www.defence-point.gr/news/oi-rosoi-proetoimazoyn-amyntikes-grammes-enopsei-oykranikis-antepithesis).

 

H αντεπίθεση των Ουκρανών με 12 Ταξιαρχίες θα ξεκινήσει στα Νότια – Υπερεξόπλισαν οι ΗΠΑ την Ουκρανία που αποτυγχάνει. Υπερεξόπλισαν οι ΗΠΑ τoν Ουκρανικό στρατό που αποτυγχάνεινα δείξει έστω και ένα θετικό.

Η αντεπίθεση των Ουκρανών θα ξεκινήσει στην Νότια Ουκρανία μεταξύ Zaporizhia και Kherson με 12 Ταξιαρχίες ή 48.000 στρατιώτες μάλλον από τις 9 Μαίου και αργότερα… αναφέρει ο επικεφαλής των Wagner Yevgeny Prigozhin…

Οι Wagner είναι ιδιωτικός μισθοφορικός στρατός της Ρωσίας. Εν τω μεταξύ όπως αποκαλύπτεται οι ΗΠΑ έχουν δώσει απίστευτο εξοπλισμό σε ποσότητες στους Ουκρανούς που αποτυγχάνουν έως τώρα να δουν εδαφικά κέρδη. Οι Ρώσοι από την πλευρά τους αλλάζουν στρατηγική και προετοιμάζονται για επίθεση σε όλα τα μέτωπα.

Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ένας από τους βασικούς στόχους είναι να καταστρέψουν την ουκρανική αεράμυνα και σε μεγάλο βαθμό οι Ρώσοι έχουν καλά αποτελέσματα τις τελευταίες εβδομάδες.

Μια από τις τακτικές των Ρώσων είναι να στέλνουν τα drones καμικάζι τα οποία οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι καταρρίπτουν. Όμως τα καταρρίπτουν ενεργοποιώντας την αεράμυνα τους οπότε γίνεται εύκολη λεία για τις ρωσικές δυνάμεις. Οι Ρώσοι ακολουθούν τακτικές παραπλάνησης για να καταστρέψουν την Ουκρανική αεράμυνα.

Ο ιδρυτής των Wagner αναμένει την ουκρανική αντεπίθεση μετά τις 2 Μαΐου. «Ο ουκρανικός στρατός είναι προετοιμασμένος και έτοιμος. Μια ουκρανική επίθεση είναι αναπόφευκτη» ανέφερε ο επικεφαλής των Wagner Yevgeny Prigozhin

Ο ουκρανικός στρατός θα ξεκινήσει την αντεπίθεσή του μετά τις 2 Μαΐου, όταν τελειώσουν οι βροχοπτώσεις, δήλωσε ο ιδρυτής του PMC Wagner, Yevgeny Prigozhin. «Τι συμβαίνει με την ουκρανική αντεπίθεση; Βρέχει σήμερα.

Η τελευταία βροχή αναμένεται στις 2 Μαΐου. Χρειάζεται άλλη μια εβδομάδα για να στεγνώσει το έδαφος. Μετά από αυτό ο ουκρανικός στρατός θα είναι έτοιμος να κινηθεί. Θα το κάνουν στις 9 Μαΐου την ημέρα Νίκης της Ρωσίας ίσως ναι ή ίσως όχι».

Το ενδεχόμενο μιας ουκρανικής αντεπίθεσης συζητείται στα μέσα ενημέρωσης εδώ και αρκετούς μήνες, με διαφορετικές ημερομηνίες κάθε φορά. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει αναφέρει ότι οι ανοιχτές εικασίες από τις δυτικές χώρες για επικείμενη ουκρανική αντεπίθεση υποδεικνύουν την άμεση εμπλοκή τους στην σύγκρουση.

Οι New York Times, σύμφωνα με απόρρητα έγγραφα του Πενταγώνου και των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που διέρρευσαν, ανέφεραν ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας σχεδίαζαν να εξαπολύσουν μια αντεπίθεση στην Νότια Ουκρανία τον Μάιο 2023 μ.Χ. Σύμφωνα με την εφημερίδα, μέχρι τα τέλη Απριλίου, η Ουκρανία επρόκειτο να διαθέτει 12 έτοιμες για μάχη ταξιαρχίες αποτελούμενες από 4.000 άνδρες η καθεμία.

Οι ουκρανικές δυνάμεις αναδιατάσσουν τρεις ταξιαρχίες στην περιοχή Zaporizhia. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αναδιατάσσουν τρεις ταξιαρχίες, συμπεριλαμβανομένης μιας αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας, στην περιοχή του Orekhov και του Gulyaypole. Ααναμένεται να φτάσουν πριν από το τέλος αυτής της εβδομάδας, δήλωσε ο πρόεδρος του κινήματος «Είμαστε μαζί με την Ρωσία».

«Η αναδιάταξη των ουκρανικών δυνμαένων σε ένα τμήμα της γραμμής εμπλοκής κοντά στο Orekhov και το Gulyaypole βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη: η 46η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία και η 116η και η 118η ταξιαρχία εδαφικής άμυνας. Αυτές οι ταξιαρχίες αναδιατάσσονται για να αυξήσουν τους υπάρχοντες 12.000 στρατιώτες που βρίσκονται τώρα σε αυτήν την περιοχή.

Διευκρίνισε ότι αυτές οι ουκρανικές δυνάμεις αναδιατάσσονται από το Pavlograd στην περιοχή Dnepropetrovsk, καθώς και από την περιοχή Poltava, όπου η 46η και η 116η ταξιαρχία βρίσκονται μόνιμα. Η Ουκρανία αύξησε την ομάδα μάχης της σε άμεση γειτνίαση με την γραμμή επαφής κοντά στο Gulyaypole σε 12.000 άνδρες.

Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι είναι πιθανό να προετοιμάζεται μια επίθεση στη συγκεκριμένη περιοχή της περιοχής Zaporozhye. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του κινήματος «Είμαστε μαζί με τη Ρωσία», εάν οι ουκρανικές δυνάμεις επιχειρήσουν να πραγματοποιήσουν επίθεση, θα πρέπει να αποφύγουν τις αστικές μάχες λόγω της έλλειψης προσωπικού και πιθανότατα θα επιχειρήσουν με κατεύθυνση στην Αζοφική Θάλασσα, ανατολικά της Μελιτόπολης, σε μια προσπάθεια να αποκόψουν τη ρωσική χερσαία γέφυρα στην Κριμαία.

Νίπτει τας χείρας το ΝΑΤΟ - Στο Κίεβο το 98% των τανκ που υποσχεθήκαμε. Σε σημερινές του δηλώσεις ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Jens Stoltenberg με μια ρητορική που παραπέμπει … σε Πόντιο Πιλάτο για το τι μέλλει γενέσθαι, υπογράμμισε πως το ΝΑΤΟ έχει ήδη στείλει στην Ουκρανία πάνω από το 98% των αρμάτων μάχης που είχε υποσχεθεί στο Κίεβο, το οποίο έχει πλέον τις στρατιωτικές δυνατότητες που χρειάζεται για να ανακαταλάβει εδάφη.

«Τα κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ έχουν ήδη παραδώσει στην Ουκρανία 1.550 τεθωρακισμένα οχήματα και 230 άρματα μάχης, έχουν παράσχει εκπαίδευση και όπλα για περισσότερες από 9 τεθωρακισμένες ταξιαρχίες.

Αυτό δίνει στην Ουκρανία ισχυρή θέση για να ανακαταλάβει τα κατεχόμενα εδάφη» ανέφερε ο Stoltenberg, ο οποίος αφού είπε πως οι Ουκρανοί έχουν όλα τα απαραίτητα μέσα για μια επιτυχή αντεπίθεση, τόνισε πως σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υποτιμάται η Ρωσία και ο στρατός της.

Οι Ρώσοι προελαύνουν - Μετά το Bakhmut, ελέγχουν το 50% της Maryinka. Συνεχείς στρατιωτικές επιτυχίες καταγράφει ο ρωσικός στρατός στην ευρύτερη περιοχή της επαρχίας του Donetsk, καθώς μετά τη διαφαινόμενη επικράτηση του στο Bakhmut, προελαύνει και στην Maryinka.

Σε δηλώσεις του ο επικεφαλής της Λαϊκής Δημοκρατίας του Donetsk, Denis Pushilin υποστήριξε πως οι Ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν ήδη το 50% της Maryinka και πως όλες οι θέσεις των Ουκρανών είναι πλέον ορατές.

Στην ζώνη πυρός. «Όσον αφορά την κατεύθυνση της Maryinka, από τις 59 συνοικίες της πόλης, εάν είναι δυνατόν να διαιρέσει κανείς την πόλη με αυτόν τον τρόπο, οι 50 βρίσκονται υπό τον έλεγχο των μονάδων μας και εδώ μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν όλες οι θέσεις του εχθρού είναι υπό τον έλεγχο πυρός, βρίσκονται δηλαδή στην ζώνη ορατότητας μας» ισχυρίστηκε μιλώντας στο ρωσικό τηλεοπτικό κανάλι Rossiya-24.

Μειώνεται δραστικά η απόδοση των HIMARS. Η ομάδα του αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήματος Buk της ρωσικής ομάδας δυνάμεων Vostok (ή Ανατολή) απέκρουσε τρεις επιθέσεις από αμερικανικά συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης πυραύλων HIMARS (MLRS) των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στην κατεύθυνση Zaporozhye, καταστρέφοντας όλους τους πυραύλους.

Επιπλέον, ένα σύστημα αναγνώρισης πυροβολικού Zoopark εντόπισε την ομάδα όλμων του εχθρού στην περιοχή του οικισμού Novomikhailovka, και εξοντώθηκε. Παύση πυρός κήρυξε ο Prigozhin στο Bakhmut. Παύση πυρός στο Bakhmut κήρυξε ο Yevgeny Prigozhin, επικεφαλής του ρωσικού ιδιωτικού στρατού Wagner

Αιτία, όπως αναφέρει ο ίδιος με ανάρτηση του στο Telegram, είναι η άφιξη Αμερικάνων δημοσιογράφων. Σύμφωνα με τον Prigozhin, τα πυρά του πυροβολικού θα σταματήσουν για όσο διαρκέσει η μεταφορά των Αμερικάνων δημοσιογράφων στην πόλη του Bakhmut. «Καθόμαστε στο αρχηγείο, δίνουμε μάχη.

Μας έρχονται πληροφορίες ότι ο «Κέρβερος», ο διοικητής της 57ης ταξιαρχίας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, μεταφέρει Αμερικανούς δημοσιογράφους στο Bakhmut. Ελήφθη η απόφαση να διακοπούν τα πυρά του πυροβολικού για να μπορέσουν οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι να φτάσουν και να αναχωρήσουν με ασφάλεια.

Ο Τύπος είναι ιερός» ανέφερε στην ανάρτηση του ο Prigozhin. Ωστόσο, ο Prigozhin έσπευσε να προειδοποιήσει τους Ουκρανούς να μην επιχειρήσουν υπό την κάλυψη των Αμερικάνων δημοσιογράφων, να μεταφέρουν εφεδρικές δυνάμεις στο Bakhmut.

«Χαιρετίσματα στον Κέρβερο από τα παιδιά, αλλά μην φέρετε εφεδρείες» υποστήριξε ο Prigozhin, διαμηνύοντας πως σε αυτήν την περίπτωση, θα σταματήσουν τέτοιες επιχειρήσεις, εφόσον γίνουν. Ακόρεστη η δίψα του Κιέβου για όπλα - Απαιτεί 10πλάσια αύξηση από ΝΑΤΟ - Θέλουν να εξοντώσουν αμάχους

Για ακόρεστη δίψα του καθεστώτος του Κιέβου για την προμήθεια όλων και περισσότερων όπλων κάνει λόγο η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Maria Zakharova, η οποία επικρίνει την κυβέρνηση Zelensky ότι αυτό που επιθυμεί είναι να εξοντώσει άμαχο πληθυσμό. «Το καθεστώς του Κιέβου απαιτεί 10πλάσια αύξηση των στρατιωτικών προμηθειών από το ΝΑΤΟ.

Οι ορέξεις του αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο» ανέφερε σε δηλώσεις της η Zakharova, υποστηρίζοντας πως οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη συνάντηση της Ομάδας Επαφής στις 21 Απριλίου στη ΝΑΤΟική βάση στο Ramstein της Γερμανίας προκάλεσαν βαθιά απογοήτευση στο Κίεβο.

Η Zakharova επικαλέστηκε τις δηλώσεις του αναπληρωτή ΥΠΕΞ της Ουκρανίας, Andriy Melnyk, ο οποίος υποστήριξε πως η τρέχουσα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία δεν είναι αρκετή. Σύμφωνα με τον Melnyk, οι σύμμαχοι πρέπει να ξεπεράσουν τις τεχνητές «κόκκινες γραμμές» και να διαθέσουν το 1% του ΑΕΠ τους για στρατιωτικές προμήθειες. Υπερεξόπλισαν οι ΗΠΑ την Ουκρανία που αποτυγχάνει. Οι ΗΠΑ έχουν δώσει έως τώρα στην Ουκρανία τα εξής οπλικά συστήματα.

Πάνω από 1.600 αντιαεροπορικά συστήματα Stinger.

Πάνω από 10.000 αντιαρματικά συστήματα Javelin.

Πάνω από 59.000 άλλα αντιαρματικά συστήματα και πυρομαχικά.

160 Howitzer 155mm και πάνω από 1.500.000 βλήματα πυροβολικού των 155mm.

Πάνω από 7.000 βλήματα πυροβολικού των 155 χλστ με καθοδήγηση ακριβείας.

Πάνω από 14.000 φυσίγγια 155 χιλιοστών απομακρυσμένων συστημάτων αντιναρκών οπλισμού (RAAM).

100.000 φυσίγγια πυρομαχικών αρμάτων μάχης 125 χλστ.

Πάνω από 50.000 βλήματα πυροβολικού των 152 χλστ.

Περίπου 40.000 βλήματα πυροβολικού των 130 χλστ.

40.000 βλήματα πυροβολικού των 122 χλστ.

60.000 πύραυλοι GRAD 122 χλστ.

72 Howitzer 105mm και πάνω από 450.000 βλήματα πυροβολικού των 105mm.

Πάνω από 300 οχήματα τακτικής για τη ρυμούλκηση όπλων.

54 οχήματα τακτικής για την ανάκτηση εξοπλισμού.

30 οχήματα υποστήριξης πυρομαχικών.

14 θωρακισμένα συστήματα γεφύρωσης.

38 Συστήματα και πυρομαχικά πυροβολικού υψηλής κινητικότητας.

47 συστήματα κονιάματος 120 χλστ.

10 συστήματα κονιάματος 82 χλστ.

67 συστήματα κονιάματος 81 χλστ.

58 συστήματα κονιάματος 60 χλστ.

Πάνω από 345.000 βλήματα όλμου.

Πάνω από 3.000 πύραυλοι εκτοξευόμενοι με σωλήνα, οπτικά ιχνηλατούμενοι, καλωδιακά καθοδηγούμενοι (TOW).

Πάνω από 1.800.000 φυσίγγια πυρομαχικών 25 χλστ.

Εκτοξευτές ρουκετών και πυρομαχικά.

Πύραυλοι με καθοδήγηση ακριβείας.

Δέκα οχήματα του ταχυδρομείου διοίκησης.

Ένα σύστημα αεράμυνας Patriot και πυρομαχικά.

Οκτώ εθνικά προηγμένα συστήματα πυραύλων επιφανείας-αέρος (NASAMS) και πυρομαχικά.

Δύο μονάδες βολής και πυρομαχικά αεράμυνας HAWK.

Πύραυλοι RIM-7 για αεράμυνα.

12 συστήματα αεράμυνας Avenger.

Εννέα όπλα c-UAS.

Δέκα κινητά πυραυλικά συστήματα κατευθυνόμενα με λέιζερ c-UAS.

Αντιαεροπορικά όπλα και πυρομαχικά•

Εξοπλισμός για την ενσωμάτωση δυτικών εκτοξευτών αεράμυνας, πυραύλων και ραντάρ με τα συστήματα αεράμυνας της Ουκρανίας.

Εξοπλισμός για τη διατήρηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων αεράμυνας της Ουκρανίας.

Πύραυλοι υψηλής ταχύτητας κατά της ακτινοβολίας (HARMs).

Πυρομαχικά ακριβείας.

4.000 πύραυλοι αεροσκαφών Zuni.

20 ελικόπτερα Mi-17.

31 τανκς Abrams.

45 άρματα μάχης T-72B.

Πυρομαχικά τανκ 120mm και 105mm.

109 Bradley Infantry Fighting Vehicles?

Τέσσερα οχήματα της ομάδας υποστήριξης πυρκαγιάς Bradley.

Πάνω από 2.000 τροχοφόρα οχήματα πολλαπλών χρήσεων υψηλής κινητικότητας (HMMWV).

Πάνω από 100 ελαφρά τακτικά οχήματα.

60 φορτηγά και 108 ρυμουλκούμενα για τη μεταφορά βαρέως εξοπλισμού.

Οκτώ οχήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης.

89 βυτιοφόρα βαρέων καυσίμων και 105 ρυμουλκούμενα καυσίμων.

90 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Stryker;

300 M113 Τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού;

250 M1117 Τεθωρακισμένα Οχήματα Ασφαλείας.

Πάνω από 500 οχήματα με προστασία από ενέδρες με αντίσταση σε νάρκες (MRAP).

Έξι θωρακισμένα φορτηγά.

Εξοπλισμός εκκαθάρισης ναρκών.

Πάνω από 35.000 εκτοξευτές χειροβομβίδων και φορητά όπλα.

Πάνω από 200.000.000 φυσίγγια πυρομαχικών φορητών όπλων.

Πάνω από 100.000 σετ θωράκισης σώματος και κράνη.

Switchblade Unmanned Aerial Systems (UAS);

Phoenix Ghost UAS;

CyberLux K8 UAS;

Altius-600 UAS;

Jump-20 UAS;

Puma UAS;

ScanEagle UAS;

Δύο ραντάρ για UAS.

Πυραυλικά συστήματα και πυρομαχικά καθοδηγούμενα με λέιζερ.

Μη επανδρωμένα σκάφη παράκτιας άμυνας.

Πάνω από 70 ραντάρ αντιπυροβολικού και όλμου.

20 ραντάρ πολλαπλών αποστολών.

Αντι-μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα και εξοπλισμός.

Δυνατότητα αντιαεροπορικής άμυνας.

21 ραντάρ εναέριας επιτήρησης.

Δύο παράκτια αμυντικά συστήματα Harpoon.

62 παράκτια και ποτάμια περιπολικά σκάφη.

Εξοπλισμός ασφαλείας λιμένων και λιμανιών.

M18A1 Πυρομαχικά κατά προσωπικού Claymore.

Αντιαρματικές νάρκες.

Εκρηκτικά C-4, πυρομαχικά κατεδάφισης και εξοπλισμός κατεδάφισης για τον καθαρισμό εμποδίων.

Εξοπλισμός τοποθέτησης εμποδίων;

Τακτικά ασφαλή συστήματα επικοινωνιών και εξοπλισμός υποστήριξης.

Τέσσερις κεραίες δορυφορικών επικοινωνιών.

Τερματικά και υπηρεσίες SATCOM.

Χιλιάδες συσκευές νυχτερινής όρασης, συστήματα επιτήρησης, συστήματα θερμικής απεικόνισης, οπτικά και αποστασιοποιητές λέιζερ.

Εμπορικές υπηρεσίες δορυφορικών εικόνων.

Εξοπλισμός εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών και προστατευτικός εξοπλισμός.

Χημικός, βιολογικός, ραδιολογικός και πυρηνικός προστατευτικός εξοπλισμός.

100 τεθωρακισμένα οχήματα ιατρικής περίθαλψης.

Ιατρικές προμήθειες που περιλαμβάνουν κιτ πρώτων βοηθειών, επιδέσμους, οθόνες και άλλο εξοπλισμό.

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός εμπλοκής.

Εξοπλισμός πεδίου, εξοπλισμός για κρύο καιρό, γεννήτριες και ανταλλακτικά.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «Μέχρι σήμερα (19 Απριλίου 2023 μ.Χ.), σχεδόν 50 σύμμαχοι και χώρες εταίροι έχουν παράσχει βοήθεια ασφαλείας στην Ουκρανία.

Μεταξύ των πολλών συνεισφορών τους στην Ουκρανία, οι Σύμμαχοι και οι εταίροι έχουν παραδώσει δέκα συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης πυραύλων μεγάλης εμβέλειας (MLRS), 178 συστήματα πυροβολικού μεγάλης εμβέλειας, σχεδόν 100.000 φυσίγγια πυρομαχικών μεγάλης εμβέλειας, σχεδόν 250.000 αντιαρματικά πυρομαχικά, 359 άρματα μάχης, 629 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και οχήματα μάχης πεζικού (IFV), 8.214 πυραύλους αεράμυνας μικρής εμβέλειας και 88 θανατηφόρα UAV.

Από τις 24 Φεβρουαρίου, οι Σύμμαχοι και οι εταίροι σε όλο τον κόσμο έχουν παράσχει ή έχουν δεσμεύσει πάνω από 13 δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια για την ασφάλεια». Στο Bakhmut απομένει ακόμη μια κρίσιμη διασταύρωση για να ολοκληρωθεί η πλήρης κατάληψη

Ο ιδρυτής των Wagner PMC, Yevgeny Prigozhin, τόνισε ότι το κρίσιμο σταυροδρόμι του Artyomovsk (που ονομάζεται Bakhmut στην Ουκρανία) δεν έχει ακόμη τεθεί υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων, αλλά οι ρωσικές μονάδες βρίσκονται ήδη κοντά του.

«Αυτό το σταυροδρόμι δεν το έχουμε πάρει ακόμα. Είμαστε κοντά του», σχολιάζοντας τις πληροφορίες ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σχεδόν πάρει τον έλεγχο του Bakhmut, φτάνοντας στο κρίσιμο σταυροδρόμι της πόλης.

Σύμφωνα με το κανάλι Telegram της υπηρεσίας Τύπου του Prigozhin, ο επιχειρηματίας είπε επίσης ότι ακόμα κι αν οι Ρωσικές δυνάμεις έπαιρναν τον έλεγχο, «θα υπάρξουν κάποιες επιλογές για ουκρανικές δυνάμεις, επειδή οι δρόμοι παραμένουν στα δυτικά, στην περιοχή Ivanovsky» ανοικτοί. «Τους βομβαρδίζουμε κάθε μέρα, αλλά ο εχθρός καταφέρνει να φέρνει εφεδρείες». Οι Ρωσικές δυνάμεις και οι Wagner κατέλαβαν το 94% της πόλης Bakhmut έως τώρα

Τι συμβαίνει στο μέτωπο; Ρωσική προέλαση σε Kupyansk-Svatove-Kreminna. Ουκρανικές πηγές ανέφεραν ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν πραγματοποίησαν καμία επιθετική επιχείρηση κατά μήκος της γραμμής Kupyansk-Svatove-Kreminna στις 26 Απριλίου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ουκρανικής Ανατολικής Ομάδας Δυνάμεων, συνταγματάρχης Serhiy Cherevaty, ανέφερε ότι οι Ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν πραγματοποιήσει επιθετικές επιχειρήσεις κατά μήκος αυτού του τομέα του μετώπου για «αρκετή ώρα», αλλά ότι οι Ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να διεξάγουν έμμεσα βαριά πυρά σε αυτόν τον τομέα του μετώπου.

Ωστόσο οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χερσαίες επιθέσεις κοντά στο Makiivka (23 χλμ Βορειοδυτικά της Kreminna), Nevske (19 χλμ βορειοδυτικά της Kreminna), Torske (16 χλμ δυτικά της Kreminna) και Bilohorivka (12 χλμ Νότια της Kreminna).

Οι Ρωσικές δυνάμεις απώθησαν τις ουκρανικές δυνάμεις από θέσεις στα ανατολικά προάστια του Spirne (24 χιλιόμετρα Νότια της Kreminna) στις 25 Απριλίου. Ρωσικές πηγές ισχυρίστηκαν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις συνέχισαν την αναγνωριστική δραστηριότητα Βορειοανατολικά του Kupyansk και βορειοδυτικά του Svatove.

Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας (MoD) ισχυρίστηκε ότι οι Ρωσικές δυνάμεις κατέστειλαν τέσσερις ουκρανικές ομάδες δολιοφθοράς και αναγνώρισης κοντά στο Masyutivka (12 χλμ Βορειοανατολικά του Kupyansk) και το Krokhmalne (21 χλμ Βορειοδυτικά του Svatove) στην Περιφέρεια Kharkiv και το Novoselivske, στην περιφέρεια Luhansk (15 χλμ βορειοδυτικά του Svatove).

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ρωσικής Δυτικής Ομάδας Δυνάμεων Yaroslav Yakimkin ισχυρίστηκε ότι οι Ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν δύο ουκρανικές ομάδες δολιοφθοράς και αναγνώρισης κοντά στο Novoselivske και το Synkivka (9 χλμ βορειοανατολικά του Kupyansk

Ολοκληρώνεται η κατάληψη του Bakhmut. Οι Ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν να σημειώνουν κέρδη στο Bakhmut από τις 26 Απριλίου. Γεωγραφικά πλάνα που δημοσιεύτηκαν στις 26 Απριλίου δείχνουν ότι τα ρωσικά στρατεύματα έχουν προχωρήσει στην οδό Persha Lisova στο δυτικό Bakhmut (εντός λίγων τετραγώνων του δρόμου Yuvileina 00506 που καταλήγει στο Khromove).

Οι Ρώσοι ισχυρίστηκαν επιπλέον ότι οι Wagner έφτασαν στη διασταύρωση των οδών Tchaikovskyi και Yuvileina, κάτι που θα τους επέτρεπε υποθετικά να προχωρήσουν στην οδό Yuvileina προς το Khromove και να κόψουν τις υπόλοιπες ουκρανικές γραμμές στο Bakhmut.

Ο επικεφαλής του Ομίλου Wagner Yevgeny Prigozhin αρνήθηκε ωστόσο αυτούς τους ισχυρισμούς και υποβάθμισε τη σημασία της κατάληψης αυτής της διασταύρωσης από τον Wagner, δηλώνοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να χρησιμοποιούν δρόμους παρά τους βομβαρδισμούς.

Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανέφερε ότι τα ρωσικά στρατεύματα διεξήγαγαν επιθετικές ενέργειες βορειοδυτικά του Bakhmut κοντά στο Orikhovo-Vasylivka (10 χλμ βορειοδυτικά) και Bohdanivka (6 χλμ Βορειοδυτικά) δυτικά του Bakhmut κοντά στο Ivanivske (5 χλμ δυτικά) και το Khromove (3 χλμ δυτικά) και νοτιοδυτικά του Bakhmut κοντά στο Klishchiivka (7 χλμ. νοτιοδυτικά).

Χερσαίες επιθέσεις στην Avdiivka. Οι Ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν τις χερσαίες επιθέσεις κατά μήκος της πρώτης γραμμής της πόλης Avdiivka της περιοχής Donetsk στις 26 Απριλίου και έχουν πραγματοποιήσει οριακή προέλαση βόρεια της Avdiivka.

Το γεωγραφικό υλικό που δημοσιεύτηκε στις 26 Απριλίου δείχνει ότι οι Ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει κέρδη δυτικά του αυτοκινητόδρομου N20 που συνδέει το Donetsk με Kramatorsk και το Slovyansk περίπου 10 χιλιόμετρα Βόρεια της Avdiivka.

Οι Ρωσικές δυνάμεις προέλασαν με επιτυχία δυτικά της Novobakhmutivka και απώθησαν τις ουκρανικές δυνάμεις μακριά από τον αυτοκινητόδρομο N20, κάτι που φαίνεται να συνάδει με το διαθέσιμο υλικό που επιβεβαιώνει αυτές τις θέσεις.

Ρωσικές πηγές υποστήριξαν ότι οι Ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν τις επιθετικές επιχειρήσεις στη δυτική Περιφέρεια του Donetsk στις 26 Απριλίου. Στοιχεία της 155ης Ναυτικής Ταξιαρχίας Πεζικού διεξάγουν εμπλοκές με φορητά όπλα στα περίχωρα του Ugledar (30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Donetsk).

Οι Ρωσικές δυνάμεις αύξησαν την χρήση βομβών FAB-500 για να στοχεύσουν ουκρανικά οχυρά σε αστικές περιοχές του Bakhmut και αρκετές Ρωσικές πηγές δημοσίευσαν πλάνα από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στο Vuhledar ή Ugledar (https://www.bankingnews.gr/diethni/articles/675654/h-antepithesi-ton-oukranon-me-12-taksiarxies-tha-ksekinisei-sta-notia-ypereksoplisan-oi-ipa-tin-oukrania-pou-apotygxanei).


Πάμε για «Swexit»; – Η Σουηδία μετά την Βρετανία ανοίγει διάλογο για έξοδο από την ΕΕ. Φόβοι για εθνικό αφανισμό από τις εντολές των Βρυξελλών και το μεταναστευτικό.

Η Σουηδία θα πρέπει να επιδιώξει περισσότερες εξαιρέσεις από τη νομοθεσία της ΕΕ στο πλαίσιο της επαναξιολόγησης των σχέσεων με την 27μελή ένωση, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Σουηδών Δημοκρατών, του δεύτερου μεγαλύτερου κόμματος της χώρας και ανεπισήμως κυβερνητικού εταίρου και έτσι μπορεί να βρισκόμαστε προ των πυλών για ένα “Swexit” με αιχμή το μεταναστευτικό που πλέον έχει καταστεί το νούμερο ένα πρόβλημα.

Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα ελίτ των μεγάλων κομμάτων στην αντίθετη πλευρά μιλούν για “λύση του δημογραφικού” με επιπλέον μετανάστες και θέλουν ακόμα περισσότερη εκχώρηση εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και δεν έχουν πρόβλημα να το δούνε όταν στην Σουηδία τίθεται θέμα εθνικής διακυβέρνησης.

Απηχώντας την κριτική από ευρωσκεπτικιστές σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο Τζίμι Άκεσον δήλωσε ότι η συνεχώς διευρυνόμενη ισχύς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει ότι «Γερμανοί, Πολωνοί ή Γάλλοι πολιτικοί, στην πραγματικότητα αποφασίζουν ποιο αυτοκίνητο μπορείτε να αγοράσετε, πόσο ακριβή θα πρέπει να είναι η βενζίνη και ποιο δέντρο μπορείς να κόψεις στη δική σου ιδιοκτησία».

Ο Άκεσον, του οποίου το δεξιό κόμμα έχει μεγάλη επιρροή στην κεντροδεξιά κυβέρνηση της Σουηδίας, δεν έφθασε ακόμα στο σημείο να ζητήσει “Swexit” – ψηφοφορία για την έξοδο της Σουηδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως έκαναν οι Βρετανοί ψηφοφόροι το 2016 μ.Χ.

Ωστόσο δήλωσε ότι η ΕΕ οδεύει προς τη λάθος κατεύθυνση. «Σήμερα, υπάρχουν καλοί λόγοι για να επαναξιολογήσουμε σοβαρά την συμμετοχή μας στην ένωση», έγραψε ο Άκεσον στην εφημερίδα Aftonbladet. «Οι βουλευτικές μας εκλογές στην Σουηδία θα πάψουν σύντομα να έχουν την όποια σημασία στην εξέλιξη της Σουηδίας. Φυσικά, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό».

Ο Άκεσον προειδοποίησε ότι η ΕΕ μπορεί να επιβάλει περισσότερο φιλελεύθερες μεταναστευτικές πολιτικές στην Σουηδία, που τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετήσει μια ολοένα και πιο σκληρή γραμμή για τις αιτήσεις ασύλου.

Οι Σουηδοί είναι μεταξύ των πιο θετικών πολιτών της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την συμμετοχή της χώρας τους στην ΕΕ, με το 68% να τίθεται υπέρ, σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ τον Μάρτιο. Η χώρα έκανε πέρυσι αίτηση για ένταξη στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Στις περυσινές βουλευτικές εκλογές, έλαβαν το 20,5% των ψήφων. Η στήριξή τους διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στο να δοθεί η δυνατότητα στον συνασπισμό μειοψηφίας των Μετριοπαθών, των Χριστιανοδημοκρατών και των Φιλελευθέρων να ανέλθει στην εξουσία

Σουηδία: Πιέζουν για αυστηρότερους μεταναστευτικούς κανόνες οι Σουηδοί Δημοκράτες. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, στους Σουηδοί Δημοκράτες έχει δοθεί η ευκαιρία να ασκούν αξιοσημείωτη επιρροή σε θέματα πολιτικής, πιέζοντας για αυστηρότερους μεταναστευτικούς κανόνες και άμβλυνση των φιλοδοξιών για την κλιματική αλλαγή.

Οι Σουηδοί Δημοκράτες έχουν απειλήσει να οδηγήσουν σε κατάρρευση τον συνασπισμό εάν αυτός δεν προχωρήσει σε μείωση των φόρων επί των καυσίμων και δεν υψώσει το ανάστημά του στην ΕΕ αναφορικά με τις ποσοστώσεις για τις αιτήσεις ασύλου (https://www.pronews.gr/kosmos/pame-gia-swexit-i-souidia-meta-tin-vretania-anoigei-ton-dialogo-stin-politiki-gia-eksodo-apo-tin-ee/).

 

Αδιαπέραστες Φάλαγγες: Οι 7 άξονες του Ρωσικού στρατού που θα αποκρούσαν την ουκρανική αντεπίθεση! Σε ποιες κατευθύνσεις επιχειρούν;. Οι Ρώσοι έχουν 5 επιθετικές και 2 αμυντικές επιχειρήσεις εν εξελίξει! Που βρίσκονται και ποια είναι η κατάστασή τους;

Η Ρωσία επιχειρεί κατά μήκος επτά αξόνων που θα μπορούσαν να καθορίσουν την έκβαση της ουκρανικής πολυαναμενόμενης αντεπίθεσης, σύμφωνα με την αμερικανική δεξαμενή σκέψης το Ινστιτούτο για την Μελέτη του Πολέμου (ISW). Όσο οι επόμενες ουκρανικές κινήσεις αναμένονται με προσοχή, η Αμερικανική δεξαμενή σκέψης τόνισε πώς τα Ρωσικά στρατεύματα ενεπλάκησαν σε πέντε επιθετικές επιχειρήσεις.

Αυτές οι επιχειρήσεις έλαβαν χώρα στο Κουπιάνσκ, στον Λουγκάνσκ, στο Μπαχμούτ, στον άξονα Αντβίικα-Ντόνετσκ και στο δυτικό Ντονιέτσκ/ανατολική Ζαπορίζια. Οι Ρωσικές αμυντικές επιχειρήσεις από την άλλη έλαβαν χώρα στην δυτική περιφέρεια της Ζαπορίζια και στους άξονες της περιφέρειας της Χερσώνας, ανέφερε το ISW την Κυριακή.

Οι Επιθετικές Επιχειρήσεις. Στο Κουπιάνσκ λοιπόν, η Ρωσία παράταξε τμήματα της Δυτικής Στρατιωτικής Περιφέρειάς της για περιορισμένες επιθετικές επιχειρήσεις το πρώτο μέρος του 2023 μ.Χ., ωστόσο σύμφωνα με το ινστιτούτο έχουν «αποτύχει να επιτύχουν σημαντικές επιχειρησιακές προόδους».

Προστέθηκε πως η 2η Μεραρχία Μηχανοκίνητων Τυφεκιοφόρων της Δυτικής Στρατιωτικής Περιφέρειας πιθανότατα παρατάχθηκε προς τα σύνορα του Χαρκόβου με την περιφέρεια του Λουγκάνσκ.

Ένα άλλο μέτωπο βρίσκεται κατά μήκος της γραμμής Σβάτοβο με Κρεμίνα. Εκεί, η Ρωσία έχει στείλει τμήματα δύο στρατιωτικών περιφερειών της: της Δυτικής και της Κεντρικής στρατιωτικής περιφέρειας, όπως και δύο αερομεταφερόμενες μεραρχίες. Το αποτέλεσμα σύμφωνα με τους Αμερικανούς ήταν μία ανεπιτυχής επίθεση στην περιφέρεια του Λουγκάνσκ, η οποία μόνο λιγοστές εδαφικές κατακτήσεις χάρισε στους Ρώσους.

Στην «φόρα» οι 3 τακτικές που θα ακολουθήσει η ουκρανική αντεπίθεση! Πού θα χτυπήσουν και πώς; Το τρίτο μέτωπο που σημείωσε το ISW βρίσκεται φυσικά στο Μπαχμούτ, όπου οι Ρώσοι πολεμούν με σθένος για να κατακτήσουν την πόλη πριν την έναρξη της ουκρανικής αντεπίθεσης.

Το τέταρτο ρωσικό μέτωπο, όπως περιγράφεται από την δεξαμενή σκέψης, είναι ο άξονας Αντβίικα-Ντόνετσκ, όπου η Μόσχα παρατάσσει μονάδες από τον Βόρειο Στόλο, την Νότια Στρατιωτική Περιφέρεια και μέρος του στρατού της Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ. Ωστόσο, η Ρωσία δεν έχει «επιτύχει σημαντική επιχειρησιακή πρόοδο σε αυτόν τον άξονα το 2023 μ.Χ., εκτός από μικρές τακτικές επιτυχίες γύρω από την Αντβίικα και εντός της Μαρίινκα» τόνισε το ISW.

Παράλληλα, στο άξονα Νότιο Ντονιέτσκ με ανατολική Ζαπορίζια, στοιχεία της ρωσικής Ανατολικής Στρατιωτικής Περιφέρειας στο δυτικό τμήμα της περιφέρειας Ντονιέτσκ, κοντά στο Βουχλεντάρ, «έχουν υποστεί συνεχιζόμενες απώλειες κατά την διάρκεια επανειλημμένων προσπαθειών κατάληψης του Βουχλεντάρ» έκλεισε το ISW.

Αμυντικές Επιχειρήσεις. Σχετικά με τις αμυντικές επιχειρήσεις, η Μόσχα έχει στείλει στοιχεία της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας και ασυνήθιστους σχηματισμούς στο δυτικό της άξονα, στην Ζαπορίζια.

Κατά πάσα πιθανότητα, οι μονάδες είναι λιγότερο «εξουθενωμένες συγκριτικά με μονάδες οπουδήποτε αλλού στο μέτωπο εξαιτίας της αμυντικής φύσης των επιχειρήσεων» έγραψε η δεξαμενή.  Οι Ρωσικές ομάδες στην περιφέρεια της Χερσώνας αναμένεται ωστόσο να αποτελούν την «πιο αποδιοργανωμένη και υποστελεχωμένη ρωσική δύναμη όλου του μετώπου».

Από την οπισθοχώρηση της Ρωσίας από την πόλη της Χερσώνας πέρυσι, αυτός ο τομέας του μετώπου έχει αποτελέσει τον «πιο στατικό», αφού οι μονάδες εκεί δεν έχουν εκπαιδευτεί καλά και δεν υπάρχει πειθαρχία. Τα πράγματα χειροτέρεψαν από τότε που «πιο ανταγωνιστικά συμβατικά στοιχεία παρατάχθηκαν στο σημείο» (https://www.pentapostagma.gr/kosmos/enoples-syrraxeis/7164869_adiaperastes-falagges-oi-7-axones-toy-rosikoy-stratoy-poy-tha).

 

RFK Jr: Η “Νέα Τάξη Πραγμάτων” νοθεύει ήδη τις εκλογές του 2024 μ.Χ.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τις Προεδρικές εκλογές Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ προειδοποίησε ότι η “Νέα Τάξη Πραγμάτων” έχει ήδη ξεκινήσει την διαδικασία χειραγώγησης των εκλογών του 2024 μ.Χ. για να διασφαλίσει ότι ο Τζο Μπάιντεν θα κερδίσει με κάθε τρόπο.

Μιλώντας στο Breitbart, ο RFK Jr. δήλωσε: “Το DNC, σε αυτό το σημείο, έχει πάρει την επίσημη θέση ότι δεν θα υπάρξει ντιμπέιτ, και νομίζω ότι αυτό είναι ατυχές… Νομίζω ότι αυτό που έκανε το DNC στο New Hampshire είναι επίσης ατυχές”.

“Ο Μπάιντεν δεν τα πήγε καλά εκεί [στο Νιου Χάμσαϊρ], ήρθε πέμπτος. Έτσι πήραν το New Hampshire και το έδιωξαν από την πρώτη θέση. Και τώρα θα πουν – λένε ότι πρόκειται να αφαιρέσουν εντελώς τους αντιπροσώπους από το New Hampshire, και ότι, θα έπρεπε να είμαστε σε αυτό το σημείο της ιστορίας”, πρόσθεσε ο RFK Jr.

Επεσήμανε ότι το Νιου Χάμσαϊρ ήταν πάντα η πρώτη πολιτεία που ψήφιζε στις προκριματικές εκλογές, επειδή αποτελεί “χρυσό πρότυπο” ακεραιότητας των εκλογών και “υπόδειγμα για την αμερικανική δημοκρατία”.

“Είναι πολύ φθηνή για να κάνει κανείς προεκλογική εκστρατεία. Και έχει το μεγαλύτερο ανεξάρτητο μπλοκ στη χώρα. Και οι άνθρωποι [δεν] αποφασίζουν μέχρι να δουν τους υποψηφίους ξανά και ξανά και ξανά και να σφίξουν τα χέρια των υποψηφίων πέντε φορές πριν αποφασίσουν ποιον θα ψηφίσουν”, δήλωσε ο Κένεντι Τζούνιορ.

“Ελέγχουν αυτούς τους υποψηφίους για ολόκληρη την χώρα, τους ελέγχουν όπως θα σας εξέταζαν αν διεκδικούσατε μια θέση στο δημοτικό συμβούλιο”, τόνισε και πρόσθεσε: “Πρέπει να πάτε μέσα, να κάνετε χειραψία σε ανθρώπους, σε κομμωτήρια νυχιών και σε εστιατόρια και να σας ψήνουν. Αυτοί οι υποψήφιοι εξετάζονται από μια 80χρονη γυναίκα που διαβάζει τον Economist και τους Financial Times κάθε μέρα”.

“Το New Hampshire είναι το μοναδικό μέρος όπου πρέπει να κάνεις πολιτική λιανικής πώλησης, δεν μπορείς να ξεφύγεις”, υποστήριξε. “Όταν έχεις τόσους πολλούς Αμερικανούς που ανησυχούν για την ακεραιότητα των εκλογών, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε στο κόμμα μας για να δείξουμε ότι, ξέρετε, αυτό δεν είναι ένα στημένο σύστημα. Ότι είναι στην πραγματικότητα δημοκρατία… και αυτοί [το DNC] κάνουν περίπου το αντίθετο”.

“Υπάρχουν πάρα πολλοί Αμερικανοί που ήδη πιστεύουν ότι όλο το σύστημα είναι στημένο εναντίον τους. Και αυτό είναι η επιβεβαίωση αυτού του γεγονότος. Και νομίζω ότι αυτό είναι ανησυχητικό”, συνέχισε.

ΑΚΟΥΣΤΕ: Summit.news αναφέρει: Η ακεραιότητα των εκλογών είναι το μείζον ζήτημα του 2024 μ.Χ., δεδομένου του αποτελέσματος των εκλογών του 2020 μ.Χ. και του γεγονότος ότι περίπου το 60% των Αμερικανών ψηφοφόρων δηλώνουν ότι είναι πιθανό η “εξαπάτηση” να επηρέασε το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών του 2022 μ.Χ.

Ο RFK Jr. έχει γίνει δεκτός ως υποψήφιος, με σχεδόν τα δύο τρίτα των Δημοκρατικών να δηλώνουν ότι θέλουν να δουν διεκδικητές του Μπάιντεν και την πλειοψηφία των Δημοκρατικών να δηλώνουν ότι δεν θέλουν άλλη μια θητεία του Μπάιντεν.

Την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Κένεντι ξεκίνησε επίσημα την εκστρατεία του, μίλησε για τις αποτυχίες του βαθέος κράτους και την αντίθεση του στην ανεξέλεγκτη επέκταση του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος.

Ο Κένεντι σημείωσε επίσης για το πώς ο πατέρας του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι εξορίστηκε ουσιαστικά από το κατεστημένο των Δημοκρατικών κατά την διάρκεια της Προεδρικής του εκστρατείας το 1.968 μ.Χ., αλλά κατάφερε να ενώσει την χώρα.

“Κατά τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής μου, στόχος μου θα είναι να κάνω όσο το δυνατόν περισσότερους Αμερικανούς να ξεχάσουν ότι είναι Ρεπουμπλικάνοι ή Δημοκρατικοί και να θυμηθούν ότι είναι Αμερικανοί”, υποσχέθηκε ο Κένεντι (https://www.triklopodia.gr/rfk-jr-%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bd%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%8d%ce%b5%ce%b9-%ce%ae%ce%b4%ce%b7-%cf%84%ce%b9%cf%82/).

 

ΗΠΑ: Βίντεο τεχνητής νοημοσύνης δείχνει το «χάος» που θα επικρατήσει αν εκλεγεί ο Τζο Μπάιντεν.

Ένα ιστορικό βήμα στην πολιτική σκακιέρα έκαναν οι Ρεπουμπλικανοί καθώς χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά ένα βίντεο, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να αποθαρρύνουν τους Αμερικανούς να ψηφίσουν τον Τζο Μπάιντεν. Ειδικότερα, το βίντεο αυτό, έρχεται ως απάντηση στην χθεσινή ανακοίνωση του, ότι θα είναι υποψήφιος για το χρήμα στις εκλογές του 2024 μ.Χ. με αντιπρόεδρο την Καμάλα Χάρις.

Ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για ένα «κατασκευασμένο» βίντεο, διάρκειας 20 δευτερολέπτων, οι Ρεπουμπλικανοί σκιαγραφούν με μελανά χρώματα τον κόσμο, όπως θα είναι μετά την εκλογή του Τζο Μπάιντεν. Είναι η πρώτη φορά που πολιτικό κόμμα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για πολιτικούς σκοπούς και επικοινωνία.

Η «Ρεπουμπλικανική Εθνική Επιτροπή» (RNC), το σώμα που διοικεί το συντηρητικό κόμμα στις ΗΠΑ, έκανε γνωστό ότι είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να παρουσιάσει τις θέσεις του κόμματος στους ψηφοφόρους.

Όπως σχολιάζουν Αμερικανικά ΜΜΕ, οι Ρεπουμπλικανοί θέλουν να συνεχίσουν στον δρόμο της προηγούμενης προεκλογικής εκστρατείας δίνοντας τον τόνο ότι έχουν προειδοποιήσει για τα δεινά που θα βρουν την Αμερική σε περίπτωση που Μπάιντεν και Χάρις βρεθούν ξανά στον Λευκό Οίκο, γι’ αυτό και δείχνουν εικόνες χάους και καταστροφής.

Το βίντεο ξεκινάει απεικονίζοντας τον 80χρονο Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις σε ένα πάρτι νίκης στις επόμενες εκλογές: «Τι θα συμβεί αν εκλεγεί ο πιο αδύναμος Πρόεδρος που είχαμε ποτέ;», υποστηρίζει ο αφηγητής και συνεχίζει αναφέροντας διάφορα άσχημα γεγονότα που θα μπορούσαν να συμβούν, εντός και εκτός των ΗΠΑ, εάν νικήσει το δίδυμο Μπάιντεν – Χάρις.

«Σήμερα το πρωί, μία τολμηρή Κίνα εισβάλλει στην Ταϊβάν», λέει, για παράδειγμα, ο εκφωνητής ενός δελτίου ειδήσεων. Το βίντεο συνεχίζει να πυροδοτεί φόβους για οικονομική κρίση που προκλήθηκε από το «λουκέτο» πολλών περιφερειακών τραπεζών, ενώ ο στρατός καταλαμβάνει το Σαν Φρανσίσκο και άλλες πόλεις καθώς η εγκληματικότητα και η χρήση ναρκωτικών ουσιών έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.

Πάντως, η Εθνική Επιτροπή Ρεπουμπλικανών, για να αποφύγει προβλήματα με την Δικαιοσύνη, έχει τοποθετήσει μια μικρή ένδειξη στο βίντεο, καθιστώντας σαφές πως όσα βλέπουν οι θεατές, είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (https://romioitispolis.gr/ipa-vinteo-technitis-noimosynis-deichnei-to-chaos-poy-tha-epikratisei-an-epaneklegei-o-tzo-mpainten/, https://www.pentapostagma.gr/kosmos/ipa/7165106_ipa-politiko-spot-me-hrisi-tehnitis-noimosynis-haos-epaneklegei-o-mpainten).


Ο Τ.Μπάιντεν υποψήφιος για Πρόεδρος των ΗΠΑ στις εκλογές του 2024 μ.Χ. απέναντι στον… Ν.Τραμπ. Όλα δείχνουν επανάληψη της «μάχης» του 2020 μ.Χ. Ο Τ.Μπάιντεν, ανακοίνωσε την επίσημη υποψηφιότητα του για τις Προεδρικές εκλογές του 2024 μ.Χ. και θα είναι αντίπαλος όπως όλα δείχνουν του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως είπε στο μήνυμά του «Κάθε γενιά έχει μία στιγμή στην οποία πρέπει να παλέψει για την Δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα τους. Πιστεύω πως αυτή είναι η δική μας στιγμή. Γι’ αυτό κατεβαίνω υποψήφιος για εκλογή ως Πρόεδρος των ΗΠΑ. Να τελειώσουμε την δουλειά» (https://www.pronews.gr/kosmos/diethnis-politiki/o-t-mpainten-ksana-ypopsifios-gia-proedros-ton-ipa-stis-ekloges-tou-2024-apenanti-ston-n-tramp/).

 

«Εξτρεμιστική οντότητα» χαρακτηρίζουν οι Αρχές την νεολαία του ακροδεξιού AfD. Η υπηρεσία αντικατασκοπείας της Γερμανίας χαρακτήρισε την νεολαία του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) "εξτρεμιστική οντότητα" που απειλεί την δημοκρατία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η ίδια.

Η γερμανική υπηρεσία αντικατασκοπείας είχε ήδη αρχίσει από το 2019 μ.Χ. να παρακολουθεί την νεολαία της AfD ως ύποπτη για εξτρεμισμό. Σήμερα, η υπηρεσία αντικατασκοπείας ανακοίνωσε ότι κατέταξε επίσης το Ινστιτούτο Κρατικής Πολιτικής και την οργάνωση "Ένα τοις Εκατό" στις εξτρεμιστικές οντότητες.

"Δεν υπάρχουν πλέον αμφιβολίες ότι αυτές οι τρεις οργανώσεις καταβάλλουν προσπάθειες που αντιβαίνουν στο Σύνταγμα", σημειώνει ο επικεφαλής της υπηρεσίας αντικατασκοπείας της Γερμανίας Τόμας Χάλντενβανγκ στην ανακοίνωση που εκδόθηκε. Ο χαρακτηρισμός των οργανώσεων αυτών ως "εξτρεμιστικές" μπορεί να έχει αντίκτυπο στην ικανότητα των μελών τους να διοριστούν στον δημόσιο τομέα ή να βγάλουν άδειες οπλοφορίας.

Επίσης από πολιτικής άποψης συνιστά πλήγμα στην AfD, η οποία ιδρύθηκε το 2013 μ.Χ. ως αντιευρωπαϊκό κόμμα κατά την διάρκεια της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη, αλλά στράφηκε στα δεξιά και έγινε το πιο επιτυχημένο ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σήμερα το κόμμα αυτό εξασφαλίζει στις δημοσκοπήσεις ποσοστό γύρω στο 17%, λίγες μόνον ποσοστιαίες μονάδες λιγότερες από το κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), εξαργυρώνοντας την οργή των ψηφοφόρων για τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας στον απόηχο των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στην Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία (https://www.efsyn.gr/kosmos/eyropi/387383_extremistiki-ontotita-haraktirizoyn-oi-arhes-ti-neolaia-toy-akrodexioy-afd).

 

Το πολιτικό διακύβευμα του επερχόμενου Μνημονίου. Σε μία από τις πρόσφατες ομιλίες του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ευθέως πως αν κάνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και «ο κ. Τσίπρας επιχειρήσει να εφαρμόσει έστω και ένα μέρος όσων έχει εξαγγείλει, η χώρα θα ξαναβρεθεί αμέσως σε νέο μνημόνιο» και εξήγησε ότι αυτά «πολύ απλά, δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν σήμερα από μια χώρα η οποία βρίσκεται στην ευρωζώνη και πρέπει να συμμορφωθεί µε δηµοσιονοµικούς κανόνες. Θα µας οδηγούσε µε νομοτελειακή βεβαιότητα σε τέταρτο μνημόνιο η εφαρμογή αυτών των μέτρων».

Δεν έχει άδικο. Θα χρειαστεί σκληρή διαπραγμάτευση με ωμούς εκβιασμούς από την ελληνική πλευρά για να επιτευχθεί η αλλαγή στάσης της ΕΕ. Και αναμφίβολα, μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όση λογική και δίκιο μπορεί να έχουν κάποιες πολιτικές της, δεν θα πρέπει να ενεργοποιήσει τα συντηρητικά σύνδρομα της Κομισιόν και του Eurogroup της εποχής Βαρουφάκη.

Όμως, το 4ο μνημόνιο είναι ήδη υπαρκτό, ανεξάρτητα το πώς μπορεί να ονομασθεί και έχει μάλιστα και πολλές διαστάσεις. Το “4ο Μνημόνιο” θα έχει να αντιμετωπίσει οιαδήποτε κυβέρνηση, εκλεγεί είτε με την πρώτη, είτε με τη δεύτερη κάλπη. Σε τι αυτό συνίσταται!

Επιστροφή στον δημοσιονομικό κορσέ. Το Μάιο, ενδεχομένως και πριν τις ελληνικές κάλπες, η Κομισιόν θα ανακοινώσει την κατάργηση της γενικής ρήτρας διαφυγής από τους δημοσιονομικούς κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης που ίσχυσε για όλες τις χώρες από το 2020 μ.Χ. για την αντιμετώπιση της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης, με στόχο την τιθάσευση του χρέους που συσσώρευσαν πάνω από το 60% του ΑΕΠ τους και των δημοσιονομικών ελλειμμάτων στο 3%.

Ταυτόχρονα, η Κομισιόν θα δώσει σε κάθε χώρα ξεχωριστά και ανάλογα με τα νούμερά της ξεχωριστή γραμμή διαχείρισης των δημοσιονομικών της για τους προϋπολογισμούς του 2024 μ.Χ. Η Κομισιόν θα ζητήσει από όλες τις χώρες να υποβάλλουν 4ετή δεσμευτικά δημοσιονομικά προγράμματα, καθώς και προγράμματα με τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν.

H αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας. Οι διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι σκληρές, καθώς πολλές χώρες αντιτίθενται στις προτάσεις της Κομισιόν, ενώ άλλες (οι βόρειες) πιέζουν ώστε το δημοσιονομικό πλαίσιο να παραμείνει όσο το δυνατό πιο κοντά στο προ Covid σύστημα.

Πάντως φαίνεται να επιτεύχθηκε η διαγραφή του κανόνα της μείωσης του χρέους κατά 1/20 το χρόνο της διαφοράς από το 60% του ΑΕΠ που είχε επιβληθεί κατά την κρίση χρέους της ευρωζώνης. Γερμανία και Ολλανδία που έχουν 66,6% και 49% χρέος προς ΑΕΠ πιέζουν για μείωση 0,5% ετησίως, ενώ για Ελλάδα και Ιταλία 1%.

Οι όροι του Μάαστριχτ για δημοσιονομικό έλλειμμα στο 3% του ΑΕΠ και αναλογία χρέους/ΑΕΠ στο 60% παραμένουν αμετάβλητοι, αλλά η φιλοσοφία του σχεδίου της Κομισιόν είναι τα κράτη μέλη να έχουν μεγαλύτερη “ιδιοκτησία” του σχεδιασμού τους για την μείωση του δημόσιου χρέους που δημιουργήθηκε κατά την πανδημία. Έτσι, τα κράτη θα προτείνουν δεσμευτικά 4ετή δημοσιονομικά προγράμματα με μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις (πράσινη και ψηφιακή ανάπτυξη) που θα εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Όμως, ο σχεδιασμός των καθαρών δαπανών πρέπει να είναι τέτοιος που να υπηρετεί τη διατήρηση του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από το 3% του ΑΕΠ. Τυχόν αποκλίσεις σημαίνει αναστολή χρηματοδοτήσεων και μέτρα λιτότητας.

Για τις χώρες όπως η Ελλάδα με πολύ υψηλό χρέος, η περίοδος δημοσιονομικής προσαρμογής μπορεί να επεκταθεί κατά τρία χρόνια, υπό ειδικούς όρους μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων. Σε περιπτώσεις εξαιρετικών καταστάσεων θα ενεργοποιείται η “ρήτρα διαφυγής”.  Τα κράτη θα υποβάλουν ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης και η Κομισιόν θα αξιολογεί με βάση ένα ενιαίο επιχειρησιακό δείκτη για τις καθαρές πρωτογενείς δαπάνες. Το όλο πακέτο έχει έναρξη το 2024 μ.Χ.

Οι Ελληνικές υποχρεώσεις. Ως γνωστόν, η Ελλάδα μετά τα μνημόνια διαθέτει ένα ευνοϊκό καθεστώς εξυπηρέτησης του χρέους μέχρι το 2032 μ.Χ., αλλά παραμένει σε εποπτεία μέχρι την αποπληρωμή του 75% των μνημονιακών δανείων.

Το 2022 μ.Χ. έκλεισε απρόσμενα με πρωτογενές πλεόνασμα 0,1% του ΑΕΠ (273 εκατ. ευρώ) και χρέος 171,3% του ΑΕΠ (356,2 δισ. ευρώ). Βασικό κριτήριο για την βιωσιμότητα του Ελληνικού χρέους είναι οι δαπάνες εξυπηρέτησής του να παραμείνουν στο όριο του 10% ως το 2040 μ.Χ.

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία του 2018 μ.Χ. για το χρέος προβλέπει πλεονάσματα 3% το 2023 μ.Χ., 2,5% το 2024 μ.Χ. και 2,2% κατά μέσο όρο ως το 2060 μ.Χ. Το ερώτημα είναι εάν με το Αναθεωρημένο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης η Ελλάδα θα επιστρέψει στη μεταμνημονιακή υποχρέωση ή θα λειτουργήσει με βάση τις νέες νόρμες.

Σε κάθε περίπτωση για τη χώρα μας από το 2024 μ.Χ. ξεκινάει σκληρή δημοσιονομική προσαρμογή μέχρι το 2032 μ.Χ., οπότε θα γίνει νέα ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους. Αν τα πράγματα πάνε καλά μέχρι τότε, η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει νέες ελαφρύνσεις (https://slpress.gr/oikonomia/to-politiko-diakyveyma-toy-eperchomenoy-mnimonioy/).

 

Το ΝΑΤΟ πολεμά με όλη την δύναμή του στην Ουκρανία - Shoigu: Θέλουν πόλεμο με Ρωσία, Κίνα. Η Δύση είχε προετοιμαστεί εκ προτέρων για αντιπαράθεση με τη Ρωσία είπε ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας.

Από την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης της Ρωσίας στην Ουκρανία το ΝΑΤΟ πολεμά με όλα τα μέσα και την δύναμή του υποστήριξε ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας, Sergei Shoigu, ο οποίος ανέφερε πως ο στόχος των ΗΠΑ είναι η στρατηγική ήττα της Ρωσίας.

«Η Δύση απέδειξε πως είχε προετοιμαστεί για την αντιπαράθεση με την Ρωσική Ομοσπονδία. Αμέσως επέβαλε μεγάλης κλίμακας κυρώσεις κατά της Ρωσίας, οργάνωσε προμήθειες όπλων στην Ουκρανία, παρείχε ευαίσθητες στρατιωτικές πληροφορίες ενώ στρατιωτικοί σύμβουλοι και μισθοφόροι στάλθηκαν στο πεδίο μάχης.

Με αυτόν τον τρόπο, το στρατιωτικό δυναμικό και οι δυνατότητες όλων των κρατών – μελών του ΝΑΤΟ ενεπλάκησαν στον πόλεμο» ανέφερε σε δηλώσεις του από το Νέο Δελχί ο Shoigu, ο οποίος συμμετέχει στην Σύνοδο των υπουργών Άμυνας του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης.

Οι ΗΠΑ Θέλουν να σύρουν και άλλα κράτη σε πόλεμο με την Ρωσία και την Κίνα. Σύμφωνα με τον Shoigu, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η εμπλοκή της Δύσης αποδεικνύει πως βασικός στόχος των ΗΠΑ και των συμμάχων τους είναι να σύρουν και άλλα κράτη σε μια στρατιωτική σύγκρουση με τη Ρωσία και στην Κίνα.

«Σήμερα, η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοι της υλοποιούν το στρατηγικό τους σχέδιο, το οποίο συνίσταται στην πρόκληση και άλλων κρατών σε μια στρατιωτική σύγκρουση με τα κράτη που αντιστέκονται, και κυρίως με τη Ρωσία και την Κίνα.

Μια ξεκάθαρη επιβεβαίωση αυτής της εγκληματικής πολιτικής είναι η σύγκρουση στην Ουκρανία. Ο πραγματικός στόχος τους είναι να επιφέρουν μια στρατηγική ήττα στην Ρωσία, να απειλήσουν την Κίνα και να διατηρήσουν τη μονοπωλιακή τους θέση στον κόσμο» είπε ο Shoigu.

Τα 5 δις δολάρια για το πραξικόπημα του 2014 μ.Χ. Για αυτό το λόγο, υποστήριξε ο Shoigu, δαπάνησαν πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια για την επιτυχία του πραξικοπήματος του 2014 μ.Χ., στην πλατεία Maidan στο Κίεβο που οδήγησε στην κατάρρευση της τότε κυβέρνησης και που έφερε στην εξουσία «το εχθρικό, εθνικιστικό και ρωσοφοβικό καθεστώς, το οποίο έσπευσε διακαώς να λύσει το «ρωσικό ζήτημα» στην Ουκρανία.

«Δεδομένης της άρνησης του Κιέβου να συμμορφωθεί με τις συμφωνίες του Μινσκ και της πραγματικής απειλής για τους κατοίκους του Donbass, αποφασίσαμε να διεξάγουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση» τόνισε ο Shoigu.

Στα χέρια τρομοκρατών τα δυτικά όπλα. Αναφερόμενος μάλιστα στα όπλα που παρέχει η Δύση στους Ουκρανούς, ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας τόνισε ότι αυτά καταλήγουν στα χέρια τρομοκρατών, γεγονός που - όπως είπε - επηρεάζει την σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ευρώπη αλλα και σε όλο τον πλανήτη.

«Τα όπλα της Δύσης καταλήγουν στην μαύρη αγορά και από εκεί στα χέρια τρομοκρατικών οργανώσεων, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους, ειδικά αν ληφθούν υπόψη ανακοινώσεις σχετικά με την παράδοση πυρομαχικών με απεμπλουτισμένο ουράνιο στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η προμήθεια του Κιέβου με όπλα απλά παρατείνει τη σύγκρουση, οδηγεί σε νέες απώλειες και στην καταστροφή των υποδομών και τελικά γυρνά μπούμερανγκ, επηρεάζοντας την σταθερότητα στην Ευρώπη και στον κόσμο συνολικά» υπογράμμισε ο Shoigu (https://www.bankingnews.gr/diethni/articles/675849/to-nato-polema-me-oli-ti-dynami-tou-stin-oukrania-shoigu-theloun-polemo-me-rosia-kina).

 

Επτά σημάδια ότι επίκειται πυρηνικός πόλεμος.

Ο φόβος για την καταστροφή της ανθρωπότητας από ένα πυρηνικό πόλεμο γνώρισε την κορύφωση του κατά την διάρκεια του ψυχρού πολέμου όταν η ένταση μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων είχε αυξηθεί υπέρμετρα. Μετά από μια περίοδο ηρεμίας βλέπουμε τα σύννεφα του πολέμου να καλύπτουν και πάλι τον πλανήτη. Ποια σημάδια όμως μπορούν να μας δείξουν ότι ο κίνδυνος είναι προ των πυλών;

1. Διακοπή διπλωματικών σχέσεων. Είναι μια σαφή ένδειξη ότι η ένταση κορυφώνεται. Τα κράτη μέχρι και την τελευταία στιγμή προσπαθούν να εκτονώσουν την κρίση μέσω της διπλωματικής οδού. Όταν διακόψουν κάθε διπλωματική επικοινωνία τότε σημαίνει ότι η κατάσταση βγαίνει πλέον εκτός ορίων.

2. Ιδιαίτερα σκληρή ρητορική μεταξύ των ηγετών. Όταν μάλιστα συνοδεύονται και από χαρακτηρισμούς ιδιαίτερα προσβλητικούς από τους ίδιους τους ηγέτες. Τότε αντιλαμβανόμαστε ότι η επιστροφή στην ομαλότητα απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο.

Τον ρόλο του κακού τον αναλαμβάνει συνήθως κάποιος υπουργός ή ένα σημαντικό κυβερνητικό στέλεχος, ποτέ όμως ο ίδιος ο ηγέτης ώστε να υπάρχει πάντα ανοιχτό ένα παράθυρο διαλόγου και επίλυσης της κρίσης.

3. Αυξημένη ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων. Που συνοδεύεται από την ανάκληση των αδειών όλων των στρατιωτικών είναι ένα ισχυρό καμπανάκι ότι η ένταση αρχίζει να ξεπερνά τα όρια και κερδίζει πλέον έδαφος η εκδοχή της ένοπλης σύγκρουσης. Οι ένοπλες δυνάμεις ενός κράτους δεν κινητοποιούνται για ασήμαντη αφορμή. Αυτό βέβαια δεν οδηγεί αυτόματα σε σύρραξη αλλά συνιστά σημαντική κλιμάκωση.

4. Ο πρόεδρος διακόπτει τις δημόσιες εμφανίσεις. Και αυτό συντελείται γιατί πραγματοποιούνται συνεχείς συσκέψεις και συμβούλια για την επίλυση της κρίσης. Ενώ όσο κορυφώνεται η ένταση ξεκινά η προετοιμασία για την διαφύλαξη της σωματικής ακεραιότητας του ίδιου του προέδρου, από τους υπεύθυνους για την ασφάλεια του, οδηγώντας τον πιθανώς σε κάποιο καταφύγιο και μακριά από τις δημόσιες εμφανίσεις.

5. Η πολιτική ηγεσία είναι άφαντη. Μαζί με τον ανώτατο ηγέτη οι ίδιες πάνω κάτω διαδικασίες ακολουθούνται και για τους υπόλοιπους θεσμικούς παράγοντες της εξουσίας. Όσο βαθαίνει η κρίση όλα τα κυβερνητικά στελέχη αποσύρονται από τα φώτα της δημοσιότητας και κατευθύνονται αυτοί και οι οικογένειές τους σε χώρους που θα τους παρέχουν περισσότερη προστασία.

6. Προετοιμασία των καταφυγίων και έκτακτα μέτρα. Είναι μια από τις ενδείξεις που δηλώνουν ότι η σύγκρουση είναι πλέον αναπόφευκτη. Όταν το μάθουμε αυτό πρέπει να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για τα χειρότερα. Συγκεντρώνουμε προμήθειες και οργανώνουμε την διαφυγή μας σε μια ίσως πιο ασφαλή περιοχή.

7. Η οικονομική ελίτ αποσύρεται σε άγνωστες τοποθεσίες και καταφύγια. Εκτός από τους ανθρώπους της κυβέρνησης αυτοί που θα μάθουν πρώτοι ότι πλησιάζει το ενδεχόμενο πυρηνικού πολέμου είναι οι ισχυροί επιχειρηματίες και οι ανώτεροι οικονομικοί παράγοντες. Όταν πληροφορηθούμε ότι και αυτοί με την σειρά τους αλλάζουν το πρόγραμμα τους και καταφεύγουν προς άγνωστες τοποθεσίες τότε η οποία υποψία γίνεται πλέον βεβαιότητα.

Ένας γενικευμένος πυρηνικός πόλεμος δεν θα προκύψει ξαφνικά από ένα τυχαίο γεγονός. Θα είναι προϊόν μίας κρίσης που θα κλιμακώνεται με αργά και σταθερά βήματα σε μια αναπόφευκτη πορεία προς την σύγκρουση. Στις προηγούμενες δεκαετίες ο σχεδιασμός για τον πυρηνικό πόλεμο βασιζόταν στο δόγμα της αμοιβαίας καταστροφής κάτι που λειτουργούσε αποτρεπτικά.

Τα τελευταία χρόνια όμως αρχίζει να εκκολάπτεται στα στρατιωτικά επιτελεία η ιδέα ότι ένας γενικευμένος πυρηνικός πόλεμος που όμως μπορεί να ολοκληρωθεί με την νίκη της μίας πλευράς έναντι της άλλης. Κάτι που οδηγεί σε επικίνδυνες ατραπούς (https://www.triklopodia.gr/%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%ac-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%ac%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%cf%8c%cf%84%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%ba%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82/).

 

Ουκρανοί στρατιώτες παραδίνονται ομαδικά στους Ρώσους στην Κρεμίνα μετά από έφοδο των VDV. Σφοδροί βομβαρδισμοί της Ρωσικής Αεροπορίας στην Χερσώνα.

Ουκρανοί στρατιώτες παραδίνονται μαζικά στις Ρωσικές δυνάμεις στο μέτωπο Σβάτοβο-Κρεμίνα και συγκεκριμένα στο μεγάλο δάσος της περιοχής μετά από μεγάλη επιθετική επιχείρηση που διεξήγαγαν οι Ρώσοι αλεξιπτωτιστές VDV.

Είναι η πρώτη μεγάλη επιθετική ενέργεια των Ρώσων στο μέτωπο αυτό το οποίο καλύπτει τις περιφέρειες του Λουγκάνσγκ και του Χάρκοβο. Ταυτόχρονα η Ρωσική Αεροπορία χτύπησε μεγάλες αποθήκες πυρομαχικών και δεξαμενές καυσίμων στην Χερσώνα.

Από εκεί οι Ουκρανοί σχεδιάζουν να ξεκινήσουν την μεγάλη αντεπίθεση προς κατάληψη της Ανατολικής όχθης του Δνείπερου και εν συνεχεία της Μελιτόπολης ώστε να απειλήσουν την Κριμαία, την χερσόνησο με τον ρωσικό πληθυσμό, τον οποίο ο σύμβουλος του Β.Ζελένσκι, Μ.Ποντόλιακ έχει δηλώσει πως το Κίεβο «θα τιμωρήσει» επειδή συνειδησιακά επιμένουν να είναι Ρώσοι.

Οι Ρώσοι εδώ και κάποιες ημέρες χτυπούν τα σημεία εφόδου των Ουκρανών, εκεί όπου έχουν συγκεντρώσει πυρομαχικά και καύσιμα για να εμποδίσουν την έναρξη της περιβόητης αντεπίθεσης και να την «σβήσουν» πριν καν συμβεί.

Η αλήθεια είναι πως κανείς δεν είναι σίγουρος ως προς το τι διαθέτουν οι Ουκρανοί κι αν είναι όντως ικανοί να επανδρώσουν 9 πλήρεις τεθωρακισμένες ταξιαρχίες. Υπάρχουν φημολογίες ότι πολλά κενά στην επάνδρωση τα έχουν καλύψει Νατοϊκοί στρατιωτικοί υπό το μανδύα του «μισθοφόρου» (https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/enoples-sygkroyseis/vinteo-oukranoi-stratiotes-paradinontai-omadika-stous-rosous-stin-kremina/).

 

Εφιάλτης για Ουκρανία...στο Pavlograd – Εάν αποτύχει η ουκρανική αντεπίθεση που «ξεκινάει» 9/5, οι Ρώσοι θα επιτεθούν ξανά. Τα χειρουργικά χτυπήματα των Ρώσων ώστε να καταστρέψουν ανεφοδιασμό και επιμελητεία των Ουκρανών συνεχίζονται.

Για τον ουκρανικό στρατό… οι τελευταίες ημέρες ήταν εφιάλτης αφού οι Ρώσοι χτυπούν όλο και πιο στρατηγικά με κορυφαίο χτύπημα στο Pavlograd όπου καταστράφηκε εξοπλισμός που αφορούσε 3 από τις 12 ταξιαρχίες που έχουν προετοιμαστεί για αντεπίθεση…η οποία θα ξεκινήσει ίσως 9 Μαΐου 2023 μ.Χ.

Τα χειρουργικά χτυπήματα των Ρώσων ώστε να καταστρέψουν ανεφοδιασμό και επιμελητεία των Ουκρανών συνεχίζονται. Οι Ουκρανοί αγωνιούν, δεν κρύβουν τις ανησυχίες τους και ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχει ξανά τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής του Μικτού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ Mark Milley…

Οι Ουκρανοί δηλώνουν έτοιμοι για την αντεπίθεση αλλά δεν είναι… Όλες οι απόπειρες των Ουκρανών σαμποτέρ ή ομάδων αναγνώρισης έχουν αποτύχει… Οι Ρωσικές δυνάμεις έχουν ισχυροποιήσει σημαντικές άμυνες.

Οι αναφορές αξιωματούχων του Λευκού Οίκου ότι οι Ρώσοι έχασαν στο Bakhmut ενώ έχουν καταλάβει το 94% της πόλης δείχνει πανικό σε βαθμό που απλά σκαρφίζονται φανταστικά επιχειρήματα.

Αναφέρονται στους νεκρούς Wagner αλλά δεν λένε κουβέντα για τους 35.000 νεκρούς και τραυματίες μόνο στο Bakhmut… δεν είναι τυχαίο ότι μια επίλεκτη μονάδα ειδικών επιχειρήσεων της Ουκρανίας αποδεκατίστηκε στο Bakhmut…

Η Ρωσία χτυπά σκληρά και παντού την Ουκρανία – Shoigu: 15.000 νεκροί Ουκρανοί τον Απρίλιο. Η Ρωσία χτυπά σκληρά και παντού, σε όλη την πρώτη γραμμή του μετώπου την Ουκρανία υποστήριξε ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας, Sergei Shoigu, ο οποίος επισήμανε πως κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία της Ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης είναι η προμήθεια των όπλων.

Ο Shoigu, κατά την συνάντηση που είχε με ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους της Ρωσίας, είπε πως οι Ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν σε όλη την γραμμή επαφής και ότι παρά «την άνευ προηγουμένου στρατιωτική βοήθεια από την Δύση», έχει καταφέρει να επιφέρει σημαντικά πλήγματα και μεγάλες απώλειες στους Ουκρανούς.

Μάλιστα, τόνισε ότι η Ρωσία επιτίθεται με επιτυχία σε όλες τις αποθήκες των Ουκρανών όπου και φυλάσσονται τα όπλα που δίνονται από την Δύση, υποστήριξε πως οι Ουκρανοί μετρούν 15.000 νεκρούς στρατιώτες μόνο τον Απρίλιο και σημείωσε ότι η προμήθεια όπλων είναι η πλέον κρίσιμη παράμετρος για την επιτυχία της στρατιωτικής επιχείρησης.

Επιπλέον, είπε ότι ο Ρωσικός στρατός έχει όλα τα πυρομαχικά που χρειάζεται στο πεδίο της μάχης για φέτος. Συνομιλίες Milley με Zaluzhny. Ο επικεφαλής του Μικτού Επιτελείου των ΗΠΑ Mark Milley συζήτησε τηλεφωνικά με τον αρχιστράτηγο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Valery Zaluzhny την πορεία της σύγκρουσης. Οι πλευρές αντάλλαξαν εκτιμήσεις για την κατάσταση, σύμφωνα με δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την αμερικανική πλευρά.

Η αμερικανική πλευρά επεσήμανε ότι ο Mark Milley επανέλαβε «την αταλάντευτη υποστήριξη για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας» κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Η επίθεση των Ρώσων στο Pavlograd στερεί από τις ουκρανικές ταξιαρχίες τους πόρους για προέλαση. Η επίθεση της Ρωσίας στο Pavlograd στερεί από τις ουκρανικές ταξιαρχίες τους πόρους για προέλαση

Τρεις ταξιαρχίες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων από τις 12 που έχουν συνολικά σχηματιστεί, των οποίων η αναδιάταξη στην περιοχή Zaporozhye ολοκληρώθηκε στις 30 Απριλίου, δεν θα μπορέσουν να προελάσουν λόγω απώλειας πυρομαχικών και αποθηκών καυσίμων στο Pavlograd ως αποτέλεσμα της επίθεσης της Ρωσίας, ανέφερε ο επικεφαλής του κινήματος «Είμαστε μαζί με την Ρωσία» Rogov. «Η αναδιάταξη έχει ολοκληρωθεί, με τις τρεις ταξιαρχίες στο τμήμα Orekhov της γραμμής επαφής. Μέρος τους έχει φτάσει στον οικισμό Shcherbaki».

«Πιστεύω ότι λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η 46η ταξιαρχία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων αναδιατάχθηκε στο Pavlograd, με τα κύρια αποθέματα καυσίμων και προμηθειών να βρίσκονται εκεί, πιθανότατα θα αντιμετωπίσουν προβλήματα επιμελητείας με την προμήθεια υλικών για πολεμικές ενέργειες. Θα χρειαστούν άλλες αρκετές ημέρες ή πιθανώς εβδομάδες για να προετοιμαστούν, ανάλογα με το πόσο ισχυρή ήταν η επίθεση των ρωσικών δυνάμεων στο Pavlograd.

Η διοίκηση του ουκρανικού στρατού αναδιέταξε την 46η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία επίθεσης, καθώς και της 116η και 118η ταξιαρχία στην περιοχή Zaporozhye εκτός από 12.000 μαχητές που βρίσκονται ήδη στην γραμμή εμπλοκής κοντά στο Gulyaipole και το Orekhov.

Σύμφωνα με τον Rogov, εάν ξεκινήσει μια επίθεση σε αυτήν την περιοχή, οι ουκρανικές μονάδες θα απέφευγαν τις μάχες στις πόλεις και θα επιχειρούσαν αντ' αυτού να περάσουν στην Αζοφική Θάλασσα ανατολικά της Μελιτόπολης για να κόψουν τον χερσαίο διάδρομο προς την Κριμαία.

Δεν φεύγουν οι Ουκρανοί από το Bakhmut. Την πρόθεση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων να συνεχίσουν τη μάχη στο Bakhmut και να μην παραδώσουν τα όπλα, παρά τις τεράστιες απώλειες που υφίστανται και παρά το γεγονός ότι έχουν περιοριστεί σε ένα μικρό τμήμα της πόλης, εξέφρασε ο Ουκρανός στρατηγός Oleksandr Syrskyi, τη στιγμή που μεταδίδεται πως η πολυαναμενόμενη ουκρανική αντεπίθεση εξακολουθεί να είναι «κολλημένη» λόγω καιρού.

«Μαζί με τους διοικητές, λάβαμε μια σειρά από αναγκαίες αποφάσεις με στόχο την διασφάλιση της αποτελεσματικής άμυνας και την πρόκληση των μέγιστων δυνατών απωλειών στον εχθρό. Θα συνεχίσουμε, παρά όλες τις προβλέψεις και τις συμβουλές, να κρατάμε το Bakhmut, καταστρέφοντας τις δυνάμεις της Wagner και τις άλλες πιο μάχιμες μονάδες του ρωσικού στρατού» ανέφερε ο Syrskyi.

Τι συνέβη στο Pavlograd;. Οι Ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν άλλη μια μεγάλης κλίμακας πυραυλική επίθεση κατά της Ουκρανίας την νύχτα της 30ης Απριλίου προς την 1η Μαΐου. Ουκρανικές πηγές ανέφεραν ότι εννέα Tu-95 και δύο στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-160 απογειώθηκαν από την Κασπία Θάλασσα και εκτόξευσαν 18 πυραύλους κρουζ Kh-101/555 στην Ουκρανία.

Η ουκρανική αεράμυνα κατέρριψε 15 από τους πυραύλους. Γεωγραφικά πλάνα από το Pavlograd, στην περιφέρεια Dnipropetrovsk, δείχνει ότι ένας από τους πύραυλους έπληξε το χημικό εργοστάσιο Pavlograd και προκάλεσε μια τεράστια έκρηξη κατά την πρόσκρουση.

Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας (MoD) ισχυρίστηκε την 1η Μαΐου ότι τα χτυπήματα στόχευαν ουκρανικά στρατιωτικά-βιομηχανικά αντικείμενα και διέκοψαν επιτυχώς την παραγωγή στρατιωτικών πόρων.

Οι πύραυλοι έπληξαν ουκρανικά συστήματα αεράμυνας και έναν κόμβο μεταφοράς στο Pavlograd. Το παρασκήνιο. Στις 29 Απριλίου, τουλάχιστον δέκα ουκρανικά drones στόχευσαν το έδαφος της χερσονήσου της Κριμαίας. Ένα από αυτά χτύπησε τη δεξαμενή καυσίμων στη Σεβαστούπολη.

Οι προσπάθειες της Ουκρανίας να καταστρέψουν τα ρωσικά αποθέματα καυσίμων είναι ένα σημαντικό βήμα την παραμονή των επιθετικών επιχειρήσεων. Τα Ρωσικά αντίποινα ήταν άμεσα. Την νύχτα της 1ης Μαΐου, μαζική επίθεση έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ουκρανία.

Εκρήξεις σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές. Τουλάχιστον πέντε εκρήξεις σημειώθηκαν στην πόλη Kramatorsk, η οποία είναι ένας σημαντικός σιδηροδρομικός κόμβος που χρησιμοποιείται για τον ανεφοδιασμό του ουκρανικού στρατού στο Donbass.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις από την ουκρανική πλευρά, στην επίθεση φέρεται να συμμετείχαν πύραυλοι κρουζ, καθώς και αρκετές δεκάδες drones καμικάζι. Ωστόσο, η Ουκρανία δεν βιάζεται να αποκαλύψει τις ζημιές.

Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης σημείωσαν ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος δεν διακόπηκε στις στοχευμένες ουκρανικές περιοχές, γεγονός που τονίζει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν αποκλειστικά στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου αναγκάστηκε να απευθύνει επειγόντως έκκληση στους Ουκρανούς τα μεσάνυχτα με αίτημα να μην δημοσιεύσουν βίντεο από τις εκρήξεις και να μην αποκαλύψουν το έργο της ουκρανικής αεράμυνας. Ωστόσο, μερικά από τα χτυπήματα ήταν τόσο δυνατά που οι Ουκρανοί δεν κατάφεραν να τα κρύψουν. Ισχυρό χτύπημα έπληξε την πόλη Pavlograd στην περιοχή Dnipropetrovsk.

Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ένας ρωσικός πύραυλος έπληξε μια βιομηχανική εγκατάσταση. Υποτίθεται ότι στόχος ήταν το χημικό εργοστάσιο του Pavlograd, το οποίο ήταν ένα από τα κύρια εργοστάσια στην ΕΣΣΔ για την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων στερεού καυσίμου.

Στόχος για Ρωσικά πλήγματα θα μπορούσαν επίσης να είναι τα εργαστήρια του εργοστασίου, όπου παράγεται καύσιμο για τους νέους ουκρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που ονομάζονται «Grim».

Αν ναι, τότε το πρόγραμμα της Ουκρανίας σταμάτησε. Στο Pavlograd, υπάρχουν επίσης δύο στρατηγικά σημαντικοί σιδηροδρομικοί κόμβοι από όπου στρατιωτικά κλιμάκια με εξοπλισμό και πυρομαχικά μεταφέρονται στις πρώτες γραμμές.

Κρίνοντας από τα πλάνα από το σημείο, εκτιμήθηκε ότι δύο τμήματα ουκρανικών συστημάτων S-300 και τα εφεδρικά πυρομαχικά τους θα μπορούσαν να είχαν καταστραφεί στη νυχτερινή επίθεση. Αν ναι, η ουκρανική αεράμυνα έχει υποστεί μεγάλη ζημιά. Πιθανόν στις 9 Μαΐου, την Ημέρα Νίκης της Ρωσίας, η αντεπίθεση των Ουκρανών

Την εκτίμηση πως η αντεπίθεση των Ουκρανών θα πραγματοποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα την ερχόμενη Τρίτη 9 Μαΐου, όταν η Ρωσία γιορτάζει την Ημέρα της Νίκης, την νίκη των σοβιετικών στρατευμάτων κατά των Ναζί στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, διατυπώνει ο Andrey Marochko, απόστρατος αντισυνταγματάρχης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Luhansk.

«Έως το τέλος της εβδομάδας αναμένονται ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που θα βοηθήσουν τους ένοπλους σχηματισμούς της Ουκρανίας να χρησιμοποιήσουν πλήρως τα όπλα και τον εξοπλισμό που προμηθεύονται από τις χώρες του ΝΑΤΟ.

Επίσης, με υψηλό βαθμό βεβαιότητας, ο αντίπαλος θα προσπαθήσει να επισκιάσει τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Ημέρα της Νίκης γιορτές» υποστήριξε ο Marochko, επικαλούμενος πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας.

Οι Ρωσικές επιθέσεις αυξάνονται. Η μονάδα πυραύλων της ομάδας δυνάμεων «Νότος» έπληξε τα σημεία προσωρινής ανάπτυξης της 24ης χωριστής μηχανοκίνητης ταξιαρχίας, καθώς και των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας (AFU) στην κατεύθυνση Soledar-Bakhmut.

«Η μονάδα πυραύλων της ομάδας Yug έπληξε τα προσωρινά σημεία ανάπτυξης της 24ης χωριστής μηχανοκίνητης ταξιαρχίας και των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας στην περιοχή του χωριού Konstantinovka». Επίσης ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στην κατεύθυνση Avdiivka…

Μεγάλες ζημιές στην 127η Ταξιαρχία της Ουκρανίας. Τα Ρωσικά στρατεύματα κατέστρεψαν μια αποθήκη πυρομαχικών της ουκρανικής 127 μηχανοκίνητης ταξιαρχίας στην περιοχή του Kharkiv. Κοντά στο Izbitskoye στην περιοχή Kharkiv, μια αποθήκη πυρομαχικών της 127ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων καταστράφηκε…

Συνεχίζονται τα χτυπήματα στην Avdiivka. Οι Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τοποθεσίες του ουκρανικού στρατού στην περιοχή Soledar-Bakhmut. Έπληξαν τις θέσεις του στρατού της 24ης χωριστής μηχανοκίνητης ταξιαρχίας της Ουκρανίας και της μονάδας των Ειδικών Δυνάμεων Επιχειρήσεων κοντά στον οικισμό Konstantinovka».

Χτύπημα στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Kramatorsk. Οι Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τον σιδηροδρομικό σταθμό στο Kramatorsk με πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων Tornado-S καταστρέφοντας ένα φορτίο πυρομαχικών πολύ κρίσιμο για τον Ουκρανικό στρατό.

Οι ξένοι μισθοφόροι στο Bakhmut είναι πλέον παράνομοι. Αφού κατέρρευσε η κύρια γραμμή άμυνας των Ουκρανικών δυνάμεων στο Bakhmut, οι Wagner απελευθέρωσαν την Ιατρική Σχολή και τη στρατιωτική μονάδα. Στο Νότιο τμήμα της πόλης, ρωσικές μονάδες εισβάλλουν στις θέσεις στην περιοχή της οδού Chaykovskogo.

Το Bakhmut Industrial College, ένα από τα βασικά προπύργια των Ουκρανών στην περιοχή, τέθηκε υπό τον έλεγχο των μαχητών του Wagner PMC. Νότια της Avdiivka , ουκρανικοί σχηματισμοί προσπάθησαν να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος στο Severnoye.

Οι Ρωσικές δυνάμεις απέκρουσαν τις επιθέσεις των τμημάτων επίθεσης των Ουκρανών και εξαπέλυσαν αντεπίθεση, ωθώντας τον εχθρό πίσω στις αρχικές τους γραμμές. Επιπλέον, αναφέρθηκε η καταστροφή αποθηκών πυρομαχικών της 72ης και 110ης ταξιαρχίας των Ουκρανών στις περιοχές Shakhterskoye στο Donetsk και Uspenovka και Zaporizhzhya.

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στην ουκρανική ομάδα διοίκησης «Kherson». Ο στόχος της επίθεσης φέρεται να έχει επιτευχθεί. Οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις έπληξαν 92 θέσεις πυροβολικού και 126 περιοχές των Ουκρανών.

Στην γραμμή επαφής οι Ουκρανοί έχασαν περίπου 925 στρατιώτες, 11 τεθωρακισμένα οχήματα, 23 οχήματα, 3 οβίδες D-20 και 4 D-30, 3 άρματα μάχης, 3 οχήματα μάχης πεζικού, αυτοκινούμενα οχήματα Akatsiya και Gvozdika, 2 AN/TPQ -50 σταθμοί ραντάρ.

Παράνομοι οι μισθοφόροι. Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), εν τω μεταξύ, έθεσε εκτός νόμου ξένους μισθοφόρους κοντά στο Bakhmut και προειδοποίησε το κοινό να παρέχει πληροφορίες για το λαθρεμπόριο ξένων όπλων.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, η Δύση στέλνει μόνο τα πιο νέα συστήματα μάχης, τα οποία μεταφέρονται στα ουκρανικά στρατεύματα. Στην πραγματικότητα, ο Ουκρανικός στρατός λαμβάνει μόνο απαρχαιωμένα όπλα. Αλλά και αυτά τα όπλα δεν φτάνουν στη γραμμή επαφής.

Στο δρόμο πωλούνται στο Ιράκ, στις αφρικανικές χώρες και στην Συρία από ξένους μισθοφόρους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλες οι μονάδες των «μισθοφόρων» που βρίσκονται αυτή την στιγμή στο Bakhmut θεωρούνται παράνομοι.

Κάλεσε επίσης τον άμαχο πληθυσμό και τον στρατό σε υποχρεωτική βάση να αναφέρουν γεγονότα πώλησης όπλων από μισθοφόρους. Μια τέτοια κατάσταση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα ουκρανικά σχέδια στο μέτωπο. Ουκρανία σε Ρωσία: Οι αγέννητες γενιές σας θα πληρώσουν για τα πάντα.

Θα πληρώσετε για τα πάντα που κάνετε στην Ουκρανία και στους Ουκρανούς υποστηρίζει απευθυνόμενος στους Ρώσους ο Andriy Yermak, επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Volodymyr Zelensky. Σε ανάρτηση του στο Telegram ο Yermak ότι οι επόμενες γενιές των Ρώσων θα πληρώσουν το τίμημα για τις πράξεις της Ρωσίας σε αυτόν τον πόλεμο.

«Όταν μιλάμε για την περιβαλλοντική ζημιά που προκαλεί συνεχώς η Ρωσία εξαιτίας των χτυπημάτων στην Ουκρανία, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στους Ρώσους: Θα πληρώσουν για τα πάντα. Για την ναρκοθέτηση των εδαφών, για τα πυραυλικά χτυπήματα, για τις δολοφονίες ανθρώπων και την απαγωγή παιδιών. Οι αγέννητες μελλοντικές γενιές θα πληρώσουν και δεν θα έχουν επιλογή.

Επιπλέον, αυτές οι γενιές θα έχουν σοβαρό πρόβλημα, γιατί θα μείνουν στην ιστορία ως οι απόγονοι των Ρώσων τρομοκρατών που διέπραξαν τη γενοκτονία του ουκρανικού λαού Και δεν θα είναι δυνατό να κρυφτείς από αυτό σε καμία χώρα του κόσμου» αναφέρει στην ανάρτηση του ο Yermak (https://www.bankingnews.gr/diethni/articles/676366/efialtis-gia-tin-oukrania-sto-pavlograd-ean-apotyxei-i-oukraniki-antepithesi-oi-rosoi-tha-epitethoyn-ksana-se-kherson-zaporizhia).

 

Οι Ρώσοι μετέφεραν στρατηγικά βομβαρδιστικά κοντά στην Ουκρανία για να συντρίψουν την αντεπίθεση του Κιέβου. Οι Ρώσοι αναμένεται να κτυπήσουν με συμβατικά όπλα και με βομβαρδισμούς τύπου carpet bombing.

Τις επόμενες ώρες οι Ρώσοι ετοιμάζονται να συντρίψουν την αντεπίθεση του Κιέβου, μεταφέροντας στρατηγικά βομβαρδιστικά κοντά στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, πάνω από 10 Tu-95 μεταφέρονται πλέον στον αέρα κοντά στην Ουκρανία. Οι Ρώσοι αναμένεται να κτυπήσουν με συμβατικά όπλα και με βομβαρδισμούς τύπου carpet bombing (https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/enoples-sygkroyseis/oi-rosoi-meteferan-stratigika-vomvardistika-konta-stin-oukrania-gia-na-syntripsoun-tin-antepithesi-tou-kievou/).

 

Gold Switzerland: «Τα “μεγάλα αγόρια” της αγοράς προετοιμάζονται για μεγάλη οικονομική καταστροφή». Το Αμερικανικό έλλειμμα κοντεύει να ξεπεράσει το 50% του παγκόσμιου ΑΕΠ… με τη FED να επιστρέφει στο τύπωμα χρήματος.

Ο επενδυτικός οίκος Gold Switzerland προειδοποιεί ότι «τα “μεγάλα αγόρια” της αγοράς προετοιμάζονται για μεγάλη οικονομική καταστροφή» όπως φαίνεται από τις αγορές πετρελαίου, τον σωρό των ομολόγων που έχουν στοιβαχτεί στα χαρτοφυλάκια, την κερκόπορτα του QE, τις επενδυτικές φαντασιώσεις και την προετοιμασία των hedge funds.

Σύμφωνα με τον ελβετικό οίκο, οι ρωγμές του πετροδολαρίου αποτελούν ακόμα ένα σύμπτωμα ενός κόσμου που γυρίζει την πλάτη του στα ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου και το δολάριο. Το Αμερικανικό έλλειμμα κοντεύει να ξεπεράσει το 50% του παγκόσμιου ΑΕΠ… με τη FED να επιστρέφει στο τύπωμα χρήματος. Τα πρωτοσέλιδα των τελευταίων ημερών αφορούν την «έκπληξη» των περικοπών παραγωγής πετρελαίου του ΟΠΕΚ.

Όπως αναφέρθηκε πολλές φορές, φαίνεται ότι η πολιτική των ΗΠΑ, από τις κοντόφθαλμες (αυτοκτονικές;) κυρώσεις μέχρι την «πράσινη ανάπτυξη» δεν έχει σχεδόν καμία σημασία για τον πραγματικό κόσμο, που απέχει μίλια από τον πλανήτη «Ουάσιγκτον».

Ωστόσο, αυτό που πραγματικά ενδιαφέρει είναι η ενέργεια, όπερ σημαίνει ότι το πετρέλαιο έχει… σημασία. Αλλά το σημερινό καθεστώς στις ΗΠΑ έχει χάσει τους άλλοτε φίλους του στη Σαουδική Αραβία ενώ μειώνει την άλλοτε αξιοθαύμαστη παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου… – παρότι ο κόσμος εξακολουθεί να τρέχει με «μαύρο χρυσό» και μάχεται ενάντια στην πράσινη πολιτική.

Η επίθεση της Ουάσιγκτον στον σχιστόλιθο αψηφά την οικονομική κοινή λογική. Από την άλλη, η Σαουδική Αραβία, μειώνοντας την παραγωγή, αποδεικνύει πως ο κόσμος που εξακολουθεί να εξαρτάται από το πετρέλαιο δεν φοβάται ότι θα χάσει μερίδιο αγοράς από τις ΗΠΑ για τον απλούστατο λόγο ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν αρκετό πετρέλαιο.

Εν τω μεταξύ, η κινεζική ζήτηση κορυφώνεται, ενώ οι ροές ρωσικού πετρελαίου προς τα ανατολικά (συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας) σημειώνουν νέα υψηλά, σε τιμές πάνω από το ανώτατο όριο τιμών των 60 δολαρίων/βαρέλι (πλαφόν).

Συνεπώς, η Ουάσιγκτον θα πρέπει να αναθεωρήσει τις πολιτικές της… Διαφορετικά, οι τιμές του πετρελαίου θα εκτιναχθούν, καθιστώντας τον πόλεμο του προέδρου της FED Jerome Powell κατά του πληθωρισμού… παρωδία. Το προφανές συμπέρασμα από μια τέτοια προβλέψιμη συσχέτιση είναι ότι ο χρυσός λειτουργεί καλύτερα από τα fiat δολάρια στην καταπολέμηση/διαχείριση του πληθωρισμού.

Από την Ινδία μέχρι την Κίνα, την Γκάνα, τη Μαλαισία, την Κίνα και 37 άλλες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς εμπορικές συμφωνίες εκτός δολαρίου, το δολάριο ΗΠΑ, που έχει μολυνθεί από τον πληθωρισμό, χάνει την θέση του στην κρίσιμη αγορά πετρελαίου.

Τα έθνη που έχουν πέσει σε παγίδες χρέους εκφρασμένου σε δολάρια (χάρη στο αυξημένο επιτόκιο και ως εκ τούτου ισχυρότερο και ακριβότερο δολάριο) εφευρίσκουν τρόπους να συνδέσουν τις εξαγωγές τους (δηλαδή το πετρέλαιο) με ένα πιο σταθερό νομισματικό περιουσιακό στοιχείο (π.χ. τον χρυσό).

Αυτό, φυσικά, μας κάνει ολοένα και πιο σίγουρους ότι, καθώς ο κόσμος πλησιάζει στην παγκόσμια (και καθοδηγούμενη από το δολάριο) κατάρρευση, το Bretton Woods 2.0 θα πρέπει να περιλαμβάνει μια νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων…

Δυστυχώς, οι Αμερικανοί επενδυτές παραμένουν παγιδευμένοι σε μια σπείρα γνωστικής ασυμφωνίας ενώ εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η Αμερική του σήμερα και του αύριο είναι η Αμερική των μαγικών ηγετών, των ελλειμμάτων χωρίς δάκρυα και του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού της εποχής του Eisenhower.

Δεδομένου ότι οι αποδόσεις των ομολόγων αυξάνονται όταν οι τιμές των ομολόγων πέφτουν, είναι θέμα επιβίωσης του κράτους να διατηρήσει τις εθνικές τιμές των ομολόγων σε λογικά υψηλά επίπεδα. Αυτό, ωστόσο, είναι αδύνατο όταν η ζήτηση ομολόγων (και επομένως η τιμή) μειώνεται.

Αυτή η φυσική πραγματικότητα ανοίγει την πόρτα στην εξής αφύσικη «λύση»: οι κεντρικές τράπεζες τυπώνουν αφύσικα τρισεκατομμύρια («συνθετική ζήτηση») για να αγοράσουν τα δικά τους ομόλογα/χρέος.

Αυτό το παιχνίδι είναι γνωστό ως QE, ή «Ποσοτική Χαλάρωση» (ευφημισμός για τον μη φυσικό, αντικαπιταλιστικό, κατά της ελεύθερης αγοράς και κατά της ανακάλυψης της ελεύθερης τιμής σοσιαλισμό της Wall Street, του οποίου οι πληθωριστικές συνέπειες βλάπτουν τη Main Street).

Εν ολίγοις: Το QE έχει υποστηρίξει ένα σύγχρονο σύστημα αρχόντων και δουλοπάροικων που δημιούργησαν οι κεντρικές τράπεζες. Λοιπόν, όπως συμβαίνει με τα πάντα σχεδόν, το επίσημο αφήγημα δεν είναι το αληθινό αφήγημα…

Στην πραγματικότητα, η πίσω πόρτα ή το «κρυφό QE» είναι παντού γύρω μας: από τη FED που διασώζει/χρηματοδοτεί τις αγορές repo και τις νεκρές περιφερειακές τράπεζες μέχρι τις κεντρικές τράπεζες που συνάπτουν μυστικές συμφωνίες παρασκηνιακά.

Παρόλο που δεν πρόκειται για επίσημο QE, όταν η κεντρική τράπεζα αγοράζει τα IOU (ομόλογα) άλλης χώρας, είναι περισσότερο από πιθανό οι κορυφαίες κεντρικές τράπεζες να ενεργούν με συντονισμένο τρόπο για… «QΕ το χρέος του άλλου»… Εν τω μεταξύ, το ΑΕΠ, όπως το εκτιμά η FΕD της Ατλάντα, μειώθηκε κατά 1,5% από το 3,2% του Μαρτίου.

Αλλά ποιος χρειάζεται ανάπτυξη, παραγωγικότητα, φορολογικά έσοδα ή εθνική οικονομική υγεία για να κρατήσει ένα χρηματιστήριο που υποστηρίζεται από μια ρευστότητα η οποία αψηφά την πραγματικότητα – τουλάχιστον προς το παρόν καθώς μάλιστα το αμερικανικό έλλειμμα κοντεύει να ξεπεράσει το 50% του παγκόσμιου ΑΕΠ… με την FED να επιστρέφει στο τύπωμα χρήματος (https://www.pronews.gr/uncategorized/gold-switzerland-ta-megala-agoria-tis-agoras-proetoimazontai-gia-megali-oikonomiki-katastrofi/).

 

Βόμβα από Ρώσους αναλυτές: Καράβι ανοήτων που σέρνεται από ύαινες η Ευρώπη – Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει το 2030 μ.Χ. Δύο Ρώσοι αναλυτές, με διαφορετικά μέσα, κατέληξαν σε έναν εκπληκτικό και συνάμα αρκετά ρεαλιστικό οδικό χάρτη…

Μέχρι σήμερα κανείς δεν απαντά στο πώς και γιατί εξακολουθεί να μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ποια είναι τα αντιμαχόμενα μέρη και τι ακριβώς επιδιώκουν. Για ποιους σκοπούς και για ποιους στόχους θυσιάζονται χιλιάδες ανθρώπινες ζωές.

Και κυρίως πόσο θα διαρκέσει… ο πόλεμος. Σε αυτό ερώτημα απάντησαν δύο διακεκριμένοι Ρώσοι αναλυτές, o στρατηγός Andrei Gurulyov και Andrei Bezrukov… που ομονοούν στο ότι θα πρέπει να περιμένουμε… μέχρι το 2030 μ.Χ.

Πιο συγκεκριμένα, όπως λένε, «η συλλογική γνωστική ασυμφωνία που επιδεικνύεται από το πλήθος των ύαινων που ορίζουν την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Και όμως, αυτοί νεο-συντηρητικοί ψυχασθενείς κατάφεραν μια τακτική επιτυχία.

Η Ευρώπη είναι ένα καράβι ανόητων που κατευθύνεται προς την Σκύλλα και την Χάρυβδη – με προδότες όπως ο Le Petit Roi (μικρός βασιλιάς) της Γαλλίας και ο κ. γεμιστό λουκάνικο καγκελάριος της Γερμανίας, οι οποίοι συνεργάζονται για την καταστροφή, ενώ τα κράτη πνίγονται....

Αυτοί καθοδηγούν τους Ηγεμόνες που επιδιώκουν να καταστρέψουν την Ευρώπη. Όχι η Ρωσία». Η μεγάλη εικόνα του νέου μεγάλου παιχνιδιού… Σε αυτό το πλαίσιο, οι δύο Ρώσοι αναλυτές, με διαφορετικά μέσα, κατέληξαν σε έναν εκπληκτικό και συνάμα αρκετά ρεαλιστικό οδικό χάρτη.

Ο στρατηγός Andrei Gurulyov, συνταξιούχος, πλέον μέλος της Δούμας, θεωρεί ότι ο πόλεμος του ΝΑΤΟ εναντίον Ρωσίας επί ουκρανικού εδάφους θα τελειώσει μέχρι το 2030 μ.Χ.– όταν η Ουκρανία θα είχε βασικά πάψει να υπάρχει.

Η προθεσμία που δίνει είναι μέχρι… 2027 μ.Χ.-2030 μ.Χ.– κάτι που κανείς μέχρι στιγμής δεν έχει τολμήσει να προβλέψει. Και το «παύω να υπάρχει», σύμφωνα με τον Gurulyov, σημαίνει στην πραγματικότητα εξαφάνιση από οποιονδήποτε χάρτη.

Υπονοείται το λογικό συμπέρασμα της Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρησης – που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά από το Κρεμλίνο και το Συμβούλιο Ασφαλείας: η αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας, το καθεστώς ουδετερότητας, καμία ένταξη στο ΝΑΤΟ και «αδιαίρετο της ασφάλειας», εξίσου, για την Ευρώπη και τον μετασοβιετικό χώρο.

Έτσι, μέχρι να έχουμε αυτά τα στοιχεία, ο Gurulyov ουσιαστικά λέει ότι το Κρεμλίνο και το ρωσικό Γενικό Επιτελείο δεν θα κάνουν καμία παραχώρηση: καμία «παγωμένη σύγκρουση» ή ψεύτικη κατάπαυση του πυρός, που όλοι γνωρίζουν ότι δεν θα τηρηθούν, όπως δεν τηρήθηκαν ποτέ οι συμφωνίες του Μινσκ.

Και όμως, η Μόσχα έχει ένα πρόβλημα. Όσο κι αν το Κρεμλίνο επιμένει ότι δεν πρόκειται για πόλεμο εναντίον των αδελφών Σλάβων, η ετυμηγορία του Gurulyov υπονοεί ως απαραίτητη την καταστροφή της διεφθαρμένης Ουκρανίας.

Μια περιεκτική ανασκόπηση των κρίσιμων οροσήμων ως είχαν, ορθά θα απεικόνιζε ότι εάν η Ρωσία βρισκόταν στο Αφγανιστάν για 10 χρόνια και στην Τσετσενία, η σημερινή Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση, που περιγράφεται από μερικούς πολύ ισχυρούς ανθρώπους στη Μόσχα ως «σχεδόν πόλεμος» εναντίον του ΝΑΤΟ, θα μπορούσε κάλλιστα να διαρκέσει άλλα 7 χρόνια.

Επίσης, σωστά αναφέρεται πως η κινητική πτυχή του «σχεδόν πολέμου» δεν είναι καν ακριβής. Σε αυτό που για όλους είναι ένας πόλεμος μέχρι θανάτου ενάντια στον δυτικό νεοφιλελευθερισμό, αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι μια ρωσική αφύπνιση – ήδη σε ισχύ…

«Στόχος της Ρωσίας είναι να αναδυθεί το 2027 μ.Χ.-2030 μ.Χ. όχι ως ένας απλός «νικητής» που στέκεται πάνω από τα ερείπια μιας ήδη ξεχασμένης χώρας, αλλά ως ένα κράτος που έχει επανασυνδεθεί με την αψίδα της Ιστορίας, έχει αποκαταστήσει τις αρχές του, και έχει το θάρρος του να υπερασπιστεί το όραμά του για τον κόσμο». Ναι, αυτός είναι ένας πόλεμος πολιτισμού, όπως έχει υποστηρίξει αριστοτεχνικά ο Alexander Dugin. Και πρόκειται για μια πολιτισμική αναγέννηση.

Παρ’ όλα αυτά, για τους παρανοϊκούς της Δύσης που ασπάζονται τα δόγματα του νεοσυντηρητισμού, η κατάσταση στην Ουκρανία δεν είναι τίποτε άλλο, παρά μια απόπειρα βύθισης της Ρωσίας στο χάος μέσω της επιβολής ενός αχυρανθρώπου στην εξουσία και την κλοπή των φυσικών της πόρων. «Φωτιά στην τρύπα». Η ανάλυση του Andrei Bezrukov συμπληρώνει επαρκώς την ανάλυση του Gurulyov (εδώ, στα Ρωσικά).

Ο Bezrukov είναι πρώην συνταγματάρχης της SVR (ρωσική υπηρεσία πληροφοριών) και τώρα Καθηγητής της Έδρας Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Διεθνών Προβλημάτων στο MGIMO, αλλά και πρόεδρος της δεξαμενής σκέψης Συμβούλιο Εξωτερικής και Αμυντικής Πολιτικής. Ο Bezrukov γνωρίζει ότι η «Αυτοκρατορία της Δύσης» δεν θα δεχτεί την επερχόμενη, μαζική ταπείνωση του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

Και ακόμη και πριν από το πιθανό χρονοδιάγραμμα 2027 μ.Χ.-2030 μ.Χ. που προτείνει ο Gurulyov, υποστηρίζει, είναι βέβαιο ότι θα πυρπολήσει τη νότια Ευρασία – από την Τουρκία μέχρι την Κίνα. Ο Πρόεδρος Xi Jinping, στην αξέχαστη επίσκεψή του στο Κρεμλίνο τον περασμένο μήνα, είπε στον Πρόεδρο Putin ότι ο κόσμος υφίσταται αλλαγές «που δεν έχουν γίνει εδώ και 100 χρόνια».

Ο Bezrukov μας θυμίζει την κατάσταση των πραγμάτων τότε: «Τα χρόνια από το 1.914 μ.Χ. έως το 1.945 μ.Χ., ο κόσμος βρισκόταν στην ίδια ενδιάμεση κατάσταση που βρίσκεται τώρα. Αυτά τα τριάντα χρόνια άλλαξαν τον κόσμο εντελώς: από αυτοκρατορίες και άλογα στην εμφάνιση δύο πυρηνικών δυνάμεων, του ΟΗΕ και της υπερατλαντικής φυγής.

Μπαίνουμε σε μια παρόμοια περίοδο, που αυτή τη φορά θα διαρκέσει περίπου είκοσι χρόνια». Η Ευρώπη, όπως ήταν αναμενόμενο, θα «απομακρυνθεί», καθώς «δεν είναι πλέον το κέντρο του σύμπαντος».

Εν μέσω αυτής της ανακατανομής ισχύος, ο Bezrukov επιστρέφει σε ένα από τα βασικά σημεία μιας θεμελιώδους ανάλυσης που αναπτύχθηκε στο πρόσφατο παρελθόν από τον Andre Gunder Frank: «Πριν από 200-250 χρόνια, το 70% της μεταποίησης βρισκόταν στην Κίνα και την Ινδία. Επιστρέφουμε περίπου εκεί, που θα αντιστοιχεί επίσης στο μέγεθος του πληθυσμού».

Δεν είναι, λοιπόν, περίεργο που η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή – την οποία ο Bezrukov χαρακτηρίζει ως «Νότια Ευρασία» – μπορεί να γίνει μια «ζώνη κινδύνου», δυνητικά μετατρεπόμενη από Ηγεμόνα σε ένα τεράστιο βαρέλι εξουσίας.

Σκιαγραφεί δε πώς η νότια Ευρασία είναι γεμάτη από συγκρουόμενα σύνορα – όπως στο Κασμίρ, την Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν, το Τατζικιστάν-Κιργιστάν. Ο Ηγεμόνας είναι βέβαιο ότι θα επενδύσει σε έξαρση των στρατιωτικών συγκρούσεων, καθώς και αποσχιστικές τάσεις (για παράδειγμα στο Μπαλουχιστάν). Άφθονες οι μαύρες επιχειρήσεις της CIA.

Ωστόσο, η Ρωσία θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα, σύμφωνα με τον Bezrukov: «Η Ρωσία έχει πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα, επειδή είμαστε ο μεγαλύτερος παραγωγός τροφίμων και προμηθευτής ενέργειας. Και χωρίς φθηνή ενέργεια δεν θα υπάρξουν πρόοδος και ψηφιοποίηση.

Επίσης, είμαστε ο σύνδεσμος μεταξύ Ανατολής και Δύσης, χωρίς τον οποίο η Γηραιά Ήπειρος δεν θα μπορέσει να επιβιώσει, γιατί πρέπει να κάνει εμπόριο. Και αν καεί ο Νότος, οι κύριες διαδρομές δεν θα είναι μέσω των ωκεανών, αλλά στον Βορρά, κυρίως στην ξηρά».

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τη Ρωσία είναι να διατηρήσει την εσωτερική σταθερότητα: «Όλα τα κράτη θα χωριστούν σε δύο ομάδες επί τη βάσει αυτής της ιστορικής καμπής: εκείνες που θα διατηρήσουν την εσωτερική σταθερότητα και θα κινηθούν λογικά, αναίμακτα στον επόμενο τεχνολογικό κύκλο.

Οι τελευταίοι θα μείνουν πίσω δέκα με είκοσι χρόνια, στη συνέχεια θα γλείφουν τις πληγές τους και θα προσπαθήσουν να προλάβουν όλους τους άλλους. Επομένως, η δουλειά μας είναι να διατηρήσουμε την εσωτερική σταθερότητα».

Και εκεί είναι που η Μεγάλη Αφύπνιση, την οποία υπαινίσσεται ο Gurulyov, ή η επανασύνδεση της Ρωσίας με το αληθινό πολιτισμικό της ήθος, όπως θα υποστήριζε ο Dugin, θα παίξει τον ενοποιητικό της ρόλο.

Υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος να διανυθεί - και ένας πόλεμος ενάντια στο ΝΑΤΟ για να κερδηθεί… Εν τω μεταξύ, ο Ηγεμόνας και όλος ο Βόρειος Ατλαντικός έχει μετεγκατασταθεί στην Νότια Κίνα. Καληνύχτα και καλή τύχη (https://yiorgosthalassis.blogspot.com/2023/04/2030.html).

 

“Το Πεκίνο επωφελείται από την παράταση του πολέμου στην Ουκρανία!”.

«Το Πεκίνο επωφελείται από την παράταση του πολέμου στην Ουκρανία. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε την Κίνα ότι θα μεσολαβήσει για να επιτευχθεί ειρήνη!». Τα αυτά ανήκουν στον Τσέχο πρόεδρο Πετρ Πάβελ και έγιναν στο Politico με αφορμή την κατάσταση που διαμορφώνεται με την Ουκρανική κρίση.

Το σχόλιο του έρχεται καθώς η Κίνα προσπαθεί να τοποθετηθεί ως ειρηνοποιός στην Ουκρανία, παρουσιάζοντας πρόσφατα έναν …οδικό χάρτη για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Και ενώ οι περισσότεροι δυτικοί σύμμαχοι ήταν δύσπιστοι για τις προτροπές, ορισμένες χώρες όπως η Γαλλία επιμένουν ότι η Κίνα θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ωστόσο, ο Πάβελ, πρώην στρατηγός και ανώτερος ηγέτης του ΝΑΤΟ, ήταν κατηγορηματικός. Όταν πρόκειται για την Ουκρανία, υποστήριξε, η Κίνα θέλει μόνο το καλύτερο για τον εαυτό της — και, προς το παρόν, αυτό είναι περισσότερος πόλεμος.

«Πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον της Κίνας να παρατείνει το status quo», είπε ο Πάβελ, «επειδή μπορεί να ωθήσει την Ρωσία σε μια σειρά από παραχωρήσεις». «Είναι επίσης καλό για την Κίνα ότι η Δύση πιθανότατα γίνεται λίγο πιο αδύναμη υποστηρίζοντας την Ουκρανία», πρόσθεσε. «Δεν νομίζω», είπε ο Τσέχος ηγέτης, ότι «η Κίνα έχει πραγματικό συμφέρον να επιλύσει τον πόλεμο σε σύντομο χρονικό διάστημα» (https://news12.gr/to-pekino-epofeleitai-apo-tin-paratas/).

 

Σοκ με πυρηνικά και ραδιενεργά όπλα στην Ουκρανία - Στο Iskander εκπαιδεύονται Λευκορώσοι, σε Ουκρανούς βλήματα ουρανίου. Ο Putin έχει προειδοποιήσει ακόμα και με χρήση πυρηνικών όπλων, εάν οι Ουκρανοί ρίξουν βλήματα απεμπλουτισμένου ουρανίου.

Μαύρες είναι οι προβλέψεις για την εξέλιξη των στρατιωτικών συγκρούσεων στην Ουκρανία, καθώς οι τελευταίες κινήσεις υποδηλώνουν πως τις επόμενες εβδομάδες είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια ανάφλεξη με χρήση ραδιενεργών, ακόμα και πυρηνικών όπλων, την στιγμή που όλα δείχνουν πως σε πλήρη εξέλιξη είναι και η προετοιμασία του ουκρανικού στρατού για την περίφημη εαρινή αντεπίθεση του.

Ο Υπουργός Άμυνας της Μ. Βρετανίας, James Heappey επιβεβαίωσε μιλώντας στο βρετανικό κοινοβούλιο πως το Ηνωμένο Βασίλειο έχει στείλει βλήματα απεμπλουτισμένου ουρανίου μαζί με τα άρματα μάχης Challenger στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, γεγονός που στηλίτευσε η Ρωσία, υποστηρίζοντας πως η Δύση έχει αποφασίσει να μετατρέψει την Ουκρανία σε ένα «ραδιενεργό νεκροταφείο».

Υπενθυμίζεται πως ο Πρόεδρος Putin είχε προειδοποιήσει την Δύση ακόμα και με χρήση πυρηνικών, εάν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιήσουν βλήματα ουρανίου, κάτι που μάλλον θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο ότι θα γίνει κατά την επικείμενη αντεπίθεση τους.

Εκπαίδευση Λευκορώσων στο ρωσικό Iskander . Άλλωστε η απόφαση για την αποστολή των βρετανικών βλημάτων απεμπλουτισμένου ουρανίου στην Ουκρανία, ήταν αυτή που είχε ωθήσει τη Ρωσία να στείλει τακτικά πυρηνικά όπλα στο έδαφος της Λευκορωσίας.

Μάλιστα, η Ρωσία έχει ήδη σταθμεύσει στην Λευκορωσία αεροσκάφη που μπορούν να μεταφέρουν τακτικά πυρηνικά όπλα ενώ έχει μεταφέρει και έναν αριθμό συστημάτων τακτικών πυραύλων Iskander, τα οποία μπορούν να εκτοξεύσουν πυραύλους και με πυρηνική κεφαλή.

Είναι χαρακτηριστικό πως σήμερα 26/4 το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως στρατιωτικές δυνάμεις της Λευκορωσίας που ανήκουν σε τμήματα που είναι εξοπλισμένα με το πυραυλικό σύστημα Iskander M εκπαιδεύτηκαν στην χρήση ειδικών πυρομαχικών.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας αναφέρει πως οι Λευκορώσοι στρατιώτες στο πλαίσιο της εκπαίδευσης τους, έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στην περαιτέρω βελτίωση της προετοιμασίας και της χρήσης του πυραυλικού συστήματος.

Θα συρθεί η Λευκορωσία στον πόλεμο; Η συνεχής εκπαίδευση των Λευκορώσων σε αεροσκάφη και πυραυλικά συστήματα που μπορούν να φέρουν και τακτικά πυρηνικά όπλα έχει ενισχύσει την ανησυχία στην Δύση ότι η Ρωσία θα σύρει την Λευκορωσία στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Στην Λευκορωσία υπάρχει παρουσία Ρώσων στρατιωτών, ενώ το τελευταίο διάστημα εντείνονται διαρκώς και οι στρατιωτικές ασκήσεις και η εκπαίδευση και των λευκορωσικών δυνάμεων. Πρόσφατα άλλωστε σχηματίστηκε στο Μινσκ μια μονάδα αεράμυνας, η οποία φέρεται πως φιλοξενεί πυραυλικές μονάδες της Ρωσίας.

Ραδιενεργό νεκροταφείο. Οι κινήσεις αυτές όμως είναι η αντίδραση της Ρωσίας στην απόφαση της Μ. Βρετανίας να στείλει βλήματα απεμπλουτισμένου ουρανίου στην Ουκρανία μαζί με τα βρετανικά άρματα μάχης Challenger 2.

Μάλιστα, την αποστολή αυτή επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της Ρωσίας, η οποία κατηγόρησε την Δύση ότι μετατρέπει την Ουκρανία σε «ραδιενεργό νεκροταφείο».

Αν και η Μ. Βρετανία διαβεβαιώνει πως τα βλήματα αυτά δεν περιλαμβάνονται στα ραδιενεργά όπλα, οι Ρώσοι επικαλούνται τις συνέπειες που προκλήθηκαν στους κατοίκους της Γιουγκοσλαβίας κατά τους μαζικούς βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ το 1999 μ.Χ.

Όπως επισημαίνεται, όταν αυτά τα πυρομαχικά εκραγούν, η ραδιενεργός σκόνη που είναι εξαιρετικά τοξική επικάθεται στο έδαφος και δεν μπορεί να απομακρυνθεί ενώ τα πυρομαχικά αυτά ευθύνονται για καρκινογενέσεις.

Μόνο το ΝΑΤΟ. Σημειώνεται πως μόνο οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν χρησιμοποιήσει πυρομαχικά απεμπλουτισμένου ουρανίου σε στρατιωτικές συγκρούσεις. Το 2003 μ.Χ.-2004 μ.Χ., οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν παρόμοια πυρομαχικά σε επιθέσεις σε στόχους σε πόλεις του Ιράκ. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τα αμερικανικά στρατεύματα χρησιμοποίησαν τουλάχιστον 300 τόνους απεμπλουτισμένου ουρανίου στο Ιράκ.

Το επίπεδο ραδιενέργειας στην πόλη της Φαλούτζα ήταν υψηλότερο από ό,τι εκείνο στις ιαπωνικές πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι μετά τους πυρηνικούς βομβαρδισμούς το 1945, δήλωσε ο Igor Kirillov επικεφαλής των Στρατευμάτων Ακτινοβολίας, Χημικής και Βιολογικής Προστασίας των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, επικαλούμενος στοιχεία του ΟΗΕ.

«Ένα χτύπημα με τη χρήση πυρομαχικών απεμπλουτισμένου ουρανίου δημιουργεί ένα καυτό σύννεφο λεπτού αερολύματος ουρανίου-238 και των οξειδίων του στον αέρα. Όσοι εκτίθενται σε αυτή την σκόνη μπορεί αργότερα να αναπτύξουν σοβαρές ασθένειες» σημείωσε ο Ρώσος αξιωματούχος.

Η ακτινοβολία Α που εκπέμπει μικρά σωματίδια ουρανίου μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη κακοήθων όγκων στην αναπνευστική οδό, στους πνεύμονες, καθώς και στον οισοφάγο. Επιπλέον, η σκόνη ουρανίου μπορεί να συσσωρευτεί στα νεφρά, το συκώτι και τον οστικό ιστό και έτσι να προκαλέσει αλλαγές στα εσωτερικά όργανα.

Η ουκρανική αντεπίθεση. Κατά την επικείμενη αντεπίθεση τους, η οποία αναμένεται εντός των επόμενων εβδομάδων, θεωρείται βέβαιο πως οι Ουκρανοί θα κάνουν χρήση των βλημάτων αυτών προκειμένου να επιφέρουν πιο καταστροφικά πλήγματα στις ρωσικές δυνάμεις. Άλλωστε πληροφορίες αναφέρουν πως Βρετανοί έχουν εκπαιδεύσει Ουκρανούς στρατιώτες που χειρίζονται άρματα μάχης στην χρήση πυρομαχικών με απεμπλουτισμένο ουράνιο.

Η ρωσική απάντηση. Το ερώτημα όμως είναι ποια θα είναι η απάντηση της Ρωσίας. Στις 21 Μαρτίου, ο Ρώσος Πρόεδρος Vladimir Putin είπε ότι τα σχέδια για την προμήθεια οβίδων απεμπλουτισμένου ουρανίου δείχνουν την πρόθεση της Δύσης να πολεμήσει την Ρωσία μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό, όχι με λόγια, αλλά με πράξεις.

Ο Putin είχε αναφέρει ότι σε αυτήν την περίπτωση η Ρωσία θα αναγκαστεί να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο, καθώς έχει εκατοντάδες χιλιάδες τέτοια πυρομαχικά, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχει χρησιμοποιήσει.

Αναμφίβολα θα πρόκειται για ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στα πιο μαύρα σενάρια που θέλουν τον πλανήτη να βρίσκεται στα πρόθυρα ενός Γ' Παγκόσμιου πολέμου, στον οποίο θα αντιπαρατεθούν οι ισχυρότερες πυρηνικές δυνάμεις (https://www.bankingnews.gr/diethni/articles/675485/pros-anafleksi-me-pyrinika-kai-radienerga-opla-stin-oukrania-sto-iskander-ekpaideyontai-lefkorosoi-sta-xeria-oukranon-vlimata-ouraniou).

 

Κίνδυνος κρίσης χρέους στην Ανατολική Ευρώπη λόγω Ουκρανίας - Εκτοξεύεται ο δανεισμός - Ανησυχία για κραχ από τις αγορές. Tα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης δανείζονται όπως δεν είχαν δανειστεί ποτέ πριν λόγω του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας - Αυξάνονται τα δημοσιονομικά ελλείμματα.

Ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας έχει για τα παρακείμενα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης υψηλό τίμημα, είτε είναι οπαδοί του πολέμου λόγω του ιστορικού αντιρωσισμού τους όπως η Πολωνία, είτε όχι όπως η Ουγγαρία. Τα κράτη αυτά πληρώνουν επιδοτήσεις για τις αυξημένες τιμές της ενέργειας, πληρώνουν για στρατιωτικούς εξοπλισμούς, πληρώνουν για την φιλοξενία των προσφύγων από την Ουκρανία....

Έτσι για πρώτη φορά εδώ και 12 χρόνια τρεις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έχουν βγει στις αγορές κι έχουν δανειστεί 32 δισ. δολάρια, τριπλάσιο ποσό σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Και για πρώτη φορά εδώ και 12 χρόνια, τρεις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης — η Πολωνία, με εκδόσεις ομολόγων ύψους 9 δισ. δολαρίων, η Ρουμανία, με εκδόσεις 6 δισ. δολαρίων και η Ουγγαρία, με εκδόσεις 5 δισ.  δολαρίων — συγκαταλέγονται στους πέντε κορυφαίους εκδότες ομολόγων στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών. Αυξάνεται το κόστος δανεισμού Πολωνίας, Ρουμανίας Ουγγαρίας

Το timing δεν είναι πολύ καλό. Ο δανεισμός στις αγορές ομολόγων έχει γίνει πολύ πιο ακριβός - ακόμη και για κράτη με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση όπως αυτά της Ανατολικής Ευρώπης- μετά την αύξηση των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Η Πολωνία, για παράδειγμα, πληρώνει ετήσιο επιτόκιο 5,5% για το νέο 30ετές της ομόλογο. Το 2021 μ.Χ., το ίδιο ομόλογο είχε επιτόκιο κάτω του 4%.

Οι εκδόσεις ομολόγων των κρατών της ανατολικής Ευρώπης αναμένεται να αυξήσουν  όμως τα δημοσιονομικά ελλείμματα των κρατών που «φούσκωσαν» ξανφικά και να ασκήσουν ισχυρές πιέσεις στα οικονομικά επιτελεία των κυβερνήσεων.

Επιπλέον, εάν ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας δεν τελειώσει γρήγορα ή και ενταθεί και απαιτηθούν ακόμη μεγαλύτερες πολεμικές ή άλλες δαπάνες, ενδέχεται οι ξένοι επενδυτές να μην είναι πια τόσο πρόθυμοι να αγοράζουν τα ομόλογα των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης που πλημμυρίζουν στην αγορά.

Διστάζουν οι επενδυτές. Υπάρχουν μάλιστα ενδείξεις ότι οι επενδυτές άρχισαν να διστάζουν. Τα ομόλογα εκφρασμένα σε δολάριο της Πολωνίας διαπραγματεύονται τώρα με αποδόσεις παρόμοιες με εκείνες των χωρών που το χρέος θεωρούνταν για καιρό ως πιο επισφαλές: των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας και της Ουρουγουάης.

Ο Sergey Dergachev, επικεφαλής του τμήματος ομολόγων στην Union Investment Privatfonds GmbH της Φρανκφούρτης, λέει ότι επί του παρόντος οι επενδυτές δεν επιβάλλουν πρόσθετα κόστη στα ομόλογα των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης.

Αλλά, σπεύδει να προσθέσει, ότι «η κατάσταση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό» από πράγματα που είναι δύσκολο να προβλεφθούν, όπως οι εξελίξεις στην Ουκρανία, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει περίπτωση επιδείνωσης των συνθηκών χρηματοδότησης που «δυστυχώς δεν μπορεί να προβλεφθεί».

Φουσκώνουν τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Το δημοσιονομικό έλλειμμα των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης θα εκτιναχθεί φέτος στο 4,3% του ΑΕΠ της περιοχής, από 1,3% το 2021 μ.Χ., σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών στο Bloomberg. «Ο πόλεμος φουσκώνει τα δημοσιονομικά ελλείμματα και από τις δύο πλευρές», δήλωσε ο Daniel Wood, διαχειριστής χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος στη William Blair International.

«Μειώνει την ανάπτυξη, η οποία περιορίζει τη συλλογή φορολογικών εσόδων για την κυβέρνηση, και αυξάνει τις δαπάνες επειδή οι κυβερνήσεις πρέπει να βοηθήσουν εκείνους που έχουν πληγεί σκληρά από το κόστος ζωής».

Η στροφή στις ξένες αγορές για δανεισμό έρχεται καθώς ο πληθωρισμός διαβρώνει τα θεμέλια των οικονομιών της Ανατολικής Ευρώπης. Η έκρηξη του πληθωρισμού έχει άμεση σχέση με τον πόλεμο και την διακοπή των Ρωσικών ροών αερίου στην περιοχή.

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 20% σε ορισμένες χώρες - επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και δεκαετίες - και με τη σειρά του έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλη αύξηση επιτοκίων - μεταλύτερη από την αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ και της Fed. Στην Πολωνία, τη μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής, τα 10ετή ομόλογα σε εθνικό νόμισμα έχουν αποδόσεις 6%, τέσσερις φορές παραπάνω από ότι μόλις πριν από δύο χρόνια.

Ο κίνδυνος από τις αγορές. Αλλά η πώληση ομολόγων σε ξένο νόμισμα και στις διεθνείς αγορές εγείρει έναν μεγάλο κίνδυνο που δεν υπάρχει όταν κανείς δανείζεται στην τοπική αγορά. Εάν τα εθνικά νομίσματα της Αμνατολικής Ευρώπης αρχίσουν να διολισθαίνουν έναντι του δολαρίου, όπως συμβαίνει περιοδικά, θα αυξηθεί  πολύ το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους για τις κυβερνήσεις.

Ερωτηθείς για ένα σχόλιο σχετικά με το αύξηση των εκδόσεων ομολόγων, ο Zoltan Kurali, ο επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης χρέους της Ουγγαρίας, είπε ότι ο δανεισμός σε ξένο νόμισμα, εφόσον δεν ξεπεράσει ένα ανώτατο όριο, είναι φθηνότερος από τον δανεισμό σε φιορίνι.

Επίσης, βοηθά στη διαφοροποίηση της βάσης των επενδυτών, καθώς «δεν θα μπορούσε κανείς να συγκεντρώσει όλη αυτή τη ρευστότητα από μια αγορά». Η Πολωνία έχει τα περιθώρια να δανειστεί στις διεθνείς αγορές και τα εργαλεία για να μειώσει το κόστος εάν χρειαστεί, ανέφερε μέσω email στο Bloomberg το υπουργείο Οικονομικών της Βαρσοβίας.

Μακροπρόθεσμα, το ότι θα πρέπει να εκτιμηθεί δεδομένων των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της χώρας, συμβάλλοντας στην μείωση του βάρους του χρέους, πρόσθεσε. Τέλος, το υπουργείο Οικονομικών της Ρουμανίας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για σχόλιο (https://www.bankingnews.gr/diethni/articles/675397/to-timima-tou-polemou-gia-tin-anatoliki-evropi-fouskomena-elleimmata-megales-ekdoseis-omologon-o-kindynos-apo-tis-agores).

 

Δημοσιογράφος Seymour Hersh: Η Δύση γνωρίζει ότι τα όπλα που στέλνει στην Ουκρανία πωλούνται από Ουκρανούς διοικητές σε λαθρέμπορους. Ο τζίρος υπολογίζεται σε ένα δισεκατομμύριο δολάρια τον μήνα.

Η Πολωνία, η Ρουμανία και άλλες χώρες κατακλύζονται από δυτικά όπλα που προορίζονται για το Κίεβο, λέει ο βετεράνος δημοσιογράφος. Όπλα που προμηθεύονται από την Δύση πωλούνται από Ουκρανούς διοικητές σε λαθρέμπορους στην Πολωνία, τη Ρουμανία και άλλες χώρες, ισχυρίστηκε ο βετεράνος Αμερικανός δημοσιογράφος Seymour Hersh.

Ο νικητής του βραβείου Πούλιτζερ, μιλώντας στον Afshin Rattansi στο πρόγραμμά του «Going Underground», είπε ότι η Δύση γνωρίζει αυτό το εμπόριο στη μαύρη αγορά, καθώς μερικές αναφορές για αποστολές όπλων που αγνοούνται έχουν εμφανιστεί ακόμη και στα ΜΜΕ των ΗΠΑ.

Ο Χερς ισχυρίστηκε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του, σχεδόν αμέσως μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης μεταξύ Κιέβου και Μόσχας τον περασμένο Φεβρουάριο, «η Πολωνία, η Ρουμανία, άλλες χώρες στα σύνορα πλημμύριζαν με όπλα που στέλναμε [οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι] για τον πόλεμο στην Ουκρανία».

«Συχνά, δεν ήταν στρατηγοί, ήταν συνταγματάρχες και άλλοι, στους οποίους δόθηκαν οι αποστολές όπλων, που τα μεταπωλούσαν προσωπικά στην σκοτεινή αγορά», εξήγησε. Ο δημοσιογράφος σημείωσε ότι υπήρχε ανησυχία στη Δύση πέρυσι ότι ορισμένα από τα όπλα που στάλθηκαν στην Ουκρανία, όπως πύραυλοι εκτοξευόμενοι Stinger, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να «καταρριφθεί ένα αεροπλάνο σε σημαντικό ύψος».

Όσον αφορά τα όπλα που προμηθεύονταν από την Δύση που καταλήγουν στην μαύρη αγορά, «το CBS έγραψε μια ιστορία για αυτό που αναγκάστηκαν να ανακαλέσουν», είπε ο Χερς. Δυτικά όπλα που παρέχονται στην Ουκρανία προσφέρονται στην μαύρη αγορά στο darknet, έρευνα RT.

Όταν ρωτήθηκε γιατί ανακλήθηκε το άρθρο, ο δημοσιογράφος είπε ότι τα μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν την στάση της κυβέρνησης των ΗΠΑ ότι «είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας. Όλοι μισούμε την Ρωσία».

Ο Χερς πιθανότατα αναφερόταν στο ντοκιμαντέρ «Arming Ukraine», το οποίο προβλήθηκε το CBS τον περασμένο Αύγουστο. Το promo για την ταινία, το οποίο περιελάμβανε ισχυρισμό του ιδρυτή της φιλοουκρανικής ΜΚΟ Blue-Yellow, Jonas Ohman, ότι μόνο το 30% της στρατιωτικής βοήθειας έφτασε στην πρώτη γραμμή, αφαιρέθηκε, ενώ το ίδιο το ντοκιμαντέρ και η ιστορία που το συνόδευε ήταν διασκευάστηκε.

Οι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει σε πολλές περιπτώσεις ότι όπλα που προμηθεύονται από τη Δύση διακινούνται λαθραία εκτός Ουκρανίας, επιδεινώνοντας έτσι την κατάσταση ασφαλείας σε άλλα μέρη του πλανήτη.

«Οι στρατιωτικές προμήθειες του ΝΑΤΟ που προορίζονται για το καθεστώς του Κιέβου καταλήγουν στα χέρια τρομοκρατών, εξτρεμιστών και εγκληματικών ομάδων στη Μέση Ανατολή, την Κεντρική Αφρική, τη Νοτιοανατολική Ασία», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα τον Οκτώβριο. Εκείνη την εποχή, υπολόγισε τον τζίρο της μαύρης αγοράς σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια το μήνα.

Μια έρευνα από το RT το περασμένο καλοκαίρι αποκάλυψε επίσης πώς διάφορα όπλα που προμήθευαν στο Κίεβο από την Δύση πωλούνταν στο σκοτεινό δίχτυ. Οι δημοσιογράφοι μπόρεσαν να διαπραγματευτούν γρήγορα την αγορά ενός Αμερικανικού drone καμικάζι με λαθρέμπορους. Ωστόσο, είναι αδύνατο να επιβεβαιωθεί εάν οι πωλητές είχαν όντως τα όπλα σε απόθεμα, καθώς οι δημοσιογράφοι δεν ολοκλήρωσαν την αγορά (https://balsamopsyxhs.gr/2023/04/26/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86%ce%bf%cf%82-seymour-hersh-%ce%b7-%ce%b4%cf%8d%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%8c%cf%84%ce%b9-%cf%84/).

 

Ν.Μεντβέντεφ για Μολδαβία: «Η χώρα αυτή δεν υπάρχει για εμάς αρκεί να σέβεται το καθεστώς της Δημοκρατίας της Υπερδνειστερίας». «Στο Κισινάου θα πρέπει να αποφασίσουν αν είναι Μολδαβοί ή Ρουμάνοι».

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Ντιμίτρι Μεντβέντεφ προειδοποίησε την Μολδαβία για την εχθρική στάση που τηρεί έναντι της Ρωσίας ότι για την Μόσχα «Η χώρα αυτή δεν υπάρχει πια».

Είπε μάλιστα πως καλό θα είναι να αποφασίσουν οι Μολδαβοί πρώτα αν είναι «Μολδαβοί ή Ρουμάνοι» και προειδοποίησε να σεβαστούν το καθεστώς της αυτόνομης μης αναγνωρισθείσας Δημοκρατίας της Υπερδνειστερίας γιατί τότε η Ρωσία θα ασχοληθεί μαζί με το Κισινάου.

Αναλυτικά: «Ένα μυστηριώδες πλάσμα που ονομάζεται Rechan (σ.σ. πρωθυπουργός της Μολδαβίας) είπε ότι ούτε ο Πρόεδρος της Ρωσίας ούτε οι Ρώσοι αξιωματούχοι θα μπορούσαν να εισέλθουν στην χώρα του – τη Μολδαβία.

Λοιπόν, πρώτον, κανείς δεν πηγαίνει εκεί τώρα. Ίσως κάποια στιγμή αργότερα… Και δεύτερον, δεν υπάρχει πια τέτοια χώρα. Οι τοπικοί αρχηγοί την πούλησαν στην Ρουμανία, γίνοντας προδότες της πατρίδας τους.

Και δεν έχει νόημα να τους μιλήσουμε για τίποτα. Αφήστε τους ανθρώπους να ασχοληθούν μαζί τους. Και τελικά αποφασίστε ποιοι είναι – Μολδαβοί ή Ρουμάνοι. ΥΓ. Με την κατανόηση, φυσικά, ότι όλοι εκεί θα σέβονται την κυριαρχία της Μολδαβικής Δημοκρατίας της Υπερδνειστερίας».

Αιφνιδιαστική επίθεση και κατάληψη της ρωσόφωνης Υπερδνειστερίας (Τρανσνίστρια) σχεδίαζε να εξαπολύσει πριν δύο μήνες η Ουκρανία πριν την ήττα στο Σολεντάρ όταν ένιωθε ότι ήταν αρκετά δυνατή να το πράξει. Έκτοτε όμως τα πράγματα άλλαξαν.

«Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στο εγγύς μέλλον το καθεστώς του Κιέβου προετοιμάζει μια ένοπλη πρόκληση κατά της Μολδαβικής Δημοκρατίας της Πρίντεστρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί από μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων με τη συμμετοχή του εθνικιστικού σχηματισμού του Αζόφ»

Οι πληροφορίες για την κίνηση των Ουκρανών ήταν διάχυτες τότε σε λογαριασμούς στο Twitter όπου εμφανίζονταν φωτογραφίες ουκρανικών σχηματισμών να πλησιάζουν τα σύνορα με την Υπερδνειστερία και να λαμβάνουν θέσεις μάχης.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως η Υπερδνειστερία δεν είναι αναγνωρισμένη Δημοκρατία και συνεπώς η οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της δεν θεωρείται εισβολή. Η σημερινή δήλωση Μεντβέντεφ ήταν προειδοποίηση προς το Κισινάου.

Συγκεκριμένα ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται συγκεντρωμένες κοντά στο σημείο που υπάρχει το μικρότερο πλάτος της Υπερδνειστερίας μεταξύ Ουκρανίας και Μολδαβίας στο Πλατόνοβο. Βόρεια του Πλατόνοβου, υπάρχει μία λωρίδα γης μόλις δεκαπέντε χιλιομέτρων που χωρίζει την Ουρκρανία με την Μολδαβία.

Το Ρωσικό ειρηνευτικό σώμα που εγκαταστάθηκε το 1.991 μ.Χ. στην περιοχή αποτελείται μόνο από 1.800 άνδρες και είναι απλωμένο σε μήκος εκατοντάδων χιλιομέτρων από τα βορειοδυτικά μέχρι τα βορειοανατολικά καθώς η Υπερδνειστερία είναι μία λωρίδα γης μεταξύ της Ουκρανίας και της Μολδαβίας.

 Βασικός στόχος μίας ουκρανικής επίθεσης δεν θα ήταν μόνο το να προκαλέσουν μία βαριά ήττα και ένα γεωπολιτικό χτύπημα σε μία κρίσιμη στιγμή στην Ρωσία αλλά και να καταλάβουν την τεράστια ρωσική αποθήκη όπλων και πυρομαχικών της Κομπάσνα η οποία λέγεται ότι έχει μέσα αρκετό πολεμικό υλικό για να στηρίξει τον ουκρανικό Στρατό για ένα έτος επιχειρήσεων!

Η αποθήκη κατασκευάστηκε από τους Σοβιετικούς στην δεκαετία του ’60 μ.Χ. προκειμένου να υποστηρίξει σοβιετική επίθεση στην Δυτική Ευρώπη και στα Βαλκάνια κατά Ελλάδας και Τουρκίας από δύο σοβιετικές στρατιές που είχαν συνολική ισχύ 500.000 προσωπικού.

Αυτό για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της αποθήκης. Να θυμίσουμε ότι η Ρωσόφωνη Υπερδνειστερία αυτονομήθηκε επίσημα το 1.994 μ.Χ. μετά από ένα αιματηρό πόλεμο δύο ετών με τις νεοσύστατες τότε Μολδαβικές δυνάμεις.

Το μείζον πρόβλημα για την Ρωσία είναι ότι έχει απολέσει την βόρεια όχθη του ποταμού Δνείπερου και από το σημείο που βρίσκονται οι Ρωσικές δυνάμεις δεν μπορούν να εκτελέσουν χερσαία επιχείρηση κατά της Οδησσού, ούτε βέβαια κάποια αποβατική επιχείρηση δεδομένου ότι οι ουκρανικοί αντιπλοϊκοί πύραυλοι θα καταστρέψουν τα Ρωσικά πλοία πριν πλησιάσουν στις ακτές. Άρα η Υπερδνειστερία μπορεί να ενισχυθεί μόνο από αεραποβατική επιχείρηση από αέρος.

Πόσο εύκολο είναι αυτό; Είναι πολύ δύσκολο, με δεδομένο ότι πρέπει να πετάξουν επάνω από εχθρικό έδαφος, δηλαδή την Ουκρανία ή και την Μολδαβία, αν επιχειρήσουν να κινηθούν με κατεύθυνση δυτική και εν συνεχεία να »στρίψουν» Βορειανατολικά. Άλλωστε, εδώ αντιμετωπίζουν ένα στρατηγικό πρόβλημα αντίστοιχο με αυτό που θα αντιμετωπίσει σε περίοδο κρίσης με την Τουρκία, η Ελλάδα, με το σύμπλεγμα της Μεγίστης.

Το έδαφος που θα πρέπει να υπερασπιστούν οι Ρώσοι έχει μικρή έκταση, είναι πολύ μακριά από τις πιο κοντινές ρωσικές δυνάμεις, βρίσκεται από το εχθρικό έδαφος σε απόσταση βολής ελαφρών όπλων και για να σταλθούν ενισχύσεις θα πρέπει να περάσουν μέσα από εχθρικά ελεγχόμενη περιοχή όπως θα συμβεί και στην αντίστοιχη περίπτωση και στην περιοχή μεταξύ Ρόδου και Μεγίστης. Πάντως οι Ρώσοι έχουν κάποιο σύστημα καταστροφής της αποθήκης προκειμένου να μην πέσει στα χέρια του εχθρού.

Σε αυτή την περίπτωση υπολογίζεται ότι θα προκαλείτο σεισμική δόνηση της τάξης των 3,5 Ρίχτερ, με ανυπολόγιστες συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή και την Μολδαβία σε ότι αφορά την καταστροφή του οικοσυστήματος, αλλά προκειμένου να μην πέσει η αποθήκη στα χέρια των Ουκρανών αυτό είναι μία λογική κίνηση. Ίσως, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι Ουκρανοί δεν έχουν επιτεθεί μέχρι τώρα (https://www.pronews.gr/kosmos/diethnis-politiki/n-mentventef-gia-moldavia-i-xora-ayti-den-yparxei-gia-emas-oso-sevetai-tin-kathestos-tis-dimokratias-tis-yperdneisterias/).

 

Μήνυμα σε δραματικούς τόνους από την Ουγγαρία: Μεγάλος κίνδυνος Παγκοσμίου Πολέμου, εάν το ΝΑΤΟ έλθει σε άμεση σύγκρουση με την Ρωσία.

Μήνυμα σε δραματικούς τόνους από την Ουγγαρία: Μεγάλος κίνδυνος Παγκοσμίου Πολέμου, εάν το ΝΑΤΟ έλθει σε άμεση σύγκρουση με την Ρωσία «Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι το ΝΑΤΟ δεν θα γίνει μέρος της σύγκρουσης», υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας

Κάλεσμα στο ΝΑΤΟ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να μείνει μακριά από την άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση στην Ουκρανία ή την άμεση αντιπαράθεση με την Ρωσία, απηύθυνε ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών Peter Szijjarto. «Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι το ΝΑΤΟ δεν θα γίνει μέρος της σύγκρουσης και δεν θα έρθει σε άμεση σύγκρουση με την Ρωσική Ομοσπονδία», δήλωσε μιλώντας στο CNN.

«Επιμένουμε σε αυτή την απόφαση και ελπίζω ότι θα γίνει σεβαστή στο μέλλον. Διαφορετικά, εάν το ΝΑΤΟ παρασυρθεί σε αυτή την σύγκρουση, υπάρχει ο κίνδυνος να ξεσπάσει νέος Παγκόσμιος Πόλεμος», τόνισε ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών.

Το βίντεο της συνέντευξης του στο CNN δημοσιεύεται στη σελίδα του Szijjarto στο Facebook (το Facebook απαγορεύεται στην Ρωσία λόγω της ιδιοκτησίας του από τη Meta, η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση)-(https://www.bankingnews.gr/diethni/articles/676803/minyma-se-dramatikoys-tonous-apo-tin-ouggaria-megalos-kindynos-pagkosmiou-polemou-ean-to-nato-elthei-se-amesi-sygkrousi-me-ti-rosia).

 

Οι Wagner προειδοποιούν: Η αντεπίθεση των Ουκρανών άρχισε, θα αποτύχει – Οι Ρώσοι καταστρέφουν την άμυνα της Ουκρανίας. Δραματικές οι απώλειες των Ουκρανών στο καλό σενάριο έχουν σκοτωθεί 124.000 με 131.000 Ουκρανοί και στο κακό σενάριο έχουν εξουδετερωθεί έως 300.000 Ουκρανοί.

Οι Ουκρανικές δυνάμεις ξεκίνησαν την αντεπίθεση, έχουν πολλά όπλα και πολλούς στρατιώτες ήδη αναφέρονται 12 ταξιαρχίες με έως 4.000 στρατιώτες η κάθε μια δηλαδή 48.000 εκπαιδευμένους στρατιώτες και άλλους 70.000 στρατιώτες χαμηλής εκπαίδευσης…υποστηρίζουν οι Wagner ο πιο επιτυχημένος ιδιωτικός στρατός στον κόσμο.

Ωστόσο η αντεπίθεση με την έννοια της Ουκρανικής προέλασης δεν έχει ξεκινήσει, ίσως οι Wagner εννοούν ότι οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι για αντεπίθεση... Ωστόσο λόγω των μεγάλων απωλειών των Ουκρανών ειδικά των ειδικών δυνάμεων που έχουν αφανιστεί η αντεπίθεση θα αποτύχει… δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική αναμέτρηση ρωσικού και Ουκρανικού στρατού… οι Ουκρανοί θα ηττηθούν.

Και ενώ μονοπωλεί η προσπάθεια των Ουκρανών να χτυπήσουν με drones την κατοικία του Putin στην Μόσχα… ο ρωσικός στρατός καταστρέψει μεθοδικά την άμυνα της Ουκρανίας αφού βομβαρδίζει σχεδόν κάθε βράδυ κρίσιμες υποδομές όπως αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων με στόχο να αποδυναμώσει την προσπάθεια των Ουκρανών για αντεπίθεση…

Τα ξημερώματα 4 Μαΐου 2023 μ.Χ. ένα νέο μπαράζ βομβαρδισμών έπληξε την Ουκρανία, το Κίεβο, την Οδησσό και πολλές άλλες πόλεις της Ουκρανίας. Οι ΗΠΑ πίσω από την επίθεση στο Κρεμλίνο. Οι ΗΠΑ είναι σίγουρα πίσω από την επίθεση με drones στο Κρεμλίνο και την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Putin υποστήριξε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Dmitry Peskov, ο οποίος αρνήθηκε να σχολιάσει το εάν ο Ουκρανός Πρόεδρος Volodymyr Zelensky είναι «νόμιμος στόχος».

Αναφερόμενος στην επίθεση των drones στο Κρεμλίνο, ο Peskov υπογράμμισε πως δεν έχει προγραμματιστεί ούτε κάποια έκτακτη ομιλία του Putin ούτε κάποια έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας ενώ επισήμανε πως δεν αλλάζουν ούτε οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία.

Όπως είπε ο Peskov, οι ΗΠΑ είναι αυτές που επιλέγουν τους στόχους και η Ουκρανία είναι αυτή που απλώς εφαρμόζει τα Αμερικανικά σχέδια, χαρακτηρίζοντας γελοία τα επιχειρήματά τους ότι δεν έχουν καμία ανάμειξη σε αυτήν την επίθεση.

«Οι προσπάθειες τόσο του Κιέβου όσο και της Ουάσιγκτον να αποκηρύξουν αυτό το γεγονός, είναι γελοίες. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι αποφάσεις για τέτοιες ενέργειες, για τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες, δεν λαμβάνονται στο Κίεβο. Λαμβάνονται στην Ουάσιγκτον. Το Κίεβο κάνει αυτό που του λένε.

Συχνά ακόμα και οι ίδιοι οι στόχοι δεν καθορίζονται από το Κίεβο, αλλά από την Ουάσιγκτον και στην συνέχεια μεταφέρονται στο Κίεβο για να τους εκπληρώσει το Κίεβο» υπογράμμισε ο Peskov, αναφέροντας πως ειδική επιτροπή ερευνά ενδελεχώς την επίθεση στο Κρεμλίνο. Ερωτηθείς μάλιστα εάν η Μόσχα πιστεύει ότι η Ουάσινγκτον εμπλέκεται σε αυτό που συνέβη, ο Peskov είπε: «Σίγουρα».

Zelensky: Όλοι θέλουμε να δούμε τον Putin στην Χάγη. Να συσταθεί ένα ειδικό δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου, ανεξάρτητο από το Διεθνές Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου να οδηγηθεί ο Ρώσος πρόεδρος, Vladimir Putin για τα εγκλήματα που διαπράττει στην Ουκρανία ζήτησε ο Ουκρανός πρόεδρος, Volodymyr Zelensky κατά την επίσκεψη του στην Χάγη.

«Όλοι θέλουμε να δούμε έναν διαφορετικό Vladimir εδώ στην Χάγη» είπε ο Zelensky κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με αφορμή την επίσκεψη του στην Χάγη. «Του αξίζει του Putin να καταδικαστεί και να οδηγηθεί στην Χάγη.

Αυτό θα συμβεί μόλις η Ουκρανία κερδίσει τη Ρωσία» τόνισε ο Zelensky, ο οποίος ανέφερε πως μόνο τον μήνα Απρίλιο η Ρωσία διέπραξε 6.139 εγκλήματα πολέμου που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 207 ανθρώπων, ανάμεσα τους και 11 παιδιά. Σε αυτό το πλαίσιο ο Zelensky ζήτησε να συσταθεί ένα ειδικό δικαστήριο για τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει η Ρωσία στην Ουκρανία.

Wagner: Η αντεπίθεση των Ουκρανών ξεκίνησε. Οι ουκρανικές δυνάμεις ξεκίνησαν την αντεπίθεση, έχουν πολύ προσωπικό και όπλα, δήλωσε ο ιδρυτής των Wagner PMC Yevgeny Prigozhin. «Ο Ουκρανικός στρατός ξεκίνησε την αντεπίθεσή του, έχει «απεριόριστο» προσωπικό και οβίδες».

Πρόσθεσε ότι, τις τελευταίες 24 ώρες, οι Wagner PMC προχώρησαν 230 μέτρα στο Artyomovsk που στην Ουκρανία ονομάζεται Bakhmut. Οι Ρωσικές δυνάμεις στο Bakhmut ελέγχουν περιοχή 54.000 τετραγωνικών μέτρων. Η Ουκρανία ελέγχει ακόμη 2,64 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Απίθανη η μαζική επίθεση της Ουκρανίας στο Luhansk. Η Ουκρανία συγκεντρώνει τις δυνάμεις της στις περιοχές Kremennaya, Kupyansk και Svatovo, αλλά μέχρι στιγμής δεν αναμένεται να ξεκινήσει μια μαζική επίθεση εκεί, δήλωσε ο συνταγματάρχης Vitaly Kiselyov, στρατιωτικός αναλυτής στη Λαϊκή Δημοκρατία του Luhansk.

«Υπάρχει πράγματι συγκέντρωση εχθρικών δυνάμεων και μέσων στην περιοχή Kremennaya - στο Silver Forest, στην περιοχή Kupyansk, από βορρά προς νότο και στην περιοχή Svatovo, αλλά δεν περιμένουμε μαζική επίθεση μέχρι στιγμής, δεν το βλέπουμε ακόμα»

Σύμφωνα με τον Kiselyov, από τους 170 στόχους που εντοπίστηκαν από το Battlegroup Center την τελευταία ημέρα, 120 χτυπήθηκαν. Είναι αποθήκες, και σημεία εξοπλισμού και προσωπικού. Προέλαση Ρωσικών στρατευμάτων κατά 1,5 χιλιόμετρο στην Kremennaya. Το Luhansk ανέφερε την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων κατά 1,5 χιλιόμετρο κοντά στην Kremennaya

Βρίσκονται στο έδαφος της βιομηχανίας παραγωγής κιμωλίας στην Belogorovka, δήλωσε ο απόστρατος αντισυνταγματάρχης της Λαϊκής Πολιτοφυλακής Andrei Marochko Μονάδες των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων πέρασαν σε αντεπίθεση, προχώρησαν 1,5 χλμ κοντά στην πόλη Kremennaya στο Luhansk.

«Η κατεύθυνση Krasnoliman είναι ένα πολύ δύσκολο τμήμα του εδάφους. Ο εχθρός, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, επικέντρωσε την προσοχή του σε αυτό το τμήμα, αλλά παρόλα αυτά, οι μονάδες μας έχουν αρκετά σημαντική επιτυχία στην προέλασή μας.

Ο στρατός πέρασε σε αντεπίθεση, προχώρησε 1,5 χλμ. κοντά στην Kremennaya. Σημείωσε ότι οι απώλειες των ουκρανικών στρατευμάτων κοντά στην Kremennaya σε κάποιο βαθμό μπορούν ήδη να συγκριθούν με την καταστροφή του Ουκρανικού στρατού στο Bakhmut.

Οι Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις μεταφέρονται από Bakhmut στην Zaporizhia. Η Κύρια Διεύθυνση Πληροφοριών (GUR) της Ουκρανίας μεταφέρει ειδικές δυνάμεις από το Bakhmut στην Zaporizhia. Επιβεβαιώθηκε ότι η ειδική μονάδα του τάγματος της κύριας διεύθυνσης πληροφοριών "Solnyshko" ("Sonechko") μεταφέρθηκε από το Artemovsk ή Bakhmut στο Zaporozhye.

Η ουκρανική διοίκηση αναπτύσσει την 46η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία επίθεσης, την 116η και την 118η ταξιαρχία των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας στην περιοχή Zaporozhye εκτός από 12.000 στρατιώτες στη γραμμή επαφής στην περιοχή Huliaipole και Orekhov.

Σε περίπτωση επίθεσης σε αυτήν την περιοχή, τα ουκρανικά στρατεύματα, λόγω έλλειψης δυνάμεων, θα αποφύγουν τις μάχες στις πόλεις και θα στραφούν προς την Αζοφική Θάλασσα ανατολικά της Μελιτόπολης για να κόψουν τον χερσαίο διάδρομο προς την Κριμαία.

Χτυπήθηκαν δύο ουκρανικές ταξιαρχίες. Δύο ουκρανικές ταξιαρχίες χτυπήθηκαν από ρωσικές δυνάμεις κοντά στο Chervonopopovka. Οι Ρώσοι πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε δύο ταξιαρχίες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που είχαν εντοπιστεί από αναγνωρίσεις στην κατεύθυνση της Chervonopopovka.

«Στο τμήμα Chervopopovka και στο δάσος Serevryansky, οι δυνάμεις αναγνώρισης της ομάδας μάχης Κέντρου εντόπισαν την κίνηση του προσωπικού της 66ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας του ουκρανικού στρατού και της 58ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας πεζικού. Ως αποτέλεσμα των χτυπημάτων σκοτώθηκαν πολλοί Ουκρανοί στρατιώτες.

Αντεπίθεση στο Luhansk; Για επιθετικές ενέργειες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων τόσο στο Luhansk όσο και στο Kupyansk και στο Donetsk κάνουν λόγο Ρώσοι αξιωματούχοι, αναφέροντας πως Ουκρανοί στρατιώτες επιχειρούν να προχωρήσουν σε αντεπίθεση στην κατεύθυνση του Luhansk.

«Στην κατεύθυνση μας, αυτή του Luhansk, υπάρχουν προσπάθειες από ουκρανικά μαχητικά να προχωρήσουν στην περίφημη αντεπίθεση. Όπως είχα πει και νωρίτερα, η 4η Μαΐου ήταν πολύ σημαντική και επικίνδυνη.

Από αυτήν την ημερομηνία και μετά, οι ουκρανικές δυνάμεις θα αρχίσουν να υπολογίζουν περισσότερο ή λιγότερο τις καιρικές συνθήκες και βάσει αυτών αρχίζουν να πραγματοποιούν επιθετικές ενέργειες» υποστήριξε μιλώντας στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ο Andrey Marochko, απόστρατος αντισυνταγματάρχης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Luhansk.

Κινητοποίηση σε Kupyansk, Donetsk. Σύμφωνα με τον Marochko, οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις αναφέρουν επίσης ενεργοποίηση των Ουκρανών τόσο στο Kupyansk όσο και στο Krasnolimansk και στο Donetsk, ενώ υπάρχουν πληροφορίες, βάσει των οποίων οι ουκρανικές δυνάμεις είναι πιο ενεργές και στην περιοχή του Bakhmut.

Την περασμένη Τρίτη 2 Μαΐου ο Marochko είχε εκτιμήσει πως οι ουκρανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να προχωρήσουν σύντομα σε αρκετές προκλήσεις σε όλο το μήκος της γραμμής του μετώπου, εκτιμώντας πως η ουκρανική αντεπίθεση θα μπορούσε να αρχίσει έως τις 9 Μαΐου. Εν τω μεταξύ, τις εκτιμήσεις του Marochko έχει επιβεβαιώσει και ο επικεφαλής της Wagner, Yevgeny Prigozhin, ο οποίος υπογράμμισε πως η αντεπίθεση των Ουκρανών έχει ήδη αρχίσει.

Αυξάνεται η ένταση των χτυπημάτων στο Κίεβο από τους Ουκρανούς. Η ένταση των επιθέσεων στο Κίεβο το βράδυ της Πέμπτης ήταν η υψηλότερη από την αρχή του έτους, λέει ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της Ουκρανικής πρωτεύουσας. «Η πόλη μας δεν έχει αισθανθεί τόσο πυκνή ένταση χτυπημάτων από την αρχή του 2023 μ.Χ.» ανέφερε.

Η νέα νυχτερινή αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο διήρκεσε τρεισήμισι ώρες. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο και στις γύρω περιοχές. Η αντεπίθεση των Ουκρανών θα αποτύχει λόγω σημαντικών απωλειών

Η Ουκρανία σχεδιάζει να εξαπολύσει μια αντεπίθεση η οποία θα αποτύχει.. Σε συνάντηση ανώτατων Ρώσων στρατιωτικών αξιωματούχων που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαΐου, ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας ανέφερε τις επίσημες εκτιμήσεις για τις απώλειες της Ουκρανίας τον τελευταίο μήνα.

Η Ρωσία εκτιμά ότι περισσότεροι από 15.000 Ουκρανοί στρατιώτες εξουδετερώθηκαν –σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σοβαρά– τον Απρίλιο. Παρά την άνευ προηγουμένου στρατιωτική βοήθεια από τις δυτικές δυνάμεις, οι απώλειες των Ουκρανών είναι δραματικές.

Όλο και περισσότερο η Δύση εκφράζει προβληματισμούς για μια ουκρανική νίκη, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εδαφικές απώλειες των στρατευμάτων της Ουκρανίας είναι τρομακτικές ενώ οι Ρώσοι προελαύνουν απελευθερώνοντας όλο και περισσότερα εδάφη.

Δραματικές οι απώλειες των Ουκρανών στο καλό σενάριο έχουν σκοτωθεί 124.000 με 131.000 Ουκρανοί. Στα μυστικά έγγραφα που διέρρευσαν στις ΗΠΑ το αμερικανικό Πεντάγωνο εκτιμάει ότι μεταξύ 124.000 και 131.000 Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν από τις Ρωσικές δυνάμεις.

Σε εκτιμήσεις που έγιναν από άλλες υπηρεσίες πληροφοριών, υπάρχουν ακόμη υψηλότεροι αριθμοί, με ορισμένες αναφορές να δίνουν στατιστικά στοιχεία από 250.000 έως 300.000 νεκρούς Ουκρανούς. Οι Ουκρανοί συνεχίζουν να αρνούνται όλες αυτές τις αναφορές.

Τον Φεβρουάριο, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Aleksey Reznikov δήλωσε ότι ο αριθμός των θανάτων μεταξύ των στρατευμάτων της Ουκρανίας ήταν μικρότερος από τον αριθμό των θανάτων στον σεισμό που έπληξε την Τουρκία και τη Συρία.

Σύμφωνα με επίσημες πηγές, η καταστροφή σε αυτές τις δύο χώρες οδήγησε στο θάνατο 55.000 ανθρώπων, γεγονός που δείχνει πώς ο Aleksey Reznikov λέει προφανώς ψέματα, αφού ακόμη και μεταξύ των πιο φιλοουκρανικών πηγών αναφέρονται πολύ υψηλότερες απώλειες.

Το πιο σοφό θα ήταν να παραδεχτούν τον ανησυχητικό αριθμό των ουκρανικών απωλειών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μια απαράδεκτη σύγκρουση, η ειρηνευτική διαδικασία είναι η καλύτερη εναλλακτική λύση για όλες τις πλευρές.

Αλλά ούτε η Ουκρανία έχει την κυριαρχία να λάβει μια τέτοια απόφαση, ούτε το ΝΑΤΟ έχει συμφέρον σε οποιαδήποτε πιθανότητα ειρήνης. Έτσι, πιθανότατα, οι Ουκρανοί πολίτες θα συνεχίσουν να πεθαίνουν στην «κρεατομηχανή» της πρώτης γραμμής.

Πυρά Zakharova: Για ότι κάνει το Κίεβο υπεύθυνες είναι ΗΠΑ και Μ. Βρετανία. Την θέση πως για το ότι κάνει το Κίεβο υπεύθυνες είναι οι ΗΠΑ και η Μ. Βρετανία διατυπώνει η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Maria Zakharova, στον απόηχο της επίθεσης με drones στο Κρεμλίνο.

«Για όλα όσα κάνει το καθεστώς του Κιέβου, η Ουάσινγκτον, το Λονδίνο και, γενικά, οι δημιουργοί και οι επιμελητές του ΝΑΤΟ είναι πρωτίστως υπεύθυνοι» ανέφερε σε ανάρτηση του στο Telegram η Zakharova.

«Τα δυτικά κράτη κατέστρεψαν τη νόμιμη κυβέρνηση στην Ουκρανία, έβαλαν τυχοδιώκτες και ληστές στο τιμόνι, τους παρείχαν χρήματα και όπλα, ενέπνευσαν μια αίσθηση απόλυτης ανοχής και ατιμωρησίας και τους παρείχαν πολιτική κάλυψη και στρατιωτική συνοδεία» υποστήριξε η Zakharova.

Κλιμακώνεται ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας. Η ενθάρρυνση της Δύσης ώστε η Ουκρανία να προχωρήσει σε αντεπίθεση θα οδηγήσει μόνο σε αιματοχυσία και περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης, δήλωσε ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Mikhail Galuzin.

«Ο απερίσκεπτος και απολύτως ανεύθυνος Zelensky πλημμυρίζει την Ουκρανία με προηγμένα δυτικά όπλα και η ενθάρρυνση των σχεδίων του για αντεπίθεση θα οδηγήσει μόνο σε αιματοχυσία και περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Θα θέλαμε να προειδοποιήσουμε το καθεστώς της Ουκρανίας και τους δυτικούς χορηγούς του για αναπόφευκτες άθλιες συνέπειες των σχεδίων τους». Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας είναι προετοιμασμένες για οποιαδήποτε εξέλιξη της κατάστασης…. Ουκρανός ολιγάρχης πρόσφερε μετρητά για όποιον πετάξει drone στην Μόσχα....

Μέρες πριν από την αποτυχημένη δολοφονία με drone με στόχο τον Putin, ο Ουκρανός βαρόνος των τραπεζών Volodymyr Yatsenko πρόσφερε χρηματική επιβράβευση 500.000 δολαρίων σε όποιον κατασκευαστή όπλων μπορούσε να προσγειώσει ένα drone στην Κόκκινη Πλατεία κατά την επερχόμενη παρέλαση της Μόσχας για την Ημέρα της Νίκης.

Στις 23 Απριλίου, ένα ουκρανικό drone φορτωμένο με 30 εκρηκτικά C4 καναδικής κατασκευής συνετρίβη κοντά στο βιομηχανικό πάρκο Rudnevo στη Μόσχα. Οι χειριστές με έδρα την Ουκρανία προσπάθησαν ανεπιτυχώς να δολοφονήσουν τον Ρώσο Πρόεδρο Putin, ο οποίος επρόκειτο να επισκεφθεί το Rudnevo εκείνη την ημέρα. Το drone τελικά δεν κατάφερε να χτυπήσει τον στόχο του, συνετρίβη περίπου 12 μίλια από τον προορισμό του.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι αρχές ανακάλυψαν τρία παρόμοια μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη γύρω περιοχή. Μέχρι τη στιγμή που οι βόμβες Καναδικής κατασκευής έφτασαν στη Μόσχα, η κυβέρνηση στην Οτάβα είχε παράσχει στο Κίεβο βοήθεια αξίας σχεδόν 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να υποστηρίξει τον αγώνα της Ουκρανίας εναντίον του ρωσικού στρατού. Η πτήση του ουκρανικού drone UJ-22 ξεκίνησε από την περιοχή Kharkiv της Ουκρανίας.

Μια δεξαμενή σκέψης με στενούς δεσμούς με τις υπηρεσίες πληροφοριών του Κιέβου, απέδωσε στη Μυστική Υπηρεσία της Ουκρανίας (SBU) την ενορχήστρωση της απόπειρας δολοφονίας. Το drone μετέφερε εκρηκτικά m112, τα οποία χρησιμοποιούνται από πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, τα εκρηκτικά που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτυχημένη επίθεση ήταν καναδικής προέλευσης. Η αποτυχημένη απόπειρα κατά της ζωής του Putin ήρθε εν μέσω ενός κύματος εισβολών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον ρωσικό εναέριο χώρο τους τελευταίους μήνες.

Μια μέρα μετά την αποτυχημένη επίθεση της 23ης Απριλίου, η Ρωσία κατέγραψε 10 επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις συνοριακές περιοχές. Η συγκαλυμμένη φύση των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας εντός της Ρωσικής επικράτειας καθιστά δύσκολη την καταμέτρησή τους.

Επικεφαλής της εκστρατείας «dro-nation» του Κιέβου είναι ο Υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ουκρανίας, Mykhailo Fedorov, ο οποίος «δεν κάνει καμία προσπάθεια να κρύψει την θανατηφόρα φύση αυτών των drones που έχουν σχεδιαστεί για να καταστρέψουν στόχους όπως στρατιώτες ή τανκς», σύμφωνα με το BBC. «Όμως, όπως και η υπόλοιπη κυβέρνησή του», συνέχισε το BBC, «αρνείται να μιλήσει για πρόσφατες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε Ρωσικό έδαφος».

Στις 6 Απριλίου, ο ουκρανός μεγιστάνας των οικονομικών και της βιομηχανίας όπλων, Volodymyr Yatsenko, εμφανίστηκε στο δίκτυο TSN με έδρα το Κίεβο και πρόσφερε ένα χρηματικό έπαθλο αξίας περίπου 549.000 δολαρίων σε κάθε εθνικό παραγωγό όπλων που καταφέρει να προσγειώσει ένα drone μέσα στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας κατά την επερχόμενη Νίκη της Ρωσίας.

Ο ετήσιος εορτασμός της Ημέρας της Νίκης της Ρωσίας σηματοδοτεί την επέτειο της παράδοσης της Γερμανίας το 1.945 μ.Χ. στον Σοβιετικό Κόκκινο Στρατό. Κάθε 9 Μαΐου, εκατομμύρια Ρώσοι πολίτες συμμετέχουν σε πορείες σε όλη την χώρα για να τιμήσουν την νίκη των Ρώσων.

Η τελετή περιλαμβάνει συνήθως ομιλίες από τον Ρώσο Πρόεδρο και τον Διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας επίσης. Η Ρωσία ανακοίνωσε την ακύρωση των παρελάσεων κατά την Ημέρα της Νίκης στα σύνορα, μετά από έξαρση της δραστηριότητας των drone στην επικράτεια τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους.

Στις 2 Μαΐου, ο Guardian υποβάθμισε τις απειλές για ουκρανική τρομοκρατική βία στην Ρωσία, δηλώνοντας ότι ενώ «μια ουκρανική επίθεση με drone στην Κόκκινη Πλατεία κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης της Ημέρας της Νίκης θα ήταν ταπεινωτική για τον Puitn», η κυβέρνησή του δεν ακύρωσε τις πορείες της Ημέρας της Νίκης.

Διαφθορά στις Ουκρανικές τράπεζες. Χαρακτηρίζοντας τον επερχόμενο εορτασμό της Κόκκινης Πλατείας ως «πολύ νόμιμο» στρατιωτικό στόχο κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στις 6 Απριλίου ο Yatsenko αποκάλυψε ότι η δική του εταιρεία όπλων, Dovbush, ήδη «ζεσταίνεται» να χτυπήσει την Μόσχα.

Οι ανησυχίες ότι ο Yatsenko μπορεί να μην συμμορφώνεται με τους εγχώριους χρηματοοικονομικούς κανονισμούς στο «πιο διεφθαρμένο έθνος στην Ευρώπη» δεν ήταν αδικαιολόγητες. Ο τραπεζικός μεγιστάνας δημιούργησε την καριέρα του εργαζόμενος στην Privatbank, ένα ουκρανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1.991 μ.Χ.

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας μετά το Μαϊντάν εθνικοποίησε την τράπεζα το 2016 μ.Χ., αφού 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς από τα ταμεία της. Ένας τραπεζίτης κατηγόρησε αργότερα τον Yatsenko ότι συνέβαλλε στην χρεοκοπία της τράπεζας.

Ο τραπεζίτης Serhii Fursa, κατηγόρησε τον Yatsenko ότι διοχέτευσε τα μετρητά στους ιδιοκτήτες της Privatbank, δηλαδή στον Ουκρανό ολιγάρχη Igor Kolomoisky: τον διαβόητο προστάτη τόσο του Προέδρου Zelensky όσο και του νεοναζιστικού τάγματος Azov.

«Το πρωί, απλοί Ουκρανοί έφεραν χρήματα στην Privatbank και το βράδυ, ο Igor Kolomoisky χρησιμοποίησε τα ίδια χρήματα για να πιει σαμπάνια στη Γενεύη», είπε ο Fursa. «Ο Yatsenko ήταν υπεύθυνος για την διασφάλιση ότι τα χρήματα αυτών των καταθετών πήγαιναν στον Kolomoisky».

Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας ισχυρίστηκε αργότερα ότι ο Yatsenko απέσυρε «τα περισσότερα κεφάλαια από την τράπεζα την παραμονή της εθνικοποίησής της» το 2016 μ.Χ., τα οποία στην συνέχεια μεταβίβασε στη σύζυγο και την κόρη του.

Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάστηκαν στην κόρη του, Χάνα, ήταν εκείνα που ανήκαν σε γεωργική εταιρεία που κατείχε «23 ακίνητα, 500 οικόπεδα και 17 αυτοκίνητα». Τον Φεβρουάριο του 2021 μ.Χ., μια πτήση τσάρτερ που μετέφερε τον Yatsenko «γύρισε και αναγκάστηκε να προσγειωθεί» στην Ουκρανία ενώ ήταν καθοδόν προς την Βιέννη.

Οι ουκρανικές αρχές συνέλαβαν αμέσως τον Yatsenko με την κατηγορία της υπεξαίρεσης στην Privatbank. Το γραφείο του εισαγγελέα κατά της διαφθοράς της Ουκρανίας έχει προγραμματιστεί να προχωρήσει στην υπόθεσή του τον Σεπτέμβριο.

Ενώ ανακοίνωσε τον διαγωνισμό του για επίθεση με drone στην επερχόμενη παρέλαση της Μόσχας στις 9 Μαΐου, ο Yatsenko δήλωσε ότι το drones δεν πρέπει μόνο να προσγειωθεί στην Κόκκινη Πλατεία, αλλά να είναι αναγνωρίσιμο ως ουκρανικό.

«Πρέπει να έχει ουκρανικά συνθήματα όπως «Δόξα στην Ουκρανία», ανέφερε ο Ουκρανός τραπεζίτης. Η Σοβιετική νίκη στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, γνωστή ως Ο Μεγάλος Πατριωτικός Πόλεμος στην Ρωσία, παραμένει πηγή εθνικής υπερηφάνειας στην χώρα μέχρι σήμερα.

Η υποστηριζόμενη από την Δύση κυβέρνηση της Ουκρανίας, εν τω μεταξύ, έχει ενσωματώσει τάγματα νεοναζί στον στρατό της και έχει σεβαστεί τους συνεργάτες των Ναζί της Ουκρανίας της εποχής του Β' Παγκοσμίου Πολέμου με επίσημες κρατικές τιμές.

Καθώς οι προοπτικές της νίκης της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης εξασθενούν, η ελίτ της Ουκρανίας προωθεί ανοιχτά μια στρατηγική εναέριας τρομοκρατίας εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας (https://www.bankingnews.gr/diethni/articles/676732/oi-wagner-proeidopoioyn-i-antepithesi-ton-oukranon-ksekinise-alla-tha-apotyxei-logo-apoleion-oi-rosoi-katastrefoun-tin-amyna-tis-oukranias).

 

Τουρκία: Πρέπει να βγούμε από τον ΝΑΤΟ, λέει ο εμπνευστής της Γαλάζιας Πατρίδας. Καταγγέλλει τον «Ατλαντικό εθισμό» των συμπατριωτών του και ζητάει συμμαχία με Ρωσία, Κίνα και Ινδία.

Ήταν ο πρώτος που μίλησε για την «Γαλάζια Πατρίδα» πριν αρκετά χρόνια σε συμπόσιο του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, και όπως φαίνεται είναι από τους λίγους που μιλάνε ευθέως για έξοδο της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ, εξηγώντας πόσο βλαβερή ήταν η Συμμαχία για την Τουρκία.

Σε συνέντευξή του στο τουρκικό μέσο Τele1 ο απόστρατος ναύαρχος Τζεμ Γκουρντενίζ ήταν ξεκάθαρος, υποστηρίζοντας ότι «η Δύση αποτελεί μεγάλη απειλή για την Τουρκία, λαμβάνοντας υπόψη την υποστήριξή της στις προσπάθειες δημιουργίας αυτονομιστικού κουρδικού κράτους».

Στην σύγκρουση της Τουρκίας με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), ο Γκουρντενίζ δήλωσε ότι οι δυτικές χώρες δεν υποστηρίζουν την Τουρκία. Πρόσθεσε ότι οι δηλώσεις για την Τουρκία που έγιναν από τις Αρχές της ΕΕ ή την Γερουσία των ΗΠΑ κατέστησαν σαφές «ποιος είναι φίλος μας και ποιος εχθρός μας».

ΤΟ ΝΑΤΟ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ. Σύμφωνα με τον ναύαρχο, το ΝΑΤΟ είναι πολύ ισχυρό τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην αντιπολίτευση στην Τουρκία και κατηγορεί τις πολιτικές δυνάμεις, που δεν έχουν διαβάσει σωστά την στάση του ΝΑΤΟ.

Τον ανησυχεί η «ήπια δύναμη» του ΝΑΤΟ και «η ατλαντική χημεία που δημιούργησε το ΝΑΤΟ στην Τουρκία που είναι πολύ ισχυρή» την οποία αποκαλεί «ατλαντικό εθισμό» από τον οποίο οι Τούρκοι πολιτικοί δεν μπορούν να απαλλαγούν.

Η απόπειρα πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου 2016 μ.Χ., αλλά και ο ρόλος του ΝΑΤΟ στο Ιντσιρλίκ είναι ενδεικτικά της σκοτεινής στάσης της Συμμαχίας για τον ναύαρχο. «Το ΝΑΤΟ μπορεί ακόμη και να παρέχει στέγη για ορισμένο χρονικό διάστημα στους στρατιώτες της τρομοκρατικής οργάνωσης FETO –γκιουλενιστές- που εργάζονται στο ΝΑΤΟ στο εξωτερικό και των οποίων οι σχέσεις με τις τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν διακοπεί».

Για τον Γκουρντενίζ ο κόσμος πρέπει να ρωτηθεί για το ΝΑΤΟ και τον αντιαμερικανισμό. «Πάνω από το 50% το βλέπει ως απειλή ή τουλάχιστον κίνδυνο. Κοιτάς όμως τους βουλευτές και τους βουλευτές που τους εκπροσωπούν και κανένα κόμμα δεν ανοίγει το στόμα του και δεν λέει τίποτα. Το αποκαλώ »Αυτοκρατορικό Φόβο»».

Μας χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί.. Ο Τούρκος ναύαρχος εξέφρασε την ανησυχία του ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να παρασύρει την Άγκυρα σε σύγκρουση μέσω της ουκρανικής κρίσης. Υποστήριξε ότι σε αυτή την περίπτωση, η Τουρκία θα αναγκαζόταν να κλείσει τα στενά για την Ρωσία και αυτό θα ήταν ένα casus belli για πλήρη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ με χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων.

Πιστεύει ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο, αλλά είναι «μια αμερικανική μαριονέτα» και γι’ αυτό βιάζεται να δεχτεί την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ επισημαίνοντας ότι μεγάλη απειλή αποτελεί το δυτικό σχέδιο μετατροπής της Μαύρης Θάλασσας σε «λίμνη του ΝΑΤΟ».

Στράφηκε μάλιστα εναντίον των ΗΠΑ που όπως λέει χρησιμοποιούσαν την Άγκυρα από το 1.945 μ.Χ. και πιστεύει ότι η χώρα του πρέπει να απαλλαγεί από αυτή την «αγγλοσαξονική εξάρτηση» με κάθε κόστος και να ακολουθήσει τη δική της ανεξάρτητη πολιτική, ισορροπώντας μεταξύ «Ατλαντικού και Ασίας».

«Κοιτάξτε την Αμερική, υπάρχουν σχεδόν 500 δεξαμενές σκέψης. Συνεχώς ετοιμάζουν εκθέσεις και παρουσιάζουν αναφορές στους πολιτικούς τους» λέει και τονίζει ότι στην Τουρκία «τα περισσότερα think tanks χρηματοδοτούνται από τις Η.Π.Α. Υπάρχουν πολύ λίγοι ανεξάρτητοι. Με άλλα λόγια, η Τουρκία είναι ουσιαστικά κατεχόμενη από την ατλαντική, νατοϊκή νοοτροπία».

Συμμαχία με Ρωσία, Κίνα Ινδία. Ο Γκουρντενίζ επέκρινε επίσης το ΝΑΤΟ για παραπλάνηση της Τουρκίας σχετικά με τους στόχους της ΕΣΣΔ και ρίχνοντάς όλο το φταίξιμο στο Κρεμλίνο. Ο στόχος αυτής της πολιτικής ήταν να μετατραπεί η Τουρκία σε δυτικό δορυφόρο, υποστήριξε.

Πιστεύει ότι η Τουρκία θα πρέπει να σφυρηλατήσει μια γεωπολιτική συμμαχία με τη Ρωσία, την Κίνα και την Ινδία και να αναπτύξει στενότερες επαφές με άλλες χώρες BRICS. Δεν κινδυνεύουμε από ελληνοτουρκικό πόλεμο. O Gurdeniz μάλιστα διαψεύδει όσους λένε ότι στην περίπτωση που βγει η Τουρκία από το ΝΑΤΟ θα προκληθεί σίγουρα πόλεμος με την Τουρκία και την Κυπριακή Δημοκρατία.

«Θα πρέπει να τους θυμίσουμε την «Ειρηνευτική Επιχείρηση» της Κύπρου του 1.974 μ.Χ. και την Κρίση των Ιμίων του 1.996 μ.Χ. Η Τουρκία ήταν μέλος του ΝΑΤΟ και στις δύο κρίσεις και ήταν μια χώρα που είχε πράγματι μπει στη διαδικασία της σύγκρουσης. Θυμίζω ότι ενώ βυθιζόταν το αντιτορπιλικό μας Kocatepe, βυθίστηκε ως Ελληνικό πλοίο.

Η θέση ότι άλλα μέλη του ΝΑΤΟ θα πολεμήσουν την Τουρκία για να προστατεύσουν την Ελλάδα είναι επίσης ακατανόητη. Δεν νομίζω ότι θα θυσιάσουν τους δικούς τους στρατιώτες για να προστατέψουν ένα κράτος που έχει δηλώσει 12 μίλια στο Αιγαίο και έχει στραγγαλίσει την Τουρκία» είπε.

Οι Ρώσοι και οι Ιρανοί δεν μπορούν να εισβάλουν στην Τουρκία. Εξηγώντας ο Τούρκος ναύαρχος γιατί η Ρωσία και το Ιράν δεν μπορούν να εισβάλουν στην Τουρκία είπε πως η Τουρκία με την Ρωσία δεν συνορεύουν. «Για να εισβάλει η Ρωσία στην Τουρκία, πρέπει να εισβάλει στην Γεωργία. Είναι αδύνατο έτσι κι αλλιώς να εισβάλει στην Τουρκία με αμφίβια δύναμη».

Για το Ιράν επεσήμανε πως «δεν έχουμε πολεμήσει καν με το Ιράν από το 1.639 μ.Χ. Δεν είναι δυνατόν το Ιράν να εισβάλει στην Τουρκία. Η σημερινή στρατιωτική γεωγραφία δεν ενθαρρύνει ούτως ή άλλως χερσαίες επιχειρήσεις στα νοτιοανατολικά, διότι είναι ορεινή περιοχή.

Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο. Από αυτή την άποψη, οι πόλεμοι πυραύλων λαμβάνουν χώρα κυρίως για αεροπορικές απειλές. Ωστόσο, δεν μπορείτε να πάρετε ακριβή αποτελέσματα ούτως ή άλλως. Η κατάληψη εδαφών είναι απολύτως απαραίτητη για την επίτευξη οριστικών αποτελεσμάτων. Πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετήσετε την σημαία σας στην πρωτεύουσα, σε ένα διοικητικό κτίριο. Ούτε το Ιράν ούτε η Ρωσία μπορούν να το κάνουν αυτό αυτή την στιγμή».

«Μα στην Τουρκία δεν υπάρχει δημοκρατία». Ο εμπνευστής της «Γαλάζιας Πατρίας» δεν δίστασε να ασκήσει δριμύτατη κριτική και στην κυβέρνηση Ερντογάν, λέγοντας ξεκάθαρα ότι στην χώρα του δεν λειτουργεί η δημοκρατία.

«Οι υποστηρικτές μας στο ΝΑΤΟ ρωτούν: «Τι δουλειά έχουμε στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης;» όπου εκεί «υπάρχουν καταπιεστικά καθεστώτα;». Λες και η Τουρκία ζει στον παράδεισο της δημοκρατίας εδώ και 20 χρόνια! Λες και δεν είμαστε από τις χώρες που σήμερα είναι φυλακισμένοι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι και οι φυλακές έχουν υψηλή πληρότητα» είπε.

«Σκέφτονται λες και η Τουρκία, ως μέλος του ΝΑΤΟ, δεν έχει υποστεί πραξικοπήματα τα τελευταία 71 χρόνια, τα πολιτικά κόμματα δεν έχουν κλείσει και ο λαός αντιλαμβάνεται τη δημοκρατία όπως στη Νορβηγία.

Το 1.946 μ.Χ. η Τουρκία πέρασε στη δημοκρατία χωρίς να αποκτήσει την απαραίτητη κοινωνική και πολιτιστική ωριμότητα και οικονομική ανάπτυξη. Ο ατλαντικός ιμπεριαλισμός χρησιμοποίησε το εξωτερικό προσωπείο της δημοκρατίας για να προκαλέσει τη διαίρεση του λαού σε θρησκευτικούς και εθνοτικούς λόγους».

»Σήμερα, μας κυβερνά αντισυνταγματικά μια κυβέρνηση βασισμένη στη θρησκεία τα τελευταία 20 χρόνια. Η αντιπολίτευση χρησιμοποιεί επίσης θρησκευτικά και εθνοτικά επιχειρήματα για τις τελικές εκλογές.

Άρα ο ιμπεριαλισμός ήταν πολύ επιτυχημένος. Το εθνικό κράτος και η κοσμική δομή συντρίβονται από τα πολιτικά κόμματα τόσο του κυβερνώντος όσο και του αντιπολιτευόμενου κόμματος. Παρόλο που η Τουρκία είναι στην συμμαχία του ΝΑΤΟ εδώ και 70 χρόνια, δεν υπάρχει τίποτα που δεν έχουμε κάνει.

Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Υπάρχει μια μικρή ελίτ στην Τουρκία. Αυτοί που νομίζουν ότι ζουν στο Λουξεμβούργο ή στην Ανδόρα. Νομίζουν ότι όλη η Τουρκία είναι αυτό που νομίζουν. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο» είπε μεταξύ άλλων (http://corfiatiko.blogspot.com/2023/05/blog-post.html).

 

Η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο αποτυχίας της ουκρανικής αντεπίθεσης: «Έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητές τους». «Οι Ρεπουμπλικανοί μας περιμένουν στην γωνία» λένε στην «κυβέρνηση» Μπάιντεν.

H διακυβέρνηση Μπάιντεν ετοιμάζεται για το ενδεχόμενο η αντεπίθεση της Ουκρανίας να αποτύχει, και συνεπώς για τις επικρίσεις που θα υπάρξουν στο εσωτερικό αλλά και από τους συμμάχους, οι οποίοι θα υποστηρίξουν ότι οι ΗΠΑ απέτυχαν να οδηγήσουν την Ουκρανία σε νίκη και κατανάλωσαν τους οικονομικούς και στρατιωτικούς πόρους τους χωρίς αποτέλεσμα.

Δημόσια, η ομάδα του προέδρου Τζο Μπάιντεν έχει προσφέρει ακλόνητη υποστήριξη στην Ουκρανία, δεσμευόμενη να την προμηθεύσει με όπλα και οικονομική βοήθεια για «όσο χρειαστεί». Αλλά, εάν η επικείμενη επίθεση αποφέρει περιορισμένα κέρδη, εκφράζονται φόβοι από αξιωματούχους της κυβέρνησης ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με επικρίσεις από όλες τις πλευρές.

Η μία πλευρά θα πει ότι οι προελάσεις της Ουκρανίας θα είχαν αποδώσει αν η κυβέρνηση είχε δώσει στο Κίεβο όλα όσα ζητούσε, δηλαδή πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς, μαχητικά αεροσκάφη και περισσότερα α/α συστήματα.

Η άλλη πλευρά, θα ισχυριστεί ότι η αδυναμία της Ουκρανίας αποδεικνύει πως δεν μπορεί ν’ αναγκάσει την Ρωσία ν’ απομακρυνθεί εντελώς από το έδαφος που κατέλαβε. Αυτές οι ανησυχίες εξαπλώθηκαν πρόσφατα από την διαρροή απόρρητων πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια άκρως απόρρητη αξιολόγηση από τις αρχές Φεβρουαρίου ανέφερε ότι η Ουκρανία θα υπολείπονταν «αρκετά» από την επιτυχία της αντεπίθεσής της.

Η Ουκρανία ήλπιζε ν’ αποκόψει την χερσαία γέφυρα της Ρωσίας με την Κριμαία και οι Αμερικανοί είναι πλέον επιφυλακτικοί γι’ αυτό, σύμφωνα με δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους που γνωρίζουν τις αξιολογήσεις.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ελπίδες στο Πεντάγωνο ότι η Ουκρανία θα παρεμποδίσει τις γραμμές ανεφοδιασμού της Ρωσίας εκεί, ακόμη και αν μια συνολική νίκη επί των πρόσφατα οχυρωμένων ρωσικών στρατευμάτων αποδειχθεί πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Στις ΗΠΑ τώρα κατανόησαν πως οι Ρώσοι έχουν ετοιμάσει πολλά «Κουρσκ» στα ουκρανικά μέτωπα για να αναλωθούν οι ουκρανικές τεθωρακισμένες ταξιαρχίες.

Επιπλέον, οι πληροφορίες των ΗΠΑ δείχνουν ότι η Ουκρανία απλώς δεν έχει τη δυνατότητα ν’ απωθήσει τα ρωσικά στρατεύματα απ’ όπου είναι καλά οχυρωμένα —μια παρόμοια αίσθηση έχει επικρατήσει και στο πεδίο της μάχης σε άλλα μέρη της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν εξοπλίσει επαρκώς τις δυνάμεις του κι’ έτσι, μέχρι να συμβεί αυτό, η αντεπίθεση δεν μπορεί να ξεκινήσει. Βασικά, αν μπορούσε να έβαζε όλους τους δυτικούς στρατούς να πολεμούν στην θέση των Ουκρανών.

Υπάρχει η πεποίθηση ότι το Κίεβο είναι πρόθυμο να εξετάσει το ενδεχόμενο προσαρμογής των επιδιώξεών του, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, και ένας πιο μετριοπαθής στόχος μπορεί να είναι ευκολότερο να εμφανιστεί ως νίκη.

Έχει γίνει συζήτηση, σύμφωνα με τους συνεργάτες του Μπάιντεν, να παρουσιαστεί στους Ουκρανούς ως «κατάπαυση του πυρός» και όχι ως μόνιμες ειρηνευτικές συνομιλίες, αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα στην Ουκρανία ν’ ανακτήσει μεγαλύτερο τμήμα του εδάφους της σε μελλοντικό χρόνο.

Θα έπρεπε να δοθούν κίνητρα στο Κίεβο: ίσως εγγυήσεις ασφαλείας από το ΝΑΤΟ, οικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, περισσότερη στρατιωτική βοήθεια για την αναπλήρωση και την ενίσχυση των δυνάμεων της Ουκρανίας και παρόμοια.

«Εάν η αντεπίθεση δεν πάει καλά, η κυβέρνηση μπορεί μόνο να ισχυριστεί ότι δεν της διατέθηκαν ορισμένοι τύποι όπλων και βοήθειας την στιγμή που τα χρειαζόταν περισσότερο», δήλωσε ο Κουρτ Βόλκερ, ο ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία επί διακυβέρνησης Τραμπ.

Μια αντεπίθεση που δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες θ’ αναγκάσει επίσης τους συμμάχους στις ξένες πρωτεύουσες ν’ αμφισβητήσουν το πόσα περισσότερα μπορούν να διαθέσουν εφόσον η νίκη του Κιέβου φαίνεται ν’ απομακρύνεται όλο και περισσότερο.

«Η Ευρωπαϊκή δημόσια υποστήριξη μπορεί να μειωθεί με την πάροδο του χρόνου καθώς το ενεργειακό και οικονομικό κόστος στην Ευρώπη παραμένει υψηλό», δήλωσε η Clementine Starling, διευθύντρια και συνεργάτης στο think tank Atlantic Council στην Ουάσιγκτον. «Μια διάσπαση της διατλαντικής στήριξης πιθανότατα θα βλάψει την εσωτερική υποστήριξη των ΗΠΑ και τόσο το Κογκρέσο όσο και η κυβέρνηση Μπάιντεν ίσως δυσκολευτούν να τη διατηρήσουν».

Πολλά ευρωπαϊκά έθνη θα μπορούσαν επίσης να πιέσουν το Κίεβο να τερματίσει τις μάχες. «Μια κακή αντεπίθεση θα πυροδοτήσει περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με το πώς θα είναι το αποτέλεσμα του πολέμου και τον βαθμό στον οποίο μπορεί πραγματικά να επιτευχθεί μια λύση μόνο συνεχίζοντας να στέλνουν στρατιωτικά όπλα και βοήθεια», είπε η Starling.

Ο Μπάιντεν και οι κορυφαίοι συνεργάτες του τόνισαν δημόσια ότι ο Ζελένσκι θα πρέπει να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες μόνο όταν είναι έτοιμος. Αλλά η Ουάσιγκτον έχει επίσης κοινοποιήσει στο Κίεβο ορισμένες πολιτικές πραγματικότητες: κάποια στιγμή, ειδικά με τους Ρεπουμπλικάνους να ελέγχουν την Βουλή των Αντιπροσώπων, ο ρυθμός της βοήθειας των ΗΠΑ πιθανότατα θα επιβραδυνθεί.

Αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον, αν και δεν πιέζουν το Κίεβο, έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται για το πώς θα μπορούσαν να μοιάζουν αυτές οι συνομιλίες και καταλαβαίνουν ότι μπορεί να είναι πολύ σκληρές για τον Ζελένσκι στο εσωτερικό.

«Εάν η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει δραματικά επί του πεδίου, αναπόφευκτα ανακύπτει το ερώτημα εάν είναι καιρός να σταματήσουν οι μάχες κατόπιν διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Richard Haass, Πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων. «Είναι ακριβό, εξαντλούμε τα πυρομαχικά, έχουμε άλλα απρόοπτα σε όλο τον κόσμο για τα οποία πρέπει να προετοιμαστούμε» πρόσθεσε (https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-asfaleia/i-ouasingkton-proetoimazetai-gia-to-endexomeno-apotyxias-tis-oukranikis-antepithesis-exoun-eksantlisei-tis-dynatotites-tous/).


Τα τρία διαφορετικά όπλα των Ρώσων που θα «τρυπήσουν» τα Γερμανικά Leopard. Τα τρία διαφορετικά όπλα των Ρώσων που θα «τρυπήσουν» τα Γερμανικά Leopard Η μεγαλύτερη απειλή είναι τα σύγχρονα αντιαρματικά πυραυλικά συστήματα ATGM.

Τρία διαφορετικά οπλικά συστήματα με τα οποία μπορούν να εξουδετερώσουν την θωράκιση τους και να καταστρέψουν τα γερμανικά τανκ Leopard - θεωρούνται η αιχμή του δόρατος της ουκρανικής αντεπίθεσης - διαθέτουν οι Ρώσοι, όπως υποστηρίζει σε δημοσίευμα της η γερμανική εφημερίδα Bild.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ρωσικός στρατός ήδη χρησιμοποιεί τρία οπλικά συστήματα, τα οποία μπορούν να εξουδετερώσουν τα Leopard. Πρόκειται για τα αυτοκινούμενα αντιαρματικά πυραυλικά συστήματα (ATGM), για τις αντιαρματικές νάρκες και για Ρωσικά άρματα μάχης.

ATGM: Η μεγαλύτερη απειλή. Κατά την Bild, η μεγαλύτερη απειλή για τα δυτικά άρματα μάχης είναι τα σύγχρονα αντιαρματικά πυραυλικά συστήματα ATGM, τα οποία χάρη στις γομώσεις που διαθέτουν, είναι ικανά να διαπεράσουν περισσότερο από ένα μέτρο θωράκισης. Αυτά τα συστήματα σχεδιάστηκαν ειδικά για να αντιμετωπίσουν τανκ όπως το Leopard 2,

Νάρκες ΤΜ-62. Ένα άλλο ισχυρό όπλο στο οπλοστάσιο των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι οι αντιαρματικές νάρκες. Η Bild αναφέρεται στις γνωστές ΤΜ-62 και στις πιο σύγχρονες και βελτιωμένες εκδόσεις τους που είναι σε χρήση από τον ρωσικό στρατό.

Τα άρματα T-72B3, T-90A/S/M ή T-80BVM. Ένας άλλος κίνδυνος για την δυτική τεχνολογία είναι τα ρωσικά άρματα μάχης. «Τα Ρωσικά άρματα μάχης τύπου T-72B3, T-90A/S/M ή T-80BVM, εξοπλισμένα με ισχυρά συστήματα στόχευσης, δεν είναι κατώτερα από τα γερμανικά άρματα μάχης Leopard. Επιπλέον, οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν πρόσφατα από το πυροβόλο των 125 mm 2A46 είναι επίσης ικανοί να διαπεράσουν την θωράκιση των Leopard 2A6» υποστηρίζει το δημοσίευμα της Bild.

Υπενθυμίζεται πως στις 25 Ιανουαρίου, η Γερμανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι θα στείλει 14 άρματα μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία και θα εκδώσει άδεια σε άλλες χώρες για επανεξαγωγή αυτών των οχημάτων.

Στις 24 Φεβρουαρίου, η Γερμανία αποφάσισε να προμηθεύσει το Κίεβο με άλλα 4 άρματα μάχης, με το σύνολο τους να βρίσκονται στα χέρια των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ήδη από τα τέλη Μαρτίου (https://www.bankingnews.gr/diethni/articles/676438/ta-tria-diaforetika-opla-ton-roson-pou-tha-trypisoun-ta-germanika-leopard).

 

Η κυβέρνηση Ερντογάν φοβάται ένα «ποντιακό κίνημα» μέσα στην Τουρκία. H δολοφονία του Ιταλού κληρικού Αντρέα Σαντόρο για τις «αποσχιστικές πράξεις, βασισμένες στην Ελληνοποντιακή ιδέα», η οποία είναι η ίδρυση ενός ελληνορθόδοξου κράτους στον Εύξεινο Πόντο.

Έναν από τους φόβους της Τουρκίας του Ερντογάν που σχετίζεται με τα «χρονίζοντα και ανεπίλυτα προβλήματα σε Αιγαίο και Κύπρο» παρουσιάζει σε άρθρό του στο Nordic Monitor ο αυτοεξόριστος στη Στοκχόλμη Τούρκος δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, ο οποίος για πολλά χρόνια εργάστηκε στην εφημερίδα Zaman, ως διευθυντής στην αγγλική της έκδοση, και σχετίζεται με το κίνημα του ιμάμη Γκιουλέν.

Σύμφωνα λοιπόν με τα απόρρητα έγγραφα που παρουσιάζει ο Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, η τουρκική κυβέρνηση όχι μόνο παρακολουθεί στενά τις υποτιθέμενες προσπάθειες για την αναβίωση ενός ποντιακού κινήματος μέσα στη χώρα (Pontusçuluk είναι η λέξη στα τουρκικά), αλλά η υπόθεση συνδέεται με τη δολοφονία του Ιταλού κληρικού Αντρέα Σαντόρο τον Φεβρουάριο του 2006 στη Τραπεζούντα.

Στο άρθρο του ο Τούρκος δημοσιογράφος σημειώνει ότι ο καθολικός ιερέας βρισκόταν υπό παρακολούθηση και ότι οι μυστικές υπηρεσίες άκουγαν τα τηλεφωνήματά του. Ωστόσο, η πληροφορία αυτή δεν είναι νέα: τον Απρίλιο του 2018 μ.Χ., για παράδειγμα, ο Ουζάι Μπουλούτ στο providencemag.com ανέφερε ότι οι Αρχές τον θεωρούσαν ύποπτο για «αποσχιστικές πράξεις, βασισμένες στην Ελληνοποντιακή ιδέα», η οποία είναι η ίδρυση ενός ελληνορθόδοξου κράτους στον Εύξεινο Πόντο.

Αυτή την φορά, όμως, ο Αμπντουλάχ Μποζκούρτ επανέρχεται στο θέμα –που το θεωρεί «φόβο της Τουρκίας»– με αφορμή δημοσιεύματα για τον Εκρέμ Ιμάμογλου στον ελληνικό Τύπο, και ειδικά στην εφημερίδα Έθνος που τον χαρακτήριζε ως τον Πόντιο που έκλεψε την Κωνσταντινούπολη από τον Ερντογάν.

«Η τουρκική παράνοια έχει κρατηθεί ζωντανή. Πολλοί που αντιτίθενται στην κυβέρνηση και ξένοι πολίτες συχνά κατηγορούνται ότι με κάποιον τρόπο βοηθούν στην αναζωπύρωση του ποντιακού κινήματος», σημειώνει. Το έγγραφο που έχει αναρτηθεί στο Nordic Monitor αναφέρει ότι η Αστυνομία της Τραπεζούντας ζήτησε την καταγραφή των συνομιλιών του πατέρα Αντρέα Σαντόρο τρεις μήνες πριν από την δολοφονία του.

Στο μικροσκόπιο βρισκόταν και ένας ακόμα ιερέας, ο Γερμανός ιεραπόστολος Τίλμαν Γκέσκε, που βασανίστηκε δολοφονήθηκε το 2007 μ.Χ. μαζί με άλλους δύο άνδρες μέσα στον προτεσταντικό εκδοτικό οίκο Ζιρβέ, στη Μαλάτια. Όπως και στην περίπτωση του Ιταλού ιερέα που δολοφονήθηκε από έναν έφηβο, δράστες ήταν πέντε υπερεθνικιστές.

Ακόμα, από ένα άλλο έγγραφο αποκαλύπτεται ότι το ίδιο τρίμηνο με τον Αντρέα Σαντόρο υπό παρακολούθηση με το αιτιολογικό ότι είχαν «ριζοσπαστικές ιδέες» βρίσκονταν ο Γιασίν Χαγιάλ, ο θεωρούμενος ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του Αρμένιου δημοσιογράφου Χραντ Ντινκ, και ένας άλλος άνδρας ονόματι Χασάν Ντεβεσί. Όπως αποδεικνύεται, ο Γιασίν Χαγιάλ συνομιλούσε με τον Ιταλό ιερέα. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο αίτημα για την παρακολούθηση και των τριών ανδρών αναφέρεται η λέξη Pontusçuluk.

«Ο ρόλος της ΜΙΤ σε αυτές τις δολοφονίες ποτέ δεν αποδείχθηκε, αν και υπήρχε διαταγή από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των χριστιανικών και ιεραποστολικών δραστηριοτήτων στην Τουρκία», καταλήγει ο Αμπντουλάχ Μποζκούρτ (http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2019/08/i-kyvernisi-erntogan-fovatai-ena-pontiako-kinima-mesa-stin-toyrkia.html).

 

Ρωσία: Η εμπλοκή της Γερμανίας στον πόλεμο στην Ουκρανία αυξάνεται.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι η εμπλοκή της Γερμανίας στον πόλεμο στην Ουκρανία αυξάνεται καθημερινά και το Βερολίνο δεν έχει τρόπο να διασφαλίσει ότι τα όπλα με τα οποία έχει προμηθεύσει την Ουκρανία δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά ρωσικών εδαφών.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι Γερμανικές προμήθειες όπλων έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη στην περιοχή του Ντονμπάς, την οποία η Ρωσία έχει ανακηρύξει δική της, μια απόφαση που η Ουκρανία και η Δύση έχουν απορρίψει ως παράνομη.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε χθες ότι η Γερμανία επέμεινε, όπως και άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ότι τα όπλα με τα οποία προμηθεύει την Ουκρανία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να πλήττονται Ρωσικά εδάφη.

Αλλά ο Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Πρώτον, η Γερμανία δεν έχει τρόπο να το ελέγξει . Δεύτερον, τα όπλα με τα οποία προμηθεύει η Γερμανία το καθεστώς του Κιέβου ήδη πλήττουν ρωσικό έδαφος, επειδή το Ντονμπάς είναι Ρωσική περιοχή». Ο Πεσκόφ είπε ότι «η άμεση και έμμεση εμπλοκή» της Γερμανίας στον πόλεμο αυξάνεται, προσθέτοντας ότι «ο Γερμανός καγκελάριος πρέπει να το λάβει αυτό ως σημείο αφετηρίας».

Οι δύο περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας που είναι ως ενιαία περιοχή γνωστή ως Ντονμπάς αποτελούν το επίκεντρο εχθροπραξιών μεταξύ των ουκρανικών και των ρωσικών ή υποστηριζόμενων από την Ρωσία δυνάμεων από το 2014 μ.Χ. Η Ρωσία τις προσάρτησε μονομερώς πέρυσι, μαζί με άλλες δύο ουκρανικές περιοχές, αν και δεν τις ελέγχει πλήρως (https://www.defence-point.gr/news/rosia-i-emploki-tis-germanias-ston-polemo-stin-oykrania-ayxanetai).

 

Στα άκρα οι Πολωνοί - Στο ναδίρ οι σχέσεις με Γερμανία, αποζημιώσεις από Ρωσία. Το Βερολίνο έχει απορρίψει κατηγορηματικά το αίτημα της Πολωνίας για αποζημιώσεις ύψους 1,3 τρισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Πολωνία προτίθεται μετά τη Γερμανία, να ζητήσει και από την Ρωσία αποζημιώσεις - επανορθώσεις για τα όσα δεινά υπέστησε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Σε δηλώσεις του στους Financial Times o Marcin Przydacz, επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Πολωνίας, υποστηρίζει ότι εάν η Γερμανία συμφωνήσει να πληρώσει αποζημίωση στην Πολωνία, τότε αντίστοιχο αίτημα θα μπορούσε να διατυπωθεί και προς την Ρωσία.

Διαφορετική αντιμετώπιση. «Αντιμετωπίζουμε το Βερολίνο και την Μόσχα ως διαφορετικούς πολιτισμούς. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να αρχίσουμε διάλογο για τις αποζημιώσεις με το Βερολίνο, αλλά με τον Πρόεδρο Putin πρόκειται για έναν διαφορετικό πολιτισμό. Εάν επιτύχουμε με την Γερμανία, το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι να αρχίσουμε αντίστοιχες διαπραγματεύσεις με έναν άλλο κατακτητή» υπογράμμισε ο Przydacz.

Η περίπτωση της Ναμίμπια. Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Οκτώβριο η Πολωνία ζήτησε αποζημιώσεις ύψους 1,3 τρισεκατομμυρίων ευρώ από την Γερμανία για τις καταστροφές που προκάλεσε στην χώρα, με τον Πολωνό πρωθυπουργό Mateusz Morawiecki να υποστηρίζει τον Σεπτέμβριο του 2022 μ.Χ. πως το Βερολίνο συμφώνησε το 2021 μ.Χ. να αποζημιώσει τη Ναμίμπια με το ποσό των 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για την γενοκτονία που είχαν διαπράξει οι Γερμανοί στους πληθυσμούς Nama και Herero την περίοδο 1.904 μ.Χ. -1.908 μ.Χ.

Πάντως, το Βερολίνο έχει απορρίψει κατηγορηματικά τα αιτήματα των Πολωνών, αναφέροντας πως το θέμα έχει κλείσει ήδη από τη δεκαετία του ’50 με την τότε κομουνιστική κυβέρνηση της Πολωνίας, με τη Βαρσοβία ωστόσο να επιμένει ότι είναι έτοιμη για μια μακρά δικαστική διαμάχη.

Στο χειρότερο σημείο από το 1.989 μ.Χ. οι σχέσεις. Οι σχέσεις Γερμανίας – Πολωνίας βρίσκονται στο χειρότερο σημείο τους από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1.989 μ.Χ., κάτι που θα πρέπει - μεταξύ άλλων - να αποδοθεί και στη στάση των δύο κρατών απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Γερμανία έχει αναπτύξει από τον περασμένο Ιανουάριο στην Πολωνία μια στρατιωτική μονάδα που χειρίζεται το αντιαεροπορικό σύστημα Patriot – πρόκειται για την πιο σημαντική γερμανική στρατιωτική παρουσία στην Πολωνία μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο -, εξέλιξη που προήλθε ύστερα από πολιτική αντιπαράθεση, μια και οι Πολωνοί ζητούσαν οι Patriot να εγκατασταθούν στην Ουκρανία.

Παρά την πολιτική αντιπαράθεση, οι στρατιώτες των δύο κρατών κάνουν λόγο για άψογες σχέσεις, με τους 300 Γερμανούς στρατιώτες να χειρίζονται τους Patriot και με τους Πολωνούς να προστατεύουν την περιοχή και το αντιαεροπορικό σύστημα.

Εκατέρωθεν πυρά. Οι σχέσεις των δύο κρατών είναι σημαντικός καταλύτης για την σταθερότητα όχι μόνο στην ανατολική Ευρώπη, αλλά σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και τη δυτική συμμαχία, ιδιαίτερα τώρα που η Δύση προσπαθεί να είναι ενωμένη απέναντι στη Ρωσία του Putin.

Στο Βερολίνο υπάρχει βαθιά απογοήτευση με την πολωνική κυβέρνηση υπό την ηγεσία του συντηρητικού κόμματος «Νόμος και Δικαιοσύνη» (PiS) και την προσπάθειά του να χρησιμοποιήσει τη Γερμανία ως «πολιτικό σάκο» ενόψει των εκλογών του φθινοπώρου, καθώς εκτιμά ότι το αίτημα για τις επανορθώσεις – αποζημιώσεις, έχει να κάνει όχι με τα χρήματα του Βερολίνου αλλά με τις ψήφους των Πολωνών.

Η Πολωνία έχει εξαπολύσει σφοδρά κατά της Γερμανίας αφενός για τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία αφετέρου για τις οικονομικές της σχέσεις με την Ρωσία. Οι Γερμανοί απαντούν ότι είναι ο τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων στον κόσμο στην Ουκρανία και ότι η Πολωνία ήταν η ίδια εισαγωγέας ρωσικού άνθρακα πριν από τον πόλεμο ενώ οι Πολωνοί αντεπιτίθενται, κατηγορώντας το Βερολίνο ότι επιδιώκει τον υπερβολικό έλεγχο των θεσμών της ΕΕ και ότι θέλει να αναδιαμορφώσει την ΕΕ σε ένα «Γερμανικό Τέταρτο Ράιχ».

Ο συνδετικός κρίκος. Σύμφωνα με αναλυτές μεγάλο μέρος της γερμανο-πολωνικής έντασης για την Ουκρανία πηγάζει από μια θεμελιώδη διαφορά αντίληψης που είναι απίθανο να αλλάξει. «Αυτό που φοβάται περισσότερο ο καγκελάριος είναι η ανεξέλεγκτη κλιμάκωση και η ρωσική πυρηνική απειλή.

Ενώ για τους Πολωνούς, η αντίληψη της απειλής είναι διαφορετική: πρόκειται για ρωσικά τανκ που κυλούν στη Βαρσοβία» τονίζουν αναλυτές, αναφέροντας πως αυτό που μπορεί να βελτιώσει τις σχέσεις των δύο κρατών είναι η οικονομική τους αλληλοεξάρτηση.

Η Γερμανία παραμένει ο κύριος επιχειρηματικός εταίρος της Πολωνίας με το διμερές εμπόριο να έχει αυξηθεί κατά 14% σε σχέση με πέρσι, η Mercedes-Benz ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο την κατασκευή εργοστασίου 1 δισ. ευρώ για την κατασκευή ηλεκτρικών φορτηγών μόνο στο Jawor, στην Νοτιοδυτική Πολωνία ενώ η Γερμανία έκλεισε μια συμφωνία για να στείλει πετρέλαιο από την Πολωνία στο διυλιστήριο Schwedt στο πλαίσιο της αντικατάστασης των ρωσικών πηγών ενέργειας.

Επιπλέον, εκτιμάται ότι οι οικονομικές σχέσεις των δύο κρατών θα βελτιωθούν εξαιτίας των κυρώσεων κατά της Ρωσίας αλλά και των ανησυχιών στην Δύση για την αυξανόμενη εξάρτηση από την Κίνα. Οικονομολόγοι τονίζουν ότι το αυξανόμενο εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών δείχνει ότι «η οικονομική σχέση δεν κινείται πάντα με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια κατεύθυνση με την πολιτική» (https://www.bankingnews.gr/diethni/articles/676421/sta-akra-oi-polonoi-sto-xeirotero-simeio-oi-sxeseis-me-germania-theloun-apozimioseis-kai-apo-rosia).

 

Συμφωνία-«βόμβα» Ρωσίας – Κίνας για την Αρκτική – Αντίβαρο για ένταξη Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ – Ψυχροπολεμικό το κλίμα με τις ΗΠΑ.

Η Αρκτική  αποτελεί εδώ και καιρό, μια ακόμη περιοχή αντιπαράθεσης ΗΠΑ-ΝΑΤΟ κατά Ρωσίας-Κίνας, με τις τελευταίες να βαδίζουν χέρι-χέρι σε όλα τα Διεθνή ζητήματα, αμφισβητώντας έμπρακτα την  Παγκόσμια κυριαρχία ΗΠΑ-ΕΕ-ΝΑΤΟ

Τα τελευταία χρόνια έντονη δραστηριότητα και ενδιαφέρον παρατηρείται από ΗΠΑ και Ρωσία για την  Αρκτική που είναι πλουσιότατη σε  ενεργειακά κοιτάσματα και κατέχει  σημαντική γεωστρατηγική θέση.

Η ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, με αυτήν της Σουηδίας να έπεται κατά την εκτίμηση μας μέχρι το καλοκαίρι, αφύπνισαν τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, ο οποίος επιχειρεί να βάλει ενεργά στο παιγνίδι της Αρκτικής την Κίνα.

Η συμφωνία Ρωσίας-Κίνας για την Αρκτική. Στο πλαίσιο αυτό. «Κίνα και Ρωσία υπογράφουν συμφωνία για την επιβολή του Δικαίου της θάλασσας  καθώς εντείνεται η στρατιωτική συγκέντρωση στην Αρκτική«, αναφέρει Διεθνές ΜΜΕ, επισημαίνοντας:

«Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν δημοσιοποιήθηκαν, αλλά αυτή υπογράφθηκε μετά από διήμερη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με την Φινλανδία, μέλος του ΝΑΤΟ, ενώ έρχεται καθώς η Κίνα επεκτείνει την παρουσία της στην περιοχή και η Μόσχα ενθαρρύνει χώρες εκτός Αρκτικής να επενδύσουν σε ναυτιλιακά και ενεργειακά έργα.

Η συνάντηση μεταξύ της ακτοφυλακής της Κίνας και της FSB της Ρωσίας πραγματοποιήθηκε στην πόλη Μούρμανσκ, που βρίσκεται εντός του Αρκτικού Κύκλου.  Η ακτοφυλακή της Κίνας και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) υπέγραψαν το μνημόνιο συνεννόησης (MOU) την Τρίτη, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός CCTV είπε ότι η συμφωνία ήταν το αποτέλεσμα μιας διήμερης συνάντησης μεταξύ της κινεζικής ακτοφυλακής και της FSB που ολοκληρώθηκε την Τρίτη.

Ο αρχηγός της κινεζικής ακτοφυλακής Yu Zhong και ο Vladimir Grigorovich Kulishov, πρώτος αναπληρωτής διευθυντής της FSB και επικεφαλής της συνοριακής υπηρεσίας, εκπροσώπησαν τις δύο πλευρές στην τελετή υπογραφής.

Σύμφωνα με το CCTV, οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι «θα προωθήσουν ενεργά τη συνεργασία για την επιβολή του Δικαίου της θάλασσας, θα ενώσουν τα χέρια για να οικοδομήσουν μια θαλάσσια κοινότητα του πεπρωμένου και θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να υπηρετήσουν τη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση συνεργασίας μεταξύ Κίνας και Ρωσίας στη νέα εποχή».

Οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι θα εφαρμόσουν τη συμφωνία συνεργασίας η οποία επιτεύχθηκε από τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στις συναντήσεις τους. Οι δύο ηγέτες περιέγραψαν τους δεσμούς μεταξύ των χωρών ως εταιρική σχέση «χωρίς όρια» σε κοινή δήλωση που υπεγράφη το 2022 μ.Χ. Η κινεζική αντιπροσωπεία στην συνάντηση παρακολούθησε επίσης μια ρωσική θαλάσσια άσκηση στην Αρκτική, ανέφερε το CCTV.

Ανεβαίνει η στρατιωτική ένταση. Η Αρκτική έχει δει μια έντονη στρατιωτική συσσώρευση, με την Φινλανδία να γίνεται μέλος του ΝΑΤΟ νωρίτερα αυτό το μήνα και τη Σουηδία επίσης να βρίσκεται σε υποψηφιότητα για ένταξη στη διατλαντική συμμαχία ασφάλειας.

Η Ρωσία διεξήγαγε μια άσκηση διάσωσης στην Αρκτική νωρίτερα αυτό το μήνα που οργανώθηκε από το Υπουργείο έκτακτης ανάγκης της, με συμμετέχοντες από εννέα ανώνυμες χώρες της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής και της Ευρασίας και παρατηρητές από τουλάχιστον 13 χώρες.

Οι Ρωσικές ναυτικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίσης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις. Για να αντιμετωπίσει το ΝΑΤΟ, η Ρωσία έχει ενθαρρύνει χώρες εκτός Αρκτικής ,συμπεριλαμβανομένων της Ινδίας, του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας, να επεκτείνουν την εμπορική τους παρουσία στην περιοχή μέσω επενδύσεων σε ναυτιλιακές διαδρομές, έργα φυσικού αερίου, σταθμούς παραγωγής ενέργειας και άλλα έργα.

Η Κίνα, η οποία έχει καθεστώς παρατηρητή στον Αρκτικό Συμβούλιο, έχει επίσης αυξήσει την παρουσία της στην περιοχή. Η Κίνα έχει την δεύτερη μεγαλύτερη ακτοφυλακή στον κόσμο. Επικεντρώνεται στην επιβολή του Δικαίου της θάλασσας, συμπεριλαμβανομένων των περιπολιών αλιείας, της επιθεώρησης και αστυνόμευσης πλοίων, της έρευνας και διάσωσης και των επιχειρήσεων κατά του λαθρεμπορίου και της πειρατείας.

Οι Κινεζικοί και Ρωσικοί στρατοί έχουν πραγματοποιήσει πολλαπλές κοινές ασκήσεις τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων κοινών ναυτικών επιχειρήσεων στον Ειρηνικό και στη Θάλασσα της Ιαπωνίας.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η Αρκτική  αποτελεί εδώ και καιρό, μια ακόμη περιοχή αντιπαράθεσης ΗΠΑ-ΝΑΤΟ κατά Ρωσίας-Κίνας, με τις τελευταίες να βαδίζουν χέρι-χέρι σε όλα τα Διεθνή ζητήματα, αμφισβητώντας έμπρακτα την  Παγκόσμια κυριαρχία ΗΠΑ-ΕΕ-ΝΑΤΟ (https://yiorgosthalassis.blogspot.com/2023/05/blog-post_72.html).

 

Απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν με drones στο Κρεμλίνο! Τρομοκρατική ενέργεια των Ουκρανών δηλώνει η Μόσχα και υπόσχεται Απάντηση!

Απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν από Ουκρανούς με drones στο Κρεμλίνο. Το Κίεβο το βράδυ της Τετάρτης προσπάθησε να χτυπήσει drones την κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κρεμλίνο, ανέφερε η προεδρική διοίκηση.

“Δύο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα είχαν στόχο το Κρεμλίνο. Ως αποτέλεσμα των έγκαιρων ενεργειών που έλαβαν ο στρατός και οι ειδικές υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συστήματα πολέμου ραντάρ, οι συσκευές απενεργοποιήθηκαν”, αναφέρει η δημοσίευση. Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, κανείς δεν τραυματίστηκε, το πρόγραμμα εργασίας του αρχηγού του κράτους δεν έχει αλλάξει.

Ο εκπρόσωπος του προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στο RIA Novosti ότι ο Πούτιν δεν βρισκόταν στο Κρεμλίνο τη στιγμή της επίθεσης από ουκρανικά drones, σήμερα εργάζεται στην κατοικία του κοντά στη Μόσχα στο Novo-Ogaryovo. Τα σχέδια για την διεξαγωγή παρέλασης στην Κόκκινη Πλατεία στις 9 Μαΐου παραμένουν σε ισχύ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Η Μόσχα θεώρησε τις ενέργειες του Κιέβου ως προγραμματισμένη τρομοκρατική ενέργεια και απόπειρα δολοφονίας του προέδρου την παραμονή της Ημέρας της Νίκης και της παρέλασης της 9ης Μαΐου. Η ρωσική πλευρά επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαντήσει σε αυτή την επίθεση – όπου και όποτε κρίνει σκόπιμο.

Τον Μάρτιο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε σε συνέντευξη του στον δημοσιογράφο Πάβελ Ζαρούμπιν για το διαμέρισμά του στην κατοικία του Κρεμλίνου, όπου περνά πολύ χρόνο τον τελευταίο καιρό. Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι εργάζεται εκεί και συχνά διανυκτερεύει αναφέρει το ria novosti.

H επίθεση έγινε στις 3.00 μετά τα μεσάνυχτα και τα 2 drones καταρρίφθηκαν.. Είχαν μεσολαβήσει 16 λεπτά μεταξύ των 2 drones. Το 1ο drone στις 2:27 π.μ., το οποίο εξερράγη πάνω από το παλάτι της Γερουσίας και μετά ξέσπασε φωτιά στην οροφή του. Ο αντίκτυπος του 2ου θα είχε καταγραφεί στις 02:43. Τα θραύσματά του έπεσαν στο έδαφος του Κρεμλίνου (https://dimpenews.com/2023/05/03/%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b1-%ce%b4%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%86%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bf%cf%8d%cf%84%ce%b9%ce%bd-%ce%bc%ce%b5-drones-%cf%83%cf%84/).

 

Εντολή-απάντηση Β.Πούτιν για «εξουδετέρωση» Ουκρανών αξιωματούχων και του Β.Ζελένσκι. Φοβάται να επιστρέψει στο Κίεβο ο Ουκρανός πρόεδρος - Παρατείνει την απουσία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες όμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί ο Ρώσος Πρόεδρος  Β.Πούτιν διέταξε την εξουδετέρωση όλων των Ουκρανών αξιωματούχων συμπεριλαμβανομένου και του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ακόμη δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία αλλά ο λογαριασμός που μεταδίδει την είδηση είναι πλήρως ταυτισμένος με τις θέσεις του Κιέβου.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Ρωσικού κοινοβουλίου απαίτησε σήμερα την εξουδετέρωση  όλου του καθεστώτος του Κιέβου, όπως είπε. Παρατείνει την απουσία του από την Ουκρανία, ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, σύμφωνα με πληροφορίες της φινλανδικής τηλεόρασης.

Αιτία πιθανό ρωσικό πλήγμα αντιποίνων κατά του ίδιου μετά την επίθεση από ουκρανικά drone που σημειώθηκε στο Κρεμλίνο παρά το γεγονός ότι το Κίεβο διέψευσε ότι σχετίζεται με αυτή. Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας έφτασε στο Ελσίνκι την Τετάρτη για να συμμετάσχει στη συνάντηση των πρωθυπουργών της Σκανδιναβίας που διοργάνωσε ο Φινλανδός Πρόεδρος Sauli Niinistö.

Ο Ζελένσκι έχει κάνει μόνο μερικά ταξίδια στο εξωτερικό από την επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 μ.Χ.— στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Βέλγιο, την Πολωνία, την Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τώρα στην Φινλανδία.

Η συνάντηση στο Ελσίνκι των πρωθυπουργών από τις Σκανδιναβικές χώρες ανακοινώθηκε από το Γραφείο του Φινλανδού Προέδρου την περασμένη εβδομάδα, αλλά η παρουσία του Ζελένσκι κρατήθηκε κρυφή για λόγους ασφαλείας. Τώρα όπως αναφέρει η τηλεόραση της χώρας, ο Ζελένσκι ίσως θα παραμείνει λίγο παραπάνω στο Ελσίνκι ή σε άλλη χώρα, χωρίς βέβαια να διευκρινίζεται πόσο (https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-asfaleia/o-zelenski-fovatai-na-epistrepsei-stin-oukrania-pareteine-tin-paramoni-stin-finlandia-gia-aprosdioristo-diastima/).

 

Κεραυνοί Patrushev: Με αμερικανικά κεφάλαια η προσπάθεια διάλυσης της Ρωσίας – Ενεργός ο ρόλος των δομών του Soros. Η δυτική προπαγανδιστική μηχανή δεν λειτουργεί όταν συναντά την τιμή, την ευγένεια, το σθένος και την ακλόνητη ηθική που είναι εγγενής στον Ρωσικό λαό, κατέληξε ο Patrushev.

«Οδικός χάρτης» με απώτερο σκοπό την διάλυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας» έχει καταρτιστεί από την αμερικανική ελίτ, δήλωσε ο Nikolai Patrushev, γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας, σε συνέντευξή του στην Izvestia.

«Πολλά αμερικανικά ιδρύματα έχουν επηρεάσει την ελίτ της Ουάσιγκτον με επιστημονικές τους εργασίες που γράφτηκαν βιαστικά κατ’ εντολή του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, και οι οποίες παρομοιάζουν την Ρωσία ως fail state, δηλαδή ως ξοφλημένο κράτος, το οποίο δεν έχει άλλη μοίρα πλην της διάσπασης. Μάλιστα, αυτά τα ιδρύματα έχουν παρουσιάσει έναν οδικό χάρη» είπε.

Ο γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας σημείωσε ότι «βασικούς παράγοντες διάλυσης της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τους συγγραφείς, θα αποτελέσουν η δημιουργία και η διατήρηση της αστάθειας στα κράτη που γειτονεύουν με την Ρωσία, καθώς και ο πόλεμος πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης μιας πέμπτης φάλαγγας και η υποκίνηση εγχώριων αποσχιστικών τάσεων».

George Soros... «Μόνον οι δομές του George Soros, παρεμπιπτόντως, που πρόδωσε τους συμπατριώτες του στην Ουγγαρία στους Ναζί κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, διαθέτουν ετησίως 800 εκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία ψεύτικων βίντεο, πλαστών φωτογραφιών και ψευδών ειδήσεων στα κοινωνικά δίκτυα» τόνισε ο Patrushev.

Οι δυτικές χώρες επιδιώκουν να καταστρέψουν τα θεμέλια της Ρωσικής εθνικής ταυτότητας «προσπαθώντας να επιβάλουν καινοτομίες που είναι ξένες σε εμάς, όπως η διαφορετικότητα των φύλων και ο ιστορικός ρεβιζιονισμός», πρόσθεσε. «Η Δύση προσπαθεί να υπονομεύσει την εσωτερική ενότητα της χώρας και του λαού μας, να αποθαρρύνει τους πολίτες μας, να τους εμπνεύσει μια αίσθηση κατωτερότητας.

Ολόκληρα ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη εργάζονται ακούραστα για να δημιουργήσουν τις πιο τρελές ψευδοεπιστημονικές θεωρίες» είπε ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα κέντρα αυτά «στοιχειοθετούν την ανάγκη αναμόρφωσης της συνείδησης των Ρώσων, την μετάλλαξή τους σε συμπολίτες άλλων εθνικοτήτων και θρησκειών, διότι δήθεν βρίσκονται υπό Αυτοκρατορική καταπίεση». Ωστόσο, η δυτική προπαγανδιστική μηχανή δεν λειτουργεί όταν συναντά την τιμή, την ευγένεια, το σθένος και την ακλόνητη ηθική που είναι εγγενής στον ρωσικό λαό, κατέληξε ο Patrushev (https://www.bankingnews.gr/diethni/articles/676524/keravnoi-patrushev-me-amerikanika-kefalaia-i-epixeirisi-dialysis-tis-rosias-energos-o-rolos-ton-domon-tou-soros).

 

Πατρούσεφ: Αμερικανικά ιδρύματα έχουν γράψει έναν “οδηγό για την διάσπαση της Ρωσίας”. Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Νικολάι Πατρούσεφ. Πατρούσεφ: Με Αμερικανικά Κεφάλαια που ανέθεσαν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το Πεντάγωνο έγραψαν έναν οδηγό για την διάσπαση της Ρωσίας.

Μόσχα, 2 Μαΐου-RIA Novosti. Ένας” οδηγός για την διάσπαση της Ρωσίας ” έχει δημιουργηθεί για την αμερικανική ελίτ, δήλωσε ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας Νικολάι Πατρούσεφ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Ιζβέστια.

“Αρκετά Αμερικανικά ιδρύματα εισάγουν ενεργά την ελίτ της Ουάσιγκτον στα επιστημονικά τους έργα, βιαστικά γραμμένα με εντολή του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ και του Υπουργείου Άμυνας, με τίτλο “το αποτυχημένο κράτος: ένας οδηγός για τη διάσπαση της Ρωσίας”, είπε.

Ο Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας σημείωσε ότι «το κύριο στοίχημα, σύμφωνα με τους συγγραφείς, πρέπει να γίνει για τη δημιουργία και τη διατήρηση της αστάθειας σε γειτονικά κράτη με την Ρωσική Ομοσπονδία, καθώς και για έναν πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της πέμπτης φάλαγγας και της υποκίνησης εσωτερικού Ρωσικού αυτονομισμού».

«Οι δομές του Τζορτζ Σόρος και μόνο, παρεμπιπτόντως, που έδωσαν τους συμπατριώτες του στους Ναζί στην Ουγγαρία κατά την διάρκεια του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου, διαθέτουν 800 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για την δημιουργία φανταστικών βίντεο, σκηνοθετημένων φωτογραφιών και απομιμήσεων στα κοινωνικά δίχτυα», τόνισε. ο Πατρούσεφ.

Οι δυτικές χώρες επιδιώκουν να καταστρέψουν τα θεμέλια της παν Ρωσικής και εθνικής ταυτότητας, «κάνοντας το καλύτερο δυνατό για να επιβάλουμε καινοτομίες σε εμάς όπως η ποικιλομορφία των φύλων και ο ιστορικός αναθεωρητισμός», πρόσθεσε.

“Η Δύση προσπαθεί να υπονομεύσει την εσωτερική ενότητα της χώρας και του λαού μας, να αποθαρρύνει τους πολίτες μας, να τους ενσταλάξει μια αίσθηση κατωτερότητας.” ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτά τα κέντρα «δικαιολογούν την ανάγκη αναμόρφωσης της συνείδησης των Ρώσων, τη μετάνοιά τους σε συμπολίτες άλλων εθνικοτήτων και θρησκειών, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονται υπό τη λεγόμενη Ρωσική κατάληψη». Η Δυτική μηχανή προπαγάνδας δεν λειτουργεί όταν συναντά την τιμή, την ευγένεια, τη σταθερότητα του πνεύματος και την ακλόνητη ηθική που είναι εγγενής στο Ρωσικό λαό, κατέληξε ο Πατρούσεφ (https://ria.ru/20230502/raskol-1869230999.html, https://www.tokoutsavaki.net/post/patrushev-us-institutions-have-written-a-guide-to-thebreak-up-of-russia, https://www.triklopodia.gr/%cf%80%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b5%cf%86-%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b9%ce%b4%cf%81%cf%8d%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85/).

 

Οξύς διχασμός και κύμα οργής κατά Zelensky στην Ουκρανία - «Ο πόλεμος ξεκίνησε επειδή ο ανίκανος εξελέγη Πρόεδρος». Ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, η πολιτική ζωή βράζει και πάλι...

Βαραίνει το πολιτικό κλίμα κατά του Oυκρανού προέδρου Volodymyr Zelensky, με την αντιπολίτευση να σηκώνει μπαϊράκι για την ανατροπή της τρέχουσας συνθήκης. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο Strana, o πρώην αρχηγός του ουκρανικού κράτους Petro Poroshenko ανεβάζει τους τόνους σε πρωτόγνωρο επίπεδο…

Μόνιμη επωδός;… «Ο πόλεμος ξεκίνησε επειδή ο ανίκανος Zelensky εξελέγη Πρόεδρος». Όπως λοιπόν γίνεται ευκόλως αντιληπτό, μεσούντος του πολέμου, ο ουκρανικός πολιτικός βίος βράζει, με την αντιπολίτευση να ζητά… εκλογές.

Σημειώνεται πως οι εκλογές αναμένονται τον Οκτώβριο, αλλά δεν μπορούν να διεξαχθούν εφόσον η χώρα τελεί υπό στρατιωτικό νόμο. Σε κάθε περίπτωση, ο προεκλογικός αγώνας έχει ήδη ξεκινήσει, με τον Petro Poroshenko να πετά το γάντι… Υπενθυμίζεται πως οι εκλογές υπό κανονικές συνθήκες θα διεξάγονταν τον περασμένο Απρίλιο.

Με άλλα λόγια, ο Zelensky έχει συμπληρώσει ήδη τέσσερα χρόνια στην εξουσία, έχοντας νικήσει τον τότε πρόεδρο Porosenko συγκεντρώνοντας το 73,22% των ψήφων στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Πάντως, την παραμονή των εκλογών, «οι υποστηρικτές του Porosenko προειδοποιούσαν πως πιθανή εκλογή Zelensky θα έφερνε οικονομική κατάρρευση, ακόμη και πόλεμο πλήρους κλίμακας, όπερ και εγένετο», μεταδίδει το Strana, προσθέτοντας:

«Τώρα, οι οπαδοί του Poroshenko δεν έχουν σταματήσει να υποστηρίζουν: “Σας τα λέγαμε”. Αν είχε εκλεγεί ο Poroshenko, δεν θα είχε γίνει πόλεμος» Το άρθρο. Το βασικό έναυσμα για αυτή την εκστρατεία κατά του Zelensky ήταν ένα άρθρο του ιστορικού και πολιτικού επιστήμονα Oleksandr Zinchenko, που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο Historical Pravda (τμήμα της Ukrayinska Pravda, που ανήκει στον επιχειρηματία Tomasz Fiala, ο οποίος έχει ισχυρούς δεσμούς με δυτικές δομές).

Ο ίδιος ο Zinchenko ισχυρίζεται ότι έγραψε το άρθρο από ψυχής και όχι κατόπιν αιτήματος οποιασδήποτε πολιτικής δύναμης. Ωστόσο, προωθήθηκε ενεργά στο διαδίκτυο από υποστηρικτές του Porosenko.

Η βασική ιδέα του άρθρου είναι ότι η εκλογή του Ζelensky έφερε την έναρξη ενός πολέμου πλήρους κλίμακας. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, από τους τρεις πιθανούς νικητές των εκλογών (Poroshenko, Timoshenko, Zelensky), ο σημερινός πρόεδρος ήταν η χειρότερη επιλογή.

Διότι αν κέρδιζε ο Poroshenko, τότε ο Putin «θα φοβόταν να επιτεθεί», γιατί «θα καταλάβαινε ξεκάθαρα ότι, με έναν τέτοιο αντίπαλο, η νίκη της Μόσχας δεν θα ήταν εξασφαλισμένη».

Εάν η Julia Timoshenko είχε κερδίσει, θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να διαπραγματευτεί με τον Putin χάρη στον Γεωργιανό (αναφορά στον πραγματικό… ιδιοκτήτη της Γεωργίας, Ιvansvili, ο οποίος διατηρεί ανέφελες σχέσεις με το Κρεμλίνο). Οπότε δεν θα γινόταν ούτε πόλεμος.

Ωστόσο, ο Ζelensky κέρδισε. Και ο Putin αποφάσισε ότι, με έναν τόσο άπειρο πρόεδρο, η Ουκρανία θα γινόταν εύκολη λεία. Ως εκ τούτου ξεκίνησε πόλεμο. «Η εκλογή του Ζelensky -αργά ή γρήγορα- σήμαινε κλιμάκωση των εχθροπραξιών», έγραψε ο Zinchenko.

Βουλευτές από το κόμμα του Poroshenkο μίλησαν στο Strana για το θέμα. «Επί σχεδόν 4 χρόνια στη χώρα υπήρχε μία και μόνον πολιτική δύναμη. Οι δυνατότητες επίλυσης προβλημάτων είναι απεριόριστες.

Αλλά… τα προβλήματα έχουν αυξηθεί χιλιάδες φορές και τα περισσότερα από αυτά οδηγούσαν σε εισβολή», δήλωσε η Sofia Fentina, μέλος της παράταξης της Ευρωαλληλεγγύης, στο κανάλι της στο Telegram.

Η ίδια είχε ξεχωρίσει τη λέξη «οδηγούσαν» με κεφαλαία γράμματα, σαν να υπογράμμιζε το ότι ήταν οι λανθασμένοι χειρισμοί του Zelensky που κατέστησαν τον εφιάλτη πραγματικότητα. Επίσης, απαριθμεί επίσης δέκα λάθη της ομάδας του Ουκρανού προέδρου σχετικά με τον πόλεμο. Τα λάθη… Γιατί πράκτορες της FSB διορίστηκαν στις υψηλότερες θέσεις στην Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας πριν από τη μεγάλης κλίμακας εισβολή;

Πού είναι ο πρώην επικεφαλής της SBU Ivan Bakanov, εναντίον του οποίου υπάρχουν κατηγορίες για τις αποτυχίες της υπηρεσίας πληροφοριών κατά την προπολεμική και αρχική περίοδο του πολέμου, αλλά και για την παρουσία Ρώσων πρακτόρων στη δομή του, ιδίως του Oleg Kulinich, υπόπτου για προδοσία και πρώην επικεφαλής του τμήματος της Κριμαίας.

Στις 19 Ιουλίου ο Bakanov απαλλάχθηκε των καθηκόντων του ως επικεφαλής της SBU. Μετά την απόλυσή του, αποφεύγει επιμελώς τη δημοσιότητα, ενώ κυκλοφορούσαν φήμες για φυγή του στο εξωτερικό, αλλά οι ουκρανικές αρχές το διέψευσαν. Κάποτε ειπώθηκε ότι ο Bakanov ήταν υπό έρευνα, αλλά αυτό δεν επιβεβαιώθηκε από το Κρατικό Γραφείο Ερευνών.

Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Zelensky ζήτησε την παραίτηση του Bakanov, αφού η SBI (μια υπηρεσία που ελέγχεται επίσης από τον πρόεδρο) αποκάλυψε το έργο του Oleg Kulinich, ο οποίος ήταν κοντά στον πρώην επικεφαλής της SBU (πρώην επικεφαλής του τμήματος SBU στο Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας), υπάρχουν σκοτεινά σημεία… λέει το Strana.

Ο Yuri Butusov, αρχισυντάκτης του Censor.net, μίλησε για αυτό το θέμα: «Πριν από την εισβολή, η Ρωσία είχε τον πλήρη έλεγχο της SBU (με εξαίρεση ένα τμήμα αντικατασκοπείας) και απέκτησε πρόσβαση σε όλα τα κρατικά μυστικά μας.

Και όλα αυτά χάρη στα διατάγματα του Προέδρου Zelensky… Ήλπιζα ότι ο πρόεδρος θα το παραδεχόταν ο ίδιος, ότι θα παραδεχόταν ότι τον εξαπάτησαν, ότι του είπαν ψέματα, ό,τι πίστευε. Ήταν απαραίτητο να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και οι προδότες να δικαστούν. Αλλά ο Ζelensky επέλεξε τον δρόμο της σιωπής, τον δρόμο του ψεύδους και της ντροπής...

Η σιωπή του προέδρου στην περίπτωση παράδοσης της SBU στην FSB της Ρωσικής Ομοσπονδίας δείχνει ότι αυτό δεν ήταν λάθος του, αλλά έγινε εσκεμμένα, και πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε ευκαιρία ώστε ο Πρόεδρος Zelensky να αναγκαστεί να απαντήσει - όσο κι αν θέλει να σώσει τον εαυτό του και τους συνεργούς του, αποποιούμενος τις ευθύνες.

Γιατί κανείς δεν θα του συγχωρήσει αυτά τα ποτάμια αίματος». Ο αρχισυντάκτης του Censor.net θεωρείται προσκείμενος στον πρώην γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας Oleksandr Turtschinov, ο οποίος ηγείται της έδρας του κόμματος Ευρωαλληλεγγύη του Poroschenko. Αξίζει να προστεθεί ότι το βίντεο με τις κατηγορίες του Butusov κατά του Zelensky κυκλοφόρησε και ως διαφήμιση στο YouTube.

Γενικά, η οξεία κριτική στην πολιτική ηγεσία της χώρας από τα χείλη της αντιπολίτευσης και ορισμένων δημοσιογράφων και ακτιβιστών που βρίσκονται κοντά στη Δύση υποχώρησε μόνο τους πρώτους μήνες μετά τη μεγάλης κλίμακας εισβολή της Ρωσίας και, κατόπιν, συνεχίστηκαν.

Και η λέξη «προδοσίας» επαναλαμβάνεται ως επωδός, μαζί με τις κατηγορίες για διαφθορά, για απολυταρχισμό και τις υποτιθέμενες ίντριγκες της Bankova κατά του Ανώτατου Διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας Valery Zaluzhny.

Τι αναφέρει ο Zelensky… Ανεπίσημα, η πλευρά Ζelensky μιλάει σκληρά. «Αυτό που κάνει ο Poroshenko είναι καθαρή προδοσία και δουλειά του εχθρού. Φυσικά, το κράτος θα αντιδράσει» λέει στο Strana πηγή κοντά στο Γραφείο του Ουκρανού Προέδρου. Τώρα, ποια θα είναι αυτή η αντίδραση (και αν θα είναι καθόλου) δεν είναι πολύ σαφές.

Ωστόσο, τα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής πάλης θα είναι ξεκάθαρα στο παρασκήνιο μέχρι το τέλος του πολέμου. Προφανώς, η εξέλιξη των εχθροπραξιών θα επηρεάσει την κατάσταση στη χώρα πολύ περισσότερο από τις εκστρατείες ενημέρωσης.

«Ωστόσο, εάν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας καταφέρουν κάποια σημαντική επιτυχία, τότε όλα αυτά τα σχέδια, φυσικά, θα πάνε χαμένα, καθώς η νίκη θα πιστωθεί στον Zelensky» λέει ο πολιτικός επιστήμονας Andrey Zolotarev (https://www.bankingnews.gr/diethni/articles/676500/oksys-dixasmos-kai-dysareskeia-kata-zelensky-stin-oukrania-o-polemos-ksekinise-epeidi-o-anikanos-ekselegi-proedros).

 

«Θα έπρεπε να είχαμε ακούσει τον Πούτιν εδώ και πολλά χρόνια!».

Αντί να ακούσουν τις προειδοποιήσεις του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τις «κόκκινες γραμμές», οι ΗΠΑ τις έχουν ξεπεράσει επανειλημμένα, είπε ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ σε συνέντευξή του. Ο Δημοκρατικός υποψήφιος για την Προεδρία των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον θα έπρεπε είτε να είχε προσκαλέσει την Μόσχα στο ΝΑΤΟ είτε να διαλύσει την αντιρωσική συμμαχία μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

«Θα έπρεπε να είχαμε ακούσει τον Πούτιν εδώ και πολλά χρόνια. Δεσμευτήκαμε στη Ρωσία, στον Γκορμπατσόφ, ότι δεν θα μετακινούσαμε το ΝΑΤΟ ούτε μια ίντσα προς τα ανατολικά. Μετά μπήκαμε μέσα και είπαμε ψέματα», είπε ο Κένεντι στην εφημερίδα UnHerd.

«Αντί να προσφερθούν να ενσωματώσουν την Ρωσία στην Δύση, όπως προέτρεψαν πολλοί διπλωμάτες το 1.991 μ.Χ., οι ΗΠΑ επέκτειναν το ΝΑΤΟ στα σύνορα τους. Ποιος είναι ο σκοπός του ΝΑΤΟ εκτός από το να εναντιωθεί στην Ρωσία; Εάν απευθυνθείτε στην Ρωσία με εχθρικό τρόπο από την αρχή, φυσικά η αντίδρασή τους θα είναι εχθρική», είπε ο Κένεντι.

Ο Κένεντι έκανε λόγο για «βάρβαρη και παράνομη εισβολή» στην Ουκρανία και χαρακτήρισε τον Πούτιν «γκάνγκστερ», «τράχηλο» και «νταή», αλλά είπε ότι η σύγκρουση πρέπει να διευθετηθεί γρήγορα. Ενώ ο Λευκός Οίκος παρουσίασε την βοήθεια στο Κίεβο ως ανθρωπιστική αποστολή, «κάθε βήμα που κάναμε ήταν να διευρύνουμε την σύγκρουση και να μεγιστοποιήσουμε την αιματοχυσία», είπε (https://news12.gr/tha-eprepe-na-eichame-akoysei-ton-poyti/).

 

Η πλειοψηφία των Αυστριακών παραμένει κατά της ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Η πλειοψηφία των Αυστριακών παραμένει κατά της ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της έρευνας που έκανε η Αυστριακή Εταιρεία Ευρωπαϊκής Πολιτικής (ÖGfE), τα αποτελέσματα της οποίας δείχνουν ότι το 61 τοις εκατό είναι κατά της ένταξης στο ΝΑΤΟ, ενώ μόνο το 21 τοις εκατό είναι υπέρ.

Το 19% των ερωτηθέντων αρνήθηκε να σχολιάσει. Σύμφωνα με την εταιρεία, η γνώμη για αυτό το θέμα παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερή τα τελευταία τρία χρόνια, παρά τις στρατιωτικές ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το 67% των Αυστριακών τάσσεται υπέρ της εντατικοποίησης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Το 20 τοις εκατό είναι της αντίθετης γνώμης, το 13 τοις εκατό δεν σχολίασε αυτό.

Η Αυστριακή ουδετερότητα ήταν θεμελιώδες στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής της Αυστρίας από τότε που αποφασίστηκε στις 26 Οκτωβρίου 1.955 μ.Χ. ως προϋπόθεση για την αποχώρηση των νικηφόρων δυνάμεων κατοχής του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου από την Αυστρία την προηγούμενη μέρα.

Ωστόσο, η Αυστρία έχει επεκτείνει σημαντικά τις σχέσεις της με το ΝΑΤΟ από τότε. Η Αυστρία συμμετέχει στη Σύμπραξη για την Ειρήνη (PfP) από το 1.995 μ.Χ. και στο Ευρωατλαντικό Συμβούλιο Εταιρικής Σχέσης (EAPC) από το 1.997 μ.Χ.

Η Αυστρία συμμετέχει επίσης σε διάφορες επιχειρήσεις υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ και επιπλέον, διπλωμάτες από το Υπουργείο Εξωτερικών της Αυστρίας και ειδικοί από την Αυστριακή στρατιωτική αντιπροσωπεία (BMLVS) εργάζονται στην Αυστριακή αντιπροσωπεία στο ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες (https://news12.gr/i-pleiopsifia-ton-aystriakon-paramene/).

 

Γερμανία: Επιβεβαιώνει πως θα αποσύρει τον στρατό της από το Μαλί ως τον Μάιο του 2024 μ.Χ.

Η γερμανική κυβέρνηση επικύρωσε χθες Τετάρτη την απόσυρση, ως τον Μάιο του 2024 μ.Χ., των μελών των ενόπλων δυνάμεων της χώρας που συμμετέχουν στην αποστολή κυανοκράνων MINUSMA στο Μαλί, εξαιτίας των εντάσεων με την στρατιωτική χούντα.

Έπειτα από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, η κυβέρνηση της Γερμανίας επιβεβαίωσε πως τα μέλη της Βundeswehr, του γερμανικού ομοσπονδιακού στρατού, θα εγκαταλείψουν προοδευτικά την χώρα της Αφρικής τους επόμενους δώδεκα μήνες.

Η απόφαση να αποσυρθούν οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις από το Μαλί είχε αναγγελθεί από το Βερολίνο στα τέλη του 2022 μ.Χ. Το Βερολίνο θεωρεί πως δεν εκπληρώνονται πλέον οι προϋποθέσεις για την συνέχιση της συμμετοχής τους στη MINUSMA, στην οποία η Γερμανία συνεισφέρει δυνάμεις από το 2013 μ.Χ.

Το Μαλί σπαράσσεται από την εξάπλωση της δράσης των τζιχαντιστών και βία κάθε λογής αφότου ξέσπασαν αυτονομιστικές εξεγέρσεις στο βόρειο τμήμα του το 2012 μ.Χ. Οι συνταγματάρχες που κατέλαβαν την εξουσία με πραξικόπημα το 2020 μ.Χ. τερμάτισαν την στρατιωτική συμμαχία με την Γαλλία και τους εταίρους της το 2022 μ.Χ. και στράφηκαν στην Ρωσία.

Με περίπου χίλιους στρατιωτικούς, η Γερμανία είναι πλέον η χώρα της Δύσης με την μεγαλύτερη συμβολή στην εξαιρετικά δύσκολη αποστολή του ΟΗΕ για τη σταθεροποίηση του Μαλί. «Είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτά που συμβαίνουν στο Σαχέλ μας αφορούν», υπογράμμισε η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών Ανναλένα Μπέρμποκ, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών της που δόθηκε στην δημοσιότητα χθες Τετάρτη.

Για αυτόν τον λόγο το Βερολίνο εννοεί να διατηρήσει δυνάμεις στην περιοχή του Σαχέλ, αναδιατάσσοντας τις στον Νίγηρα, στην Μαυριτανία και σε κράτη του Κόλπου της Γουινέας, διευκρίνισε. Για να διατηρήσουν αμείωτη την πίεση στις τζιχαντιστικές οργανώσεις στην περιφέρεια του Σαχέλ, χώρες της Δύσης επιδιώκουν να ενισχύσουν την συνεργασία τους ιδίως με τον Νίγηρα, που χαρακτηρίζουν πιο αξιόπιστο εταίρο από το Μαλί.

Η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε τον Απρίλιο να στείλει εκεί 60 μέλη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, για να συμμετάσχουν σε νέα αποστολή υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η MINUSMA, με περίπου 12.000 στρατιωτικούς ανεπτυγμένους στο Μαλί, είναι η ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ που έχει υποστεί μακράν τις περισσότερες απώλειες. Αφότου σχηματίστηκε το 2013 μ.Χ., 185 μέλη της σκοτώθηκαν σε εχθρικές ενέργειες (https://www.onalert.gr/kosmos/germania-epivevaionei-pos-tha-aposyrei-ton-strato-tis-apo-to-mali-os-ton-maio-toy-2024/514156/).

 

Πως χρησιμοποιούν η Ρωσία και η Κίνα την στρατιωτική τους κυριαρχία;

Η Ρωσία και η Κίνα διαθέτουν οπλισμούς πολύ ανώτερους από αυτούς της Δύσης. Η πρώτη κέρδισε τον πόλεμο στην Συρία και ετοιμάζεται να νικήσει στην Ουκρανία. Παρά όλες τις προσπάθειές του, το ΝΑΤΟ, το οποίο έχει ήδη αποτύχει στην Μέση Ανατολή μέσω τζιχαντιστών, αδυνατεί να αντιστρέψει την πραγματικότητα στο πεδίο της μάχης.

Ο τρόπος σκέψης των πρώην αποικιακών δυνάμεων τις οδηγεί να φαντάζονται ότι η Ρωσία και η Κίνα θα χρησιμοποιήσουν τη στρατιωτική τους υπεροχή για να επιβάλουν τον τρόπο ζωής τους στον υπόλοιπο κόσμο. Ωστόσο, δεν είναι καθόλου αυτή η πρόθεσή τους και δεν είναι αυτό που κάνουν.

Η Μόσχα και το Πεκίνο συνεχίζουν να απαιτούν την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Τίποτα περισσότερο. Οι Ρώσοι φιλοδοξούν να είναι ήσυχοι στη πατρίδα τους, ενώ οι Κινέζοι ελπίζουν να μπορούν να κάνουν εμπόριο παντού.

Τα γεγονότα στην Ουκρανία μας έκαναν να ξεχάσουμε τα επανειλημμένα αιτήματα της Ρωσίας από το 2007 μ.Χ.: Απαιτεί δικές της εγγυήσεις ασφαλείας, μεταξύ των άλλων την απουσία οπλοστασίων τρίτων χωρών που αποθηκεύονται στους γείτονές της.

Η Ρωσία δεν έχει τα μέσα να υπερασπιστεί τα σύνορά της, τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Επομένως, δεν μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλειά της εάν εχθρικοί στρατοί συγκεντρώνονται σε πολλά μέτωπα στα σύνορά της, παρά μόνο με την εφαρμογή της «στρατηγικής της καμένης γης» του στρατάρχη Φιόντορ Ροστόπτσιν.

Αυτό είναι το νόημα όλων των διαπραγματεύσεων για την επανένωση της Γερμανίας. Η ΕΣΣΔ ήταν αντίθετη σε αυτή, εκτός αν η Νέα Γερμανία αναλάμβανε να μην αποθηκεύει όπλα του ΝΑΤΟ στην Ανατολή.

Είναι η έννοια όλων των διαπραγματεύσεων με τα πρώην κράτη του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Και αυτή ήταν πάλι η έννοια των διαπραγματεύσεων με όλα τα κράτη της πρώην ΕΣΣΔ. Η Μόσχα ποτέ δεν αντιτάχθηκε στο να επιλέξει ένα κράτος τους συμμάχους του και ενδεχομένως να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Πάντα αντιτάθηκε εάν η ένταξη στο ΝΑΤΟ συνεπαγόταν την εγκατάσταση στρατιωτικών αποθεμάτων του ΝΑΤΟ στο έδαφός του.

Η Μόσχα δεν ήταν ικανοποιημένη παρά μόνο το 1.999 μ.Χ., όταν 30 κράτη μέλη του ΟΑΣΕ υπέγραψαν τη Διακήρυξη της Κωνσταντινούπολης, γνωστή ως «Χάρτη για την Ασφάλεια στην Ευρώπη», η οποία θέτει δύο βασικές αρχές:

– το δικαίωμα κάθε κράτους να επιλέγει τους συμμάχους της επιλογής του και

– το καθήκον κάθε Κράτους να μην απειλεί την ασφάλεια των άλλων διασφαλίζοντας τη δική του.

Είναι η παραβίαση αυτών των αρχών, και μόνο αυτή, που οδήγησε στην ουκρανική σύγκρουση. Ήταν το νόημα της ομιλίας του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου το 2007 μ.Χ.: Κατήγγειλε την μη τήρηση των δεσμεύσεων του ΟΑΣΕ και την εγκαθίδρυση μιας «μονοπολικής» διακυβέρνησης του κόσμου.

Οι Δυτικοί, που θεωρούσαν την Ρωσία ως μια χρεοκοπημένη χώρα, συμφώνησαν βέβαια ότι είχε δίκιο, αλλά χλεύασαν την αδυναμία της. Έκαναν λάθος: η Ρωσία ορθοπόδησε και τους προσπέρασε. Σήμερα χρησιμοποιεί τη δύναμή της για να μας κάνει να σεβαστούμε τις αρχές που έχουμε υπογράψει, όχι για να μας επιβάλει τον τρόπο σκέψης της.

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η Δύση έχει παραμελήσει τις δεσμεύσεις τις οποίες είχε αναλάβει κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, προκειμένου να οικοδομήσει μια «Νέα Παγκόσμια Τάξη», σύμφωνα με τα λόγια της Μάργκαρετ Θάτσερ και του Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου· μια Νέα Παγκόσμια Τάξη «βασισμένη σε κανόνες» που οι Δυτικοί έχουν ορίσει οι ίδιοι. Ως εκ τούτου, έχουμε συσσωρεύσει τις παραβιάσεις της υπογραφής μας και, ως εκ τούτου, τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Υπάρχει μια θεμελιώδης ασυμβατότητα μεταξύ του Διεθνούς Δικαίου, που προέκυψε από την Διάσκεψη της Χάγης του 1.899 μ.Χ., και του Αγγλοσαξονικού Δικαίου: Το Διεθνές Δίκαιο είναι μια θετική σύμβαση. Συντάσσεται με ομοφωνία.

Είναι δηλαδή αποδεκτό από τον καθένα από αυτούς που το εφαρμόζουν. Αντίθετα, το αγγλοσαξονικό δίκαιο βασίζεται στη χρήση. Βρίσκεται λοιπόν πάντα πίσω από την εξέλιξη του κόσμου και ευνοεί αυτούς που τον κυριάρχησαν.

Από το 1.993 μ.Χ., οι Δυτικοί άρχισαν να αντικαθιστούν, μία προς μία, όλες τις διεθνείς συνθήκες για να τις ξαναγράψουν στο Αγγλοσαξονικό δίκαιο. Η Μαντλίν Ολμπράιτ, η οποία τότε εκπροσωπούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες του Προέδρου Μπιλ Κλίντον στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ήταν κόρη του καθηγητή Γιόζεφ Κόρμπελ.

Αυτός ο Τσέχος διπλωμάτης, ο οποίος έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ντένβερ, δίδαξε ότι ο καλύτερος τρόπος για να κυριαρχήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον κόσμο δεν ήταν να τον κατακτήσουν στρατιωτικά, αλλά να τον κάνουν να υιοθετήσει το δικό τους νομικό σύστημα, όπως το είχε κάνει το Βρετανικό Στέμμα στην αυτοκρατορία του. Αφού ήταν πρέσβειρα στον ΟΗΕ, η Μαντλίν Ολμπράιτ έγινε υπουργός Εξωτερικών.

Όταν ο Πρόεδρος Τζορτζ Μπους διαδέχθηκε τον Μπιλ Κλίντον, η υιοθετημένη κόρη του Τζόζεφ Κόρμπελ, η Κοντολίζα Ράις, πήρε την θέση της μετά το διάλειμμα του Κόλιν Πάουελ. Στην πράξη, για δυο δεκαετίες η Δύση κατάστρεψε το διεθνές δίκαιο και επέβαλε τους κανόνες τις, σε σημείο που σήμερα διεκδικεί η ίδια με έμφαση τον τίτλο της «Διεθνούς Κοινότητας».

Στις 21 Μαρτίου 2023 μ.Χ, στην Μόσχα, ο Ρώσος και ο Κινέζος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, συμφώνησαν σε μια κοινή στρατηγική για να θριαμβεύσει το διεθνές δίκαιο. Στο μυαλό τους δεν πρόκειται, ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο, παρά μόνο να διαλύσουν όλα όσα έχουν πετύχει η Μαντλίν Ολμπράιτ και η Κοντολίζα Ράις.

Η Ρωσία, η οποία προήδρευε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για το μήνα Απριλίου, αποφάσισε να οργανώσει μια δημόσια συζήτηση με θέμα: «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας: μια αποτελεσματική πολυμερής προσέγγιση που βασίζεται στην υπεράσπιση των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Η σύνοδος, υπό την Προεδρία του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, δεν είχε σκοπό να ξεπακετάρει την βρώμικη μπουγάδα που συσσωρεύτηκε μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά να ξεκινήσει να κινητοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη. Στο σημείωμα του πλαισίου (S/2023/244), που διανεμήθηκε από τη Ρωσία πριν από τη συζήτηση, η Μόσχα εξηγούσε πώς η δυτική μονοπολική τάξη αντικατέστησε το διεθνές δίκαιο.

Περαιτέρω, ειδοποιούσε για το ρόλο των μη κυβερνητικών παραγόντων, των περίφημων «ΜΚΟ», σε αυτό το σύστημα. Υπογράμμιζε επίσης ότι το να γίνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ένα κριτήριο χρηστής διακυβέρνησης και όχι στόχος που πρέπει να επιτευχθεί, τα μετατρέπει σε πολιτικό όπλο και υπονομεύει σοβαρά τη βελτίωσή τους.

Γενικά τα Διεθνή Δικαστήρια χρησιμοποιούνται για να λένε το «Καλό» και όχι το Δίκαιο. Δεν χρησιμοποιούνται πλέον για την επίλυση διαφορών, αλλά κυρίως για τη δημιουργία ιεραρχιών· για να διαιρέσουν και όχι πλέον για να ενώσουν. Το σημείωμα τελείωνε με μια σειρά ερωτήσεων όπως: «Τι θα μπορούσε να γίνει για την αποκατάσταση

της κουλτούρας του διαλόγου και της συναίνεσης εντός του Οργανισμού [των Ηνωμένων Εθνών], συμπεριλαμβανομένου στο κόρφο του Συμβουλίου Ασφαλείας; Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποδειχθεί ότι η τρέχουσα κατάσταση, που χαρακτηρίζεται από μια επιλεκτική προσέγγιση των κανόνων και των αρχών του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη, είναι απαράδεκτη και δεν μπορεί να συνεχιστεί;».

Η παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Πορτογάλου Αντόνιο Γκουτέρες, δεν επέτρεψε να σημειωθεί πρόοδος. Περιορίστηκε στην παρουσίαση του μελλοντικού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών. Οι πολυάριθμοι συμμετέχοντες στη συζήτηση χωρίστηκαν στη συνέχεια σε τρεις ομάδες.

Η Ρωσία επαίνεσε τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και αποδοκίμασε την εξέλιξή του τα τελευταία 30 χρόνια. Έκανε έκκληση για ισότητα μεταξύ όλων των κυρίαρχων κρατών και κατήγγειλε την υπέρμετρη εξουσία των Δυτικών και της μονοπολικής οργάνωσής τους.

Υπενθύμισε ότι η ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία ήταν η συνέπεια ενός πραξικοπήματος, το 2014 μ.Χ. στο Κίεβο, και επομένως το πρόβλημα δεν ήταν η Ουκρανία, αλλά ο τρόπος με τον οποίο διεξάγουμε τις διεθνείς σχέσεις.

Παρεμπιπτόντως, η Ρωσία προειδοποίησε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και του υπενθύμισε το καθήκον του για αμεροληψία. Υπογράμμισε ότι αν τα έγγραφα των επόμενων συνόδων κορυφής του Οργανισμού δεν σέβονταν αυτή την αρχή, θα διαιρέσουν λίγο περισσότερο τον κόσμο αντί να τον ενώσουν.

Η Ομάδα των Φίλων για την υπεράσπιση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και η Ομάδα των 77 υποστήριξαν την Ρωσική προσέγγιση. Μια δεύτερη ομάδα, αποτελούμενη από Δυτικούς, παρέσυρε συνεχώς τη συζήτηση προς το ουκρανικό ζήτημα, αρνούμενη να λάβει υπόψη το πραξικόπημα του Μαϊντάν, τονίζοντας τη βία της ρωσικής «εισβολής» και υπενθυμίζοντας το ανθρώπινο κόστος της.

Μια τρίτη ομάδα εκτόξευσε πιο αιχμηρά βέλη. Το Πακιστάν κατήγγειλε την έννοια της «δικτυωμένης πολυμέρειας», αντίθετη με μια διεθνή τάξη που αποτελείται από κυρίαρχα και ισότιμα κράτη. Απέρριψε επίσης κάθε προοπτική ενός «μονοπολικού, διπολικού ή ακόμη και πολυπολικού κόσμου, εάν πρόκειται να κυριαρχείται από μερικά εξαιρετικά ισχυρά κράτη». Η Αιθιοπία και η Αίγυπτος κατήγγειλαν τον ρόλο που έχουν αναθέσει οι μεγάλες δυνάμεις σε μη κρατικούς παράγοντες.

Ενώ η Ρωσία και η Κίνα είχαν υπενθυμίσει πριν από τη συζήτηση σε διάφορες αντιπροσωπείες τις διεθνείς συνθήκες τις οποίες παραβιάζει ευθαρσώς η Νέα Παγκόσμια Τάξη, δεν συζητήθηκαν συγκεκριμένες περιπτώσεις σε αυτή τη συζήτηση, με εξαίρεση την Ουκρανία, την οποία προσέγγισαν οι Δυτικοί.

Ωστόσο, πρέπει να προβλέψουμε τα πολλά παράπονα από τους μη δυτικούς, δηλαδή από τις κυβερνήσεις που αντιπροσωπεύουν το 87% του παγκόσμιου πληθυσμού. Έτσι: Η Φινλανδία δεσμεύτηκε γραπτώς το 1.947 μ.Χ. να παραμείνει ουδέτερη. Η ένταξή της στο ΝΑΤΟ αποτελεί επομένως παραβίαση της ίδιας της υπογραφής της.

Τα κράτη της Βαλτικής δεσμεύτηκαν γραπτώς, όταν δημιουργήθηκαν το 1.990 μ.Χ., να διατηρήσουν τα μνημεία που τιμούν τις θυσίες του Κόκκινου Στρατού. Η καταστροφή αυτών των μνημείων αποτελεί επομένως παραβίαση της ίδιας της υπογραφής τους.

Τα Ηνωμένα Έθνη ενέκριναν το ψήφισμα 2758 της 25ης Οκτωβρίου 1.971 μ.Χ., αναγνωρίζοντας ότι το Πεκίνο, και όχι η Ταϊβάν, είναι ο μόνος νόμιμος εκπρόσωπος της Κίνας. Ως αποτέλεσμα, η κυβέρνηση του Τσιάνγκ Κάι-σεκ εκδιώχθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας και αντικαταστάθηκε από αυτή του Μάο Τσε Τουνγκ.

Επομένως, για παράδειγμα, οι πρόσφατοι κινεζικοί ναυτικοί ελιγμοί στα στενά της Ταϊβάν δεν συνιστούν επίθεση εναντίον κυρίαρχου κράτους, αλλά ελεύθερη ανάπτυξη των δυνάμεών τους στα δικά τους χωρικά ύδατα.

με τη Συνθήκη για την μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων του 1.968 μ.Χ., τα υπογράφοντα κράτη δεσμεύτηκαν να μην μεταφέρουν πυρηνικά όπλα σε τρίτη χώρα. Ωστόσο, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες μετέφεραν τακτικές πυρηνικές βόμβες (και όχι στρατηγικές) σε ορισμένες βάσεις τους στο εξωτερικό. Επιπλέον, έχουν εκπαιδεύσει ξένους στρατιώτες για τη χρήση τους.

Αυτό συνιστά παραβίαση της υπογραφής τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και από τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ολλανδία και την Τουρκία κ.λπ., κ.λπ. Εντέλει, αυτό που εμείς στη «Δύση» πρέπει να φοβόμαστε από τη Ρωσία και την Κίνα είναι ότι θα μας αναγκάζουν να είμαστε ο εαυτός μας και να κρατάμε τον λόγο μας (https://www.voltairenet.org/article219255.html, https://romioitispolis.gr/pos-chrisimopoioyn-i-rosia-kai-i-kina-tin-stratiotiki-toys-kyriarchia/).

 

Διαρροές από το Πεντάγωνο δείχνουν ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει. Όποιος παρακολουθεί την συνεχιζόμενη Ρωσική Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση (SMO) στην Ουκρανία γνωρίζει ότι εδώ και αρκετό καιρό γίνεται λόγος για μια ουκρανική «εαρινή επίθεση».

Από τις αρχές του περασμένου φθινοπώρου, η κυβέρνηση της Ουκρανίας υποστηρίζει επιθετικά την αυξημένη παροχή συγκεκριμένων ειδών στρατιωτικού εξοπλισμού – άρματα μάχης, πυροβολικό, οχήματα μάχης πεζικού και σύγχρονα αεροσκάφη- που θα επέτρεπαν στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας να εκτελέσουν μια μεγάλη στρατιωτική επίθεση με σκοπό να διεισδύσουν στην λεγόμενη «χερσαία γέφυρα» που συνδέει τη χερσόνησο της Κριμαίας με την περιοχή Ροστόφ της Ρωσίας. Συγκεκριμένα, ο ουκρανικός στρατός φαίνεται να σχεδιάζει μια συντονισμένη επίθεση για την κατάληψη της πόλης Μαριούπολη και την επαναφορά του στις ακτές της Αζοφικής Θάλασσας.

Από εδώ, ο ουκρανικός στρατός θα είναι σε θέση να υποβάλει το σύνολο της χερσονήσου της Κριμαίας σε τιμωρητικές επιθέσεις, στόχος των οποίων θα είναι να κάμψει το μαχητικό πνεύμα της Ρωσίας και τελικά να εκδιώξει τον ρωσικό στρατό από όλα τα πρώην εδάφη της Ουκρανίας που ενσωματώθηκαν στην Ρωσία μετά τα δημοψηφίσματα του 2022 μ.Χ., καθώς και από την Κριμαία.

Ενώ οι στρατιωτικοί ηγέτες των ΗΠΑ αμφισβήτησαν κατά πόσον η Ουκρανία θα ήταν σε θέση να επιτύχει τόσο φιλόδοξους στόχους στο χρονικό πλαίσιο που προτάθηκε (δηλαδή μέχρι το φθινόπωρο του 2023 μ.Χ.), τόσο οι ΗΠΑ όσο και το ΝΑΤΟ πίστευαν ότι μια μεγάλη ουκρανική αντεπίθεση ήταν απαραίτητη, έστω και μόνο για να αντιστραφεί η Ρωσική δυναμική και να αιματοκυλιστεί περαιτέρω η μύτη της Ρωσίας.

Για το σκοπό αυτό, σημαντικές ποσότητες στρατιωτικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων αρμάτων μάχης, οχημάτων πεζικού και συστημάτων πυροβολικού, καθώς και χιλιάδων τροχοφόρων οχημάτων υποστήριξης μάχης, δεσμεύτηκαν για την ουκρανική προσπάθεια, μαζί με την εκπαίδευση και την υλικοτεχνική υποστήριξη που απαιτείται για τη μετατροπή της υποσχεθείσας υποστήριξης σε πραγματικότητα.

Όταν όλο το υποσχεθέν υλικό συνδυάστηκε με την ανακοινωθείσα εκπαιδευτική υποστήριξη, ήταν σαφές ότι οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Ουκρανία σχεδίαζαν μια σημαντική επιθετική ικανότητα που θα ήταν έτοιμη για χρήση κάποια στιγμή στα τέλη Απριλίου – αρχές Μαΐου του 2023 μ.Χ.

Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω ήταν διαθέσιμες από δημόσια διαθέσιμες πηγές και ως εκ τούτου δεν ήταν άγνωστες στους Ρώσους στρατιωτικούς σχεδιαστές. Επιπλέον, οι ρωσικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών αναμφίβολα χρησιμοποίησαν τις εκτεταμένες δυνατότητες συλλογής πληροφοριών της Ρωσίας για να παράγουν τις δικές τους εκτιμήσεις σχετικά με τις δυνατότητες και τις προθέσεις των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ουκρανίας όσον αφορά μια πιθανή αντεπίθεση της ουκρανικής άνοιξης.

Ως εκ τούτου, όταν άρχισαν να εμφανίζονται σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έγγραφα που προέρχονταν από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και υποτίθεται ότι έδειχναν ευαίσθητες εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών σχετικά με διάφορες πτυχές των στρατιωτικών προετοιμασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη για μια εαρινή αντεπίθεση στην Ουκρανία, η ύπαρξη τέτοιων σχεδίων δεν εξέπληξε κανέναν.

Αυτό που ήταν σημαντικό, ωστόσο, ήταν οι γνώσεις που παρείχαν αυτά τα έγγραφα για τα καρύδια και τις λεπτομέρειες της υποστήριξης που παρέχεται στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων και αναλύσεων που υποδηλώνουν ότι η Ουκρανία μπορεί να μην είναι σε θέση να φέρει εις πέρας μια επίθεση περιορισμένης κλίμακας, πόσο μάλλον μια επίθεση που έχει σχεδιαστεί για να γονατίσει την Ρωσία.

Ένα από τα κυριότερα πράγματα που ξεχωρίζουν από τα έγγραφα που διέρρευσαν είναι το γεγονός ότι το χρονοδιάγραμμα για την οργάνωση, τον εξοπλισμό και την εκπαίδευση των ουκρανικών στρατιωτικών σχηματισμών που προορίζονται για μια εαρινή αντεπίθεση είναι πολύ επιθετικό – εν ολίγοις, είναι απίθανο οι δυνάμεις αυτές να είναι σε θέση να επιτύχουν 100% ετοιμότητα, ή οτιδήποτε παρόμοιο, εγκαίρως ώστε να προλάβουν την προβλεπόμενη ημερομηνία εκτόξευσης στα τέλη Απριλίου 2023 μ.Χ.

Επιπλέον, τα έγγραφα υποδηλώνουν ότι οι σκληρές μάχες με επίκεντρο την πόλη Αρτεμόφσκ (Μπαχμούτ) είναι μια σημαντική αφαίμαξη των ουκρανικών στρατιωτικών πόρων, γεγονός που υποδηλώνει έντονα ότι οποιεσδήποτε δυνάμεις που έχουν εκπαιδευτεί και εξοπλιστεί με την προσδοκία να συμμετάσχουν σε μια εαρινή αντεπίθεση θα βρεθούν περισσότερο από πιθανό να εκτραπούν στην κρεατομηχανή του Αρτεμόφσκ (Μπαχμούτ) ή σε άλλα καυτά σημεία κατά μήκος της εκτεταμένης γραμμής επαφής μεταξύ των ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων.

Η άλλη ανησυχητική είδηση, όσον αφορά τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και τους Ουκρανούς στρατιωτικούς σχεδιαστές, είναι η κατάσταση δύο σημαντικών υποσυνόλων υλικού που είναι απαραίτητα για να έχει η Ουκρανία οποιαδήποτε πιθανότητα να εκτελέσει επιτυχώς μια μεγάλη εαρινή αντεπίθεση – τα αποθέματα πυρομαχικών πυροβολικού και τα αποθέματα αεράμυνας.

Τα έγγραφα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τη θλιβερή κατάσταση των προμηθειών τόσο των πυραύλων αεράμυνας -ιδιαίτερα των συστημάτων σοβιετικής εποχής που αποτελούν τον κύριο πυλώνα του ουκρανικού δικτύου αεράμυνας- όσο και των δυτικών πυραύλων πυροβολικού και των βλημάτων πυροβολικού των 155 χιλιοστών.

Εν ολίγοις, οι Ουκρανοί αναμένεται να εξαντλήσουν σύντομα τις προμήθειές τους και από τα δύο, και υπάρχει μικρή ελπίδα να επιτύχουν μια σημαντική ικανότητα ανεφοδιασμού εγκαίρως για να υποστηρίξουν ένα χρονοδιάγραμμα τέλους Απριλίου-αρχών Μαΐου για την έναρξη μιας ανοιξιάτικης επίθεσης.

Οι συνέπειες αυτών των ελλείψεων είναι μοιραίες όχι μόνο για την ελπίδα της Ουκρανίας για μια εαρινή αντεπίθεση, αλλά και για τη στρατιωτική θέση της Ουκρανίας. Όπως αποκαλύπτουν τα έγγραφα που διέρρευσαν, η Ρωσία αναπτύσσει ήδη αεροπορικές βόμβες ακριβείας σε απόσταση αναπνοής που καταστρέφουν ουκρανικά σημεία συγκέντρωσης στρατευμάτων και υλικών πίσω από τις γραμμές του μετώπου, χωρίς να φοβάται τα ουκρανικά συστήματα αεράμυνας – οι Ρώσοι απλώς απελευθερώνουν τις βόμβες εκτός της αποτελεσματικής εμβέλειας των ουκρανικών πυραύλων εδάφους-αέρος.

Μόλις εξαντληθούν οι προμήθειες της Ουκρανίας σε πυραύλους της σοβιετικής εποχής, η Ρωσική αεροπορία θα έχει πρακτικά ελεύθερη εμβέλεια πάνω από την Ουκρανία, αυξάνοντας τόσο το εύρος, την κλίμακα όσο και τη φονικότητα της εκστρατείας αεροπορικής απαγόρευσης.

Αυτό θα αποδειχθεί καταστροφικό για κάθε ουκρανική αντεπιθετική δύναμη – χωρίς μια αποτελεσματική ομπρέλα αεράμυνας από πάνω, οι δυνάμεις αυτές θα γίνουν κάτι περισσότερο από εύκολος στόχος για τον ρωσικό στρατό. Η αντεπίθεση, εν ολίγοις, θα πεθάνει πριν καν αρχίσει.

Το άλλο πρόβλημα που προκύπτει από τα έγγραφα που διέρρευσαν είναι το γεγονός ότι η Ουκρανία καταναλώνει τα πυρομαχικά που της παρέχουν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ – ρουκέτες HIMARS και βλήματα πυροβολικού των 155 χιλιοστών – με ρυθμό πολύ μεγαλύτερο από αυτόν που μπορεί να ανεφοδιαστεί.

Η επιτυχία οποιασδήποτε πιθανής εαρινής αντεπίθεσης επικεντρώνεται στην ικανότητα της Ουκρανίας να καταστείλει/εξουδετερώσει τις ρωσικές αμυντικές θέσεις, να φιμώσει το ρωσικό πυροβολικό, να διαταράξει τη ρωσική διοίκηση, τον έλεγχο και την υλικοτεχνική υποδομή και να διαλύσει οποιαδήποτε ρωσική δύναμη αντεπίθεσης. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω της εκτεταμένης εφαρμογής πυρών πυροβολικού ακριβείας.

Ενώ η Ουκρανία έχει αποδείξει ότι, όταν της παρέχονται δυτικά συστήματα πυροβολικού και δυτικές πληροφορίες, είναι σε θέση να πραγματοποιήσει θανατηφόρες επιθέσεις κατά των ρωσικών δυνάμεων, αυτές οι εντυπωσιακές δυνατότητες δεν σημαίνουν τίποτα εάν τα πυροβόλα που επιδιώκουν να βάλουν ατσάλι στους στόχους που εντοπίζονται από τις δυτικές πληροφορίες δεν διαθέτουν πυρομαχικά.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που διέρρευσαν, αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, το οποίο οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ εργάζονται υπερωριακά για να διορθώσουν. Η πρόβλεψη ότι η κρίσιμη έλλειψη πυρομαχικών πυροβολικού θα διορθωθεί εγκαίρως για την εαρινή αντεπίθεση δεν είναι, ωστόσο, καλή.

Όλες αυτές οι ελλείψεις είχαν εντοπιστεί και συζητηθεί ανοιχτά πριν από τη διαρροή των εγγράφων του Πενταγώνου. Αυτό που παρέχουν, ωστόσο, τα έγγραφα είναι η επίσημη επιβεβαίωση αυτών των δημοσίως διατυπωμένων ανησυχιών, συμβάλλοντας στην αποκάλυψη των ψεμάτων και των διαστρεβλώσεων της αλήθειας που έχουν ειπωθεί από ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σχετικά με την αποτελεσματικότητα μιας ουκρανικής αντεπίθεσης.

Με την αποκάλυψη της κακοδιαχείρισης αυτών των αξιωματούχων, οι οποίοι εμφανίζονται περισσότερο από ευτυχείς να δουν την Ουκρανία να θυσιάζει τις ζωές δεκάδων χιλιάδων ακόμη στρατιωτών της σε μια χαμένη υπόθεση αντί να ενθαρρύνουν μια διευθέτηση της σύγκρουσης με διαπραγματεύσεις, η οποία, αν και πολιτικά δυσάρεστη για τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την Ουκρανία, θα αποτελούσε σε αυτή την συγκυρία το καλύτερο διαθέσιμο αποτέλεσμα – μακράν καλύτερο από τη θέση στην οποία θα βρεθούν αυτά τα μέρη μόλις ο στρατός της Ουκρανίας καταστραφεί και οι ρωσικές δυνάμεις προωθηθούν ακόμη περισσότερο δυτικά στην Ουκρανία.

Και εδώ μπορεί να βρούμε τον σκοπό πίσω από αυτές τις διαρροές -κάποιος που είναι μυημένος στα δεδομένα που αποκαλύπτουν τα ψέματα της κυβέρνησης των ΗΠΑ και των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ, και ο οποίος πιστεύει ότι, αν το κοινό γνώριζε αυτά τα ψέματα, θα μπορούσε να ασκηθεί πίεση για να αποτραπεί η άσκοπη θυσία επιπλέον ζωών για την υποστήριξη μιας στρατιωτικής αποστολής -της εαρινής αντεπίθεσης- η οποία είναι καταδικασμένη από την αρχή. Μπορεί κανείς μόνο να ελπίζει ότι αυτό το κόλπο θα επιτύχει (https://kanenazori.com/2023/04/13/oukrania_den_mporei_na_kerdisei/).

 

Σε δεινή θέση οι Ουκρανοί – Απέτυχαν παταγωδώς Leopard MBT, πύραυλοι Storm Shadow, HIMARS.

Απέτυχαν τα δυτικά όπλα που προμηθεύτηκαν οι ουκρανικές δυνάμεις. Σε δεινή θέση βρίσκονται οι ουκρανικές δυνάμεις, καθώς το «βαρύ πυροβολικό» των Leopard MBT, πυραύλων Storm Shadow, HIMARS, απέτυχε να αλλάξει την πορεία του πολέμου που συνεχίζεται εδώ και 15 μήνες.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Eurasian Times, μετά τα αρχικά κέρδη που σημείωσε στο μέτωπο, η Ρωσία φάνηκε να υποχωρεί τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 2022 μ.Χ. Στην συνέχεια, τα μέτωπα οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο.

Κάθε ελπίδα για μια πρόωρη ειρήνη υποχώρησε μαζί με τις προοπτικές μιας πολιτικής λύσης. Ήταν σαφές ότι η μία πλευρά εκ των δύο έπρεπε να επικρατήσει αποφασιστικά στο πεδίο της μάχης, προτού υπάρξει οποιαδήποτε πιθανότητα να βρεθεί ένα modus vivendi.

Η περιβόητη αντεπίθεση των Ουκρανών. Τότε ήταν που άρχισαν οι συζητήσεις για μια επερχόμενη Ρωσική επίθεση. Κυβερνήσεις, σύμμαχοι και “οπαδοί” στήριξαν το αφήγημα. Αρχικά, μας είπαν ότι η Ρωσική επίθεση θα ερχόταν τον χειμώνα, αφού ο Putin ανακοίνωσε το σχέδιο για το φθινόπωρο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιστρατεύτηκαν 3.00.000 άνδρες και εμείς περιμέναμε. Στην συνέχεια μας είπαν ότι θα υπάρξει ουκρανική επίθεση την άνοιξη.

Περιμέναμε να στεγνώσει η λάσπη και να σκληρύνει το έδαφος ώστε να μπορούν να ελιχθούν οι ουκρανικοί μηχανοκίνητοι σχηματισμοί. Τώρα είναι τέλη Μαΐου και έχει έρθει το καλοκαίρι – αλλά δεν ήρθε καμία επίθεση!

Λοιπόν, τι συμβαίνει εδώ; Πού είναι η δράση; Το Μπαχμούτ έζησε πολλές σφαγές. Η Ugledar είδε την υπεροχή των “μικρών τακτικών”. Αλλά και πάλι καμία επίθεση! Κάποιοι προσπάθησαν να ανακαλύψουν μια αποτυχημένη ρωσική επίθεση.

Άλλοι εκλογικεύουν την καθυστέρηση της ουκρανικής αντεπίθεσης -περιμένοντας “WunderWaffe” από τη Δύση. Απέτυχαν τα όπλα της Δύσης Αρχικά, επρόκειτο για το πυροβολικό – μπήκαν τα HIMARS.

Στη συνέχεια τα άρματα μάχης. Τα Abrams, τα Challengers και τα Leopards. Μετά τα συστήματα αεράμυνας. Ήρθαν τα Patriots για να “κάνουν τη διαφορά”. Αλλά η μόνη διαφορά που είδαμε ήταν η πτώση του Μπαχμούτ.

Έτσι, τότε οι Storm Shadows υποτίθεται ότι θα άλλαζαν το παιχνίδι. Και αυτοί, με την σειρά τους, άρχισαν να καταρρίπτονται, ενώ τα Petriots σφυροκοπήθηκαν! Και τώρα, τα F16 δεν έχουν φτάσει ακόμα!

Μεγάλες απώλειες για τους Ουκρανούς. Σύμφωνα με την τελευταία δήλωση του RuMoD, οι συνολικές απώλειες των AFU (ένοπλων δυνάμεων της Ουκρανίας) στην κατεύθυνση του Νότιου Ντονέτσκ ήταν πάνω από 1.500 Ουκρανοί στρατιώτες, 28 άρματα μάχης, συμπεριλαμβανομένων 8 αρμάτων μάχης Leopard κατασκευής της FRG, τριών τροχοφόρων αρμάτων μάχης AMX-10 γαλλικής κατασκευής και 109 τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης.

Μια επίθεση, είτε ρωσική είτε ουκρανική, υπόκειται σε ορισμένους δοκιμασμένους από το χρόνο στρατιωτικούς παράγοντες. Ο στόχος, τι όφελος θα αποφέρει η επίθεση στη χώρα που την επιχειρεί και πού (γεωγραφικά) θα πρέπει να στοχεύσει. Στη συνέχεια, τα “μέσα”. Ο αριθμός και η ποιότητα των πόρων που απαιτούνται για να αποφέρουν αυτά τα οφέλη. Και ένα “δόγμα” για το πάντρεμα του στόχου με τα μέσα.

Αυτό θα διοχετευόταν σε μια επιχειρησιακή στρατηγική που θα μεταφραζόταν στο σχέδιο εκστρατείας. Αυτά πρέπει να μελετηθούν έναντι των προθέσεων του εχθρού, των λογικών προτεραιοτήτων και των πόρων.

Η Ρωσία είχε την “επίθεσή” της πέρυσι και την κατέστρεψε! Λέρδισαν έδαφος στα ανατολικά και τα Νότια. Εξασφάλισαν προς το παρόν τις προσεγγίσεις στην Κριμαία και πέτυχαν κάποιου είδους εκδίκηση κατά των ακροδεξιών εξαρτημάτων που ταλαιπώρησαν τους ρωσόφιλους σε αυτές τις περιοχές – το σύνταγμα του Αζόφ, για παράδειγμα.

Πώς σκοπεύουν ο Shoigu και το Ρωσικό Γενικό Επιτελείο να χρησιμοποιήσουν τους επιπλέον στρατιώτες; Πρώτον, οι μονάδες πρώτης γραμμής έπρεπε να ενισχυθούν για να αντισταθμίσουν την φθορά.

Στη συνέχεια ήρθε η δημιουργία επιχειρησιακών εφεδρειών για την άμυνα και την επίθεση. Η αναπλήρωση της περσινής φθοράς στα τεθωρακισμένα αποτελούσε μεγαλύτερη πρόκληση. Μέχρι πρόσφατα, το μοναδικό συγκρότημα παραγωγής ΤΟΜΑ της Ρωσίας – το Uralvagonzavod – μπορούσε να κατασκευάσει περίπου 160 άρματα μάχης ετησίως.

Οι απώλειες του 2022 μ.Χ. ήταν σημαντικά υψηλότερες από αυτό! Οι παρατηρητές της Ρωσίας υποστηρίζουν ότι η παραγωγική ικανότητα έχει επεκταθεί ραγδαία κατά το τελευταίο έτος. Οι φιλόδοξοι ισχυρισμοί ανεβάζουν τον αριθμό στα 600 νέα άρματα μέχρι τον Μάιο. Αυτό είναι σχεδόν εννέα φορές ο παλιός ρυθμός παραγωγής!

Τα κατάφερε η Ρωσία; Εν τω μεταξύ, έβγαλαν παλαιότερα άρματα μάχης από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Προφανώς, αυτά θα χρησιμοποιούνταν όχι ως άρματα μάχης αλλά σε άλλους ρόλους μάχης, δηλαδή αυτοκινούμενα πυροβόλα, φορείς προσωπικού και πυρομαχικών κ.λπ.

Αν η Ρωσία δεσμευτεί σε μια επίθεση, σε έναν τομέα, με όλη την νέα της δύναμη, τότε διατρέχει τον εξής κίνδυνο: Η Ουκρανία απορροφά το σοκ όπως πέρυσι, φθείρει την επίθεση και στη συνέχεια χτυπάει σε έναν άλλο τομέα της επιλογής της, για τον οποίο η Ρωσία δεν θα έχει κανένα δικαίωμα προσφυγής.

Σύμφωνα με την στρατιωτική και πολιτική λογική, η Ουκρανία είναι πιθανό να κάνει παιχνίδι για την ακτογραμμή της Αζοφικής Θάλασσας και, στη συνέχεια, για την Κριμαία. «Η ανάλυσή μου για την κατάσταση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι Ρώσοι περιμένουν από την Ουκρανία να δεσμεύσει τις δυνάμεις και τις εφεδρείες της σε μια επίθεση», σημειώνει ο αρθρογράφος του Eurasian Times (https://balsamopsyxhs.gr/2023/06/06/%cf%83%ce%b5-%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9-%ce%bf%cf%85%ce%ba%cf%81%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af-%ce%b1%cf%80%ce%ad%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b1%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%84/).

 

Ρ.Κένεντι: «Υπάρχουν στοιχεία ότι η CIA σκότωσε τον πατέρα μου». Το YouTube διέγραψε την εκπομπή.

Το YouTube προχώρησε τη Δευτέρα σε μια αμφιλεγόμενη κίνηση, καθώς αφαίρεσε μια συνέντευξη μεταξύ του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. και του πρώην επαγγελματία πυγμάχου Μάικ Τάισον. Στο βίντεο, το οποίο ήταν προηγουμένως διαθέσιμο στο κανάλι podcast του Τάισον, ο RFK Jr. συζητούσε ανοιχτά την πεποίθησή του ότι η CIA εμπλέκεται στο θάνατο του πατέρα του.

«Υπάρχουν στοιχεία ότι η CIA είναι πίσω από αυτή τη δολοφονία», λέει χαρακτηριστικά. Το επεισόδιο κατέβηκε, προκαλώντας εικασίες σχετικά με τους λόγους πίσω από την απόφαση, ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρ.Κένεντι διατυπώνει τέτοιες κατηγορίες.

Τον περασμένο μήνα, κατά την διάρκεια μιας συνέντευξης στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα Cats Roundtable, ο Ρ.Κένεντι έφτασε στο σημείο να πει ότι τα στοιχεία ήταν «συντριπτικά» και «πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» ότι η CIA έπαιξε ρόλο στη δολοφονία του θείου του (https://www.pronews.gr/kosmos/r-kenenti-yparxoun-stoixeia-oti-i-cia-skotose-ton-patera-mou-vinteo/).

 

Ρ.Κένεντι: «Μας λένε ψέματα για τον πόλεμο της Ουκρανίας – Ο Λευκός Οίκος τον προκαλεί εδώ και 10 χρόνια». «Νομίζω ότι μας έχουν πει ψέματα κατά την διάρκεια της πανδημίας».

Ο υποψήφιος για την αμερικανική προεδρία, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ετοιμάζεται να διεκδικήσει δυναμικά το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ και αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Λέει ότι οι ΗΠΑ υποκινούν την ουκρανική κρίση: «Μας λένε ψέματα για τον πόλεμο της Ουκρανίας… Τα δεδομένα δείχνουν τώρα ότι περίπου 350.000 Ουκρανοί έχουν σκοτωθεί στην πρώτη γραμμή και δεν μας λένε ότι ο Λευκός Οίκος προκαλεί αυτόν τον πόλεμο εδώ και δέκα χρόνια». Είπε ότι στόχος των ΗΠΑ ήταν να αλλάξουν το καθεστώς και να αποδυναμώσουν τους Ρώσους.

Ο γιος του δολοφονηθέντος γερουσιαστή Ρόμπερτ Φράνσις Κένεντι, Ρόμπερτ Φράνσις Κένεντι Τζούνιορ, και ανιψιός του εξίσου δολοφονηθέντος, Τζον Κένεντι, δήλωσε επίσης: «Νομίζω ότι μας έχουν πει ψέματα κατά την διάρκεια της πανδημίας.. Μας είπαν ψέματα για τον πόλεμο της Ουκρανίας.

Οι Ουκρανοί έχουν παγιδευτεί σε έναν πόλεμο αντιπροσώπων, μεταξύ δύο μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες χειραγωγούν την κατάσταση για γεωπολιτικούς λόγους και, θυσιάζουν εκατοντάδες χιλιάδες νέων Ουκρανών.

Πιστεύω ότι η κυβέρνηση και το Πεντάγωνο, δεν είναι ειλικρινείς με τον Αμερικανικό λαό σχετικά με την θυσία των Ουκρανών και, νομίζω ότι η Ουκρανική κυβέρνηση επίσης δεν είναι ειλικρινής. Οι νεοσυντηρητικοί του Λευκού Οίκου προκαλούν αυτόν τον πόλεμο εδώ και 10 χρόνια και, συνεχίζουν να αποφεύγουν όλες τις συζητήσεις για ειρήνη (όπως) και όλες τις προσπάθειες για την επίλυση της αντιπαράθεσης!» (https://www.pronews.gr/kosmos/r-kententi-mas-lene-psemata-gia-ton-polemo-tis-oukranias-o-leykos-oikos-ton-prokalei-edo-kai-10-xronia/).

 

Scott Ritter: Αυτά είδα μετά από έναν μήνα στην Ρωσία – Άρθρο σηκώνει «τσουνάμι» στις ΗΠΑ. Όπως γράφει ο Αμερικανός στρατιωτικός εμπειρογνώμονας και απόστρατος αξιωματικός πληροφοριών του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ, Scott Ritter, στο Sputnik:

«Μόλις επέστρεψα από μια επίσκεψη ενός μήνα στην Ρωσία, κατά την διάρκεια της οποίας είχα την ευκαιρία να δω μια ντουζίνα διαφορετικές πόλεις που καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη την έκταση της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Πριν από την αναχώρησή μου, γέμιζα το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου μου, όταν παρατήρησα ένα αυτοκόλλητο στην αντλία βενζίνης.

Το αυτοκόλλητο απεικόνιζε έναν χαμογελαστό Τζο Μπάιντεν, τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, να κάνει χειρονομίες στα δεξιά του. Κάτω από την εικόνα ήταν τυπωμένες οι λέξεις, “Τα κατάφερα!”!

Το αυτοκόλλητο ήταν μια μορφή χιουμοριστικής διαμαρτυρίας ενάντια στις κυρώσεις της Ρωσίας που εγκρίθηκαν πέρυσι μετά την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Πολλές από αυτές τις κυρώσεις αφορούσαν την ρωσική ενέργεια και το επακόλουθο οικονομικό χάος στις παγκόσμιες αγορές που οδήγησε τις τιμές του φυσικού αερίου σε άνοδο.

(…).

Ο Μπάιντεν ονόμασε την αύξηση του κόστους «Αύξηση των τιμών του Πούτιν»!

(…).

Κατά την άφιξή μου στην Ρωσία, περίμενα να δω ένα έθνος να επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις συνέπειες των κυρώσεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Αντίθετα, είδα ένα έθνος να υφίσταται μια οικονομική αναζωπύρωση, σε μεγάλο βαθμό χάρη στις πολιτικές που αναγκάστηκε να ακολουθήσει η Ρωσία λόγω των δυτικών κυρώσεων.

(…).

Όσο ήμουν στην Ρωσία, η ισοτιμία κυμαινόταν μεταξύ 79 και 81 ρούβλια ανά δολάριο. Το Ρωσικό νόμισμα είναι σταθερό, υποστηρίζεται από μια ισχυρή και ζωντανή οικονομία. Επιπλέον, σε αντίθεση με την περίοδο πριν από τις κυρώσεις, το ρούβλι είναι σήμερα ένα μετατρέψιμο νόμισμα, που χρησιμοποιείται για την πληρωμή των διεθνών επιχειρηματικών συναλλαγών της Ρωσίας, ειδικά στον τομέα της ενέργειας, που κάποτε ήταν αποκλειστικός τομέας του πετροδολαρίου.

Το ρούβλι όχι μόνο δεν έχει μετατραπεί σε συντρίμμια, αλλά λειτουργεί σήμερα ως θεμελιώδες νόμισμα για την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα, μέρος ενός νέου «καλαθιού νομισμάτων» που ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας νέας πολυμερούς πραγματικότητας που αντικαθιστά γρήγορα την προηγούμενη εποχή της οικονομικής ηγεμονίας των ΗΠΑ.

(…).

Η Ρωσική οικονομία είναι 11η στον κόσμο, με βάση τις τυπικές συγκρίσεις του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ).

(…).

Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2023 μ.Χ., η Ρωσία δαπάνησε 2 τρισεκατομμύρια ρούβλια (26 δισεκατομμύρια δολάρια) για την άμυνα, αύξηση 282% σε σχέση με την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο. Η Ρωσία ξεπερνά κατά πολύ το ΝΑΤΟ όσον αφορά τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού στις πρώτες γραμμές κατά 4 προς 1 όσον αφορά τα τανκς και τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και 5 προς 1 σε πυρομαχικά πυροβολικού.

(…).

Όλα όσα είδα κατά την περιοδεία μου στην Ρωσία υπογράμμισαν το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι, λόγω των δυτικών κυρώσεων, η Ρωσική οικονομία αναγκάστηκε να προβεί σε αλλαγές που όχι μόνο την έκαναν πιο ανθεκτική, αλλά και πιο παραγωγική και αποτελεσματική. Οι ξένες επενδύσεις αυξάνονται, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει ένας κόσμος που υπάρχει πέρα ​​από αυτόν που ελέγχεται από τον αμερικανικό οικονομικό ηγεμόνα.

Επιπλέον, επειδή οι κυρώσεις έχουν περιορίσει την προηγούμενη πρακτική των Ρώσων επιχειρηματιών μεγιστάνων να στέλνουν τον πλούτο τους στο εξωτερικό, υπάρχει τεράστιο ποσό εγχώριου οικονομικού κεφαλαίου διαθέσιμο για επανεπένδυση στην Ρωσική οικονομία. Αυτό είναι εμφανές σε κάθε πόλη που επισκέφτηκα, όπου σημειώθηκαν πρωτοφανή επίπεδα βελτιώσεων υποδομών και νέων κατασκευών».

 

Αυξάνονται οι εσωτερικές διαμάχες στην Ουκρανία.

Προφανώς, κάποιες εσωτερικές διαμάχες λαμβάνουν χώρα στο Κίεβο. Εν μέσω του σεναρίου αύξησης της έντασης και μιας καταστροφικής στρατιωτικής εκστρατείας, κανένας αξιωματούχος δε φαίνεται να είναι απόλυτα σίγουρος για την μονιμότητα της θέσης του στο καθεστώς.

Υπάρχουν φήμες για αντικατάσταση του ίδιου του Προέδρου Βλαντιμίρ Ζελένσκι, με τον Ανώτατο Διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων Valeri Zaluzhnyi να είναι το κύριο όνομα που θα γίνει ο νέος αρχηγός του κράτους.

Η κακή κατάσταση της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης προκαλεί συλλογική δυσαρέσκεια με την κυβερνητική ομάδα, απαιτώντας αλλαγές και ανακατατάξεις. Υπό αυτή την έννοια, ο Zaluzhnyi έχει συχνά θεωρηθεί ως ένας αξιωματούχος, ενδεχομένως πιο ικανός από το σημερινό Πρόεδρο στην αντιμετώπιση της σύγκρουσης. Ωστόσο, υπάρχει επίσης μια κούρσα για την σημερινή θέση του Zaluzhnyi, αυτή του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων.

Μία από τις επιλογές για την αντικατάσταση του Zaluzhnyi θα ήταν ο σημερινός αρχηγός των χερσαίων δυνάμεων Alexander Syrsky, ο οποίος γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής προσωπικότητα μεταξύ των αρχών. Ο Syrsky είναι ένα πολύ αμφιλεγόμενο πρόσωπο. Ήταν κυρίως υπεύθυνος για την «κρεατομηχανή» του Μπαχμούτ.

Ο Syrsky ήταν αυτός που έπεισε τις ουκρανικές αρχές για την υποτιθέμενη σκοπιμότητα της διατήρησης θέσεων στην πόλη παρά την Ρωσική προέλαση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον (περιττό) θάνατο χιλιάδων στρατιωτών του Κιέβου.

Το πρόβλημα είναι πως η απόδοση του Syrsky ικανοποίησε κατά κάποιο τρόπο τους ηγέτες του καθεστώτος, για τους οποίους, ως γνωστόν, οι ζωές των Ουκρανών δε φαίνεται να έχουν μεγάλη σημασία.

Η μάχη στο Bakhmut ήταν αρκετή για να ανυψώσει το κύρος και τη δημοτικότητα του Syrsky, εκτοξεύοντάς τον όχι μόνο στην κούρσα για να γίνει επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και σε υψηλότερες θέσεις.

Στην πραγματικότητα, τα πράγματα δεν πάνε καλά για τον Ζελένσκι. Ο πρόεδρος έχει ήδη αρχίσει να δέχεται κριτική εντός και εκτός Ουκρανίας. Η πρόσφατη μακρά διεθνής περιοδεία του, υποτίθεται πως αναζητούσε διπλωματική υποστήριξη, έγινε αισθητή ως ένα είδος «φυγής».

Όπως ήταν αναμενόμενο, το γεγονός πως ο ηγέτης δε βρισκόταν στην Ουκρανία τις πιο δύσκολες μέρες της σύγκρουσης – εκείνες τις τελευταίες μέρες της Μάχης του Μπαχμούτ – προκάλεσε δυσφορία και αποκήρυξη.

Προφανώς, για μια χώρα σε πόλεμο, το χειρότερο σενάριο είναι ο εθνικός ηγέτης να θεωρείται δειλός ή λιποτάκτης. Έτσι, δεδομένου ότι ο Ζελένσκι δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει μεγάλη διεθνή υποστήριξη με το ταξίδι του, ούτε ήταν στο Κίεβο για να υποδεχθεί και να επιβραβεύσει τους στρατιώτες του μετά τη μάχη, οι πιθανότητες να παραμείνει στην εξουσία για μεγάλο χρονικό διάστημα φαίνονται αμφισβητήσιμες.

Από αυτή την άποψη, εδώ και καιρό εικάζεται πως ο Zaluzhnyi θα αντικαταστήσει τον Zelensky. Ο στρατιωτικός διοικητής θεωρείται ισχυρότερος και πιο ικανός ηγέτης, τόσο για την αντιμετώπιση των δύσκολων στιγμών της σύγκρουσης όσο και για την αναζήτηση διαπραγματεύσεων, αν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Ωστόσο, ο Zaluzhnyi δε φαίνεται να είναι μόνος στη διαμάχη.

Όπως αναφέρθηκε, ο Alexander Syrsky έχει αποκτήσει κύρος μεταξύ των ουκρανικών αρχών, επομένως είναι πράγματι πιθανό να βρίσκεται στην προεδρική κούρσα – παρά την ευθύνη του για όσα συνέβησαν στο Bakhmut. Αλλά σίγουρα δεν είναι ούτε ο μόνος αντίπαλος του Zaluzhnyi και του Zelensky.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών, Κιρίλ Μπουντάνοφ, είναι επίσης ένα όνομα που κάποιοι εκ των έσω προτείνουν ως μελλοντικό πρόεδρο. Προφανώς, η θέση του του παρέχει μια πολύ προνομιακή θέση μεταξύ των αρχών της χώρας, γι’ αυτό και χαίρει μεγάλου κύρους, εμφανιζόμενος στο πλευρό των Zaluzhnyi και Syrsky στον αγώνα.

Σε μια χώρα σε πόλεμο, οι ένοπλες δυνάμεις και οι τομείς πληροφοριών είναι σίγουρα οι πιο πιθανοί να αναλάβουν τη διοίκηση εάν απομακρυνθεί ο πολιτικός ηγέτης, επομένως είναι πιθανό ο Μπουντάνοφ να έχει μια ευκαιρία σε αυτήν την πρόκληση.

Όπως βλέπουμε, οι διαφωνίες αυξάνονται. Ο Ζελένσκι φαίνεται να απειλείται όλο και περισσότερο από εκείνους που θα έπρεπε να είναι στενοί του σύμμαχοι. Ορισμένα μέσα ενημέρωσης περιγράφουν την κατάσταση ως πόλεμο «όλων εναντίον όλων». Ο Ζαλούζνι παραμένει το φαβορί για την αντικατάσταση του Ζελένσκι.

Ο Syrsky, αν και σεβαστός μεταξύ των αξιωματούχων, είναι μια διαβόητη σκληρή και αναξιόπιστη προσωπικότητα, όπως φάνηκε στην κρεατομηχανή του Bakhmut. Από την άλλη πλευρά, ο Μπουντάνοφ βλάπτει συχνά την εικόνα της ίδιας της Δύσης με τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του στον Τύπο, όπως στην πρόσφατη περίσταση που παραδέχτηκε την ουκρανική συμμετοχή στη δολοφονία Ρώσων αμάχων.

Υπό αυτή την έννοια, ο Zaluzhnyi εξακολουθεί να ακούγεται σαν ένας πιο «νηφάλιος» και ρεαλιστής ηγέτης. Αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με τα συμφέροντα των δυτικών χορηγών κατά την επιλογή ενός αντικαταστάτη.

Ωστόσο, παράλληλα με την προεδρική διαμάχη, συνεχίζεται η κούρσα για τη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων. Σε αυτή τη θέση φιλοδοξεί και ο Syrsky, ακόμη περισσότερο αν επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη για την άνοδο του Zaluzhnyi στην προεδρία.

Στο ίδιο πνεύμα, εάν τελικά ο Μπουντάνοφ γίνει Πρόεδρος, θα υπάρξει κούρσα για την ηγεσία των υπηρεσιών πληροφοριών της Ουκρανίας. Το σενάριο είναι πραγματικά ένα σενάριο εκτεταμένης και ανεξέλεγκτης διαμάχης. Και ο Ζελένσκι δε φαίνεται να έχει αρκετή δύναμη για να ελέγξει την κρίση ή να αποτρέψει την ενδεχόμενη απομάκρυνσή του από την εξουσία.

Πράγματι, ενώ τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να κάνουν να φαίνεται ότι η Μόσχα διχάζεται σε εσωτερικές διαμάχες, στον πραγματικό κόσμο είναι το Κίεβο που φαίνεται ολοένα και περισσότερο βυθισμένο σε έναν πόλεμο «όλοι εναντίον όλων».

Τα Ρωσικά στρατεύματα χρησιμοποιούν συχνά τεχνικές ψυχολογικού πολέμου για να δείξουν τη διχόνοια, όταν στην πραγματικότητα εργάζονται με συνοχή στις στρατηγικές τους. Από την άλλη πλευρά, η Ουκρανία και η Δύση προσπαθούν να επιδείξουν ενότητα και συνοχή, ενώ στην πραγματικότητα έχουν σοβαρά προβλήματα εσωτερικής διοίκησης (https://www.freepen.gr/2023/06/blog-post_79.html, https://romioitispolis.gr/ayxanontai-oi-esoterikes-diamaches-stin-oykrania/).

 

Οι Ουκρανοί ανατίναξαν το φράγμα της Κακχόβκα – Πλημμυρίζουν την Χερσώνα και κόβουν την υδροδότηση της Κριμαίας! Οι Ουκρανοί θα μπορούν να επιτεθούν μετά από 72 ώρες στις περιφέρειες της Χερσώνας και της Κριμαίας!

To Kίεβο ανατίναξε το φράγμα της Κακχόβκα με αποτέλεσμα ο εφοδιασμός της χερσονήσου της Κριμαίας με νερό να σταματήσει ενώ μεγάλο μέρος της περιφέρειας της Χερσώνας θα πλημμυρίσει. Είναι μία επίθεση σε πολιτικές υποδομές και θύμα της θα είναι ο ρωσικός πληθυσμός της Κριμαίας.

Πάντως, το Κίεβο λίγο αργότερα είπε ότι οι Ρώσοι κατέστρεψαν το φράγμα και αρνούνται ότι το ανατίναξαν αυτοί. Ήδη έχουν δημοσιευτεί στο διαδίκτυο τα πρώτα βίντεο από την στιγμή της έκρηξης και εν συνεχεία από το κατεστραμμένο φράγμα.

Προφανώς ο αντικειμενικός σκοπός των Ουκρανών ήταν να πλημμυρίσουν τις αμυντικές θέσεις των Ρώσων στην περιοχή της Χερσώνας. Θα πλημμυρίσουν και ντουζίνες πόλεων και οικισμών στην περιοχή.

Οι Ουκρανοί θα μπορούν να επιτεθούν στην Χερσώνα και μετά στην Κριμαία μέσα στις επόμενες 72 ώρες όταν θα έχουν αποχωρήσει τα νερά από τις πλημμυρισμένες περιοχές. Ήδη έχει ξεκινήσει η εκκένωση χωριών και πόλεων. Ο χάρτης που ακολουθεί δείχνει πως η Κριμαία προμηθεύονταν νερό από το φράγμα της Κακχόβκα (https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/ektakto-oi-oukranoi-anatinaksan-to-fragma-tis-kakxovka-plimmyrizoun-tin-xersona-kai-ekopsan-tin-ydrodotisi-tis-krimaias-vinteo/).

 

Προοίμιο ολέθρου από FSB: "Εμποδίστηκε η πυροδότηση βρώμικης βόμβας στη Ρωσία"- Ουκρανικό σχέδιο χρήσης πυρηνικών; Δύο κρατούμενοι Ουκρανοί πιλότοι ομολόγησαν ότι το Κίεβο εξετάζει να μεταφέρει μικρά φορητά πυρηνικά φορτία στην Ρωσία για να πραγματοποιήσει τρομοκρατικές επιθέσεις, ισχυρίζεται η FSΒ.

ΗΡωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) απέτρεψε μια προσπάθεια του Κιέβου να χρησιμοποιήσει τη λεγόμενη «βρώμικη πυρηνική βόμβα» (ραδιολογικό όπλο που συνδυάζει ραδιενεργό υλικό με συμβατικά εκρηκτικά) σε μια προγραμματισμένη τρομοκρατική επίθεση στην Ρωσία. Η FSB ανέφερε στις 6 Ιουνίου ότι η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών σχεδίαζε να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση στην Ρωσία χρησιμοποιώντας μια «βρώμικη βόμβα».

«Κατά τη διάρκεια της έρευνας της δολιοφθοράς που σχεδιάστηκε τον Μάιο του 2023 μ.Χ. για την ανατίναξη αεροσκάφους μεγάλης εμβέλειας που σταθμεύει στο αεροδρόμιο Σεβέρνι στην περιοχή Ιβάνοβο, αποκαλύφθηκαν τα σχέδια της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας να διαπράξει τρομοκρατική ενέργεια στην Ρωσία χρησιμοποιώντας τη λεγόμενη «βρώμικη βόμβα»», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η FSB.

Το καθεστώς του Κιέβου σχεδίαζε να μεταφέρει και να τοποθετήσει «βρώμικες βόμβες» εξοπλισμένες με χρονόμετρα για να τις ανατινάξει ταυτόχρονα. Έτσι η περιοχή της έκρηξης θα καθίστατο ακατοίκητη λόγω μόλυνσης από ακτινοβολία. Τέτοια μόλυνση από ραδιενέργεια θα οδηγήσει σκόπιμα σε μεγάλες απώλειες μεταξύ του άμαχου πληθυσμού στις περιοχές της επίθεσης.

Δύο κρατούμενοι Ουκρανοί πιλότοι ομολόγησαν ότι το Κίεβο εξετάζει να μεταφέρει μικρά φορητά πυρηνικά φορτία στη Ρωσία για να πραγματοποιήσει τρομοκρατικές επιθέσεις, ισχυρίζεται η FSΒ. «H ηγεσία της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών συζήτησε τη δυνατότητα δημιουργίας και μεταφοράς [στο έδαφος της Ρωσίας] μιας «βρώμικης» πυρηνικής βόμβας για ραδιενεργή μόλυνση, μικρών φορητών πυρηνικών φορτίων. Δεν ζυγίζουν τόσο πολύ», είπε ένας από τους πιλότους.

Ένας άλλος πιλότος είπε ότι του δόθηκε το καθήκον να πραγματοποιήσει βομβαρδισμούς στη δυτική περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας. Διευκρίνισε ότι στόχος ήταν μια αποθήκη καυσίμων και λιπαντικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της FSB, ο συντονισμός της χρήσης αεροσκαφών ελαφρού κινητήρα ανατέθηκε στην ουκρανική στρατιωτική μονάδα 3449 με την κωδική ονομασία «Legion», η οποία ανήκει στην Κύρια Διεύθυνση Πληροφοριών του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας.

Από την αρχή του έτους, αυτή η μονάδα έχει σχεδιάσει και πραγματοποιήσει πέντε μάχιμες εξόδους για να χτυπήσει στόχους εντός της Ρωσίας. Οι εγκαταστάσεις του συγκροτήματος καυσίμων και ενέργειας στις περιοχές της Ρωσίας που συνορεύουν με την Ουκρανία υπέστησαν ζημιές σε αυτές τις επιθέσεις.

Το καθεστώς του Κιέβου έχει ένα καλά τεκμηριωμένο ιστορικό προσπαθειών χρήσης της κάρτας πυρηνικής καταστροφής ως μέρος της τρομοκρατικής στρατηγικής του. Οι δυνάμεις του Κιέβου εκτοξεύουν τακτικά ρουκέτες στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Ζαπορόζιε, την μεγαλύτερη εγκατάσταση του είδους της στην Ευρώπη. Αυτές οι ενέργειες είναι μια προφανής προσπάθεια δημιουργίας πυρηνικής καταστροφής στο έδαφος της παρουσίας των Ρώσων.

Επιπλέον, λίγο πριν από την έναρξη της Ρωσικής ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία το 2022 μ.Χ., ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσημα ότι το Κίεβο θα επιδιώξει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Η δήλωση έγινε στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου. Ως εκ τούτου, οι προθέσεις του Κιέβου να αποκτήσει και να χρησιμοποιήσει κάθε είδους πυρηνικά όπλα είναι σαφείς και έχουν δηλωθεί επίσημα στο υψηλότερο επίπεδο (https://www.pentapostagma.gr/kosmos/enoples-syrraxeis/7173035_prooimio-olethroy-apo-fsb-empodistike-i-pyrodotisi-bromikis-bombas).

 

Σόιγκου: Σε απελπισία το Κίεβο! Για αυτό εξαπέλυσε τρομοκρατικό χτύπημα στο φράγμα Νόβα Καχόβκα και "έπνιξε" την Χερσώνα. Η ουκρανική επίθεση αποτυγχάνει.

Ορωσικός στρατός απέκρουσε τις τελευταίες ημέρες όλες τις προσπάθειες της Ουκρανίας να εξαπολύσει την «από καιρό υποσχεθείσα επίθεσή» της, όπως δήλωσε την Τρίτη ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου.

Όπως το βλέπει, το Κίεβο, σε μια κίνηση απόγνωσης, αποφάσισε να αναδιατάξει δυνάμεις από τη Χερσώνα και οργάνωσε μια τρομοκρατική επίθεση εκτροπής εναντίον του φράγματος της Νόβα Καχόβκα.

Η ουκρανική επίθεση αποτυγχάνει. Στις 4 Ιουνίου, δύο ουκρανικές μηχανοποιημένες ταξιαρχίες προσπάθησαν να προχωρήσουν σε πέντε κατευθύνσεις, αλλά «ο εχθρός δεν πέτυχε σε καμία από αυτές» και «υπέστη σημαντικές απώλειες»: 300 άνδρες, 16 άρματα μάχης και 26 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και 14 φορτηγά.

Στις 5 Ιουνίου, το Κίεβο έβαλε σε δράση πέντε ταξιαρχίες σε επτά κατευθύνσεις, αλλά σταμάτησε γιατί υπέστη ακόμη μεγαλύτερες απώλειες: περισσότερους από 1.600 άνδρες και 28 άρματα μάχης, συμπεριλαμβανομένων οκτώ άρματα μάχης Leopard και τρία τροχοφόρα άρματα μάχης AMX-10, καθώς και 136 άλλα τεμάχια εξοπλισμός μάχης, κυρίως ξένης κατασκευής.

«Ο εχθρός δεν πέτυχε τους στόχους του και υπέστη σημαντικές και ασύγκριτες απώλειες». Τα Ρωσικά στρατεύματα επέδειξαν θάρρος και ηρωισμό στην απόκρουση της ουκρανικής επίθεσης: «Οι μονάδες του 433ου Συντάγματος Μηχανοποιημένου Πεζικού της 127ης Μηχανοποιημένης Μεραρχίας Πεζικού και της 37ης και 60ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού διακρίθηκαν στην μάχη, επιδεικνύοντας μεγάλη αντοχή και αντοχή».

Απώλειες και από τις δύο πλευρές. Κατά την διάρκεια των τριών ημερών των πολεμικών επιχειρήσεων προς όλες τις κατευθύνσεις η Ουκρανία έχασε έως και 3.715 άνδρες, 52 άρματα μάχης και 207 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, 134 φορτηγά, 48 πυροβόλα πυροβολικού πεδίου, καθώς και πέντε αεροσκάφη, δύο ελικόπτερα και 53 drones.

Οι απώλειες της Ρωσίας ήταν αμέτρητα μικρότερες: "Συνολικά 71 στρατιώτες της συνδυασμένης ομάδας δυνάμεων σκοτώθηκαν και άλλοι 210 τραυματίστηκαν κατά την απόκρουση της εχθρικής επίθεσης. Δεκαπέντε τανκς, εννέα οχήματα μάχης πεζικού, δύο φορτηγά και εννέα πυροβόλα όπλα αφαιρέθηκαν."

Έκρηξη του φράγματος Νόβα Καχόβκα. Η ευθύνη για τον βομβαρδισμό του φράγματος της Νόβα Καχόβκα  ανήκει στις ουκρανικές αρχές, οι οποίες αποφάσισαν να αναδιατάξουν ενισχύσεις από την Χερσώνα: «Έχοντας αποτύχει στις επιθετικές του ενέργειες, προκειμένου να ενισχύσει τις δυνατότητές του, ο εχθρός σκοπεύει να μεταφέρει μονάδες και εξοπλισμό από την Χερσώνα στην την περιοχή των επιθετικών της ενεργειών, αποδυναμώνοντας έτσι σημαντικά τις θέσεις της στην Χερσώνα».

Οι ουκρανικές δυνάμεις στη δεξιά όχθη του Δνείπερου έχουν λάβει αμυντικές θέσεις. Το χτύπημα κατά του φράγματος του υδροηλεκτρικού σταθμού έχει σκοπό να αποτρέψει «επιθετικές επιχειρήσεις του Ρωσικού στρατού» στην περιοχή αυτή.

Η τρομοκρατική επίθεση στην Νόβα Καχόβκα θα έχει «μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές συνέπειες». Καθώς ολοένα και περισσότερο νερό απελευθερώνεται από το φράγμα, αυτό θα επιφέρει "ακόμα μεγαλύτερες πλημμύρες εδαφών. Το τελευταίο γεγονός είναι απόδειξη "μιας πράξης δολιοφθοράς μεγάλης κλίμακας που έχει προγραμματιστεί εκ των προτέρων από το καθεστώς του Κιέβου." (https://www.pentapostagma.gr/kosmos/rosia/7173105_soigkoy-se-apelpisia-kiebo-gia-ayto-exapelyse-tromokratiko-htypima-sto-fragma).


Μετά τον Μακρόν και ο Μισέλ βάζει …φρένο στις ΗΠΑ, αλλάζουν τα δεδομένα;

«Αρκετοί» Ευρωπαίοι ηγέτες τάσσονται στο πλευρό του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν στη θέση του ότι η ΕΕ δεν πρέπει να είναι υπεύθυνη για τις πολιτικές της Ουάσιγκτον, ειδικά όταν πρόκειται για την Κίνα, ακόμη κι αν δεν το λένε δημόσια, όπως παραδέχθηκε δημόσια ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Ο Μακρόν προέτρεψε την περασμένη εβδομάδα την Δυτική Ευρώπη να επιδιώξει «στρατηγική αυτονομία» ώστε να μην «εμπλακεί σε κρίσεις που δεν είναι δικές μας». Ανέφερε ως παράδειγμα μια πιθανή αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας σχετικά με την Ταϊβάν.

«Ορισμένοι ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα έλεγαν τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο που έκανε ο Εμμανουέλ Μακρόν», σχολίασε ο Μισέλ. Αλλά «νομίζω ότι αρκετοί σκέφτονται πραγματικά όπως ο Εμμανουέλ Μακρόν».

«Η συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ παραμένει ισχυρή», εκτίμησε. Αλλά «αν αυτή η συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σημαίνει ότι ακολουθούμε τυφλά, συστηματικά την θέση των Ηνωμένων Πολιτειών σε όλα τα θέματα, όχι δεν ισχύει», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Οι συζητήσεις στην ΕΕ για την αύξηση της αυτονομίας της από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας πανευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης, παραγκωνίστηκαν εν μέσω της κρίσης στην Ουκρανία.

Οι Βρυξέλλες υποστήριξαν σθεναρά την προσπάθεια της Ουάσιγκτον να τιμωρήσει την Ρωσία με κυρώσεις και να εξοπλίσει την Ουκρανία εναντίον της, ακόμη και όταν η αποσύνδεση από την ρωσική οικονομία συνέβαλε στον πληθωρισμό και έπληξε την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ωστόσο είναι φανερό πως πλέον αρχίζουν και γίνονται δεύτερες σκέψεις (https://news12.gr/meta-ton-makron-kai-o-misel-vazei-fren/).

 

Η Ηγεμονία των ΗΠΑ και οι Κίνδυνοί της.

Το παρόν κείμενο/ ανάλυση, έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών κι εκφράζει τις θέσεις της Κινεζικής κυβέρνησης. Δεν είναι κανένα βαθυστόχαστο κείμενο και σαφώς δεν μιλάει για την ουσία της Κινέζικης πολιτικής, ούτε για τα δικά της “τα λερωμένα τ’ άπλυτα”.

Μα, έχει ενδιαφέρον για εμάς να γνωρίζουμε ότι αφού πρόκειται για κείμενο του Υπουργείου Εξωτερικών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας,  περιμένουμε φυσικά και την σχετική προπαγάνδα… αλλά από την άλλη… τα γεγονότα είναι γεγονότα. Αποκτά έξτρα ενδιαφέρον το να την εντοπίσεις. Άλλωστε μην ξεχνάς ότι: Η αλήθεια είναι τόσο πολύτιμη που πρέπει πάντα να συνοδεύεται από μια σωματοφυλακή ψεμάτων.

***

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

I. Η πολιτική ηγεμονία – Εκτόξευση του βάρους

II. Στρατιωτική ηγεμονία – Αλόγιστη χρήση βίας

III. Οικονομική Ηγεμονία – Λεηλασία κι εκμετάλλευση

IV. Τεχνολογική ηγεμονία – μονοπώλιο και καταστολή

V. Πολιτιστική ηγεμονία – διάδοση ψευδών αφηγημάτων

Συμπέρασμα

Εισαγωγή. Από τότε που έγιναν η ισχυρότερη χώρα του κόσμου μετά τους δύο παγκόσμιους πολέμους και τον Ψυχρό Πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδρασαν πιο τολμηρά για να παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών, να επιδιώκουν, να διατηρούν και να καταχρώνται την ηγεμονία, να προωθούν την υπονόμευση και την διείσδυση και να διεξάγουν εσκεμμένα πολέμους, προκαλώντας ζημιά στην διεθνή κοινότητα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει ένα ηγεμονικό εγχειρίδιο για να οργανώνουν «έγχρωμες επαναστάσεις», να υποκινούν περιφερειακές διαμάχες και ακόμη και να εξαπολύουν άμεσα πολέμους υπό το πρόσχημα της προώθησης της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παραμένοντας προσκολλημένες στη νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναβαθμίσει την πολιτική των μπλοκ και έχουν υποδαυλίσει τις συγκρούσεις και τις αντιπαραθέσεις.

Έχουν υπερβάλει στην έννοια της εθνικής ασφάλειας, έχουν κάνει κατάχρηση των ελέγχων των εξαγωγών και έχουν επιβάλει μονομερείς κυρώσεις σε άλλους. Έχουν υιοθετήσει μια επιλεκτική προσέγγιση του διεθνούς δικαίου και των κανόνων, αξιοποιώντας ή απορρίπτοντάς τους κατά το δοκούν, και έχουν επιδιώξει να επιβάλουν κανόνες που εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα στο όνομα της διατήρησης μιας «διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες».

Η παρούσα έκθεση, παρουσιάζοντας τα σχετικά γεγονότα, επιδιώκει να εκθέσει την κατάχρηση της ηγεμονίας των ΗΠΑ στον πολιτικό, στρατιωτικό, οικονομικό, χρηματοπιστωτικό, τεχνολογικό και πολιτιστικό τομέα και να επιστήσει μεγαλύτερη διεθνή προσοχή στους κινδύνους των αμερικανικών πρακτικών για την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα και την ευημερία όλων των λαών.

I. Η πολιτική ηγεμονία – εκτόξευση του βάρους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν εδώ και καιρό να διαμορφώσουν άλλες χώρες και την παγκόσμια τάξη με τις δικές τους αξίες και το δικό τους πολιτικό σύστημα στο όνομα της προώθησης της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι περιπτώσεις παρέμβασης των ΗΠΑ στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών είναι πολλές. Στο όνομα της «προώθησης της δημοκρατίας», οι Ηνωμένες Πολιτείες εφάρμοσαν το «δόγμα Νεο-Μονρόε» στη Λατινική Αμερική, υποκίνησαν «έγχρωμες επαναστάσεις» στην Ευρασία και ενορχήστρωσαν την «Αραβική Άνοιξη» στην Δυτική Ασία και τη Βόρεια Αφρική, φέρνοντας χάος και καταστροφή σε πολλές χώρες. Το 1.823 μ.Χ., οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν το Δόγμα Μονρόε. Ενώ διατυμπάνιζε μια «Αμερική για τους Αμερικανούς», αυτό που πραγματικά ήθελε ήταν μια «Αμερική για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Έκτοτε, οι πολιτικές των διαδοχικών κυβερνήσεων των ΗΠΑ προς την Λατινική Αμερική και την περιοχή της Καραϊβικής είναι γεμάτες πολιτικές παρεμβάσεις, στρατιωτικές επεμβάσεις και ανατροπές καθεστώτων. Από την 61ετή εχθρότητα και τον αποκλεισμό της Κούβας μέχρι την ανατροπή της κυβέρνησης Αλιέντε στην Χιλή, η πολιτική των ΗΠΑ σε αυτή την περιοχή έχει οικοδομηθεί πάνω σε ένα αξίωμα: όσοι υποταχθούν θα ευημερήσουν / όσοι αντισταθούν θα χαθούν.

Το 2003 μ.Χ. σηματοδότησε την έναρξη μιας σειράς «έγχρωμων επαναστάσεων» (την «Επανάσταση των Ρόδων» στην Γεωργία, την «Πορτοκαλί Επανάσταση» στην Ουκρανία και την «Επανάσταση των Τουλίπων» στο Κιργιστάν). Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ παραδέχθηκε ανοιχτά ότι έπαιξε «κεντρικό ρόλο» σε αυτές τις «αλλαγές καθεστώτων».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρενέβησαν επίσης στις εσωτερικές υποθέσεις των Φιλιππίνων, ανατρέποντας τον Πρόεδρο Ferdinand Marcos Sr. το 1.986 μ.Χ. και τον Πρόεδρο Joseph Estrada το 2001 μ.Χ. μέσω των λεγόμενων «Επαναστάσεων Λαϊκής Εξουσίας».

Τον Ιανουάριο του 2023 μ.Χ., ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο κυκλοφόρησε το νέο του βιβλίο Never Give an Inch: Fighting for the America I Love. Αποκάλυψε σε αυτό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδίαζαν να παρέμβουν στην Βενεζουέλα.

Το σχέδιο ήταν να αναγκάσουν την κυβέρνηση Μαδούρο να καταλήξει σε συμφωνία με την αντιπολίτευση, να στερήσουν από την Βενεζουέλα την δυνατότητα να πουλάει πετρέλαιο και χρυσό για συνάλλαγμα, να ασκήσουν υψηλή πίεση στην οικονομία της και να επηρεάσουν τις Προεδρικές εκλογές του 2018 μ.Χ.

Οι ΗΠΑ εφαρμόζουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στους διεθνείς κανόνες. Θέτοντας πρώτα το προσωπικό τους συμφέρον, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απομακρυνθεί από τις διεθνείς συνθήκες και οργανισμούς και έχουν θέσει το εσωτερικό τους δίκαιο πάνω από το διεθνές δίκαιο.

Τον Απρίλιο του 2017 μ.Χ., η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα διακόψει κάθε χρηματοδότηση των ΗΠΑ προς το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA) με τη δικαιολογία ότι ο οργανισμός «υποστηρίζει ή συμμετέχει στη διαχείριση ενός προγράμματος καταναγκαστικών αμβλώσεων ή ακούσιας στείρωσης».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκατέλειψαν την UNESCO δύο φορές το 1.984 μ.Χ. και το 2017 μ.Χ. Το 2017 μ.Χ., ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Το 2018 μ.Χ., ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, επικαλούμενες την «προκατάληψη» του οργανισμού έναντι του Ισραήλ και την αποτυχία του να προστατεύσει αποτελεσματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το 2019 μ.Χ., οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από την Συνθήκη για τα πυρηνικά όπλα μέσου βεληνεκούς, επιδιώκοντας την απρόσκοπτη ανάπτυξη προηγμένων όπλων. Το 2020 μ.Χ., ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από την Συνθήκη για τους Ανοικτούς Ουρανούς.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης αποτελέσει τροχοπέδη για τον έλεγχο των βιολογικών όπλων, αντιδρώντας στις διαπραγματεύσεις για ένα πρωτόκολλο επαλήθευσης της Σύμβασης για τα Βιολογικά Όπλα (BWC) και εμποδίζοντας την διεθνή επαλήθευση των δραστηριοτήτων των χωρών που σχετίζονται με τα βιολογικά όπλα.

Ως η μόνη χώρα που κατέχει απόθεμα χημικών όπλων, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επανειλημμένα καθυστερήσει την καταστροφή των χημικών όπλων και παραμένουν απρόθυμες να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Έχουν καταστεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την υλοποίηση «ενός κόσμου απαλλαγμένου από χημικά όπλα».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συναρμολογούν μικρά μπλοκ μέσω του συστήματος συμμαχιών τους. Επιβάλλουν μια «Στρατηγική του Ινδο-Ειρηνικού» στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, συγκεντρώνοντας αποκλειστικές λέσχες όπως τα Five Eyes, το Quad και το AUKUS και αναγκάζοντας τις περιφερειακές χώρες να πάρουν θέση. Τέτοιες πρακτικές έχουν ουσιαστικά ως στόχο να δημιουργήσουν διαίρεση στην περιοχή, να υποδαυλίσουν την αντιπαράθεση και να υπονομεύσουν την ειρήνη.

Οι ΗΠΑ κρίνουν αυθαίρετα την δημοκρατία σε άλλες χώρες και κατασκευάζουν ένα ψευδές αφήγημα «δημοκρατία εναντίον αυταρχισμού» για να υποκινήσουν την αποξένωση, την διαίρεση, την αντιπαλότητα και την αντιπαράθεση.

Τον Δεκέμβριο του 2021 μ.Χ., οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξένησαν την πρώτη «Σύνοδο Κορυφής για την Δημοκρατία», η οποία προκάλεσε επικρίσεις και αντιδράσεις από πολλές χώρες επειδή γελοιοποίησε το πνεύμα της δημοκρατίας και δίχασε τον κόσμο. Τον Μάρτιο του 2023 μ.Χ., οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φιλοξενήσουν άλλη μια «Σύνοδο Κορυφής για τη Δημοκρατία», η οποία παραμένει ανεπιθύμητη και δεν θα βρει και πάλι υποστήριξη.

II. Στρατιωτική Ηγεμονία – Αλόγιστη χρήση βίας. Η ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζεται από βία και επέκταση. Από το 1.776 μ.Χ. που απέκτησαν την ανεξαρτησία τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες επεδίωκαν συνεχώς την επέκταση με την βία:

Έσφαξαν Ινδιάνους, εισέβαλαν στον Καναδά, διεξήγαγαν πόλεμο κατά του Μεξικού, υποκίνησαν τον αμερικανοϊσπανικό πόλεμο και προσάρτησαν τη Χαβάη. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι πόλεμοι που είτε προκλήθηκαν είτε εξαπολύθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλάμβαναν τον πόλεμο της Κορέας, τον πόλεμο του Βιετνάμ, τον πόλεμο του Κόλπου, τον πόλεμο του Κοσσυφοπεδίου, τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, τον πόλεμο του Ιράκ, τον πόλεμο της Λιβύης και τον πόλεμο της Συρίας, κάνοντας κατάχρηση της στρατιωτικής ηγεμονίας τους για να ανοίξουν τον δρόμο για επεκτατικούς στόχους.

Τα τελευταία χρόνια, ο μέσος ετήσιος στρατιωτικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ ξεπέρασε τα 700 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας το 40% του παγκόσμιου συνολικού προϋπολογισμού, περισσότερο από ό,τι οι 15 χώρες που βρίσκονται πίσω τους μαζί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν περίπου 800 υπερπόντιες στρατιωτικές βάσεις, με 173.000 στρατιώτες αναπτυγμένους σε 159 χώρες.

Σύμφωνα με το βιβλίο America Invades: How We’ve Invaded or been Military Involved with almost Every Country on Earth, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολεμήσει ή έχουν εμπλακεί στρατιωτικά σχεδόν με όλες τις 190 περίπου χώρες που αναγνωρίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη, με τρεις μόνο εξαιρέσεις. Οι τρεις χώρες «γλίτωσαν» επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τις βρήκαν στον χάρτη.

Όπως το έθεσε ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αναμφίβολα το πιο πολεμοχαρές έθνος στην ιστορία του κόσμου. Σύμφωνα με μια έκθεση του Πανεπιστημίου Tufts, «Παρουσίαση του προγράμματος στρατιωτικής παρέμβασης:

A new Dataset on U.S. Military Interventions, 1.776 μ.Χ.-2019 μ.Χ.», οι Ηνωμένες Πολιτείες προέβησαν σε σχεδόν 400 στρατιωτικές επεμβάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ αυτών των ετών, το 34% των οποίων ήταν στην Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, το 23% στην Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό, το 14% στην Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική και το 13% στην Ευρώπη. Επί του παρόντος, οι στρατιωτικές επεμβάσεις της στην Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική και την υποσαχάρια Αφρική βρίσκονται σε άνοδο.

Ο Alex Lo, αρθρογράφος της South China Morning Post, επεσήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σπάνια έκαναν διάκριση μεταξύ διπλωματίας και πολέμου από την ίδρυσή τους. Κατά τον 20ό Αιώνα ανέτρεψαν δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες και τις αντικατέστησαν αμέσως με φιλοαμερικανικά καθεστώτα-μαριονέτες.

Σήμερα, στην Ουκρανία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, την Λιβύη, την Συρία, το Πακιστάν και την Υεμένη, οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλαμβάνουν την παλιά τους τακτική της διεξαγωγής πολέμων δι’ αντιπροσώπων, πολέμων χαμηλής έντασης και πολέμων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η στρατιωτική ηγεμονία των ΗΠΑ έχει προκαλέσει ανθρωπιστικές τραγωδίες. Από το 2001 μ.Χ., οι πόλεμοι και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας έχουν στοιχίσει πάνω από 900.000 ζωές, εκ των οποίων περίπου 335.000 ήταν άμαχοι, έχουν τραυματίσει εκατομμύρια ανθρώπους και έχουν εκτοπίσει δεκάδες εκατομμύρια.

Ο πόλεμος στο Ιράκ το 2003 μ.Χ. είχε ως αποτέλεσμα περίπου 200.000 έως 250.000 θανάτους αμάχων, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 16.000 που σκοτώθηκαν άμεσα από τον αμερικανικό στρατό, και άφησε πάνω από ένα εκατομμύριο άστεγους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησαν 37 εκατομμύρια πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο. Από το 2012 μ.Χ., μόνο ο αριθμός των Σύρων προσφύγων έχει δεκαπλασιαστεί. Μεταξύ του 2016 και του 2019 μ.Χ., καταγράφηκαν 33.584 θάνατοι αμάχων στις συριακές μάχες, συμπεριλαμβανομένων 3.833 νεκρών από τους βομβαρδισμούς του συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, οι μισοί από τους οποίους ήταν γυναίκες και παιδιά.

Η Υπηρεσία Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης (PBS) ανέφερε στις 9 Νοεμβρίου 2018 μ.Χ. ότι μόνο από τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ράκα σκοτώθηκαν 1.600 Σύροι πολίτες.

Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν, που διήρκεσε δύο δεκαετίες, κατέστρεψε την χώρα. Συνολικά 47.000 Αφγανοί πολίτες και 66.000 έως 69.000 Αφγανοί στρατιώτες και αστυνομικοί που δεν είχαν σχέση με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου σκοτώθηκαν στις Αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και περισσότεροι από 10 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν. Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν κατέστρεψε τα θεμέλια της οικονομικής ανάπτυξης εκεί και βύθισε τον Αφγανικό λαό στην εξαθλίωση.

Μετά την «πανωλεθρία της Καμπούλ» το 2021 μ.Χ., οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα δέσμευαν περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 9,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανήκαν στην κεντρική τράπεζα του Αφγανιστάν, μια κίνηση που θεωρήθηκε «καθαρή λεηλασία».

Τον Σεπτέμβριο του 2022 μ.Χ., ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού σχολίασε σε μια συγκέντρωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξήγαγαν έναν πόλεμο δι’ αντιπροσώπων στην Συρία, μετέτρεψαν το Αφγανιστάν σε πεδίο παραγωγής οπίου και εργοστάσιο ηρωίνης, έριξαν το Πακιστάν σε αναταραχή και άφησαν την Λιβύη σε αδιάκοπη εμφύλια αναταραχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν ό,τι χρειάζεται για να ληστέψουν και να υποδουλώσουν τον λαό κάθε χώρας με υπόγειους πόρους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης υιοθετήσει τρομακτικές μεθόδους στον πόλεμο. Κατά την διάρκεια του πολέμου της Κορέας, του πολέμου του Βιετνάμ, του πολέμου του Κόλπου, του πολέμου του Κοσσυφοπεδίου, του πολέμου στο Αφγανιστάν και του πολέμου στο Ιράκ, οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν τεράστιες ποσότητες χημικών και βιολογικών όπλων, καθώς και βόμβες διασποράς, βόμβες καυσίμων-αέρος, βόμβες γραφίτη και βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου, προκαλώντας τεράστιες ζημιές σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αμέτρητες απώλειες πολιτών και διαρκή μόλυνση του περιβάλλοντος.

III. Οικονομική ηγεμονία – Λεηλασία και εκμετάλλευση. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ηγήθηκαν των προσπαθειών για την δημιουργία του συστήματος Bretton Woods, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, τα οποία, μαζί με το σχέδιο Μάρσαλ, διαμόρφωσαν το διεθνές νομισματικό σύστημα με επίκεντρο το δολάριο ΗΠΑ.

Επιπλέον, οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαθίδρυσαν επίσης θεσμική ηγεμονία στον διεθνή οικονομικό και χρηματοπιστωτικό τομέα χειραγωγώντας τα συστήματα σταθμισμένης ψηφοφορίας, τους κανόνες και τις ρυθμίσεις των διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της «έγκρισης με πλειοψηφία 85 τοις εκατό», καθώς και τους εγχώριους εμπορικούς νόμους και κανονισμούς τους.

Εκμεταλλευόμενες την ιδιότητα του δολαρίου ως το σημαντικότερο διεθνές αποθεματικό νόμισμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά εισπράττουν «seigniorage» από όλο τον κόσμο- και χρησιμοποιώντας τον έλεγχό τους επί των διεθνών οργανισμών, εξαναγκάζουν άλλες χώρες να εξυπηρετήσουν την πολιτική και οικονομική στρατηγική της Αμερικής.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκμεταλλεύονται τον παγκόσμιο πλούτο με την βοήθεια του «seigniorage». Η παραγωγή ενός χαρτονομίσματος των 100 δολαρίων κοστίζει μόνο περίπου 17 σεντς, αλλά οι άλλες χώρες έπρεπε να διαθέσουν 100 δολάρια πραγματικών αγαθών προκειμένου να αποκτήσουν ένα τέτοιο χαρτονόμισμα.

Επισημάνθηκε πριν από περισσότερο από μισό αιώνα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απολάμβαναν υπέρογκα προνόμια και ελλείμματα χωρίς δάκρυα που δημιουργούσε το δολάριό τους και χρησιμοποιούσαν το άχρηστο χαρτονόμισμα για να λεηλατούν τους πόρους και τα εργοστάσια άλλων εθνών.

Η ηγεμονία του δολαρίου ΗΠΑ είναι η κύρια πηγή αστάθειας και αβεβαιότητας στην παγκόσμια οικονομία. Κατά την διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι Ηνωμένες Πολιτείες καταχράστηκαν την παγκόσμια οικονομική ηγεμονία τους και εισέφεραν τρισε