Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΡΑΝΝΙΚΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΡΑΝΝΙΚΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

Γράφει ο ΑΛΩΠΗΞ

Ως γνωστόν, καθόλη την διάρκεια της ιστορίας, υπήρξαν διάφοροι ηγέτες, οι οποίοι κατάφεραν να ανέλθουν με πονηριά στην εξουσία, οι οποίοι, ενώ αρχικά έδειχναν ένα «φιλολαϊκό προφίλ», όταν ανέλαβαν την εξουσία, «έριξαν την μάσκα» και επέδειξαν έναντι των λαών τους ένα απόλυτα βίαιο και ανήλεες πρόσωπο.

Ένας γνωστός ηγέτης τέτοιου είδους ήταν ο τύραννος Μαμερκός, από την Κατάνη. Αυτός προσπάθησε να ανέλθει στην εξουσία, προσπαθώντας να γίνει λαοφιλής και κατάφερε να γίνει τύραννος της πόλης του με την βία, υποσχόμενος παράλληλα στους συμπολίτες του πολλές οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις.

Παράλληλα, ο ίδιος υποσχέθηκε την πλήρη αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση του κράτους, πλήρης νίκη κατά εξωτερικών εισβολέων και άλλων εχθρικών απειλών, αναδασμό της γης που έκλεψαν οι πλούσιοι από τους φτωχούς ξανά στον λαό, τονίζοντας ότι ο ίδιος κατάφερε να ρίξει το πριν από τον ίδιο καταπιεστικό καθεστώς της πόλης.

Παρόλα αυτά, μετά από μία σύντομη «φιλολαϊκή εικόνα» που επέδειξε ο Μαμερκός αρχικά, σύντομα «έριξε το προσωπείο» και αντί να φερθεί φιλικά στον λαό ή να πάρει μέτρα υπέρ του, σύντομα άρχισε να φέρεται αυταρχικά και βίαια στον λαό, ξεκίνησε τις διωγμούς και φυλακίσεις των αντιφρονούντων και συνάμα άρχισε την επιβολή φόρων όχι μόνο στους πλουσίους, αλλά και στους φτωχούς, αρπάζοντας την γη όλων.

Σύντομα, όλος ο λαός στράφηκε εναντίον του  τυράννου, και άρχισε σύσσωμος να ξεσηκώνεται εναντίον του, ενώ την ίδια στιγμή παράλληλα το κράτος δέχθηκε επίθεση εξωτερικών εχθρών και ηττήθηκε από αυτούς (π.χ. τους Καρχηδονίους), ενώ εμφανίστηκαν και «δημοκρατικοί σωτήρες» (π.χ. ο ηρωικός Τιμολέοντας), οι οποίοι υποσχέθηκαν στον λαό ελευθερία και δημοκρατία από την τυραννία.

Στο τέλος, ο Μαμερκός από την πίεση όλων αυτών των παραγόντων, την προδοσία του ίδιου (δηλαδή την προδοτική συνεργασία του με τους Καρχηδονίους έναντι του ίδιου του λαού του), έπεσε από την εξουσία χάρις στις ενέργειες του Τιμολέοντα, συνελήφθη και υπέστη μία βίαιη εκτέλεση και λιντσάρισμα από τον εξοργισμένο και τυραννισμένο από τον ίδιο λαό του.

Άλλος ηγέτης τέτοιου είδους ήταν ο τύραννος Φωκάς στην Ρωμανία. Και αυτός προσπάθησε να ανέλθει στην εξουσία, προσπαθώντας να γίνει λαοφιλής και κατάφερε να γίνει τύραννος της χώρας του με την βία και στρατιωτική εξέγερση, υποσχόμενος παράλληλα στους συμπολίτες του πολλές οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις.

Παράλληλα, ο ίδιος υποσχέθηκε την πλήρη αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση του κράτους, πλήρης νίκη κατά εξωτερικών εισβολέων και άλλων εχθρικών απειλών, αναδασμό της γης που έκλεψαν οι πλούσιοι από τους φτωχούς ξανά στον λαό, τονίζοντας ότι ο ίδιος κατάφερε να ρίξει το πριν από τον ίδιο καταπιεστικό καθεστώς (του ικανού Αυτοκράτορα Μαυρίκιου).

Παρόλα αυτά, μετά από μία σύντομη «φιλολαϊκή εικόνα» που επέδειξε ο Φωκάς αρχικά, σύντομα «έριξε το προσωπείο» και αντί να φερθεί φιλικά στον λαό ή να πάρει μέτρα υπέρ του, σύντομα άρχισε να φέρεται αυταρχικά και βίαια στον λαό, ξεκίνησε τις διωγμούς και φυλακίσεις των αντιφρονούντων και συνάμα άρχισε την επιβολή φόρων όχι μόνο στους πλουσίους, αλλά και στους φτωχούς, αρπάζοντας την γη όλων.

Σύντομα, όλος ο λαός στράφηκε εναντίον του  τυράννου, και άρχισε σύσσωμος να ξεσηκώνεται εναντίον του, ενώ την ίδια στιγμή παράλληλα το κράτος δέχθηκε επίθεση εξωτερικών εχθρών και ηττήθηκε από αυτούς (π.χ. τους Πέρσες και τους Αβαροσλάβους), ενώ εμφανίστηκαν και «Αυτοκρατορικοί σωτήρες» (π.χ. ο ηρωικός Αυτοκράτορας Ηράκλειος), οι οποίοι υποσχέθηκαν στον λαό ελευθερία από την τυραννία (https://hellenicsunrise2.blogspot.com/2018/01/y.html, http://alophx.blogspot.com/2017/10/blog-post_58.html, http://alophx.blogspot.com/2018/07/blog-post.html, https://www.triklopodia.gr/%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%80%CE%B7%CE%BE-%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83-%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%83-%CF%84-2/).

Στο τέλος, ο Φωκάς από την πίεση όλων αυτών των παραγόντων, την προδοσία του ίδιου (δηλαδή την προδοτική συνεργασία σφαγή του ίδιου του λαού του και την υποταγή του στον πάπα της Ρώμης), έπεσε από την εξουσία χάρις στις ενέργειες του Ηράκλειου, συνελήφθη και υπέστη μία βίαιη εκτέλεση και λιντσάρισμα από τον εξοργισμένο και τυραννισμένο από τον ίδιο λαό του.

Το ίδιο μοτίβο ακολουθήσε και ο Αυτοκράτορας της Ρωμανίας Ανδρόνικος ο Α’ ο Κομνηνός, ο οποίος και αυτός προσπάθησε να ανέλθει στην εξουσία, προσπαθώντας να γίνει λαοφιλής και κατάφερε να γίνει τύραννος της χώρας του με την βία και στρατιωτική εξέγερση, υποσχόμενος παράλληλα στους συμπολίτες του πολλές οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις.

Παράλληλα, ο ίδιος υποσχέθηκε την πλήρη αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση του κράτους, πλήρης νίκη κατά εξωτερικών εισβολέων και άλλων εχθρικών απειλών, αναδασμό της γης που έκλεψαν οι πλούσιοι από τους φτωχούς ξανά στον λαό, τονίζοντας ότι ο ίδιος κατάφερε να ρίξει το πριν από τον ίδιο καταπιεστικό καθεστώς (του Αλέξιου του Β’ του Κομνηνού και της μητέρας του Μαρίας της Αντιόχειας).

Παρόλα αυτά, μετά από μία σύντομη «φιλολαϊκή εικόνα» που επέδειξε ο Ανδρόνικος αρχικά, σύντομα «έριξε το προσωπείο» και αντί να φερθεί φιλικά στον λαό ή να πάρει μέτρα υπέρ του, σύντομα άρχισε να φέρεται αυταρχικά και βίαια στον λαό, ξεκίνησε τις διωγμούς και φυλακίσεις των αντιφρονούντων και συνάμα άρχισε την επιβολή φόρων όχι μόνο στους πλουσίους, αλλά και στους φτωχούς, αρπάζοντας την γη όλων.

Σύντομα, όλος ο λαός στράφηκε εναντίον του  τυράννου, και άρχισε σύσσωμος να ξεσηκώνεται εναντίον του, ενώ την ίδια στιγμή παράλληλα το κράτος δέχθηκε επίθεση εξωτερικών εχθρών και ηττήθηκε από αυτούς (π.χ. τους Νορμανδούς), ενώ εμφανίστηκαν και «Αυτοκρατορικοί σωτήρες» (π.χ. ο Ισαάκιος Β’ Άγγελος), οι οποίοι υποσχέθηκαν στον λαό ελευθερία από την τυραννία.

Στο τέλος, ο Ανδρόνικος από την πίεση όλων αυτών των παραγόντων, την προδοσία του ίδιου (δηλαδή την προδοτική συνεργασία σφαγή του ίδιου του λαού του), έπεσε από την εξουσία χάρις στις ενέργειες του στρατού, συνελήφθη και υπέστη μία βίαιη εκτέλεση και λιντσάρισμα από τον εξοργισμένο και τυραννισμένο από τον ίδιο λαό του.

Με τον ίδιο τρόπο πολιτεύθηκε και ο Συνταγματάρχης και δικτάτορας της Λιβύης Καντάφι στην σύγχρονη εποχή, ο οποίος κατάφερε με πραξικόπημα να ανέλθει στην εξουσία της Λιβύης και να διώξει τον προηγούμενο βασιλιά Ιντρίς.

Και αυτός προσπάθησε να ανέλθει στην εξουσία, προσπαθώντας να γίνει λαοφιλής και κατάφερε να γίνει δικτάτορας της χωράς του με την βία και στρατιωτική εξέγερση, υποσχόμενος παράλληλα στους συμπολίτες του πολλές οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις.

Παράλληλα, ο ίδιος υποσχέθηκε την πλήρη αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση του κράτους, πλήρης νίκη κατά εξωτερικών εισβολέων και άλλων εχθρικών απειλών, αναδασμό της γης που έκλεψαν οι πλούσιοι από τους φτωχούς ξανά στον λαό, τονίζοντας ότι ο ίδιος κατάφερε να ρίξει το πριν από τον ίδιο καταπιεστικό καθεστώς (δηλαδή του εκπτώτου Λιβυκού βασιλιά Ιντρίς).

Παρόλα αυτά, μετά από μία σύντομη «φιλολαϊκή εικόνα» που επέδειξε ο Καντάφι αρχικά, σύντομα «έριξε το προσωπείο» και αντί να φερθεί φιλικά στον λαό ή να πάρει μέτρα υπέρ του, σύντομα άρχισε να φέρεται αυταρχικά και βίαια στον λαό, ξεκίνησε τις διωγμούς και φυλακίσεις των αντιφρονούντων και συνάμα άρχισε την επιβολή φόρων όχι μόνο στους πλουσίους, αλλά και στους φτωχούς, αρπάζοντας την γη όλων.

Σύντομα, όλος ο λαός στράφηκε εναντίον του  δικτάτορα, και άρχισε σύσσωμος να ξεσηκώνεται εναντίον του, ενώ την ίδια στιγμή παράλληλα το κράτος δέχθηκε επίθεση εξωτερικών εχθρών και ηττήθηκε από αυτούς (π.χ. ΝΑΤΟ), ενώ εμφανίστηκαν και «ισλαμικοί σωτήρες» (π.χ. η Μουσουλμανική Αδελφότητα-https://hellenicsunrise2.blogspot.com/2019/05/blog-post_12.html, http://alophx.blogspot.com/2017/06/game-of-thrones_7.html), οι οποίοι υποσχέθηκαν στον λαό ελευθερία από την τυραννία.

Στο τέλος, ο Καντάφι από την πίεση όλων αυτών των παραγόντων, την προδοσία του ίδιου (δηλαδή την προδοτική συνεργασία σφαγή του ίδιου του λαού του), έπεσε από την εξουσία χάρις στις ενέργειες του στρατού, συνελήφθη και υπέστη μία βίαιη εκτέλεση και λιντσάρισμα από τον εξοργισμένο και τυραννισμένο από τον ίδιο λαό του.

Στις μέρες μας, στην πατρίδα μας, ανέλαβε το έτος 2.019 μ.Χ. μέσω εκτάκτων εκλογών την εξουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που φέρεται αλαζονικά και με σκληρότητα και περιφρόνηση στον Ελληνικό λαό, ως άλλος Λουδοβίκος ΙΣΤ’ και Μαρία Αντουανέττα (https://corfiatiko.blogspot.com/2021/08/blog-post_21.html?m=1&fbclid=IwAR1N9b4XHEFDRRqkSeOubuC-d84N2zZtVO5Of_nE5gq9WQUjqrtuS93IGIQ, http://alophx.blogspot.com/2021/07/blog-post.html, http://alophx.blogspot.com/2021/05/blog-post.html).

Ο ίδιος προσπάθησε να ανέλθει στην εξουσία, προσπαθώντας να γίνει λαοφιλής και κατάφερε να γίνει πρωθυπουργός της χωράς του, υποσχόμενος ψευδώς στους συμπολίτες του πολλές οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις.

Παράλληλα, ο ίδιος υποσχέθηκε την πλήρη αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση του κράτους, πλήρης νίκη κατά εξωτερικών εισβολέων και άλλων εχθρικών απειλών, προστασία των ανθρώπων που απειλούνταν από τα κόκκινα δάνεια, αναίρεση της προδοτικής δήθεν «Συμφωνίας των Πρεσπών» τονίζοντας ότι ο ίδιος κατάφερε να ρίξει το πριν από τον ίδιο καταπιεστικό καθεστώς (δηλαδή του εθνοπροδοτική ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα).

Παρόλα αυτά, μετά από μία σύντομη «φιλολαϊκή εικόνα» που επέδειξε ο Μητσοτάκης αρχικά, σύντομα «έριξε το προσωπείο» και αντί να φερθεί φιλικά στον λαό ή να πάρει μέτρα υπέρ του, σύντομα άρχισε να φέρεται αυταρχικά και βίαια στον λαό, ξεκίνησε τις διωγμούς και φυλακίσεις των αντιφρονούντων με πρόσχημα τον κορωνοιό (http://alophx.blogspot.com/2021/07/blog-post.html, http://alophx.blogspot.com/2021/05/blog-post.html) και συνάμα άρχισε την επιβολή φόρων όχι στους πλουσίους, αλλά μόνο στους φτωχούς και σε όσους αρνούνταν τα εμβόλια.

Με τις ενέργειες του Μητσοτάκη, φαίνεται ότι σύντομα, όλος ο λαός θα στραφεί τελικά εναντίον του, και πιθανώς όταν τα πράγματα φτάσουν στο απροχώρητο θα αρχίσει σύσσωμος να ξεσηκώνεται εναντίον του (https://corfiatiko.blogspot.com/2021/07/blog-post_916.html?m=1&fbclid=IwAR3VdyJPsDckcWm3OWOr_6l14ZQ5AsN-Kp-ObKOfDaeSJoi8MOYv_vUQpc4).

Φυσικά, αυτό μπορεί να συμβεί και σε μία διαδοχή κυβέρνηση (π.χ. συνεργασίας, Οικουμενική ή Εθνικής Σωτήριας), ενώ την ίδια στιγμή παράλληλα το κράτος μπορεί σε μία τέτοια αναταραχή να δεχθεί ακόμα και επίθεση εξωτερικών εχθρών και μα ηττηθεί από αυτούς (π.χ. τους Τούρκους, αν και μία τέτοια ενέργεια μπορεί να επιφέρει ακόμα και την πτώση της δίκης τους ηγεσίας-https://www.noiazomai.gr/2021/07/mark-milley.html), ενώ δεν είναι απίθανο να εμφανιστούν και «δημοκρατικοί σωτήρες», οι οποίοι θα υποσχεθούν στον λαό ελευθερία από την τυραννία.

Στο τέλος, ο Μητσοτάκης (ή η διαδοχή από αυτό  κυβέρνηση) από την πίεση όλων αυτών των παραγόντων, την προδοσία του ίδιου (δηλαδή την προδοτική συνεργασία στην εξόντωση του ίδιου του λαού του), μπορεί να πέσει από την εξουσία χάρις στις ενέργειες του λαού ή και του στρατού, να συλλήφθη και να υποστεί την μοίρα όλων των ηγετών που αναφέρθηκαν παραπάνω από τον εξοργισμένο και τυραννισμένο από τον ίδιο λαό του.

Θα είναι άραγε αυτή η εξέλιξη των πράγματων; Τίποτε δεν είναι απίθανο, για τον λόγο αυτόν, καλό θα ήταν να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ως κράτος, έτσι ώστε να μην βρεθούμε εν όψει επικίνδυνων γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά και για να επαναφέρουμε την πατρίδα μας ξανά σε μία νέα περίοδο ακμής και ευημερίας. 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου