Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΤΖΗΣ -Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΤΖΗΣ -Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ



Γράφει ο ΑΛΩΠΗΞ
19-5-2015
Λίγο πριν την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1204, ύστερα από  πολιορκία από τους Σταυροφόρους της Δ' Σταυροφορίας, ο τότε αυτοκράτορας Αλέξιος εγκατέλειψε την πόλη. Πριν οι Σταυροφόροι μπουν μέσα στην πόλη, ο λαός μαζεύτηκε στην Αγία Σοφία για να εκλέξει νέο αυτοκράτορα. Με κλήρο επιλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης, ο οποίος προσπάθησε να εμψυχώσει τους πολίτες προκειμένου να αμυνθούν,  αλλά αυτοί στο τέλος τον εγκατέλειψαν και έτσι αναγκάστηκε να φύγει  με πλοίο για την Βιθυνία, όπου μαζί με τον αδελφό του Θεόδωρο συγκέντρωσε στρατό, αλλά  στην μάχη του Αδραμυττίου πιθανώς σκοτώθηκε.

Την ηγεσία ανέλαβε ο Θεόδωρος Λάσκαρης, ο οποίος αφού κέρδισε τους αντιπάλους του, συνέχισε τον πόλεμο με τους Σταυροφόρους, τους Σελτζούκους Τούρκους και την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Επίσης τα επόμενα χρόνια ασχολήθηκε ενεργά με την οργάνωση του κράτους του, την ενίσχυση της οικονομίας και του στρατού πάνω σε υγιείς βάσεις και την προετοιμασία της ανακατάληψης της Κωνσταντινούπολης. Ως διάδοχο του, επέλεξε τον Ιωάννη τον Βατατζή δίνοντάς του την κόρη του ως σύζυγό.
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 από τους σταυροφόρους σήμανε και το τέλος της ενιαίας Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Στα πρώην εδάφη του Βυζαντίου δημιουργήθηκαν πλήθος ηγεμονιών όπως  η Λατινική Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης το πριγκιπάτο της Αχαΐας,  η Σάλωνα κομητεία, και η Λατινική Αυτοκρατορία της Θεσσαλονίκης, ενώ από Ελληνικής πλευράς ιδρύθηκαν η Αυτοκρατορία της Νίκαιας, η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και το δεσποτάτο της Ηπείρου.

ο Ιωάννης Βατατζής  αφού νίκησε τους αντιπάλους που επιβουλευόταν τον θρόνο του, στην συνέχεια κέρδισε σε μάχη στο Ποιμανηνό τους Λατίνους, οι οποίοι έχασαν τις περισσότερες μικρασιατικές κτίσεις τους, μετέφερε τον πόλεμο στα ευρωπαϊκά λατινοκρατούμενα εδάφη, άρχισε την ανακατάληψη των νησιών του Αιγαίου,  κυρίευσε αρκετές πόλεις της Θράκης, ανακατέλαβε την Αδριανούπολη, εκδίωξε τους Φράγκους, εκστράτευσε κατά της Θεσσαλονίκης, την πολιόρκησε και την κατέλαβε, οι εχθροί του στην Μικρά Ασία σαρώθηκαν από την εισβολή των Μογγόλων και  κέρδισε τον πόλεμο κατά των Βουλγάρων.

Στην εξωτερική πολιτική συμμάχησε με τον Γερμανό αυτοκράτορα Φρειδερίκο Β΄ Χοενστάουφεν, ήρθε σε σύγκρουση με τον πάπα, παντρεύτηκε με την κόρη του Φρειδερίκου, ο οποίος εμπόδισε στρατεύματα, που κατόπιν που  ετοιμάζονταν να συνδράμουν τους Λατίνους της Πόλης να περάσουν μέσω των εδαφών του. Επίσης πολέμησε την Βενετία και την Γένοβα, εκμεταλλευόμενος τις αντιζηλίες τους,  αρνήθηκε επίμονα να ανανεώσει τα προνόμια τους,  τους εκδίωξε από πολλές πόλεις και κατασκεύασε δικό του στόλο για την υπεράσπιση τον εδαφών του.
 

Στην εσωτερική του πολιτική, ο Ιωάννης Βατατζής ακολουθώντας έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ευημερία των υπηκόων, κυρίως όμως των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων. Αναζωογόνησε την γεωργία, την κτηνοτροφία, το εμπόριο,  καταπολέμησε σπατάλες,  εφάρμοσε ελαφριά φορολογία, περιόρισε τις εισαγωγές, εφάρμοσε συνετή οικονομική διαχείριση, στην εποχή του αναπτύχθηκαν τα γράμματα, οι τις επιστήμες και η παιδεία, ενώ παράλληλα ίδρυσε ισχυρά φρούρια, προώθησε την ισχυρή φρούρηση των συνόρων, ενίσχυσε τον ακριτικό θεσμό,  και φρόντισε για την εκπαίδευση ενός εθνικού στρατού.

Την εποχή της πτώσης της Κωνσταντινούπολης το 1204 αλλά και μετά,  όπως και τώρα υπήρχε μεγάλη οικονομική ταραχή, ο λαός ήταν υπερβολικά αλλοτριωμένος, ο διαλυμένος στρατός, λίγοι αντιστεκόταν, υπήρχε βαρύ και δυσβάστακτο χρέος, μικρές αντιδράσεις του λαού, οικονομική εξάντληση, οικουμενισμός, φόβος, ηττοπάθεια, σχέδια διαμελισμού της χώρας, η Λατίνοι (Δυτικοί) συμμάχησαν με τους Σελτζούκους (Τούρκους) και τους έσπρωξε κατά Αυτοκρατορίας της Νίκαιας, αλλά τόσο αυτοί, όσο και οι Λατίνοι ηττήθηκαν και η Αυτοκρατορία ανένηψε χάρις σε μία ικανή και πατριωτική ηγεσία.
 Συμπερασματικά μελετώντας όλα τα παραπάνω, θα μπορούσε λοιπόν κανείς να πει, ότι αν όπως και τότε έτσι και σήμερα οι Έλληνες ενωθούν κάτω από μια πραγματικά πατριωτική ηγεσία και εφαρμόσουν τις πολιτικές των τότε ηγετών στο σήμερα, θα καταφέρουν αν έχουν ομοψυχία να ανανήψουν από την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται τώρα και να δημιουργήσουν ένα λαμπρό μέλλον για τους ίδιους και την πατρίδα τους.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου